Fästingvaccinet kan ge dig Parkinsons, somnolens och hjärninflammation – sprutan farligare än TBE

Under sommarhalvåret propageras det friskt för vaccin mot TBE, i folkmun ”fästingvaccin”. Det senaste decenniet har både fästingbussar och fästingbåtar åkt på vaccinationsturné i de värsta riskområdena – inte bara en, utan minst två gånger per säsong, för att säkerställa att alla får sina två grundvaccinationer mer eller mindre utanför husdörren.

Text: Linda Karlström / Artikeln publicerad i senaste Tf-bladet

Är detta verkligen nödvändigt? Innan vi tar oss en närmare titt på vaccinet och TBE, som står för tick-borne encephalitis (fästingburen hjärninflammation) vill jag klargöra det allra viktigaste.

Fästingvaccinet är ett vaccin som alla andra. Det består av en kemikalie- och viruscocktail som sprutas in direkt i kroppen, förbi alla naturliga skyddsbarriärer. Syftet är att provocera kroppen till att framställa antikroppar, som påstås skydda mot insjuknande i TBE.

Detta resonemang håller inte. Antikropparnas antal är inte avgörande för om vi blir sjuka eller inte. Hela vaccinationsteorin bygger på en tro som aldrig bevisats på ett vetenskapligt sätt. (13) Immunförsvaret är oerhört komplext och alla delar samspelar med varandra. Vill man ha en bättre kaka räcker det inte att dubblera mängden mjöl och spetsa härligheten med aluminium och formaldehyd.

Detta faktum torde räcka för att säga nej tack till vaccin, men låt oss ändå för skojs skull anta att vaccinet mot TBE är effektivt, det vill säga ger ett skydd mot fästingburen hjärninflammation. Är det då värt alla biverkningar?

Aluminium kan orsaka Parkinsons och Alzheimers

I Sverige finns två olika TBE-vacciner godkända: Encepur från Novartis och FSME-IMMUN från Baxter. På FASS.se hittar man information om dessa, såsom innehåll och biverkningsprofil. Vi får veta att båda vaccinerna innehåller aluminium för att trigga immunförsvaret.

Aluminium är neurotoxiskt även i små mängder och har en lång historia av väldokumenterade hälsorisker. Forskning har kopplat samman aluminiumhydroxid som används i vacciner med Parkinsons sjukdom, amyotrofisk lateralskleros (als) och Alzheimers sjukdom. Möss som injicerats med denna vanliga vaccinbeståndsdel utvecklade statistiskt signifikanta ökningar av minnesförlust, ångest, allergiska hudreaktioner och skador på nervceller. En epidemiolog på CDC i USA gjorde år 2000 följande uttalande: ”Resultaten för aluminium var nästan identiska med etylkvicksilver eftersom mängden aluminium i vacciner nästan exakt följer kvicksilvrets”. Han syftade på en banbrytande studie som fann ett signifikant samband mellan både aluminium och kvicksilver i vacciner och utvecklingsneurologiska förseningar. (4)

Om Encepur får vi vidare veta att ”spårmängder av formaldehyd, neomycin, klortetracyklin och gentamycin ingår i vaccinet. Försiktighet bör iakttas vid vaccination av individer med överkänslighet mot dessa substanser.” Frågan är då om inte alla individer är överkänsliga mot formaldehyd? Det är nämligen att cancerframkallande gift! Och nog vore det bra spännande att få veta hur man injicerar ett vaccin ”med försiktighet”…

Vill man veta mera om alla de beståndsdelar som ingår i vaccinerna får man leta på nätet. Wikipedia kan exempelvis berätta att kaliumdivätefosfat (som finns i FSME-IMMUN) ”säljs som gödningsmedel under beteckningen MKP och används vanligen i växthus och hydrokultur. Det används också som tillsats i cigaretter och sportdrycker och har E-nummer 340.” Man bör också känna till att alla vaccinbeståndsdelar inte offentliggörs, eftersom de anses vara en affärshemlighet. (5)

Pålitlig biverkningslista?

De kliniska säkerhetsprövningarna för FSME-IMMUN för vuxna har gjorts på cirka 3 500 personer. Hur man då kan ange frekvensen för de biverkningar som klassificeras som sällsynta, det vill säga drabbar cirka 1 på 10 000, är en intressant frågeställning. Samtidigt är detta låga antal försökspersoner tacksamt för tillverkarna, eftersom en rad obehagliga biverkningar då kan klassificeras under frekvensen ”inga kända”.  Det ger intrycket av att dessa biverkningar är så sällsynta att de inte ens är mätbara. Hit hör biverkningar såsom nervinflammationer, synstörningar och hjärninflammation (!). Tillverkarna varnar också för att vaccinet kan förvärra autoimmuna sjukdomar såsom multipel skleros. Risken att drabbas av somnolens, en sjuklig trötthet som beror på en skada i hjärnan, uppskattas till cirka 1 på 10 000. Vi måste komma ihåg att dessa risker mångfaldigas i takt med injektionerna, som är tre till antalet under den så kallade grundimmuniseringen. Därefter följer boosterdoser vart tredje år hela livet ut.

Smittskyddet har inte läst sin läxa

Det verkar inte som om Smittskyddsinstitutet (SMI) tagit del av TBE-vaccinernas produktresuméer, eftersom myndigheten på sin hemsida lovar att ”Det finns vaccin mot TBE som har god skyddseffekt och vars biverkningar är milda.” Än mer tragikomiskt blir det när SMI i nästa andetag skriver ”En person som fått en allvarlig (livshotande) reaktion mot en föregående dos ska inte vaccineras.” Hur en livshotande reaktion kan anses vara en mild biverkning är en ekvation som förmodligen bara kan lösas av det medicinska skrået. Att skyddseffekten skulle vara god är också ett påstående med modifikation. År 2008 gick det nämligen inte att mörklägga vaccinets ineffektivitet längre eftersom ett stort antal TBE-vaccinerade människor hade drabbats av TBE. (6) ”Det är ju väldigt tragiskt när det inträffar men inte helt förvånande”, kommenterade den medicinska direktören på Baxter det skedda. (7)

Enligt Smittskyddsinstitutet yttrar sig TBE som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk och emellanåt kramper och förlamningar. De flesta blir helt återställda men upp mot 30 procent får långdragna eller till och med bestående besvär i form av uttalad trötthet, minnesstörningar etcetera och, i ovanliga fall, bestående förlamningar. Dödsfall kan förekomma men är mycket sällsynta. Förskolebarn som smittas får i regel lindrigare symtom än vuxna.

Årligen rapporteras 150-200 fall i Sverige. År 2011 var ett rekordår med 284 rapporterade fall. Trots den stigande vaccinationsfrekvensen har en gradvis och relativt kraftig ökning av antalet fall skett under 2000-talet.

Risken att få allvarlig TBE överskattad

Hur vanligt är det då att fästingar bär på TBE? I Sverige påbörjades en stor fästingbiopsistudie år 2006 och år 2009 inkluderades Åland i samma studie. För cirka ett år sedan var de preliminära resultaten klara, och forskarna kunde meddela att fästingbett inte är lika farliga som befarat. Varken sjukdomen borrelia eller TBE är lika vanliga som man tidigare trott. Förr räknade man med att en av hundra fästingbitna fick TBE, men nu räknar man med att smittorisken är en av 600. Av de 2 160 fästingar som analyserats i Sverige och på Åland hittade forskarna fyra fall av TBE. (8)

Och även om man skulle råka bli biten av just den där sexhundrade fästingen som bär på TBE, måste man komma ihåg att över hälften av alla infektioner är symtomfria.(9) Man kan alltså ha TBE utan att veta om det, och ändå utveckla ett livslångt skydd. Enligt THL, Finlands motsvarighet till Socialstyrelsen, leder cirka en tiondel av de infektioner som ger symtom till långvariga komplikationer som uppträder i ett senare skede. Eftersom SMI menar att hela 30 procent får långdragna besvär tycks det råda en viss osäkerhet om hur det förhåller sig.

Om vi fångar 15 000 fästingar borde det alltså statistiskt sett vara 25 av dem som bär på TBE. Av dessa borde cirka 10 ge symtom på TBE. Av dessa 10 är det bara 1-3 stycken som ger långvariga komplikationer. Den verkliga risken att drabbas av komplicerad TBE är alltså 1-3 på 15 000 fästingar.  Detta bör sättas i relation till risken att drabbas av allvarliga vaccinbiverkningar, vilka är minst 1 per 10 000 injektioner enligt bipacksedeln. Och då bör man komma ihåg att man först ska bli biten av en fästing för att riskera att få TBE, medan man via återkommande vaccinationer systematiskt utsätter sig för en allt större risk att drabbas av mer eller mindre allvarliga biverkningar.

Avslutningsvis vill jag citera Ulf Brånell, redaktör på Alternativjournalen: ”Svenskarna behöver inget vaccin mot TBE – de är sjuka nog som de är.” (10)

Text: Linda Karlström

Artikeln ingår i det senaste numret (nr 3 2012) av Tandvårdsskadeförbundets medlemstidning.


Källor:

 1. Vaccine theory proven wrong
 2. Vaccinernas verkliga verkan – många människor insjuknar allvarligt trots gott om antikroppar
 3. What are the limits of adjuvanticity?
 4. Eisenstein, Mayer och Miller, Neil Z. Vaccinationer: risker och skador. Anarchos, 2012.
 5. Affärshemligt innehåll i vaccin redovisas inte
 6. Hur ofta förekommer det att man får TBE trots vaccination?
 7. Myndigheter utreder TBE-vaccin
 8. Nya rön om fästingsmitta
 9. Vacciner mot fästingburen encefalit
 10. TBE-vaccin åter aktuellt

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Jag fick TBE vaccin två gånger våren/sommaren 2011. Och redan efter andra vaccinet började jag känna mig väldigt yr en kort stund efter. Fick sedan feber och sen gick det utför. Kände mig aldrig riktigt bra under hela sommaren, det var feber, huvudvärk. I slutet på sommaren får jag en hemsk yrselattack, och under hösten blir jag bara sämre och sämre.
  Får mycket andningsproblem, fler och fler yrselattacker som blir svårare och svårare och som satt i länge och länge.
  Får mer och mer smärtor i kroppen också. Susningar i öronen, m.m.
  I Februari 2012 blir jag så pass sjuk så jag klara inte mig själv längre, jag får extrem yrsel som sitter i precis hela tiden och det gör den än och har en mördande trötthet.
  Jag fick känsel bortfall i benen och halva ansiktet.
  Under en lång tid var jag svårt illa mående, kunde inta äta på flera månader.

  • Staffan says

   Det låter riktigt illa… 🙁 Är du alltså fortfarande dålig? Har du fått någon ersättning från Läkemedelsförsäkringen?

   Själv har jag fått kontakt med neurospecialist och ser att jag lider av vad man kallar för mental trötthet. Det gör att det blir lättare att hantera dagarna för mig. Kontinuerlig vila gör att jag kan vara någorlunda aktiv.

   • Ja jag är fortfarande sjuk. Jag anmälde här via denna sidan nu förra veckan. Vet inte om det går till Läkemedelsverket? Har inte orkat ta tag i det, men tänkt anmäla det innan. Jag har fått samma diagnos som du Staffan.

    • Linda Karlström says

     Tack för att du anmält din skada till vårt rapporteringssystem! Men det är jätteviktigt att du också anmäler skadan till Läkemedelsverket, för vi samverkar inte med dem. Gå in här och gör din anmälan till dem: http://www.lakemedelsverket.se/ Du ser ”Rapportera biverkningar” på framsidan.

    • Staffan says

     Du har bara anmält till Läkemedelsverket. Om du ska få ersättning för läkemedelsskada så måste du anmäla skadan till Läkemedelsförsäkringen. De finns här: http://lff.se/

     Vilket vaccin var det du fick?

     • Tack! Om jag förstår det rätt ska jag då anmäla det både till Läkemedelsverket och Läkemedelsförsäkringen?
      Jag har både fått vaccinet mot svininfluensa två gånger och TBE vaccinet två gånger.

     • Staffan har du fått någon ersättning från Läkemedelsverket eller vet någon annan som fått det, p.g.a TBE vaccinet?

      • Staffan says

       Ja, anmäl till bägge. Jag skickade in min anmälan till Läkemedelsförsäkringen för ca 3 veckor sedan och det tar mellan 3-5 månader säger de själva. Jag har ingen koll på vilka som fått eller inte. Men jag har goda förhoppningar.

  • Catharina Roxenborg says

   Testa att äta järn, Niferex samt B12 och mat som innehåller folsyra. Kroppen tror att den fått in en bakterie och reagerar med att strypa järntillgången.

 2. Det är också lurigt med biverkningarna. Jag fick min andra dos TBE vaccin i Augusti 2013 och blev efter några veckor ganska dålig med yrsel och trötthet mm. Läkaren trodde att jag var överarbetad. Efter att ha arbetat 50 procent under November och December är jag nu sjukskriven 100% eftersom jag har konstant trötthet och viss känsla av yrsel. Ibland orkar jag inte arbeta med något mer är 1-2 timmar, tex sitta vid datorn eller ta en promenad, innan jag måste vila. Det har nu gått över 6 månader och jag är inte bra än, vet inte ens om jag blivit bättre. Under hösten var det riktigt jobbigt då jag fortsatte att arbeta, även om jag tog det lugnare. Det har blivit bättre nu då jag får vila ordentligt, men jag är som sagt inte bra och orkar inte så mycket. Det enda som man kommit på som anledning till detta är att det är en biverkning från TBE vaccinationen (FSME-immun), men det går tyvärr inte att vara säker (vad jag vet).

  Jag tror att insamlandet av dessa biverkningar inte är så bra skött, bland annat eftersom man ofta tror att det är något annat – som tex utbrändhet. Så varken läkare eller patient vet att vaccinet egentligen är orsaken till problemen.

  Om någon annan har liknande problem så se till att rapportera in dem till läkemedelsverket som misstänkt biverkan så kan vi hjälpas åt att se hur stort problemet är och vilka som får allvarliga biverkningar.

  /Staffan

 3. En liten upplysning i sammanhanget. Som barn tidigt 40-tal sprang jag hela somrarna utan ett enda fästingbett i kohagar och på ängar. Vad som hänt till idag är att betande djur försvunnit. Då fick man leta efter grässtrå som var längre än tre cm. (Rådjur var sällsynta). Dessa kor och hästar som klippte gräs varhelst man såg, hur många fästingar svalde de?

  • Dubbel Henke says

   Fästingarna ökade helt plötsligt explosionsartat kring 1980 – det gick alldeles för fort för att man ska kunna skylla på växthuseffekten; dom har ökat ÖVERALLT. Nyckelpigorna som fanns i biljoners biljoner innan 1980 har minskat katastrofalt sedan dess, i hela Europa – i England undersökte man kring 1995 trakter där de brukade vara vanliga, från 800 nyckelpigor per mätenhet förr, hittade man EN (!) och spindlarna har ju också minskat MYCKET KRAFTIGT plus att deras nät är skadade av diverse utsläpp. Så fort någon insekt ökar, så ser de naturliga fienderna till att detta hejdas, men människan har förstört balansen helt.

   Elekrosmog, mobilmaster, GMO och kemikalier som släpps ut har rubbat ALLT i naturen och fästing-explosionen har alltså inte alls rådjur eller sådan’t som grundorsak. De fanns knappt utanför vissa områden 1980, minns du inte att t.ex alar var en fästing-magnet, men hur många fick man i vanligt gräs? Samma filosofi som styr profit och läkemedelsföretag – dvs att sjukdomar är ’oundvikliga’ och beror på brist på kemikalie-mediciner/vaccin – används för att ingen ska fatt de verkliga orsakerna. VI HAR EN REGERING SOM I ALLT UNDERSTÖDJER DENNA SKRÄMMANDE UTVECKLING.

   • sverker says

    Vet inte om det är sant men läste nån stans att 80% av Tysklands insekter har försvunnit. kroppen är bäst på att bota sig själv tror jag? C-vitaminer kan man peta i sig mycket!

    • Trippel Henke says

     Tyvärr så har vi fått nya rapporter om att mobilstrålning är rena döden för insekterna. Ja de har försvunnit överallt och värre har det blivit! Om vi inte stoppar strålningen så är hela planeten chanslös.

 4. Ronnie Billström says

  Hejsan. Mycket intressant läsning med mycket att tänka på. Jag är en av de få som fått / har TBE och kämpade för livet mer eller mindre tre dagar innan jag kom till medvetandet. En hel vecka av mitt liv har försvunnit ur min hjärna då jag inte vet vad som har hänt. Jag fick lära mig gå på nytt och tala och äta med kniv och gaffel mm, mm.
  Nu har det gått ett år efter att jag akut åkte in på sjukhuset och jag kan lugnt säga att det har varit ett mycket jobbigt år. Att pallra sig upp till brevlådan för att hämta posten är bara det man helt slut efter. All denna konstanta trötthet är så jobbigt, så jobbigt… Att mödosamt klippa gräset och sedan sätta sig och en kopp kaffe är bara att glömma, för då skakar man så man inte kan få i sig kaffet… Jag var innan TBE´n en kry och pigg 39 åring som gillade att idrotta och vara ute i naturen med familjen och hunden… Vad är man nu ??? En 40 åring som har en mycken lång väg att vandra tillbaka till ett såpass fungerande liv som TBE´n tillåter mig….. Så jag rekommenderar ALLA att ta TBE sprutorna så ni slipper det jag har gått igenom…….

  • Linda Karlström says

   Hejsan Ronnie! Jag beklagar VERKLIGEN det du gått, och går, igenom. Så hemskt att höra! Jag önskar det fanns ett sätt för mig att kunna hjälpa dig. Det enda jag kan göra är att tala mig varm för Bicom bioresonans, en maskin som med hjälp av frekvenser kan göra nästintill underverk. Det finns många Bicomterapeuter i Sverige, här i Finland har vi än så länge bara fyra maskiner i hela landet (alla finns i Österbotten;))

   Jag förstår verkligen att du inte önskar någon annan samma öde. Det är stort och omtänksamt av dig att försöka hindra andra från samma öde. Dock måste jag få understryka och påpeka och betona, att det inte finns något val som heter ”antingen sjukdom eller vaccin”. Detta är ett mycket stort missförstånd som de flesta belastas med. Vi tror att om vi vaccinerar oss så kan vi inte insjukna i den sjukdom vi vaccinerat oss mot. Verkligheten fungerar inte så. Vacciner immuniserar inte, de känsliggör oss istället. Som du ser i artikeln ovan har också många som vaccinerat sig mot TBE insjuknat i TBE. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd, det står att läsa på varje bipacksedel. Vi bör också komma ihåg, att det som menas med skydd inte handlar om ett praktiskt skydd – det handlar om antal antikroppar i blodet. Det finns inga studier som visar att antalet antikroppar är avgörande för en immunitet. Tvärtom finns det männsiskor som saknar antikroppar och ändå inte blir sjuka trots att de exponeras för sjukdomen, och det finns människor med skyhöga antal antikroppar som insjuknar. Skolmedicinen missade detta område – de har inte studerat hur immunsystemet samverkar. Vilket jag ju skriver i artikeln ovan.

   Därför är det felaktigt, och riskabelt, att gå ut med budskapet ”vaccinera dig så slipper du bli sjuk”. För det stämmer inte.

   Jag önskar dig allt gott och håller tummarna för att du blir helt frisk igen! Kram!

 5. Har funderat på att vaccinera mig sedan jag fick ett fästingbett nyligen men nu hamnade jag här… Läste dessutom att vissa vaccin kan ge fula ärr och varbölder! http://eksemfri.se/symtom-fastingbett-rodnad-klada/ Någon här som råkat ut för det?

 6. Torbjörn says

  Att hänvisa till wikipedia är enligt mig inte trovärdigt på något vis.
  Både artikel och kommentarer gör detta.
  Källkritik vore på sin plats.

  • Linda Karlström says

   Hej Torbjörn!

   Att vara källkritisk innebär också att kunna sålla i bråten. Jag håller med om att Wikipedia är icke-trovärdigt, rentav fiasko ibland. Redigerat och tillrättalagt av Storebror. MEN – jag ser inte varför Wikipedias definition av kaliumdivätefosfat skulle vara fel – även om definitionen garanterat inte säger HELA sanningen. Men det har jag heller inte hävdat i artikeln.

   Om du inkommer med kritik på källorna vore det bra om du samtidigt kompletterar informationen med mer trovärdiga källor. Som man brukar säga ”Gnäll inte utan gör något åt saken.”

   Ha en skön sommar Torbjörn!

 7. Tack för din artikel satt precis och funderade på att vaccinera hela familjen fast vi inte riktigt bor i ett utsatt område men vi vistas på Österlen på somrarna tex Löderup strandbad. Försöker skydda barnen med långbyxor på dagis. Man gör ju så gott man kan. Jag var lika skeptiskt till svininfluensan med glad att vi inte tog vaccin för det kändes verkligen som att ngn var sugen på göra stora pengar!

 8. Det är typiskt statistikbyråer att undersöka en liten del av folket och sedan visa det som just statistik.

 9. Helene says

  Tack! Stod just i valet och kvalet om att låta hela familjen (två barn 4 och 6 år gamla) vaccinera oss mot TBE men magkänslan sa nåt annat och skönt att få känsla bekräftad. Blir inget vaccin för oss i år.. Tack!

 10. Det är ju bra att ni ifrågasätter och så men jag tycker det är lite synd att ni inte håller högre vetenskaplig nivå. Det är kanske bra att ha koll på till exempel vad olika ämnen är och hur de fungerar innan man uttalar sig. Annars kan man ju skriva ”jag tycker” eller ”jag tror”, så att vi läsare kan se vad som är just åsikter. Sedan är det viktigt att påpeka resultat i en ”revolutionerande” studie inte är något att utgå ifrån, det krävs flera som visar samma sak för att något ska kunna ses som ”sanning”. Vad gäller biverkningar använder de sig även av inrapporterade biverkningar från pasienter, och TBE-vaccin har ju använts ganska länge, så det stämmer nog inte riktigt att testgruppen är liten. En annan sak är att ajg just läst i ”Vi föräldrar” att en tredjedel av de småbarn som får TBE får men som består i 2-7 år. Så även om dödligheteh är mindre än 1 % så är det en väldigt allvarlig sjukdom, även hos små barn.
  Som sagt, bra att ni ifrågasätter och lyfter nackdelarna med vaccin men jag får svårt att ta till mig de vettigare av era argument när ni har så många fel i fakta och hur ni hanterar fakta. Det käns inte trovärdigt. Det finns ingenting tragikomiskt i detta, det är en extremt viktig hälsofråga och bägge sidor har bra argument, annars hade det inte varit en så viktig diskussion.

  • Linda Karlström says

   Hej lillkajs!

   1. Du får gärna komma med mera vetenskap där du tycker att sådan fattas. Och du får gärna tala om vad olika ämnen är och hur de fungerar.
   2. Resultat i en studie är visst något att utgå ifrån, därmed inte sagt att det behöver vara den enda ”sanningen”.
   3. Jo, testgruppen är liten. Inrapporterade biverkningar som kommer efter att vaccinet släppts ut på marknaden beräknas uppgå till cirka 2 procent av de verkliga biverkningarna. Och ingen har koll på dem, så någon frekvens kan inte anges.
   4. Nej, TBE-vaccin har inte använts ganska länge om man jämför med andra vacciner.
   5. Tycker du, som anser att vi är ovetenskapliga, att Vi föräldrar är en pålitlig källa?
   6. Du får gärna inkomma med fakta som visar att vaccin skyddar mot sjukdom. Det torde ju trots allt vara den viktigaste frågan eller hur? Men vi accepterar inte studier som är sponsrade av industrin.

 11. Undrar om hur många miljoner människor som är tacksamma för att det finns vaccin som räddar liv
  Visst skall man vara nogrann vad man tillför kroppen men jag är övertygad om att nyttan är ofantligt större än skadan

  • Det vore intressant om du kunde uppvisa korrekta studier som visar hur många liv vaccinet räddar 🙂

   • Det här var den dummaste kommentaren av de alla. Korrekta studier av hur många liv vaccinet räddar? Som att be om någon visa korrekta studier på hur många gånger jag hade tappat min kaffekopp om jag inte gått utanför dörren på ett år.

    Ska du kommentera, så kommentera något vettigt.

    • Om du inte uppvisar vetenskapliga studier på hur många gånger du tappar kaffekoppen när du aldrig går ut i jämförelse med en annan situation, så kan du i heller inte påstå att det skulle vara färre eller fler gånger bara för att du skulle gå ut.

     Hur jag kommenterar på min sajt kan du strunta i. Det gör jag som jag vill. Men fler dumma kommentarer från dig kommer vi inte publicera.

     • Jag tycker att det är sorgligt att ni sprider skräck för att vaccinera sig på detta sätt!
      När det gäller vetenskapliga undersökningar eller studier för att visa att vaccinering hjälpt så vill jag ställa motfrågor.
      Jag vet inte vad vi har för underlag men tror du inte att vaccin mot Rabies, smittkoppor och Polio inte heller har gjort nån nytta?
      Utan rabiesvaccin så dör man om man blir smittad.
      Smittkoppor är en hemsk sjukdom med hög dödlighet som nu är utrotad.
      Polio eller barnförlamning ser man inte heller nu för tiden. Har vaccinet inte gjort nån nytta där heller?
      Ekonomiskt så kostar ett TBE-fall landstinget 1 milj kr.
      Ok vaccineringen kanske kostar lika mycket men jag tvivlar på att kostnaden i lidande är lika stort eller större för de som vaccinerat sig än om de fått TBE i stället.

      • Jag tycker det är sorgligt att man sprider skräck för sjukdomar så att alla ska ställa sig i led för sin årliga, månatliga och i framtiden ”veckliga” vaccination. Detta eftersom iden om vaccination bygger på ett ökat antal vaccin eftersom det finns tusentals mikroorganismer som kan göra oss sjuka och att vi ”aldrig” kan sluta med ett vaccin för då ”kommer sjukdomen tillbaka”..

       Det finns långt bättre och mer effektiva sätt att förhindra sjukdom och död. Att göra hela världsbefolkningar beroende av återkommande vaccinationer är både oetiskt och ohållbart eftersom inget vaccin är fritt från biverkning eller ger ett livslångt, om ens något skydd.

       Läs denna boken så får du svar på dina frågor om vaccin utrotat någon sjukdom: http://www.dissolvingillusions.com/

 12. Rose-marie Granath says

  Det vore bättre om vi fick skänka pengar i stället för att bli lurade att ta vaccin, det är ju pengar folk vill åt, de som framställer vaccin. Eller hur? Hellre ärlighet.

 13. Är så glad att jag läste denna artikel! Hade tänkt vaccinera mig och 6-åringen mot TBE idag..magkänslan stämde dock inte. Precis som med svininfluensan känns det som man marknadsför den alldeles för mycket och i för positiva ordalag. Alla ska vaccinera sig!! Sådant gör mig alltid skeptiskt och nu efter att ha läst dina ord känns det så bra, nu vet jag vad jag ska göra och magkänslan känns helt rätt 🙂

  • Linda Karlström says

   Malin, jag blir så glad över att min artikel kunde hjälpa er att fatta ett beslut som känns rätt och riktigt! Underbart att höra! Du får sprida artikeln till dina vänner nu;)

   • Jag ville vaccinera mig och min.dotter.. Det känndes inte bra jag googlade och fick fram din artikeln. Du har skrivit mycket bra information som man ska tänka på… Tack…
    Du är jätte bra påvatt hitta information och ha koll på läget.
    Jag skulle välja fråga dig om något helt annat. Jag gör laser för tabort håret från hela kroppen jag skulle välja gärna ha hjälp om det är farligt? Jag har googlat mycket med det är svårt och få rätt information som stämmer. Om du kan hjälpa mig med detta jag vill gärna få.det på min mail
    Shahm022@hotmail.com
    Tack

 14. Snubblade över denna artikel och gör små glädjevolter inombords. Riktigt riktigt bra, informativt och skrämmande! Jag önskar att vaccinations-artiklar som denna spreds i tider utav vaccinationshysterier och någonstans kunde väcka en liten del människor att tänka själva. Jag själv är inte vaccinerad sen BB, och mår alldeles utmärkt, har varken dött i fästingsjukdommar eller svininfluensa.

 15. Mycket bra artikel! Som sagt, skulle vara intressant att veta varför man inte ska vara rädd för att få formaldehyd injicerat…

 16. Formaldehyd ska man inte vara så rädd för. Det produceras i våra egna kroppar hela tiden.

  • Linda Karlström says

   Kan du berätta lite mera om detta? Jag är mycket intresserad av varför våra egna kroppar skulle producera ett cancerframkallande gift.

   • Det är en naturlig del av vår metabolism. Metanol omvandlas ex.vis. till formaldehyd. Vidare anses det vara en av universums äldsta substanser, vanligt förekommande i stjärnor etc. samt allt organiskt liv.

    • Torbjörn Sassersson says

     Skämtar du? Och vad gör metanol i kroppen? Din argumentation håller inte. Bara för att ett onaturligt gift i kroppen bryts ned till ett annat gift i kroppen betyder inte det att det andra giftet är ”naturligt” bara för att kroppen ”skapade” det.

     ”I den mänskliga kroppen omvandlas sötningsmedlet aspartam delvis till metanol.” /Wikipedia

     Antar att du syftar på aspartam ett gift som blir till giftet metanol som blir till giftet formaldehyd.

     • Alla alkoholhaltiga drycker vi konsumerar innehåller en viss andel metanol. Jäsning producerar en liten andel metanol utöver den huvudsakliga produktionen av etanol. Andelen är dock så liten att vi inte tar nämnvärd skada av detta, de generella skadorna av etanolen är troligen större.

   • Ytterligare: eftersom f-dehyd förekommer naturligt i våra kroppar (essentiellt för produktion av DNA-proteiner) är våra kroppar bra på att ta hand om externt tillskott. Det har en halveringstid på ~1 min

    • Linda Karlström says

     Kan du uppge källor så vi som inte känner till att formaldehyd är ofarligt kan få lite mer kött på bena?

     • Självfallet! Skulle såklart ingått i förra inläggen, blev lite för ivrig på sändknappen. http://formaldehydefacts.org/_base/pdf/fact_sheets/10_01_07-FormaldehydeandHumanHealth.pdf

      • Linda Karlström says

       Tack Jonas! Det var mycket intressant läsning, och mycket som jag inte hört förut. Man lär så länge man lever! Precis som du säger kan man inte ändå hävda att det är ofarligt, och det gör ju inte rapporten heller:

       Because formaldehyde has existed since the beginning of life, the evolutionary process had to include a way to ensure that formaldehyde’s inherent toxicity could be controlled. Certain enzymes evolved as the control system; among the most prevalent families of enzymes in all living systems is one known as aldehyde dehydrogenases (ADHs). While many forms of ADH exist, they all have the same function – to convert formaldehyde that is formed continuously in various biological processes to formate, which is less reactive and, therefore, less toxic than formaldehyde.

       Det har konstaterats många gånger att något som naturligt ingår i våra kroppar kan vara livsfarligt att injicera. Detta för att man rubbar kroppens ekologiska system. I synnerhet om detta något injiceras samtidigt som andra främmande partiklar – immunsystemet sätts helt ur balans. Så var ju fallet med exempelvis skvalen. Så även om formaldehyd finns naturligt i våra kroppar vill jag hävda att det inte är någon god idé att injicera det…

     • Kallar det absolut inte ofarligt dock.

      • Arnika says

       Tack för intressant artikel. Jag har blivit allergisk mot formaldehyd efter att ha utsatts för giftig inomhusmiljö. Nu reagerar jag även på den formaldehyd som tex finns naturligt i rått virke. Ett nytillverkat bord av furu gav mig symptom som stickningar på tungan som om jag tuggat nässlor samt andnöd. F är svårt att undvika eftersom det finns i sgs alla hygienprodukter. Skulle aldrig våga ta vaccin med F i.

 17. Mycket bra info…dessutom om man redan bär på någon av dom andra fästingsmittorna är det livsfarligt att ta TBE eller någon annan vaccination! Det på slutet håller jag verkligen inte med om.Tbe, Borrelia och alla andra sidoinfektioner är det ett mycket stort mörkertal på och dom är dödliga! Kundskapen i detta land på dessa är skrämmande. Och folk får alla möjliga diagnoser fastän det egentligen är Borrelia och eller sidoinfektioner. För att inte tala om TWAR, Mycoplasma, Mögel-ja listan är lång vad man kanske bär på och vaccinationer triggar igång. Tack för denna bra info !

 18. Tack för informativ artikel.

Trackbacks

 1. […] Detta faktum torde räcka för att säga nej tack till vaccin, men låt oss ändå för skojs skull anta att vaccinet mot TBE är effektivt, det vill säga ger ett skydd mot fästingburen hjärninflammation. Är det då värt alla biverkningar?” Läs mer HÄR […]

Lämna ett svar till Staffan Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: