Ny vaccinstudie: Ju fler vacciner desto ökad risk för vaccinskada och plötsligt dödsfall för spädbarn

Skärmdump: Human and Experimental Toxicology

Skärmdump: Human and Experimental Toxicology

I en ny vetenskaplig studie på 38,000 vaccinskadefall framkommer att ju fler vaccin barn får desto större är risken för vaccinskador och plötsligt dödsfall pga allvarliga reaktioner mot vaccin.

Studien som är publicerad i ”Human and Experimental Toxicology”, en skrift som är ”peer-reviewed” och listad av ”the National Library of Medicine”, baseras på analyser av 38,000 fall av vaccinskador på spädbarn som lett till antingen sjukhusvistelse eller plötsligt dödsfall för spädbarn*. Studien fann att ju yngre barnen är desto mer känsliga är de för vaccin, rapporterar författarna Dr. Gary Goldman och Neil Z. Miller.

Faktorer som kan avgöra hur skadliga vaccin kan vara för spädbarn

 • Ärftlighet (genetisk predisposition)
 • Sjukdomstillstånd vid vaccinationstillfället
 • Vaccinets kvalitet (avgörs bla av skadliga tillsatser, föroreningar och smittämnets tillstånd)
 • Individuell känslighet inför vaccinets beståndsdelar
 • Synergetiska gifteffekter mellan olika vaccin (aktuellt om barnet får multipla vaccindoser)

I USA där de rekommenderade vaccindoserna är mycket höga för barn har antalet doser ökat extremt mycket senaste två decennierna. År 1990 fick spädbarn 15 doser under deras första levnadsår. År 2007 rekommenderade amerikanska CDC (motsvarar svenska Smittskyddsinstitutet) upp till 26 doser under det första levnadsåret. Dessa 26 doser inkluderar vaccin mot polio (3 doser), Hib (3 doser), Hepatit (3 doser), pneumokocker (3 doser), rotavirus (3 doser), DTaP (3 doser) och influensa (2 doser) [summa 20 doser i denna uppräkning].

Spädbarn utsätts för slumpmässiga risker

Det finns inga vetenskapliga studier som bedömer riskerna med multipla vaccinationer. Riskerna som barn, och då särskilt spädbarn, utsätts för är därför slumpmässiga och avgörs av faktorerna som listas ovan. Frågan är om multipel vaccinering därför faller under begreppet ”kvacksalveri” (underteckn anm). I Sverige får spädbarn multipla vaccinationer.

”Since vaccines are given to millions of infants annually, it is imperative that health authorities have scientific data from synergistic toxicity studies on all combinations of vaccines that infants might receive. Finding ways to increase vaccine safety should be the highest priority”, skriver forskarna i studiens sammanfattning publicerad i ”Human and Experimental Toxicology”.

Databasen som användes i studien är ”The Vaccine Adverse Event Reporting System” (VAERS), en amerikansk rapporteringsservice för vaccinskador sponsrad av ”Centers for Disease Control and Prevention” (CDC) och ”Food and Drug Administration” (FDA). Adressen är: vaers.hhs.gov

Text: Torbjörn Sassersson | Ursprungligen publicerad i Newsvoice.se

* Med ordvalet ”plötsligt dödsfall för spädbarn” avses nödvändigtvis inte ”plötslig spädbarnsdöd” (SIDS). Å andra sidan är det sannolikt att ”plötsligt dödsfall för spädbarn” är just ”plötslig spädbarnsdöd”.

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Torbjörn Sassersson says

  Pro-vaccinbloggen med det brutala namnet ”Tankebrott” har nu gått igenom taket. De skriver bla att det visst finns studier på synergetiska effekter på kombivaccin, bla en svensk undersökning.

  Problemet med dessa studier är att svenska myndighetspersoner ”inte kan se”, eller ”inte finner tecken” på att det skulle vara farligt med att kombinera smittämnen i en och samma dos eller multipelvaccinera med flera olika vaccinsprutor samtidigt.

  Vis av erfarenhet vet jag att det är exakt så svenska myndigheter alltid uttalar sig när de gör sina egna tolkningar på undersökningar. I själva verket är det typiskt för svenska myndigheter att fritt tolka lite som man vill, bara det passar den etablerade policyn.

  Jag intervjuar nu ansvariga myndighetspersoner per mail, personer som är i det etablerade systemet som är pro vaccin. Och de hänvisar till varandra och ”kan inte se tecken” och en instans följer ett vaccinationsprogram bestämt av någon annan myndighet.

  Att försöka utröna vilka vetenskapliga bevis som ligger till grund för vaccinationer så har man enorma svårigheter att förklara vilka källor man använder. När man påpekar att det finns studier som visar att multipla vaccinationer är farliga kan samma myndigheter ”inte se några tecken”.

  Ju mer man gräver i detta (vare sig det gäller försvunna pengar på KI, skadlig mobiltelefonistrålning, vårdmisstag eller vaccinrisker) desto mer framgår att det det inte handlar om att lägga vetenskapliga bevis på bordet inför allmänheten och journalister utan istället att hänvisa till ”policys”, att man ”inte kan se tecken” eller att ”fördelarna” påstås vara större än riskerna, men fortfarande utan att styrka det med statistik.

  När Smittskyddsinstitutet i TV skulle förklara misslyckandet med svininfluensa-massvaccineringen presenterar de istället fria spekulationer om att 60 påstådda liv räddades vilka tydligen skulle övertrumfa några 100 barn som fick narkolepsi. Vilka 60 personer som räddades kan de naturligtvis inte redovisa eftersom de inte finns i realiteten. De var ju bara en hägring – ett spöke – i ett stapeldiagram.

  • De kritiserar även artikeln http://vaccin.me/2012/12/26/ny-lag-1-januari-2013-kan-leda-till-tvangsvaccination-i-sverige/

   ”Den nya lagen om vaccinationsregister som träder i kraft 1 januari 2013 innebär att alla vaccinationer som ges inom ramen för nationella vaccinationsprogram ska rapporteras till ett nytt vaccinationsregister. Smittskyddsinstitutet ansvarar för vaccinationsregistret och får ett tydligt uppdrag i lagen att långsiktigt och systematiskt följa upp de nationella vaccinationsprogrammen, vaccinationstäckningen, hur vaccinationerna påverkar sjuklighet i befolkningen och hur de aktuella sjukdomarna sprids. Det nya vaccinationsregistret kommer också vara värdefull i uppföljningen av vaccinsäkerhet.”

   Ska vi äntligen få en jämförelse mellan vaccinerade och ovaccinerades hälsostatus?

   Fick också denna intressanta reflektion till mig:

   Hei, jeg tror ikke nødvendigvis dette fører til noen umiddelbar innføring av tvangsvaksinering i Sverige. Norge har gjennomført den samme endringen i sin helselovgivning, Her har vi også innført dette vaksineregisteret. Årsaken til dette er at 196 land har signert en bildende juridisk avtale med WHO. Denne avtalen går ut på at landene skal innføre lover og omstrukturere sitt helsevesen ifølge WHO sin plan. http://www.who.int/ihr/en/
   Når lovgivning og struktur i alle land er på plass vil WHO være et globalt instrument til å gjennomføre sine egne bestemmelser. Og da kan man ikke være sikker på hva de vil komme til å bestemme. WHO er i prinsipp tilhenger av tvangsvaksinering. Men det er ikke lenger det enkelte land eller politiker som tar slike avgjørelser, det er den globale organisasjonen WHO.

 2. Dessutom finns det i ETT vaccin mer än en toxisk substans, kanske många fler än de som listas på innehållsförteckningen. Med tanke på de affärshemliga ingredienserna vet vi inte hela sanningen om vad det är vi sprutar i oss själva och våra barn. Det finns en grundläggande skillnad mellan toxiciteten hos ett ämne och den kombinerade effekten av flera. Således kan två gifter i låg dos ha oväntat hög effekt. Ett exempel är en studie om den dödliga dosen av bly och kvicksilver. Man gav LD1 av bly (= den dos som dödar 1% av försöksdjuren) + LD1 av kvicksilver och fann remarkabelt nog en 100 %-ig dödlighet inom fem dagar.

 3. Det finns en annan intressant artikel som också berör ämnet ”fler och fler vaccinationer ökar riskerna för skador”:

  Att förekomsten av autism ökat stadigt under de senaste decennierna är tydligt. Före 1930-talet och införandet av vaccinationer var autism ett okänt fenomen. År 1968 i Storbritannien, då polio och DPT-vacciner gavs vid 6 och 7 månader var autism mycket sällsynt. År 1988, när polio och DPT gavs vid 3 månader, DPT vid 5 månader och MPR vid 13 månader var antalet autistiska fortfarande lågt. År 1996, när polio och DPT/Hib-injektioner började ges vid 2, 3 och 4 månader, följt av MPR vid 13 månader, började förekomsten av autism stiga snabbt. Väl framme vid år 2006 hade förekomsten av autism nått pandemiska proportioner. Detta är en oundviklig konsekvens i genetiskt svaga barn skriver Graham E. Ewing i en artikel, publicerad i The North American Journal of Medical Sciences (NAJMS). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3364648/

Lämna ett svar till marinaahlmrina Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: