Mammor mot Gardasil

För att du som mamma / förälder skall kunna avgöra om du vill att din dotter skall ta vaccinet Gardasil har jag samlat information som jag gärna delar med mig av: HPV finns hos männniskan i över 100 olika former och de vaccin som erbjuds sägs ge skydd mot 2 av dessa vilka KAN ligga bakom … [Read more...]

Formaldehyd och aluminium i vaccin – vad åstadkommer gifterna i vår kropp?

Tanken bakom vaccin är att vi inte ska bli sjuka. Men med en närmare granskning av ingredienserna och hur de kan påverka vår inre och yttre miljö måste man fråga sig om de inte i stället har skapat ohälsa? Text: Marina Formaldehyd används i vaccin för att döda oönskade bakterier och virus. Det … [Read more...]

What vaccines are made of: Monkey kidneys, spinal material, animal pus

Generally speaking, vaccinations are inoculations that attempt to confer immunity against a specific disease. Our anti-body defenses are stimulated when weakened versions of bacteria or viruses are injected into our system. Bacterial vaccinations are grown in petri dishes but viral vaccinations … [Read more...]