Vårdpersonal letar syndabockar efter att intresset för vaccinering minskat

ID-10066176Vaccindebatten är hetare än någonsin och allt fler föräldrar har börjat ifrågasätta nytta och säkert med vaccination. På en del håll i landet har vårdpersonal märkt av ett minskat intresse av att vaccinera sig själva och sina barn. Rädslan ökar för att vaccinationstäckningen ska minska och därmed leda till epidemier av sjukdomar som praktisk taget kommer utrota mänskligheten eller åtminstone göra oss så pass sjuka att det blir en global katastrof. Detta tror inte vi kommer ske. Det är nämligen så att hela historiken bakom vaccinationer och dess påstådda förträfflighet har två sidor.

Ett av de primära målen för en del vårdpersonal och olika myndigheter är att se till att hålla vaccinationstäckning så hög som möjligt. När nu allt fler väljer att tacka nej har de utsett sajter som informerar om vaccinets baksida samt personer som föreläser i ämnet som skuld till situationen. Vad de dock missar är att de flesta människor faktisk kan tänka och läsa sig till slutsatser helt på egen hand. Många har dessutom sett vad vaccination kan ställa till med på nära håll. Vi har idag blivit tränade i skolan till kritisk tänkande samt att tillgången på material breddat sig genom internet som både erbjuder databaser med vetenskapliga artiklar samt utbyte av kunskap med människor över hela jorden.

Vi tycker att det är glädjande och hoppingivande att allt fler människor börjar ifrågasätta! Det visar att det svenska folket inte längre bara bugar och tar emot, utan har börjat tänka själva. Ett självtänkande folk som är ivrigt att ta reda på information från alla tänkbara håll och inte bara från en vinstdrivande industri, är en förutsättning för en fungerande demokrati. Vi såg alla hur illa det kan gå när vi snällt ställer oss på led och gör som vi blir tillsagda; idag är sviterna från svininfluensafiaskot jämförbara med Neurosedynskandalen.

Vi skriver om ämnet vaccination på grund av att vi tycker att det är ett oerhört intressant och viktigt ämne. För att de som annars inte kommer till tals i ämnet ska få göra det. Om vaccinets baksida eftersom det inte ingår i läkarutbildningen att biverkningar existerar och de därför kan få problem med att känna igen dem. Detta vet vi efter ett samtal med en studerande läkare där denne blev tillfrågad om vad de fick lära sig om biverkningar efter vaccination, om det typ bara var lite feber, svullen arm och sådant smått. Inte ens det hade de sagt något om. Biverkningar existerade tydligen inte. Det enda de fått lära sig var att TBC vaccinet inte var så effektivt, ej heller diarrèvaccinet vid utlandsvistelse men det kunde man rekommendera ändå för där fanns inga biverkningar… Hur ska människor som inte får denna kunskap kunna göra en bedömning om någon blir skadadnär de inte får lära sig att det är något som kan ske eller att om det sker så är det så sällan så det är försumbart? Vi rekommenderar var man kan läsa mer och framförallt skriver vi om vaccin för att de som väljer att tacka nej ska få bli respekterade i det beslutet. Det är inte ok att bli hotad och förnedrad för att man väljer att tacka nej till en så kallad förebyggande hälsoåtgärd med potentiella risker för att man kanske kan bli sjuk med komplikationer. Dessutom krävs det att vi ska ta dessa risker för något som kanske inte ens fungerar.

Det har också  visat sig att många biverkningar  efter vaccinationer aldrig blir inrapporterade, vilket gäller både för de som förekommer ofta, mer sällan och de som är sällsynta. Hur stor underrapporteringen eller mörkerantalet är vet ingen säkert men att fenomenet finns är allmänt känt. Inkomna rapporter till läkemedelsverket sjunker efter en tid för varje år efter att ett vaccin har införts, dock utan att biverkningsfrekvensen i praktiken avtagit. Många av biverkningssymtomen blir i stället accepterade som något ”normalt förekommande”.

Ett återkommande mantra när det skrivs om vaccin i allmänna publikationer och media är att vacciner är en av de största framgångarna i människans historia och de har räddat miljontals liv. Kanske behövs dessa ord indoktrineras så pass så att vi ska acceptera alla dessa rapporter om dödsfall och hjärnskadade barn. För hur kan annars en så kallad hälsofrämjande åtgärd med potentiella biverkningar vi inte vet omfattningen på vara så allmänt accepterad? 

Vi hänvisar till USA:s medicinska institut som gjort den största litterära granskningen av studier gällande riskerna med vaccin. I rapporten lyser relevanta studier för att avgöra eventuella samband med sin frånvaro. Det har alltså gjorts väldigt få studier för att bevisa eller motbevisa någonting men ändå garanterar det medicinska etablissemanget att vacciner är säkra och ofarliga. I 85 procent av alla kopplingar IOM granskade fanns alltså inte tillräckligt med underlag.  Inga långtidsstudier togs med i granskningen, ej heller den multipla effekten av flera vacciner samt att biverkningar från vaccin kan vara desamma som från en naturlig infektion och då är det inte alltid möjligt att särskilja dessa två.

Trots att det förtydligas i rapporten att frånvaro av bevis inte betyder att vaccin är fritt från biverkningar skriver media löpsedlar om att ytterligare rapporter visar det man alltid vetat – vaccinet är säkert och orsakar få biverkningar. I rapporter som nämner att någon dör eller blir allvarligt skadad hävdar man att fördelarna uppväger riskerna. Man går minst sagt ut och sprider ett påstående som inte kan backas upp vetenskapligt.

Även i ”Vaccination av barn”, en skrift riktade till hälsopersonal, skriver man: ”Vacciner som utvecklades i början eller mitten av förra seklet är vanligtvis inte utvärderade med dagens krav på placebokontrollerade effektprövningar. Det gäller t.ex. difteri, stelkramp, polio, mässling och i västvärlden röda hund. Dessutom skulle det anses oetiskt eftersom personer i kontrollgruppen undanhålls en etablerad och effektiv behandling.”

Vaccinet anses säkert för att det är så väldigt många doser som givits, miljontals doser. Men man kan undra om detta verkligen är ett mått på säkerhet. Alla sju miljarder på jorden utsätts dagligen för luftföroreningar. Betyder detta då att dessa är ofarliga? 

Förespråkare av vaccin hävdar att människor som beskriver nackdelar med vaccin utgör ett hot mot samhället. Så tycker inte vi. De som utgör ett hot mot samhället är istället de som till varje pris vill ha rätt och därmed försöker få andra människor att följa sina övertygelser. Ovaccinerade människor är inget hot mot vaccinerade och kommer aldrig kunna bli det för hur kan man då hävda att vaccin fungerar? Tvärtom är många människor som väljer att avstå vaccin väldigt medvetna och intresserade av att lära sig om hälsa och hur man undviker sjukdom samt hur man värnar om hela planetens välmående.

Vi har inga personliga behov av att övertyga andra om att vi har rätt och att de INTE ska vaccinera sig själva. Däremot finns ett behov av ärlig och öppen information kring olika frågor där vi anser det vara en mänsklig rättighet att få se alla sidor av ett ämne. Särskilt sådan information som är avgörande för ens egen och sina barns hälsa. I lagen står det klart och tydligt att vaccination ska utföras efter informerat samtycke. På vilket sätt kan man kalla det för ett informerat samtycke när vårdpersonal negligerar alla negativa rapporter om vaccinationer och framhäver sjukdomars eventuella risker?

Redaktionen på Vaccin.me

Läs mer:

Don’t Vaccinate to Protect My Cancer Kid

Detection of measles vaccine in the throat of a vaccinated child – Vaccine. 2002 Feb 22;20(11-12):1541-3

Inpatient Visiting Guidelines – St. Jude Children’s research Hospital

 

 

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

  1. Bra skrivet – hur kan vi gå vidare? Alla medicinska åtgärder är omgivna av risker!
    Vem kan åta sig att göra en metaanalys?
    En analys som tar hänsyn till alla rapporter!

    Hans Kul, naturterapeuö

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: