Ett fall av mässling ger braskande rubriker

Vaccin nyheterETT fall av mässling och genast blir det stora rubriker med uppmaningen om att alla ska vaccinera sina barn så att de inte drabbas. Detta kunde man läsa i veckan i artikeln ”Tiotals elever i karantän efter mässlingsfall”. Men vet ni vad? Vaccinerade får också mässling! Dels atypisk mässling, främst från det avdödade vaccinet som sällan används längre, men även från det levande vaccinet vilket ger en mer allvarlig form av sjukdomen.

 

Text: Anna-Lena Strand / Bild: Freedigitalphotos/jesadaphorn

Det finns även exempel på flera utbrott då vaccinet misslyckats med att skydda de vaccinerade. Av 26 personer som fick mässling i Finland 2011 var ungefär hälften vaccinerade (11 st enligt en källa och 13 enligt en annan), och överallt i världen finns det exempel på liknande epidemier där ibland nästan 100 procent av de insjuknade varit vaccinerade. Så vad tjänar det då till att vaccinera sig och utsätta sig för alla biverkningar som vaccinet har?

I en läkarbok från 1933 beskrivs mässlingen som en vanlig och oskyldig barnsjukdom som knappast undgår någon människa. I en bok från slutet av 80-talet, då gemene man fortfarande hade erfarenheter av mässling, står det att mässling ”numer är en ofarlig barnsjukdom” och att det inte är något att oroa sig för då våra barn inte lider av undernäring. Som den svenska läkaren Jackie Swartz säger ”Den huvudsakliga orsaken till att man i Sverige beslutade om vaccination mot bl.a. mässling var inte i första hand för att undvika risken att insjukna i hjärninflammation, utan det var helt och hållet samhällsekonomiska aspekter. Det skulle bli billigare för samhället att vaccinera bort sjukdomarna än att betala föräldrar som måste vårda sina barn i hemmet. När endast en minoritet av föräldrarna lyssnade till detta argument började man starkare poängtera risker för allvarliga komplikationer i samband med bland annat mässling och då framför allt hjärninflammation. Denna hotbild fick önskad effekt.”

Exakt samma håller man på att göra med vattkoppor nu då det även tillverkats ett vaccin mot det. Man skrämmer upp föräldrar med att sjukdomen kan ta flera veckor och ge fruktansvärda ärr och komplikationer. Många har gått på det redan och om 20 år är folk garanterat lika rädda för vattkoppor som de är idag för mässling. Speciellt då eftersom vaccinet riskerar att skjuta upp barnsjukdomen till vuxen ålder eller ge barnet bältros i stället, vilket faktiskt ger en farligare situation med större risk för komplikationer och högre dödlighet…

I Jackie Swartz bok ”Vaccinationer – fördelar och nackdelar” kan man läsa detta: Kända biverkningar till MPR – vaccinet är bl.a.  hjärn- och hjärnhinneinflammation, feberkramper, frånvaroattacker, trötthet, yrsel, gångrubbningar, balanssvårigheter, huvudvärk, dövhet, irritation, aggressivitet, hallucination, sömnrubbningar, ögoninflammation, ljuskänslighet (fotofobi), reumatoid artrit, hyperglykemi (förhöjt blodsocker), artrit (ledinflammation), öroninflammation, Guillain-Barre´ (förlamande nervsjukdom), buksmärtor, feber, trombocytopeni (för lite blodplättar med ökad risk för blödningar), larynxödem (svullnad av stämbanden), testikelsvullnad, dyspne'(andnöd) och många fler… Även dödsfall har rapporterats.

Så här står det i boken ”Hälsans faror” av Sven-Olof Jakobsson (76 år gammal Karlebybo): Doktor Harris Coulter har studerat vaccineringsprogrammens inverkan på utvecklingen av barnens immunförsvar och konstaterar, att encephalitis, eller hjärninflammation, som förorsakas av dem, är betydligt vanligare än hälsomyndigheterna vill medge, eller berör ca 15-20 % av alla vaccinerade barn. Han påpekar också, att följdsjukdomarna efter encephalitis är just de, med vilka samhället idag får kämpa – autism, inlärningssvårigheter, mindre och svårare hjärnskador, kramper, epilepsi, sömn- och ätstörningar, diabetes, övervikt och impulsivt våld (sid 122). Läkaren Jackie Swartz ifrågasätter också vad det är som gjort denna relativt harmlösa sjukdom numera anses livshotande.

”Kan det vara så att de nytillkomna behandlingsformerna med febernedsättande medel och antibiotika, som sänker motståndskraften, är den huvudsakliga orsaken till den allvarliga komplikationen med hjärninflammation? I officiell statistik visas att 1 på 1000 mässlingsfall insjuknar i symtom på hjärninflammation, men samtidigt konstateras att det är komplikationer utan risk för bestående men. Statistiken bygger på anmälda fall som alltid är betydligt färre än de verkligt insjuknade. Utgår man istället från troliga mässlingsfall är risken den samma som med vaccination.

Under decennier har mässling i USA bara ökat trots obligatorisk vaccinering. Epidemier i skolor med 99 % vaccinationstäckning har förekommit på flera håll. Dödligheten har tiodubblats, vilket beror på att äldre vaccinerade ungdomar samt spädbarn insjuknar. Det har visat sig att barn till mödrar som är vaccinerade mot mässling får ett svagare skydd, som försvinner redan vid 4-6 månaders ålder. I denna ålder kan mässling vara livshotande även för ett i övrigt friskt och välnärt barn. Mammor som själva haft mässling ger däremot sina barn betryggande skydd fram till cirka ett års ålder.

Det är sedan länge känt att cancerpatienter mer sällan haft barnsjukdomar. Flera vetenskapliga studier visar att genomgången mässling tycks skydda mot allergier, medan vaccination mot mässling tycks öka risken för allergi – västvärldens idag vanligaste sjukdom. Fakta talar för att mässling stärker barnets specifika och generella immunitet och bidrar till en positiv utveckling både kroppsligt, själsligt och socialt. Både för barnets och samhällets bästa borde massvaccination av mässling ifrågasättas.”

Jag känner till en familj vars 1,5-åring var nära att dö p.g.a. den hjärninflammation som han fick som biverkning av MPR-vaccinet, men konstigt nog så fick han inga rubriker. Så nej tack till vaccinet, säger därför allt fler föräldrar. Vi har tid att vara hemma med sjuka barn så vi tar hellre några dagars obehag med feber och utslag och får bra träning för immunförvaret och livslång immunitet på köpet.

Text: Anna-Lena Strand / Bild: Freedigitalphotos/jesadaphorn

Läs mer:

Atypical measles syndrome: a continuing problem – Am J Public Health. 1979 February; 69(2): 160–162

Typical, Modified and Atypical Measles An Emerging Problem in the Adolescent and Adult – Arch Intern Med1977;137(1):39-41

Atypical Measles in Children Previously Immunized with Attenuated Measles Virus Vaccine – Pediatrics Vol. 50 No. 5 November 1, 1972 pp. 712 -717

Explosive School-Based Measles Outbreak in Vaccinated Students – Finland – American Journal of Epidemiology 1998 Vol. 148,No. 11: 1103-1110

Two Case Studies of Modified Measles in Vaccinated Physicians Exposed to Primary Measles Cases: High Risk of Infection But Low Risk of Transmission – J Infect Dis. (2011) 204 

Vaccination – Suzanne Humphries 

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: