Mässlingsvaccinet kom efter att mässlingsdödsfallen minskat med 97% – De vaccinerade drabbas av mässling

vaccination mässling

Innan mässlingsvaccinet introducerades 1963 drabbades de flesta barn av mässling på naturlig väg. Men risken att dö av mässlingen minskade med hela 97% mellan 1915 och 1958 innan mässlingsvaccinet ens existerade.

Sammanställning: Marina Ahlm

Diagram: Källa | Läs mer om diagrammet

Vaccinets effektivitet ifrågasätts. 95% av de barn som får mässlingen är vaccinerade. En studie 1984 visade, att samtliga skolbarn som utvecklade mässlingen, tidigare hade vaccinerats mot sjukdomen. (MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1984 Jun 22;33(24):349-51)

En undersökning efter mässlingsepidemin 1970-71 i St. Louise Missouri, visade att mässling  drabbade framför allt de som vaccinerats (J.Pediatrics, 1972;81:217-30)

I början av 90-talet var antalet mässlingsfall i USA högre än någonsin, trots vaccinering sedan 1957. I delstaten Georgia rapporterade smittskyddsstyrelsen 27 672 fall under 1990.

Studie efter studie i den medicinska litteraturen visar, att stora barngrupper i geografisk närhet drabbas, trots vaccinering under mässlingsepidemier. Under 1985 och 1986 hade två tredjedelar av de skolbarn som drabbades vaccinerats. Dr. Stanley Plotkin, professor i barnmedicin utförde på 70-talet en studie på vaccinerade tonårsflickor. Han kunde påvisa, att en tredjedel saknade tecken på någon som helst immunitet.

En italiensk studie med 600 flickor visade att 10% av flickorna infekterades av mässlingen redan ett par år efter vaccinering (The Lancet 27 oktober 1990)

Forskare vid London Royal Free Hospital har rapporterat fall, där barn som vaccinerats mot mässling har tre gånger högre incidens av ulcerös kolit och Crohns sjukdom än de som inte vaccinerats (New Scientist, 5-6 95)

I en tysk studie bedöms mässlingsvaccinet vara orsak till neurologisk komplikation vid 2500 tillfällen och vid ett fall av övergående hjärninflammation per 17 650 vaccinationer. (Development of Biological standards, Vol. 432)

Efter att ha gått igenom flera tusen rapporter beträffande vaccinationer kom Viera Scheibner till slutsatsen att mässlingsvaccinet är verkningslöst.

I flera studier har mässlingsstammen från vaccinet hittats i ryggmärgsvätskan hos patienten. Detta påvisar entydigt att vaccinet gett upphov till hjärninflammation. Detta enligt Dr. J. Anthony Morris, immunolog vid amerikanska läkemedelsverket.

Som en konsekvens efter vaccinering har inte mödrar kunnat överföra skyddande antikroppar till sina barn. Detta har resulterat i att antal spädbarn som insjuknar i mässlingen ökat med 25%. I denna ålder har barnet svårare att hantera sjukdomen.

1994 genomförde myndigheterna i Storbritannien en omfattande mässlingskampanj som kostade 200 miljoner kronor. Man informerade om att en stor mässlingsepidemi var på väg vilket senare visade sig vara felaktigt. Läkarna försäkrade att det inte fanns några biverkningar av mässlingsvaccinet. När Dr Richard Nicholson, författare av Bulletin of Medical Ethics, granskade fakta, ansåg han att där inte fanns någon som helst risk för en mässlingsvåg i Storbritannien under 1994. Myndigheternas beräkningar att 50 barn skulle kunna dö, ansåg han vara överdrivna. Resultatet av kampanjen blev att 300 barn fick allvarliga skador och att två stora läkemedelsföretag gjorde en bra affär.

Efter att mässlingsvaccinet introducerades märkte man att en del barn utvecklade en ny svårare form av mässling som är resistent mot behandling. En studie visade att av 386 barn som fått tre doser mässlingsvaccin exponerades 125 för smitta. Av dessa fick 54 mässling. Många av barnen var svårbehandlade och fick hög feber och lunginflammation. (Am. J. Med. Ass. 1967;202:1075-80) Två år senare rapporterades det om nio barn som efter vaccination utvecklat en speciell typ av mässling med behandlingsresistens. (1967;202:1075-80)

Fakta från Peter Wilhelmsson publicerat i N och N, Vaccinationer, Vol.1 Nr.3 1996

Hela häftet kan beställas från Näringsmedicinsk Tidskrift

”Den huvudsakliga orsaken till att man i Sverige beslutade om vaccination mot bla. mässling var inte i första hand för att undvika risken att insjukna i hjärninflammation, utan hade helt och hållet samhällsekonomiska aspekter. Det skulle bli billigare för samhället att vaccinera bort sjukdomarna än att betala föräldrar som måste vårda sina barn i hemmet. När endast en minoritet av föräldrarna lyssnade till detta argument började man starkare poängtera risker för allvarliga komplikationer i samband med bland annat mässling och då framför allt hjärninflammation. Denna hotbild fick önskad effekt.

Ser man dock till de uppgifter som lagts fram i denna rapport samt andra internationella forskningsresultat tycks den summa som samhället måste betala föräldrar hemma med sjukt barn ringa jämfört med kostnaden för alla livslånga biverkningar i samband med vaccinationer – till exempel psyko-motoriska handikapp med olika grader av mental retardation, autism, överaktivitet, nedsatt koncentrationsförmåga, allergi, sockersjuka. Till detta kommer också lidandet för den enskilde och familjen. När också den generella immuniteten tycks bli starkare efter genomgången sjukdom som mässling bör det innebära mindre sjukfrånvaro och mindre behov av sjukvård och mediciner under uppväxtåren och vuxenåldern” – Dr. Schwartz

The medical literature has a surprising number of studies documenting vaccine failure. Measles, mumps, small pox, polio and Hib outbreaks have all occurred in vaccinated populations.  In 1989 the CDC reported: ”Among school-aged children, measles outbreaks have occurred in schools with vaccination levels of greater than 98 percent. They have occurred in all parts of the country, including areas that had not reported measles for years.” The CDC even reported a measles outbreak in a documented 100 percent vaccinated population.

A study examining this phenomenon concluded, ”The apparent paradox is that as measles immunization rates rise to high levels in a population, measles becomes a disease of immunized persons.” A more recent study found that measles vaccination ”produces immune suppression which contributes to an increased susceptibility to other infections.”  Vaccinationsmyterna

Mer om mässling

Sammanställning: Marina Ahlm


Se fler grafer och information om hur vaccinationsprogrammen startade efter att barnsjukdomarna försvunnit nästan helt.

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Diagrammet om mässlings vaccin Deaths 1900-1995. Var kommer den ifrån?
  Varför skiver man inte det i texten?

  När man tycker på ”källa” kommer man bara till en likadan bild fortfarande utan källa på var den kommer ifrån.

  • Linda Karlström says

   Hej på dig steven och vad roligt att du intresserar dig för detta viktiga diagram! Om du tittar lite noggrannare så finns det en länk till bredvid ”källa” där det står ”läs mer om diagrammet”. Där har du en hel del att sätta tänderna i! Allt gott till dig!

 2. Jörgen Andersson says

  Hade mässlingen i början av 50-talet. Är jag immun? Ej vaccinerad.

  • Linda Karlström says

   Ja, du är immun för resten av livet. Enda sättet att bli immun mot mässling är att naturligt genomgå sjukdomen.

 3. Ang. de 10% italienska flickorna som fått mässlingen efter vaccination; går det att få en närmare källa på vad det är som avses här? Jag hittar inte påståendet någon annan stans, och The Lancet 27/10 1990 verkar bara haft en studie om mässling, och den rörde gambiska barn..? http://www.sciencedirect.com/science/journal/01406736/336/8722

 4. Det är lätt att opponera och hitta detaljfel(som oftast är feltolkat, läst med ett subjektivt öga) det har ju även politiker visat. Men någon borde verkligen vända på steken och visa lite fakta och statistik varför man ska vaccinera sig. Shoot. Och låt sedan Marina granska den posten. Borde bli mycket intressant. Visa lite stake nu. Någon?

 5. Hej!

  Kna ni ange källan till påståendet

  ”Vaccinets effektivitet ifrågasätts. 95% av de barn som får mässlingen är vaccinerade. En studie 1984 visade, att samtliga skolbarn som utvecklade mässlingen, tidigare hade vaccinerats mot sjukdomen.”

  d.v.s. Var denna studie publicerades. Det skulle var intressan att läsa.

  • ”This outbreak demonstrates that transmission of measles can occur within a school population with a documented immunization level of 100%.”
   Measles outbreak among vaccinated high school students–Illinois. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1984 Jun 22;33(24):349-51

   Fler källor på liknande incidenter har du här:

   http://findarticles.com/p/articles/mi_m0ISW/is_244/ai_111271887/pg_4/?tag=content;col1
   http://www.wvve.info/issues/outbreaks.html

   • Hej!

    Jag kollase länken du gav till Torsten
    http://findarticles.com/p/articles/mi_m0ISW/is_244/ai_111271887/pg_4/?tag=content;col
    Vilka slutsatser kan man dra av den paradox som de nämner på sista raden.
    Vad anser du och vad anser andra forskare?

    ”the apparent paradox is that as measles immunization rates rise to high levels in a population, measles becomes a disease of immunized persons.”

    • Enligt Socialstyrelsen använder vi vaccin:
     1, För att förebygga smitta pga av ”immunitet” via vaccin.
     2, Förhindra smittspridning med hjälp av en viss vaccinationstäckning så att man genom ”flockimmuniteten” får smittan att sluta cirkulera i samhället. Något som påstås ske när vaccinationstäckningen är mellan 80-95%

     Paradoxen är att det sker som man försökte förhindra. Förtydligar (eftersom en del hellre märker ord än ser sammanhang) med att teorin om flockimmunitet säger att om en tillräckligt hög andel av en population är vaccinerad så sprids inte sjukdomen, vilket innebär att ingen ska kunna smittas. Eftersom den ändå gör det bevisar det att teorin om flockimmunitet inte stämmer.

     Virus kan också mutera med tiden: http://www.inewsource.org/2010/12/13/whooping-cough-epidemic-california/

     • I artikeln står det ju ”Why are people who are vaccinated for these conditions getting them? They think the answer is that the vaccine does not provide true immunization.”

      Alltså en uppenbar motsägelse!

      • Torbjörn says

       Tobbe!

       ”the apparent paradox” betyder ”den skenbara paradoxen”. Det vet man om man kan engelska. Om du följer upp påståendet i artikeln så märker du att Marinas tolkning är en missuppfattning. (Du måste läsa den artikel som refereras till i artikeln(87)) Det är denna missuppfattning som ligger till grund för hennes felaktiga slutsatser om mässlingsvaccinet. Det betyder att denna missuppfattningen leder till helt felaktiga slutsatser och innebär inte att ”märka ord”

 6. Henrik R. says

  Jag menar uppriktigt att man bör förstå denna problematik; är nästan alla vaccinerade så kommer andelen vaccinerade i gruppen sjuka vara hög utan att detta är konstigt. Er sida har gjort mig genuint nyfiken på vaccin-risker (som naturligtvis existerar, precis som det gör med samtliga mediciner), men att presentera siffror som baserar sig på statistisk okunskap gör det mycket svårare att hitta ev. relevant inf.

  • Jag förstår hur du menar men såhär tänker jag: Om du kollar reklambladet på det andra mässlingsinlägget ser du vilka biverkningar som tillverkaren anger. Som Linnè sade ”Om det intagna förändrar kroppen utan att skada dess funktioner, är det ett läkemedel, skadar det den samt omintetgör de hälsosamma rörelserna är det ett gift”. För min del finns det tillräckligt bevis för att vaccin faller inom ramen gift oavsett exakta statistiska uträkningar. Vaccin räknas som förebyggande hälsovård och det har blivit allmänt vedertaget i samhället att det är ok att en viss andel människor skadas och får sätta livet till för att eventuellt andra ska slippa en sjukdom. Jag kan acceptera biverkningar om jag t ex är allvarligt sjuk och jag vill chansa för att försöka överleva men att riskera biverkningar pga av spekulationer och antaganden om hur livet på jorden varit utan vaccin, tycker inte jag är ok. Här bör försiktighetsprincipen gälla särskilt med tanke på allt material det redan finns om skador och dålig skyddseffekt.

   • Och hur kan du vara så säker på att sannolikheten för en vaccinerad att insjukna är typiskt mycket lägre än för en ovaccinerad? Visa gärna studier och källor på detta!

 7. Om man förgiftar en hel befolkning med vaccin, med en massa olika mikroorganismer (läs sjukdomar), är det då rimligt att tro att denna befolkning håller sig lika frisk under sitt liv som om den inte hade utsatts för en massa sjukdomar (läs vaccin). Det är inte så att vi får ”betala” i form av autoimmuna sjukdomar, kroniska sjukdomar, värksjukdomar, trötthet etc. Vi blir inte akut sjuka, men vi skapar ”depå”-sjukdomar, där kroppen lagrar giftämnena om den inte lyckas få dem ur kroppen. Och syftar inte vaccin just på att finnas länge i kroppen, för så länge det finns antikroppar mot sjukdomen så är man ju skyddad och slipper ta en booster-dos.

  Eva! Du pratade om att skydda de svaga och redan sjuka. En dam kom till mig och berättade att hon var svårt astmasjuk som barn, men varit i stort sett friskförklarad som vuxen, en dos svininfluensavaccin och hon har tillbaka sin astma, så svår att hon höll på att stryka med, och har det fortfarande efter 3 år. Den lär hon få dras med nu, varje andetag piper. Varför hon tog sprutan? För att läkaren förklarade för henne att hon låg i riskzonen som lungpatient och definitivt borde skydda sig. Fyra människor utöver det har kommit till mig och berättat att sen de tog svininfluensavaccinet har de varit så trötta, en trötthet som de säger är obeskrivlig. Det var tre år sen som de tog vaccinet och de har inte återhämtat sig. Inget av dessa fall har läkaren anmält till biverkningsregistret. Hur många orapporterade fall finns det inte? Och åter igen, vad är priset vi får betala för att slippa dö, eller insjukna? Om vi inte vill ha en sjukdom – är det då smart att spruta den rakt in i kroppen? Jag skulle vilja säga att om du är frisk så klarar du ett vaccin, men då har du också motståndskraft mot en naturlig infektion, men om du är sjuk och svag – då klarar du heller inte vaccinet särskilt bra, och vilket pris du får betala beror på smittämnet du får i dig och ditt immunförsvar vid just det tillfället samt din individuella disposition, och hur din kropp adapterar till olika situationer. Du slipper kanske en akut mässlingsinfektion men får MS om några år i stället? Hur är det – är inte MS en av biverkningarna på mässlingsvaccin, eller var det på kikhostevaccinet… nåja det spelar mindre roll. Jag tror jag framlagt min poäng så att ni förstår.

 8. Vaccinerade och ovaccinerade bär alla på de smittämnen som vi i västvärlden tror oss kunna skydda oss mot! Vi är ju inte sterila eller hur. I storstäder som idag människan trängs i, är det fantastiskt att inte fler dör ellr insjuknar i svåra sjukdomar idag, VI BÄR JU ALLA PÅ VIRUS, BAKTERIER OCH MIKROORGANISMER fast vaccinförespråkarna skryter med att det är tack vare vaccinerna som vi inte blir sjuka. Men alla glömmer då det fantastiska immunförsvaret som för länge sedan på naturlig väg känt igen de mikroorganismer som ger sjukdomar av alla möjliga slag. Bevisligen är det de som förstört sitt immunförsvar som insjuknar med svåra och allvarliga biverkningar som följd. Alla vi som haft de allra flesta barnsjukdomarna är idag livslångt immuna. De som vaccinerat sig mot desamma har ingen naturlig immunitet bara flera livsfarliga toxiner som inte har i ett mänskligt blodsystem att göra.
  Och innan ett barn vaccinerats har hon fått i sig alla de smittämnen som finns i hennes omgiving men inte blivit sjuk, mycket på grund av att hon ammats och att hon ärvt starten till ett natruligt skydd från sina föräldrar. Och sedan kommer det kriminella anser jag, det kanske står för mig men jag anser det kriminellt att förstöra detta fantastiska skydd med en onaturlig och konstgjord soppa och sedan till föra det i blodomloppet och direkt in i blodkroppar, celler, nervceller osv! Och hoppas att barnet inte skall få en biverkan av vaccinet? Det som följer är sedan fortsatt vaccinerande och övertro på hokus pokus.

 9. Eva? ”Röda Hund en banal barnsjukdom, ja om du inte är gravid, då kommer ditt barn att bli skadat för livet, om det överlever förlossningen. Påssjuka, även den banal, men är du kille är risken stor att du blir steril.”
  Har du någon statistik på hur många gravida som får Röda Hund? Kan enligt mig inte vara många. Om vi säger att bland 100 000 gravida under ett år, hur många av dem får RH? Hur många av dem föder barn som är skadade eller dör vid förlossningen? Jag vet inte men jag har hört att 2% skadas eller dör, där modern haft RH. men som sagt det var du som kom med påståendet och bör ju då visa siffrorna.
  Linda eller Marina ni kanske har siffror på hur många missfall och dödfödda det finns och där modern nyligen vaccinerat sig.

 10. Karin Burwick says

  Eva skriver: ”Vi i västvärden vaccinerar oss inte för vår egen skull utan för att eliminera risken att smitta andra som har nedsatt försvar.”
  Ditt resonemang faller såvitt jag kan förstå på sin egen orimlighet. Om vaccineringen verkligen fungerade skulle ju inte de vaccinerade kunna bli smittade av vare sig vaccinerade eller ovaccinerade. Jag tycker inte det är juste att på det sättet skuldbelägga människor som är måna om sitt eget immunförsvar.
  /Karin

 11. Tyvärr är vaccinering ingen garanti för att andra inte ska bli smittade.
  Vaccinerade och ovaccinerade elever med mässlinginfektion hade lika stor sannolikhet att smitta sina syskon http://aje.oxfordjournals.org/content/148/11/1103.short
  Om man inte haft röda hund som barn kan man i så fall välja vaccinering inför graviditet (om man känner att detta är ett bra val) men ingen vet med säkerhet hur länge skyddet finns kvar och om det verkligen funkar. En studie visade t ex att antikropparna efter mässslingsvaccin var borta efter 9-11 v medan en genomgången sjukdom ger immunitet livet ut.

 12. Hej
  Några reflektioner ang Mässlingvaccin/röda hund/påssjuka, (MPR/Priorix). Det är sant att vi i västvärlden inte dör av dessa sjukdommar. Vi är generellt välnärda och har ett bra immunförsvar. Det gör inget om vi blir sjuka… eller? Vid mässling är risken stor att drabbas av encefalit, en sjukdom som leder till ett livslångt lidande med allvarliga hjärnskador. I länder där svält och fattigdom förekommer är mässling en dödande sjukdom. Detsamma gäller om en person som pga sjukdom har ett nedsatt immunförsvar som tex vid cancerbehandling. Vi i västvärden vaccinerar oss inte för vår egen skull utan för att eliminera risken att smitta andra som har nedsatt försvar.
  Röda Hund en banal barnsjukdom, ja om du inte är gravid, då kommer ditt barn att bli skadat för livet, om det överlever förlossningen. Påssjuka, även den banal, men är du kille är risken stor att du blir steril. Detta tänker man inte på som yngre men när man vill bli förälder kan kan barnlöshet bli ett livslångt lidande./eva

  • Linda Karlström says

   Hej Eva! Dina funderingar stämmer mycket väl med det vi blivit indoktrinerade med från barnsben. Jag trodde också att det förhöll sig så här – jag lät vaccinera min äldsta med MPR varpå hon blev allvarligt sjuk i 6 månader. Hur många läkarbesök vi gjorde under den tiden vet jag inte – de var så många. Sedan började jag skaffa kunskap i ämnet och insåg att det jag lärt mig var något helt annat än det som var riktigt.

   Jag rekommenderar dig att läsa skriften Vaccinationer – fördelar och nackdelar av den svenska läkaren Jackie Swartz. Där får du en bättre uppfattning om hur det i verkligheten förhåller sig med dessa barnsjukdomar samt de risker som finns förknippade med dem och vaccinerna mot dem. Om du inte vill beställa häftet är detta en bra start:
   http://antroposofi.org/vaccination.htm

   Vad gäller hjärn- och hjärnhinneinflammation är detta vanliga biverkningar av vaccin, något du också kan läsa om i skriften av Swartz!

 13. Henrik R. says

  Marina; jag tror du har allt att vinna på att presentera vaccinkritik som är befogad, och i detta fall verkar åtminstone styckena 1, 2, 4 och 5 inte vara det utan enbart bero på en statistisk kuriositet. Har man inte stött på problemet tidigare är det kontraintuitivt; men om omfattande vaccinering sker, som säkerligen aldrig ger 100% skydd, så kommer många av de insjuknade vara vaccinerade (jag har poängterat detta på ett annat inlägg om poliovaccinering) utan att detta är konstigt. Sannolikheten för en vaccinerad attt insjukna är typiskt mycket lägre än för en ovaccinerad, men det stora antalet vaccinerade i förhållande till de ovaccinerade gör att i gruppen insjuknade så är det ändå många vaccinerade. Att presentera en siffra såsom ”95% av de barn som får mässlingen är vaccinerade” säger ingenting egentligen utöver att vaccinet inte ger 100% skydd, vilket jag inte tror någon påstår.

  • För att få fram de verkliga siffrorna på om ett vaccin verkligen är effektivt behövs studier som visar antalet människor som utsätts för en smitta. Och hur många i respektive grupp som är vaccinerade eller inte, som faktiskt insjuknar. I detta fallet dyker det såklart också upp saker som påverkar utfallet – kosthållning, stressnivå, rökning osv men det ger en mer av sanningsenlig bild än att räkna på en sannolikhetsteori som utgår ifrån att en hel population smittas. Tänk på det själv, hur hade det tolkats om flertalet inte var vaccinerade. Hade man fortfarande gjort samma uträkning? Och om man är så säker på vaccinets skyddseffekt varför görs då inte studier där man jämför vaccinerade och ovaccinerade i olika sammanhang? Ett tips är också att beställa hela häftet! Andra lästips här: ”Vi har blivit intalade att vacciner förebygger sjukdomar, trots att en utförlig forskning genom officiell statistik och medicinska rapporter avslöjar motsatsen” http://vaccin.me/2011/12/29/vaccination-en-foralders-dilemma/

Trackbacks

 1. […] Mässlingsvaccinet kom efter att mässlingsdödsfallen minskat med 97% – De vaccinerade drabbas av… […]

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: