Ny lag 1 januari 2013 kan leda till tvångsvaccination i Sverige

Den 1 januari 2013 införs en ändring av smittskyddslagen. Beslut om att ta in nya vaccin i nationella vaccinationsprogram fattas i fortsättningen av regeringen.

Den nya vaccinationspolicyn innebär att:

  • Regeringen ger det praktiska ansvaret till Socialstyrelsen att bedöma och styra upp det nationella vaccinationsprogrammet.
  • Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket ska samarbeta närmare om att ta fram en vaccinationspolicy och se till att den genomförs i Sverige.
  • Ett vaccinationsregister inrättas där det registreras vem som vaccinerat sig och med vilka vaccin, samt vilka som inte vaccinerat sig.
  • Hälsovården ska utföra vaccinationerna samt rapportera in till vaccinationsregistret hur barn, ungdomar och vuxna är vaccinerade.
  • Smittskyddsinstitutet ansvarar för vaccinationsregistret.
  • Vaccinationsregistret ligger till grund för bedömningen av ”vaccinsäkerheten” i Sverige.

Vaccinsäkerhet är en nyckelfaktor. Lägg till att Socialstyrelsen även vill registrera hur sunda svenskar är i ett annat register som nyligen debatterades i DN. Slutsatsen blir att de som inte vaccinerar sig inte bara kan registreras av Socialstyrelsen som ”osunda” utan även kan klassas som ”riskindivider” av Smittskyddsinstitutet.

Läs mer i NewsVoice och kommentera

 

 

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Trackbacks

  1. […] I och med beslutet har alla förberedelser nu gjorts för att regeringen över en natt skall kunna fatta beslut om tvångsvaccinering av hela befolkningen. […]

  2. […] I och med beslutet har alla förberedelser nu gjorts för att regeringen över en natt skall kunna fatta beslut om tvångsvaccinering av hela befolkningen. […]

  3. […] I och med ovanstående har alla förberedelser gjorts för att regeringen över en natt fatta beslut om tvångsvaccinering av hela befolkningen. […]

%d bloggare gillar detta: