Det stora missförståndet kring mässling och vaccination

Mässling i England år 1838-1978 - Graf: Healthsentinel.com

Mässling i England år 1838-1978 – Graf: Healthsentinel.com

Medicinska texter beskrev mässling som en godartad och för det mesta harmlös barnsjukdom. Sedan kom  mässlingsvaccinet – vilket skapade det stora missförståndet kring mässling. Detta är en sammanfattning av artikeln ”The Great Measles Misunderstanding”, översatt av Carina.

Före införandet av mässlingsvaccin skulle en massa fall av mässling  ha ansetts alltför ynka för att åstadkomma rubriker. Det beror på att vi alla fick mässling när vi var barn. I själva verket anser Centers for Disease Control and Prevention (CDC) att  de som är  födda före 1957 är immuna mot mässling.

”Innan ett vaccin fanns var infektion med mässlingsvirus under barndomen nästan universell. Mer än 90 procent av alla personer var immuna efter 15 års ålder.”

CDC:s Rosa Boken (information kring sjukdomar som påstås kunna förhindras med hjälp av vaccinering)

Vi babyboomers var tydligen den sista generationen som läkarna – och därför också föräldrarna – accepterade att skulle få mässling. Den ansågs vara en irriterande del av barndomen, men stärkte samtidigt immunförsvaret och gav livslång immunitet.

Före tillkomsten av vaccinet beskrivs mässling i medicinska texter som en godartad barninfektionssjukdom som ställde till lite besvär för genomsnittliga välnärda barn. Allt detta ändrades för ungefär 40 år sedan, när hälsomyndigheter påbjöd behovet av att utrota mässling.

Till att börja med, hade dödsfall orsakade av mässling  redan minskat med över 90 procent från början av 1900-talet till den tid mässlingsvaccinet kom in på scenen. Kombinationen av ständigt förbättrad levnadsstandard, bättre näring, antiseptisk sjukvård och effektiv renhållning gjorde dessa anmärkningsvärda framsteg möjliga för folkhälsan i ”pre-vaccin” eran.

Vaccin-eran präglas av experiment, gissningar och misslyckanden

Ett av de första mässlingsvaccinen som provades i stor skala var det inaktiverade mässlingsvaccinet (kmv, killed measles vaccine). CDC:s Rosa boken rapporterar att ”uppskattningsvis 600 000 till 900 000 personer” i USA injicerades mellan 1963 och 1967, innan vaccinet slutligen drogs tillbaka.

De otroligt vaga uppgifterna om hur många personer som  fick vaccinet är oroande, men vad som verkligen är störande är hur ett sådant skadligt och ineffektivt vaccin i första hand blev godkänt och rekommenderat. ”Kmv sensibiliserade mottagaren med antigener från mässlingsvirus utan att ge skydd”, enligt Rosa Boken.

Efter exponering för naturlig mässling fick ett  stort antal människor som vaccinerats med kmv atypisk mässling, en autoimmun sjukdom som består av mycket hög feber, ovanliga utslag, lunginflammation och  ödem i lungan.

Den riktigt stora kampanjen mot mässlingen började 1971, då det ”levande virus-vaccinet” anlände som en del av mpr-sprutan (mässling, påssjuka, röda hund). Allmänheten försäkrades om att detta vaccin var annorlunda – det var säkert och skulle ge livslång immunitet. Tyvärr visade sig  dessa förutsägelser vara  lite förhastade.

”Ett utbrott av mässling inträffade på en skola med en dokumenterad vaccinationstäckning  på 98 procent.”

                      American Journal of Public Health, april 1987

”Vi drar slutsatsen att utbrott av mässling kan förekomma på en skola, även när mer än 99 procent av eleverna har vaccinerats och mer än 95 procent är immuna.”

New England Journal of Medicine, mars 1987

På grund av betydande vaccinmisslyckanden, tvingades våra hälsomyndigheter att påbjuda en mpr-booster, som skulle vara nödvändig för alla. Återigen lovade man, att detta skulle ge livslång immunitet. Eftersom inga egentliga uppgifter om skyddseffektens längd fanns tillgängliga vid den tiden, var denna förutsägelse förmodligen gjord med FDA:s godkända kristallkuleteknik.

Idag har antalet rapporterade mässlingsfall gått ner betydligt, och man är säker på att det är tack vare ett framgångsrikt vaccinationsprogram. Tyvärr så berättar inte en sådan ensidig analys hela historien. Allt är inte bra med mpr.

Vaccinets oavsiktliga effekt

Innan det fanns en utbredd vaccination mot mässling, riskerade inte spädbarn att få mässling eftersom de hade förvärvad immunitet genom moderns blod. Vuxna var inte i farozonen eftersom de  flesta fick livslång immunitet som barn. Båda dessa grupper är nu mottagliga för mässling, och båda har ökad risk för allvarlig sjukdom och komplikationer. Detta beskrivs som ett ”oavsiktligt resultat” av mässlingsvaccination.

Det finns även ett annat oförutsett problem. ”Antikropparna som uppkommer efter vaccinering minskar på grund av att naturliga boosterinfektioner saknas. Det är viktigt att följa upp hur länge skyddet från det nuvarande vaccinationsprogrammet består efter eliminering av inhemsk mässling ”, rapporterade tidskriften Vaccine, december 1998.

Detta väcker frågan: Vad kommer att hända när vi så småningom lyckas ersätta naturlig mässling med mässling från vaccin? David Levy, på Montefiore Medical Center i New York, skapade en datormodell för att svara på den frågan: ”Trots kortsiktig framgång i att eliminera sjukdomen, visar långsiktiga prognoser att andelen mottagliga år 2050 kan vara större än före vaccineran.” Med andra ord, enligt Levys förutsägelse kommer vi att få ett högre antal infekterade än innan påbörjandet av vaccinering, men utspritt över alla åldersgrupper som därmed löper större risker.

A-vitamin fungerar bättre än boosterdos av vaccin

När det i dag uppkommer ett ”utbrott” av mässling (definieras av CDC som minst två infektioner från samma källa), vidtar sjukvårdspersonal åtgärder. Först och främst uppmanas föräldrar att släppa allt och se till att deras barn får en påfyllnadsdos. Huruvida detta faktiskt hjälper är osäkert, eftersom få studier någonsin har  undersökt resultatet av denna praxis.

En sådan undersökning  genomfördes dock under ett mässlingsutbrott på ett  gymnasium med hög vaccinationstäckning, och redovisades i Canadian Medical Association Journal, november 1996. Författarna till studien konstaterar: ”Åtgärden med en andra dos vaccin under utbrottet var inte skyddande.”

Finns det något som vetenskapligt bevisats skydda hälsan hos barn som smittats med mässling? Kliniska prövningar runt om i världen har upprepade gånger visat att den enkla behandlingen med intag av vitamin A är effektiv för att minska graden av infektion och reducera dödsfallen i mässling. Detta borde vara den  första försvarslinjen för att skydda barn, eftersom dödsfall i mässling alltid varit koncentrerade till den fattiga, undernärda befolkningen.

Vid mässlingsutbrott porträtterar media föräldrar som väljer att inte vaccinera sina barn som ovetande och bedragna av anti-vaccinfanatiker, med slutsatsen att föräldrar inte skall ha rätt att avstå från vaccinering. Brittiska vaccinexpertvittnet Jayne Donegan, MD, är en förälder som har tillbringat år med att  forska i vacciner. Hon säger:

”Jag vaccinerade båda mina barn med mpr, men detta var innan jag började min forskning i problemen som finns. När jag nu vet det jag vet, skulle jag inte vaccinera  mina barn och riskera att de får diabetes, astma, eksem, blir mer mottagliga för hjärnhinneinflammation och slutar som kroniskt handikappade”.

FDA har nu deklarerat att märkningen på mat och mediciner måste bli mera sanningsenlig. Följande är ett förslag på märkning av alla mpr-vacciner:

”Denna produkt innehåller ämnen som skadar människor och ger upphov till cancer, autoimmuna sjukdomar, neurologiska sjukdomar och allergier. Genetiskt mottagliga individer som injiceras med detta vaccin har konstaterats utveckla enterokolit, dysfunktion i  nervsystemet och autism. Antikroppar som framkallats av vaccinet ger nödvändigtvis inte skydd mot naturlig mässling. Paradoxalt nog, måste du komma i kontakt med naturligt mässlingsvirus emellanåt för att detta vaccin alls ska fungera. Tillverkaren av denna produkt kan inte åtalas för något handikapp eller dödsfall som orsakats av vaccinet, och lycka till med att försöka stämma regeringen i stället.”

Leve mässling!

Att använda pennor och miniräknare för att avfärda kausala samband mellan vaccin och kroniska sjukdomar är lättare än att behöva titta på levande patienter eller studera vad som händer med deras blod, urin, ögon, hjärna, tarmar, etc. efter vaccination. Historien om vaccination mot mässling är fylld med tragiska hälsovådliga fel, oväntade negativa resultat och en felplacerad tro att massvaccinering är den obestridda mästaren.

Den federala regeringen har nu medgett vad tusentals föräldrar har vetat i åratal, att vaccinering kan utlösa autism hos genetiskt känsliga barn. Detta är ett viktigt första steg. Kanske våra hälsomyndigheter nu kommer att börja ställa de svåra frågorna de har undvikit  så länge – inledningsvis hur och varför vi för krig mot barninfektionssjukdomar.

Nästa gång du läser en artikel som fördömer föräldrar för att de väljer bort vaccinering, tänk på att samma författare en dag kan skriva ord av tacksamhet i stället. De som frivilligt avstår från vaccinet gynnar oss alla genom att göra så att  beståndet av cirkulerande naturlig mässling lever och frodas.

Källa: The Great Measles Misunderstanding / Bild: Historic Data Shows Vaccines Not Key in Declines in Death from Disease


Many doctors maintain that measles can result in encephalitics at the rate of 1 out of every 1,000 cases. Yet, as Dr Mendelsohn points out:

”After decades of experience with measles, I question this statistic and so do many other paediatricians. The incidence of 1/1,000 may be accurate for children who live in conditions of poverty and malnutrition, but in middle- and upper income brackets, the incidence of true encephalitics is probably more like 1/10,000 or 1/100,000”.

Discussing measles deaths, The Lancet (1/8/1981 p236) says:

”In the UK about 1% of people with measles are admitted to hospital, and one in ten thousand may die … children who die from measles are typically those with malnutrition, or some other severe intercurrent condition, who would soon die from some other cause if not from measles …. Half of the 132 deaths attributed to measles in the first 6 months of 1961 were in children with serious chronic disease or disability”.

Läs mer:

Measles: The Grim Reality

 

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Ett immunförsvar som boostas med ekologisk frukt och grönt, mycket antioxidanter och fri från kött och processerade produkter är i princip oemottalig mot sjukdom. Problemet är att 95% av alla livsmedel som säljs idag är processerade, kokta, stekta, friterade och förstörda bortom all räddning. När mat tillagas försvinner alla vitaminer (som är värmekänsliga) och resultatet blir att vi blir undernärda.
  Vårat immunförsvar är byggt för att SJÄLV stå emot sjukdom och om man med god nutrion underhåller och stärker immunförsvaret på det naturliga sätt som är menat så håller man sig frisk! Att folk ständigt blir sjuka har till största delen med att göra att de stoppar i sig skit och stressar sönder sig!
  Kroppen har ett sympatiskt nervsystem (fight/flight) och ett parasympatiskt nervsystem (rest/digest) Problemet idag är att vi lever i ett sådant samhälle som gör att det sympatiska nervsystemet i princip alltid är påkopplat trots att vi inte befinner oss i en hotfull situation. detta medför att våra celler aldrig få chans att reparera sig och en cell som aldrig får chans till recovery kommer till slut att utveckla skador/fel = kan leda till mutationer och det vet väl alla vad det kan leva till? Med den cancerepidemi som råder i hela världen så kanske man bör tänka på vad man stoppar i sig och speciellt vad man stoppar i sina barn som har ett mycket mer känsligt nervsystem än oss vuxna!
  Tack för en underbar sida! =)

 2. Jag ska åka till Vietnamn nu i februari med min 15 åriga dotter som är ovaccinerad. Hon fick de första vaccinen, bla polio fram till det var dags för MPR sprutan, då satte vi stop. Hon var ganska mycket sjuk som liten, uttragna förkylningar med hög feber och utvecklade också astma. Efter diverse behandlingar med akupuktur och homeopat medicin är hon en frisk tjej. Hon har få sjukdagar från skolan och astman är i princip borta. Vi har katt och hon rider. Jag hade mässling som barn. Det sägs att det är så farligt att få mässling som vuxen (nu är hon 15, inte vuxen men heller inte barn).Vet man egentligen hur farligt det är för en frisk, välnärd vuxen att få mässling?

   • Linda Karlström says

    Sandras länk till mainstream medias larmartikel svarar inte direkt på din fråga Marlene. Jag vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till att få mässling som vuxen. Den problematiken fanns inte förr, eftersom alla fick ha mässlingen som barn, som det är tänkt. Vaccinet har manipulerat sjukdomens naturliga framfart och förlopp, vilket har förskjutit insjuknandet hos många så att de drabbas som vuxna. Det är klarlagt att det är betydligt besvärligare att ha mässling som vuxen än som barn. Är man dock frisk och välnärd är det ingen livshotande sjukdom. Jag skulle inte vara orolig, eftersom oro inte hjälper utan bara stjälper.

 3. http://www.svd.se/nyheter/utrikes/3479602.svd

  I Vietnam kämpar myndigheterna för att hejda ett utbrott av mässling. Hittills i år har minst 112 personer, de flesta av dem under tio år, dött och tusentals har smittats, enligt hälsodepartementet.

 4. Riktigt bra och intressant artikel!

 5. Vaccinme är en ovärderlig kunskapskälla

Trackbacks

 1. […] Det stora missförståndet kring mässling och vaccination […]

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: