I tysthet förgiftas vi allt mer – Kvicksilver finns i alla influensavaccin

Kerstin Unger-SalenDEBATT. Kerstin Unger Salén skriver i artikelserien ”I tysthet förgiftas vi allt mer” på NewsVoice att enligt SBL finns inget influensavaccin som inte innehåller kvicksilverkonserveringsmedel att tillgå. Med andra ord det finns inga influensavaccin utan kvicksilverföreningar.

Text: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com | Bild: Crestock | Artikeln har tidigare publicerats i NewsVoice.se

ARTIKELSERIEN
Del 1: Degenerativa sjukdomar kan snart stå för 75% av alla dödsfall
Del 2: Kvicksilver i alla influensavaccin och bisfenoler gör oss infertila
Del 3: Trådlös teknik stressar och påverkar DNA
Del 4: Du bestämmer om vi ska ha en giftfri värld

Antalet vacciner som ges till barn och även vuxna har ökat avsevärt under de sista decennierna. Det har lett till att barn i den industrialiserade världen inte får lov att utveckla sin egen immunitet. Nutidens barn är också utsatta för mer gifter och tungmetaller p.g.a. den ökade mängden vaccinationer de får.

Enligt data från The National Vaccine Information Center (NVIC) i USA får barn i den industrialiserade världen upp till 40 doser av 14 vacciner innan de hunnit bli sex år. Det är 12 gånger mer än på 1940-talet.

Några av komponenterna i vacciner är neurotoxiska och försvagar immunförsvaret eller orsakar försämrade funktioner i hjärnan, speciellt tungmetaller såsom kvicksilver eller aluminium.

Många vacciner innehåller aluminium vilket skulle ersatta kvicksilver men nu börjar man förstå att aluminium kanske är mer giftigt än kvicksilver.

Gardasil är det vaccin (ges till unga flickor i 11 års ålder) som fått i särklass mer anmärkningar än något annat vaccin sammanlagt. Det betyder inte lite för de flesta vaccinerna innehåller främmande ämnen och tungmetaller och ger bieffekter, men Gardasil har en stor cocktail av gifter. Det innehåller aluminium adjuvans, polysorbate 80, som i forskningsstudier visar sig åstadkomma infertilitet hos råttor, och sodium borate som används i medel mot kackerlackor. Det sistnämnda medlet är konstaterat cancerframkallande.

Tiomersal – thiomersal – thimerosal

I en del vacciner används kvicksilveTiomersalr i form av tiomersal (etylkvicksilver) som ett konserveringsmedel. Många enkel‑ och kombivacciner som hepatit B‑vacciner, DTP (difteri, tetanus, kikhosta), DT (difteri och tetanus) och influensavacciner innehåller tiomersal (på engelska: thiomersal och i USA: thimerosal). Se illustration till höger.

Tiomersal (C9H9HgNaO2S), innehåller 49 % kvicksilver i vikt och är en aktiv ingrediens i influensavacciner.

Det bekräftas av WHO som skriver:

“Tiomersal är ett ämne som innehåller kvicksilver och som används mot bakterier och svamp som konserveringsmedel”.

De influensavacciner som finns på marknaden idag innehåller samtliga någon kvicksilverförening trots att kvicksilver utdömts som hälsofarligt.

Var och en som tänker ta en influensavaccinering bör betänka om de verkligen vill ha dessa ingredienser i blodet.

Det kan vara bra att veta att kvicksilver är ett nervgift vars toxiska nivå ligger 1000 ggr. högre än bly. Influensavacciner innehåller även formaldehyd (väl känt cancerframkallande ämne) aluminum (nervgift som misstänks öka risken för Alzheimers), ethylenglykol, carbolsyra eller fenol, polysorbate 80, Triton X-100 (tvättmedel)) och en variation av antibiotika.

Donald Miller, M.D. (Hjärtkirurg och professor vid The University of Washington School of Medicine och The Seattle VA Medical Center) säger följande om influensavacciner:

”Alla riskerar att skadas, speciellt från kvicksilver, aluminium och formaldehyd som finns i vaccinet”.

Dr. Miller föreslår istället att människor tar D vitamin istället. Läs mer

Intressant nog meddelar Folkhälsomyndigheten att:

”I Sverige togs preparat med tiomersal (etylkvicksilver) från marknaden 1992 (flergångsförpackningar upphörde). ”Små mängder formalin (formaldehyd) kan finnas i färdigt vaccin”, meddelar Folkhälsomyndigheten.

Det finns kvicksilver i alla influensavacciner

Det låter ju betryggande eftersom formaldehyd klassats som cancerframkallande ämne. Numera används fenoxietanol som konserveringsmedel. Myndigheten hävdar att kvicksilver bara används i tillverkningen av vaccinen.

Märkligt för Karolinska Institutets ”Drugline information” (och internationella officiella informationscentraler) meddelar att i Begrivac influensavaccin ingår natriumtimerfonat (organisk kvicksilverförening) 0,005 mg per dos om 0.5 ml .

Övriga influensavacciner som finns att tillgå är SBL:s vaccin mot influensa som innehåller tiomersal natrium (organisk kvicksilverförening) 0.5 mg samt Influvac som bland annat innehåller tiomersal (organisk kvicksilverförening) 0.05 mg per dos.

Enligt en representant för SBL finns inget influensavaccin som inte innehåller kvicksilverkonserveringsmedel att tillgå. Med andra ord det finns inga influensavaccin utan kvicksilverföreningar!

Man har tagit bort kvicksilver från barnvaccin, men influensavacciner rekommenderas åt gravida kvinnor(!) och barn av vissa kategorier.

Detta om något är ett bra exempel på hur svårt det är att få fram sanningen om gifter i vacciner. Den som tvivlar på den neurotoxiska potential beträffande tiomerosal, kan fördjupa sig och läsa vetenskapliga skrifter som tar upp de negativa effekterna av kvicksilver.

Jag kan också meddela att innehållet i vacciner ofta inte har testats för cancerframkallande ämnen. Läsaren kanske tror det inte skulle vara nödvändigt men det är det enligt min erfarenhet.

ARTIKELSERIEN
Del 1: Degenerativa sjukdomar kan snart stå för 75% av alla dödsfall
Del 2: Kvicksilver i alla influensavaccin och bisfenoler gör oss infertila
Del 3: Trådlös teknik stressar och påverkar DNA
Del 4: Du bestämmer om vi ska ha en giftfri värld

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

Övriga referenser

“Vaccinsäkerhet, tillsatser, adjuvans, konserveringsmedel – Vad vet vi om riskerna?” Samuel Epsteins webbsida.

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

  1. kent edlund says

    Har varit drabbad plågad i över tjugo år Träffade läkare från Afrika Har Lyckats Bli Människa Igen Genom Tips På Att Ta Bort De Mjuka Giftiga Metallerna Ur Kroppen Biologics

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: