Beror mässlingsutbrott på bristande vaccinationstäckning eller bristfälligt vaccin?

Är de nyligen rapporterade mässlingsutbrotten  i USA orsakade av bristande vaccinationstäckning eller av ett bristfälligt vaccin? Det kan komma som en chock för många att kliniskt bekräftade vaccinationsmisslyckanden skett i välvaccinerade populationer över hela världen sedan flera årtionden tillbaka.

Sammanställning: Marina Ahlm

I en debattartikel av CNN Health i USA benämns de 159 fallen av mässling vilka har upptäckts mellan 1 januari och 24 augusti 2013, som ett av de värsta utbrotten i Amerika under 17 års tid. Anledningen till detta anses vara ”besökare från länder där mässling är vanligt” samt ” att landet har motståndare till vaccination”. Vad de glömmer att nämna tillsammans med dessa påståenden är att det finns en betydande mängd litteratur, inklusive peer review, och att det publicerats epidemiologiska och kliniska studier som visar att det i själva verket varit ett bristfälligt vaccin som varit orsaken.

Det är ett erkänt faktum att vaccininducerade antikroppar inte är en garanti för att ge skydd mot den sjukdom vaccinet är avsett för. En studie publicerad i Journal of Infectious Diseases 1990, fann att även om 95 procent av en befolkning med afrikanska barn hade antikroppar mot mässling efter vaccination så var skyddseffekten inte mer än 68 procent. I en annan studie från 2008 uppvisade 6 av 29 inget skydd mot mässling trots omfattande vaccinationskampanjer. År 1988 drabbades ett välvaccinerat samhälle av mässling. Antikroppssvar mot mässling återfanns i 100 procent av de ovaccinerade mot endast 89,2 procent av de vaccinerade. Slutsatsen blev att mässlingsvaccination inte alltid kan förknippas med immunitet eller närvaro av specifika antikroppar.

Det finns även gott om forskning som visar negativa hälsoeffekter förknippade med mässlingsvaccin och speciellt trippelvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund.  Så även om ett vaccin är framgångsrikt i att förebygga och/eller fördröja infektion med mässling, betyder inte detta att den allmänna hälsan hos de vaccinerade kommer att förbättras. Tvärtom har det varit känt under flera decennier att administrationen av mässlingsvaccin i u-länder faktiskt kan resultera i högre spädbarnsdödlighet. Detta har i själva verket varit en ihärdig kritik mot UNICEF:s och andra hjälporganisationers satsningar på vaccin mot de så kallade vaccinerbara sjukdomarna eftersom alla vacciner i själva verket tycks ha ökat dödligheten. Detta är precis vad som har hänt i Indien genom ”Global Polio Eradication Campaign”. I samma stund som det vilda polioviruset anses utrotat orsakar nu en vaccinspecifik stam av poliovirus nästan 48 000 skador per år med en dödlighet som misstänks vara dubbelt så hög som hos den  naturliga varianten.

Fler vaccinmisslyckanden

  • Enligt en artikel publicerad i New England Journal of Medicine 1987 uppstod ett utbrott av mässling bland ungdomar i Texas under våren 1985. Detta trots krav på vaccination för skolgång. De drog slutsatsen: ”Utbrott av mässling kan förekomma i skolan, även om mer än 99 procent av eleverna har vaccinerats och mer än 95 procent är immuna.”
  • Enligt en artikel publicerad i American Journal of Epidemiology uppstod ett utbrott av mässling år 1985 i Montana. Bland de 137 fallen var 98,7 procent välvaccinerade och slutsatsen som drogs var: ”Ihållande utbrott av mässling kan uppstå trots lämpliga och förebyggande åtgärder.”
  • Enligt en artikel publicerad i American Journal of Public Health 1991 inträffade det år 1988 ett utbrott av 84 mässlingsfall vid ett college i Colorado där över 98 procent av eleverna hade en dokumenterad och adekvat immunitet mot mässling. De drog slutsatsen: ”. … mässlingsutbrott kan förekomma bland högt vaccinerade collegepopulationer.”
  • Enligt en artikel publicerad i den kanadensiska Journal of Public Health 1991, var där 1989  ett mässlingsutbrott som ”till stor del ansågs bero på en ofullständig vaccinationstäckning”. Men efter en omfattande översyn drog forskarna slutsatsen: ”Ofullständig vaccinationstäckning är inte en giltig förklaring till Quebec Citys mässlingsutbrott.”
  • Enligt en artikel publicerad i tidskriften Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, var där ett utbrott av mässling mellan mars 1991 till april 1992 i Rio de Janeiro. Av alla de som misstänktes vara smittade var 76,4 procent vaccinerade mot mässling före sin ettårsdag.
  • Enligt en artikel publicerad i den sydafrikanska Medical Journal 1994 rapporteras det om utbrott i sydafrikanska skolor. Immuniseringstäckning för mässling befanns vara 91 procent och effekten av vaccinet visade sig vara endast 79 procent vilket gav slutsatsen: ”Primärt och sekundärt vaccinmisslyckande var en möjlig förklaring till utbrottet”.

Dessa sex utbrott är på intet sätt uttömmande av den medicinska litteraturen, men illustrerar hur vilseledd allmänheten är om effektiviteten av mässlingsvaccin. Att ignorera dessa fakta hjälper inte. Faktum kvarstår – vaccinering betyder inte immunisering. En anledning till att de grupper av människor som vill informera om vacciner växer sig allt större är just den icke-evidensbaserade tron på vacciners ofelbarhet. Att UNICEF och Bill & Melinda Gates Foundation etiketterar dessa människor som ”lögnare” eller ”barnamördare” ökar bara allmänhetens misstänksamhet mot deras verkliga agenda. Istället för att utöva skenbar välgörenhet borde dessa fokusera på att förbättra de mest grundläggande levnadsförhållandena som näring och renhållning, samt en minskning av det politiska våldet som förstör livet för hundratals miljoner.

Mässling är en verklig sjukdom med verkliga negativa hälsoeffekter, varav några kan vara livshotande. Men statusen på vårt immunsystem avgör mottagligheten och huruvida en sjukdom blir mild eller dödlig. Du kan inte vaccinera bort förhållanden som leder till nedsatt immunförsvar, inte heller kan du vaccinera folk mot en önskan att föra fram sanningen om vacciner.

Sammanställning: Marina Ahlm

Källor:

The 2013 Measles Outbreak: A Failing Vaccine, Not A Failure To Vaccinate

Andra intressanta observationer kring mässling och vaccinationstäckning:

There are studies that report a higher incidence of measles in populations with higher vaccination coverages. Page 952: ”…The average annual incidence of measles in 1990–96 for the population aged 0–40 years was higher in regions with high coverage (112 cases per 100 000 inhabitants) than in those with low coverage (77 cases per 100 000), and age-specific rates diverged after 4 years of age, higher incidences occurring in regions with higher coverage”.

Pattern of susceptibility to measles in Italy – Pubmed

 

Measles incidence Wales

 (”ruter” = antal mässlingsfall, fyrkant = vaccintäckning)

Measles notifications and deaths in England and Wales, 1940-2008

Som tydligt ses i grafen ovan, är mässlingsincidensen högre då vaccinationstäckningen är högre och lägre då vaccinationstäckningen är lägre. Borde det inte vara tvärtom om nu vaccinet är effektivt?

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

  1. Det kan vara farligt att tolka ”rapporterade fall”. Ofta är en del av diagnosen: ”Har du vaccination mot X” Ja ”Då är den nog något annat än X” Detta kan, i dessa fall, göra att en vaccin kan se väldigt verksam ut. Det skulle kunna göra att tendensen här (mer vacc täckning => mera fall) är ännu värre än er tolkning.

Trackbacks

  1. […] hälsopolitiker vill införa tvångsvaccinering  Vad beror egentligen mässlingsutrott på?  Om mässling på […]

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: