Fästingvaccinet kan ge dig Parkinsons, somnolens och hjärninflammation – sprutan farligare än TBE

Under sommarhalvåret propageras det friskt för vaccin mot TBE, i folkmun ”fästingvaccin”. Det senaste decenniet har både fästingbussar och fästingbåtar åkt på vaccinationsturné i de värsta riskområdena – inte bara en, utan minst två gånger per säsong, för att säkerställa att alla får sina två grundvaccinationer mer eller mindre utanför husdörren.

Text: Linda Karlström / Artikeln publicerad i senaste Tf-bladet

Är detta verkligen nödvändigt? Innan vi tar oss en närmare titt på vaccinet och TBE, som står för tick-borne encephalitis (fästingburen hjärninflammation) vill jag klargöra det allra viktigaste.

Fästingvaccinet är ett vaccin som alla andra. Det består av en kemikalie- och viruscocktail som sprutas in direkt i kroppen, förbi alla naturliga skyddsbarriärer. Syftet är att provocera kroppen till att framställa antikroppar, som påstås skydda mot insjuknande i TBE.

Detta resonemang håller inte. Antikropparnas antal är inte avgörande för om vi blir sjuka eller inte. Hela vaccinationsteorin bygger på en tro som aldrig bevisats på ett vetenskapligt sätt. (13) Immunförsvaret är oerhört komplext och alla delar samspelar med varandra. Vill man ha en bättre kaka räcker det inte att dubblera mängden mjöl och spetsa härligheten med aluminium och formaldehyd.

Detta faktum torde räcka för att säga nej tack till vaccin, men låt oss ändå för skojs skull anta att vaccinet mot TBE är effektivt, det vill säga ger ett skydd mot fästingburen hjärninflammation. Är det då värt alla biverkningar?

Aluminium kan orsaka Parkinsons och Alzheimers

I Sverige finns två olika TBE-vacciner godkända: Encepur från Novartis och FSME-IMMUN från Baxter. På FASS.se hittar man information om dessa, såsom innehåll och biverkningsprofil. Vi får veta att båda vaccinerna innehåller aluminium för att trigga immunförsvaret.

Aluminium är neurotoxiskt även i små mängder och har en lång historia av väldokumenterade hälsorisker. Forskning har kopplat samman aluminiumhydroxid som används i vacciner med Parkinsons sjukdom, amyotrofisk lateralskleros (als) och Alzheimers sjukdom. Möss som injicerats med denna vanliga vaccinbeståndsdel utvecklade statistiskt signifikanta ökningar av minnesförlust, ångest, allergiska hudreaktioner och skador på nervceller. En epidemiolog på CDC i USA gjorde år 2000 följande uttalande: ”Resultaten för aluminium var nästan identiska med etylkvicksilver eftersom mängden aluminium i vacciner nästan exakt följer kvicksilvrets”. Han syftade på en banbrytande studie som fann ett signifikant samband mellan både aluminium och kvicksilver i vacciner och utvecklingsneurologiska förseningar. (4)

Om Encepur får vi vidare veta att ”spårmängder av formaldehyd, neomycin, klortetracyklin och gentamycin ingår i vaccinet. Försiktighet bör iakttas vid vaccination av individer med överkänslighet mot dessa substanser.” Frågan är då om inte alla individer är överkänsliga mot formaldehyd? Det är nämligen att cancerframkallande gift! Och nog vore det bra spännande att få veta hur man injicerar ett vaccin ”med försiktighet”…

Vill man veta mera om alla de beståndsdelar som ingår i vaccinerna får man leta på nätet. Wikipedia kan exempelvis berätta att kaliumdivätefosfat (som finns i FSME-IMMUN) ”säljs som gödningsmedel under beteckningen MKP och används vanligen i växthus och hydrokultur. Det används också som tillsats i cigaretter och sportdrycker och har E-nummer 340.” Man bör också känna till att alla vaccinbeståndsdelar inte offentliggörs, eftersom de anses vara en affärshemlighet. (5)

Pålitlig biverkningslista?

De kliniska säkerhetsprövningarna för FSME-IMMUN för vuxna har gjorts på cirka 3 500 personer. Hur man då kan ange frekvensen för de biverkningar som klassificeras som sällsynta, det vill säga drabbar cirka 1 på 10 000, är en intressant frågeställning. Samtidigt är detta låga antal försökspersoner tacksamt för tillverkarna, eftersom en rad obehagliga biverkningar då kan klassificeras under frekvensen ”inga kända”.  Det ger intrycket av att dessa biverkningar är så sällsynta att de inte ens är mätbara. Hit hör biverkningar såsom nervinflammationer, synstörningar och hjärninflammation (!). Tillverkarna varnar också för att vaccinet kan förvärra autoimmuna sjukdomar såsom multipel skleros. Risken att drabbas av somnolens, en sjuklig trötthet som beror på en skada i hjärnan, uppskattas till cirka 1 på 10 000. Vi måste komma ihåg att dessa risker mångfaldigas i takt med injektionerna, som är tre till antalet under den så kallade grundimmuniseringen. Därefter följer boosterdoser vart tredje år hela livet ut.

Smittskyddet har inte läst sin läxa

Det verkar inte som om Smittskyddsinstitutet (SMI) tagit del av TBE-vaccinernas produktresuméer, eftersom myndigheten på sin hemsida lovar att ”Det finns vaccin mot TBE som har god skyddseffekt och vars biverkningar är milda.” Än mer tragikomiskt blir det när SMI i nästa andetag skriver ”En person som fått en allvarlig (livshotande) reaktion mot en föregående dos ska inte vaccineras.” Hur en livshotande reaktion kan anses vara en mild biverkning är en ekvation som förmodligen bara kan lösas av det medicinska skrået. Att skyddseffekten skulle vara god är också ett påstående med modifikation. År 2008 gick det nämligen inte att mörklägga vaccinets ineffektivitet längre eftersom ett stort antal TBE-vaccinerade människor hade drabbats av TBE. (6) ”Det är ju väldigt tragiskt när det inträffar men inte helt förvånande”, kommenterade den medicinska direktören på Baxter det skedda. (7)

Enligt Smittskyddsinstitutet yttrar sig TBE som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk och emellanåt kramper och förlamningar. De flesta blir helt återställda men upp mot 30 procent får långdragna eller till och med bestående besvär i form av uttalad trötthet, minnesstörningar etcetera och, i ovanliga fall, bestående förlamningar. Dödsfall kan förekomma men är mycket sällsynta. Förskolebarn som smittas får i regel lindrigare symtom än vuxna.

Årligen rapporteras 150-200 fall i Sverige. År 2011 var ett rekordår med 284 rapporterade fall. Trots den stigande vaccinationsfrekvensen har en gradvis och relativt kraftig ökning av antalet fall skett under 2000-talet.

Risken att få allvarlig TBE överskattad

Hur vanligt är det då att fästingar bär på TBE? I Sverige påbörjades en stor fästingbiopsistudie år 2006 och år 2009 inkluderades Åland i samma studie. För cirka ett år sedan var de preliminära resultaten klara, och forskarna kunde meddela att fästingbett inte är lika farliga som befarat. Varken sjukdomen borrelia eller TBE är lika vanliga som man tidigare trott. Förr räknade man med att en av hundra fästingbitna fick TBE, men nu räknar man med att smittorisken är en av 600. Av de 2 160 fästingar som analyserats i Sverige och på Åland hittade forskarna fyra fall av TBE. (8)

Och även om man skulle råka bli biten av just den där sexhundrade fästingen som bär på TBE, måste man komma ihåg att över hälften av alla infektioner är symtomfria.(9) Man kan alltså ha TBE utan att veta om det, och ändå utveckla ett livslångt skydd. Enligt THL, Finlands motsvarighet till Socialstyrelsen, leder cirka en tiondel av de infektioner som ger symtom till långvariga komplikationer som uppträder i ett senare skede. Eftersom SMI menar att hela 30 procent får långdragna besvär tycks det råda en viss osäkerhet om hur det förhåller sig.

Om vi fångar 15 000 fästingar borde det alltså statistiskt sett vara 25 av dem som bär på TBE. Av dessa borde cirka 10 ge symtom på TBE. Av dessa 10 är det bara 1-3 stycken som ger långvariga komplikationer. Den verkliga risken att drabbas av komplicerad TBE är alltså 1-3 på 15 000 fästingar.  Detta bör sättas i relation till risken att drabbas av allvarliga vaccinbiverkningar, vilka är minst 1 per 10 000 injektioner enligt bipacksedeln. Och då bör man komma ihåg att man först ska bli biten av en fästing för att riskera att få TBE, medan man via återkommande vaccinationer systematiskt utsätter sig för en allt större risk att drabbas av mer eller mindre allvarliga biverkningar.

Avslutningsvis vill jag citera Ulf Brånell, redaktör på Alternativjournalen: ”Svenskarna behöver inget vaccin mot TBE – de är sjuka nog som de är.” (10)

Text: Linda Karlström

Artikeln ingår i det senaste numret (nr 3 2012) av Tandvårdsskadeförbundets medlemstidning.


Källor:

 1. Vaccine theory proven wrong
 2. Vaccinernas verkliga verkan – många människor insjuknar allvarligt trots gott om antikroppar
 3. What are the limits of adjuvanticity?
 4. Eisenstein, Mayer och Miller, Neil Z. Vaccinationer: risker och skador. Anarchos, 2012.
 5. Affärshemligt innehåll i vaccin redovisas inte
 6. Hur ofta förekommer det att man får TBE trots vaccination?
 7. Myndigheter utreder TBE-vaccin
 8. Nya rön om fästingsmitta
 9. Vacciner mot fästingburen encefalit
 10. TBE-vaccin åter aktuellt

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Hur många/stor andel av dem som insjuknar i TBE har tidigare blivit vaccinerade?

 2. Stephan says

  Intressanta diskussioner. Ett land som är i framkanten är ju Österrike och jag vet inte om det är någon kommersiell propaganda som gjort att man vaccinerar sin befolkning där. Jag har en kompis pappa som dog i TBE i alla fall och det är en hemsk sjukdom https://www.researchgate.net/publication/319400401_Tick-Borne_Encephalitis

 3. Anna Eriksson says

  Mycket bra artikel! Jag har redan tagit två omgångar av fästingvaccinet (dock inte fått några biverkningar vad jag vet) och har en tredje omgång kvar att göra. Efter att ha läst den här artikeln är jag dock inte så sugen. Vad är bäst att göra i detta läge? Avstå från den tredje eller köra på eftersom jag redan tagit två tidigare doser? Någon som vet?

 4. Vill då veta! Hur ställer du dig om du när du tackar nej till vaccin blir allvarligt sjuk i TBE? Har en nära anhörig under 18 som är allvarligt sjuk i TBE i respirator! Att uppmuntra att inte ta vaccin är dumt! Visst är risken liten men den ökar, vi får mer fästingar för varje år. I år är det massor! Blir arg, ledsen och frustrerad att man kan uppmuntra att inte ta något så viktigt! Vad kostar inte sjukvården för den allvarligt sjuke med? Vi i resten av familjen är nu vaccinerade, ångrar så otroligt att inte vi gjort detta tidigare! Visst kan du insjukna i TBE iaf MEN du blir inte så här sjuk! Vaccin är bra!

  • Linda Karlström says

   Hej på dig!

   Om någon som tackat nej till vaccin blir allvarligt sjuk, tycker jag det är väldigt tråkigt och hjälper gärna till med tips på hur man kan må bättre, ifall jag känner till några bra tips. Däremot kopplar jag inte insjuknandet till avsaknaden av vaccination, eftersom insprutningen av kroppsfrämmande kemikalier i kroppen aldrig har bevisats främja hälsa. Att ta ett vaccin betyder inte att man är immun. Kunde du kanske ge mig de studier som visar att man blir lindrigare sjuk i TBE om man har tagit vaccin? Kunde du också visa på de studier som säger att vaccin är bra? Jag vill dock inte ha några industrisponsrade studier eftersom det är att betrakta som reklam. Jag vill ha oberoende forskning. Va skönt att höra att ni är nöjda med ert vaccinationsval! Allt gott!

 5. Karin Nilsson says

  Hej och tack för all information här… ska ev.vaccinera mig men är osäker pga innehållet förståss men var kan jag läsa mer om just ”innehållet” förutom i FASS? Vill veta mer om man är känslig för antibiotika….. tacksam för svar!

 6. Du vet väl att formaldehyd framkommer naturlig i naturen? Och att du dagligen får i dig formaldehyd genom maten? Ett äpple innehåller 6,3-22,3mg/kg formaldehyd och din kropp producerar formaldehyd naturligt, du menar alltså att all mat vi äter, plus våra egna kroppar, är cancer framkallande?

  Sen finns Neomycin vanligtvis i hudkärmer, ögondroppar.

  Klortetracyklin finns i nästan all antibiotika, som om du får lunginflammation och oroar dig över klortetracyklin så borde du inte äta antibiotika

  • Linda Karlström says

   Nej, jag skulle inte få för mig att äta antibiotika, ej heller använda hudkrämer eller ögondroppar med neomycin. För övrigt är det inte vi som ”menar” att formaldehyd är cancerframkallande. Följande är hämtat från KI:s hemsida:

   ”Formaldehyd är ett direktverkande mutagent ämne, som har orsakat genetiska skador i tester på bakterier och andra lägre organismer och med odlade humana celler. Formaldehyd är klassat av National Toxicology Program i USA och av det internationella cancerforskningsinstitutet IARC som cancerframkallande för människa baserat på ökad förekomst av cancer i näshålan och leukemi hos yrkesmässigt exponerade. Formaldehyd är allergiframkallande vid hudkontakt och kan orsaka allergiskt kontakteksem.”

   Du kan ju rikta din kritik till ovanstående institutioner istället.

 7. Min goda vän fick TBE. Feber i en månad. Hjärnhinneinflammation. Svår huvudvärk Viktnedgång och försämrat hälsotillstånd i månader. TBE är en fruktansvärd sjukdom. Den kan drabba vem som helst vilken råkar få ett enda fästingbett…. Hur skydda sig mot detta utan vaccin?

 8. Tack, den här artikeln har fått mig att fundera lite till på riskerna.
  Om jag blir biten av en fästing så uppstår ju en risk att insjukna i TBE. (Den risken är liten enl artikeln.
  FRÅGA: Om jag blir biten, men tar bort fästingen inom en viss tid, har jag då eliminerat (den lilla) risken ?

 9. Jag fick TBE av en fästning i maj 2011. Det blev hjärninflammation som ledde till att jag och min dotter som låg i min mage då nästan dog. Idag kämpar jag fortfarande med olika handikappad pga hjärnskadan jag fick av denna händelse. Önskar verkligen att jag hade vaccinerat mig och sluppit det jag varit med om pga TBE.

  • Linda Karlström says

   Så tråkigt att höra att du blev så sjuk! Du gör dock en liten tankevurpa – du förutsätter att vaccin skyddar mot TBE vilket inte är fallet. Det står ju till och med i artikeln om du läser en gång till.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: