Genomgångna barnsjukdomar ger ett starkare skydd mot allergier och cancer – vaccin ökar risken för allergi

Barnsjukdomarna mässling, röda hund och påssjuka är naturliga kriser i barnets utveckling med möjlighet att påverka barnet positivt både på kort och lång sikt. Det har aldrig rapporterats några allvarliga komplikationer med restsymtom hos de 10 000-tals barn med mässling som behandlats enligt den antroposofiska medicinen. Läkare har i samband med mässling framför allt noterat framsteg i barnens utveckling. Vaccin.me publicerar här den andra delen av debattartikeln skriven av Jackie Swartz, barnpsykiater och allmänläkare verksam i Järna. 

Del 2/2             Läs del 1 här

Text: Jackie Swartz   |   Bild: Källa

Haemophilus influenzae typ B (Hib) utgör en del av den normala bakteriefloran i övre luftvägarna. Barn utvecklar successivt immunitet som är färdig vid ca 4 års ålder, förutsatt att de inte vaccineras. Studier har visat att när Hib ingår i kombinationsvaccin (Pentavac) blir endast 76 % skyddade efter tre injektioner. Detta kan betyda att vart fjärde barn har ett otillräckligt skydd efter grundimmuniseringen.

S, F & K skriver att 6-8 barn årligen dog i Sverige i början av 1990-talet p.g.a. Hib. Enligt dödsorsaksstatistiken från 1987 till 1996 finns det totalt fyra dödsfall i Hib registrerade i Sverige. En av flera tänkbara följder på sikt kan illustreras med ett exempel från Finland som började vaccinera mot Hib 1986. Antalet Hib-fall minskade successivt till nästan noll år 1991 men samtidigt noterades att antalet barn som insjuknade i annan infektion (invasiv pneumokockinfektion, som ger blodförgiftning, lunginflammation eller hjärninflammation) ökade i motsvarande grad! Slutsatsen från de finska forskarna blev att minskningen av Hib genom vaccination troligtvis banade vägen för ökad smitta av annan infektion. Genom en vaccination rubbas och förändras barnets inre ekologiska miljö, som är i intimt samspel med den yttre miljön och varje tvingande förändring i en balanserad ekologi har sitt pris. Men vad blev nu konsekvensen? Jo, ”en ökning i invasiv pneumokockinfektion betonar behovet av ett effektivt pneumokockvaccin för småbarn”!? Så har det också blivit både i Finland och Sverige där föräldrar erbjuds vaccinet inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet. Följderna på lång sikt är det ännu ingen som vet.

Mässling är enligt Hemmets läkarbok från 1930-talet en relativt harmlös sjukdom som med riktig omvårdnad gör att barnen tillfrisknar utan större problem. Man kan därför fråga sig vad det är som har gjort att mässling nu anses så livshotande i västvärlden. Kan det vara så att febernedsättande medel och antibiotika, som sätter ner motståndskraften, är den huvudsakliga orsaken till den allvarliga komplikationen med hjärninflammation? Frågan är berättigad eftersom dessa mediciner är vad som tillkommit i behandlingsform under modern tid.

Den officiella anledningen till vaccinering var nationalekonomisk. Det var billigare med vaccin till barnen än ekonomisk ersättning till föräldrar hemma med sjuka barn. När inte tillräckligt många nappade tog man fasta på risken för hjärninflammation (encephalit), vilket fick önskad effekt. I officiell statistik visas att 1 på 1000 mässlingsfall insjuknar i symtom på hjärninflammation, men samtidigt konstateras att det är neurologiska komplikationer med god prognos – alltså utan risk för bestående men. Vanligtvis bygger den statistiska beräkningen på antalet anmälda fall som alltid är betydligt färre än antalet verkligt insjuknade. Utgår man istället från troliga mässlingsfall uppskattas mässlingsencephaliterna till 1 på 10 000 mässlingsfall, vilket motsvarar den risk som också finns med vaccination.

Under decennier har mässling i USA bara ökat trots obligatorisk vaccinering. Epidemier i skolor med 99 % vaccinationstäckning har förekommit på flera håll. Dödligheten har tiodubblats, vilket beror på att äldre vaccinerade ungdomar samt spädbarn insjuknar. Det har visat sig att barn till mödrar som är vaccinerade mot mässling får ett svagare skydd, som försvinner redan vid 4-6 månaders ålder. I denna ålder kan mässling vara livshotande även för ett i övrigt friskt och välnärt barn. Mammor som själva haft mässling ger däremot sina barn betryggande skydd fram till cirka ett års ålder.

Det är sedan länge känt att cancerpatienter mer sällan haft barnsjukdomar. De vetenskapliga studier jag har varit med om visar att genomgången mässling tycks skydda mot allergier, medan vaccination mot mässling tycks öka risken för allergi – västvärldens idag vanligaste sjukdom. Fakta talar för att mässling stärker barnets specifika och generella immunitet och bidrar till en positiv utveckling både kroppsligt, själsligt och socialt. Både för barnets och samhällets bästa borde massvaccination av mässling ifrågasättas.

Röda hund har alltid ansetts som en banal sjukdom. Det är mycket ovanligt med röda hund hos småbarn. I 20-årsåldern har däremot 80-90 % haft sjukdomen och utvecklat full immunitet – utan vaccination. Vaccinet, som odlas på celler från aborterade foster, har främst tagits fram för att förhindra att gravida insjuknar med risk för allvarliga fosterskador. Flickor i förpuberteten som är osäkra på om de haft röda hund kan få svar genom ett enkelt blodprov. Saknas skydd kan man i den åldern ta en vaccination – så som man gjorde tidigare. Ur epidemiologisk synvinkel vore det mest gynnsamma att ge vaccinationen så sent som möjligt för att spridningen av den naturliga smittan skall kunna nå så många som möjligt. Den tidiga vaccinationen vid 18 mån, som idag också gäller pojkar, betyder mindre möjligheter för de ovaccinerade att få immunitet genom sjukdomen och att risken för insjuknande högre upp i åldrarna ökar, eftersom vaccinets verkningstid är osäker. På det viset ökar risken för smitta av ovaccinerade gravida och därmed risken för tidiga fosterskador.

Påssjuka kan leda till testikelinflammation i puberteten. Risken för sterilitet finns men är en sällsynthet. I litteraturen anges att 1 på 15 000 påssjuka kan sluta med dövhet på ena örat. Det enda godtagbara skälet till att vaccinera skulle vara att förhindra dessa mycket sällsynta risker, som dock också förekommer vid vaccination. Ingen kan idag säga om den naturliga smittan eller vaccinationen utgör den största risken för dessa komplikationer. Däremot visar forskningsresultat från flera länder att genomgången påssjuka ger ett visst skydd mot äggstockscancer i vuxen ålder.

Frågan om barnvaccination behöver inte vara ett antingen eller utan det finns både fördelar och nackdelar även här. Vid en viss ålder kan risken för biverkan av vaccin vara större än ett insjuknande med efterföljande komplikationer t.ex. under de första barnaåren. Därefter kan det vara tvärtom. Då kan risker för komplikationer av en sjukdom vara större än biverkan av vacciner. Det som aldrig är bra för barnets utveckling är föräldrar med ständig ångest för att barnet skall smittas och bli sjukt. Det betyder att om man som förälder känner sig osäker trots all information är det bättre att vara en trygg förälder med vaccinerat barn än en otrygg förälder med ett ovaccinerat barn! Till sist är det ändå föräldrarna som får bära ansvaret och konsekvenserna av sitt beslut.

Vem vill inte att ett barn skall växa upp och må bra till kropp och själ, och mycket tyder på att genomgripande sjukdomar som mässling, påssjuka och röda hund som på ett naturligt sätt tillhör barnaåren kan bidra till en sådan hälsosam utveckling för barn i västvärlden.

Text: Jackie Swartz, Specialistläkare, Allmänmedicin, Barn- och Ungdomspsykiatri


Allergic Disease and Atopic Sensitization in Children in Relation to Measles Vaccination and Measles Infection

Allergic disease and sensitization in Steiner school children

SvD: Vad är våra barns liv värda?

 

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Hej! Hur kan ett helt och hållet ovaccinerat barn vara jordnötsallergiker? Har hört att ovaccinerade barn inte får allergier. Mamman till barnet är däremot vaccinerat och är även hon jordnötsallergiker.

  Tack på förhand!

  • Linda Karlström says

   Hej Sanna!

   Min och andras erfarenheter har visat att vaccinationer inte är den enda orsaken till allergi. Däremot är det bevisat i flera studier att vaccinationer avsevärt höjer risken för allergi och att vaccinerade barn i långt större utsträckning är allergiska jämfört med ovaccinerade. Men flera andra faktorer spelar in, och kemikalier i allmänhet är här en viktig faktor. Vi lever i en förgiftad värld och exponeras dagligen för en kemikaliecocktail vars effekter vi inte har en aning om. Vi får i oss kemikalier via kläderna, hygienartiklar, luften vi andas (avgaser med mera), maten vi äter (alla E-ämnen och bekämpningsmedel) o.s.v.

   Det är dock, precis som du skriver, möjligt att föräldrars vaccinskador överförs till barnen. Detta har bevisats vad gäller sv40, det apvirus som kontaminerade poliovaccinet i mitten av 1900-talet och som framkallat flera olika slags av cancer. Därför är jag inte alls främmande för att en vaccinerad mamma kan överföra en allergi till ett ovaccinerat barn. Men här kan säkert också föreligga en genetisk fallenhet för jordnötsallergi. Som alltid är det svårt, för att inte säga omöjligt, att peka ut en enskild faktor som orsak till allergi. Jag vill däremot tipsa om Bicom bioresonans, som har hjälpt otaliga människor att bli fria från sina allergier. Jag kopierar in en kommentar från signaturen ”Katarina”:

   Hej, sorgligt att höra era berättelser. Är väl medveten om riskerna med vacciner, har själv alltid varit skeptisk och restriktiv. Vill bara informera er om att det finns en behandlingsmetod som heter Bioresonans där man med hjälp frekvensterapi kan återställa kroppens obalanser så som tungmetallsförgiftning, vaccinationsskador samt behandla bort luftburna allergier som t ex pollenallergi. Så det finns hopp för er som forfarande inte mår bra och vill gå bättre livskvalité! Gå på allergikliniken.se och se vilken klinik som ligger närmast där du bor.

   Kram!

 2. Ok men om vi slutar vaccinera alla barn, ffa flcikor mot mässling. Vad händer då om de får mässling när de är gravida? Jo att de föder ett gravt handikappat barn!!!! Har själv en nära släkting som i slutet på 60 talet var gravid och fick mässling (man hade då inte börjat med vaccinationer). Det barnet har i dag svåra handikapp, är döv, blind och sitter i rullstol oäven att kommunicera med sin omgivning. Det är ju ett superbra scenario!

  • Det går alltid att finna extrema fall där någon drabbats, MEN i ditt fall vet jag inte om det kunnat fastställas att just det barnet blev skadat pga mässlingen eller på grund av tex en svår förlossning. Kan du visa på vetenskaplig forskning som bevisar att det finns ett samband mellan mässling under graviditet och skador på barnet?

   Annika Linde på Smittskyddsinstitutet säger i en intervju på P4 Riks (okt 2011) att hon själv inte vaccinerar sig för hon anser att det är bättre att bygga upp ett naturligt immunförsvar. Min personliga inställning är densamma.

   • Det var absolut ingen svår förlossning utan det är fastställt vad som var orsaken.
    Det finns många artiklar som tar upp problemet, sök på vad docent Marianne Forsgren, Karolinska samt Med dr Marie Studahl, överläkare infektion har att säga om det. Vet du några artiklar som visar det motsatta kring vad som sker om en kvinna under graviditet får mässling.
    Annika Linde uttalar sig i den intervjun ang H1N1 – ett helt annat vaccin.

  • Varenda av de biverkningar du nämner finns även med på biverkningslistan för MPR. Superbra scenario att utsätta ALLA för dessa risker!

   Dessutom, hur trevligt är det att få i sig celler från aborterade foster?
   We also learn that the Rubella part of the vaccine is grown in human diploid lung fibroblasts. Translation: aborted human embryo tissue

   http://voices.yahoo.com/the-mmr-vaccine-manufacturers-insert-tells-315929.html?cat=71

 3. Örjan Wedin says

  Det finns väldigt mycket som är naturligt. Undernäring, hög barnadödlighet t.ex. Trots detta förebygger vi det.

  • Linda Karlström says

   Jag håller inte med om att undernäring och hög barnadödlighet är naturligt. Hög barnadödlighet är ofta en följd av undernäring, och undernäring är inget naturligt. OM det vore naturligt skulle människosläktet inte ha överlevt. Inga arter är menade att gå omkring undernärda. Det är en följd av snedfördelning och felprioritering.

   • Örjan Wedin says

    Under en stor del av människosläktets tid har ju människorna levt så. Ett år då skörden och jakten slog fel fick man svälta. Däremot är svält i dag en effekt av sned fördelning. Tandlagning, antibiotika, operationer, kuvöser och ambulanser är exempel på onaturliga element som förhindrar naturliga kriser, men i mina ögon är väldigt possitiva fenomen.

    • Linda Karlström says

     Jag håller helt med om att det är fantastiskt att vi har ambulanser ock skickliga kirurger som kan rädda liv när olyckan varit framme. Det är detta som skomedicinen borde hålla sig till! Akutvård alltså. När det gäller hälsovård, och i synnerhet förebyggande sådan, ger jag inte mycket för skolmedicinens bidrag. Jag räknar inte antibiotika som ett positivt fenomen för att ta ett exempel. Och när det gäller tandlagning är det himla bra att det finns möjlighet till det, men man måste samtidigt fråga sig varför karies blivit en folksjukdom? Jag tror svaret ligger i kosten – den som våra myndigheter förespråkar. Det vill säga mycket kolhydrater och täta måltider.

     • Örjan Wedin says

      Min poäng var bara att allt som är naturligt är inte bra. Men Linda fundera på följande. Om inte vaccinatoner har någon effekt på mässling m.m., varför är antroposoferna i Järna så illa utsatta, beror detpå utebliven vaccination eller lever de i ren misär?

      • Linda Karlström says

       Hej Örjan! Nej allt naturligt är inte bra – man bör ju inte vräka i sig flugsvamp till exempel. Detta rättfärdigar dock inte det faktum att man idag vräker i sig – samt injicerar – en massa onaturliga ämnen.

       Du har en bra frågeställning kring antroposoferna, och jag förstår att du undrar. Denna fråga låter sig inte besvaras kort och enkelt, men jag ska försöka ge en liten inblick. Sedan vaccinationer blev populära har människor drabbats av en mängd ”oförklarliga” sjukdomar, våra så kallade moderna epidemier. Sjukvården idag känner inte till mekanismerna bakom och vet inte hur dessa åkommor ska behandlas. De kan på sin höjd erbjuda symptomhämmare. Om vi nu tar mässling som exempel, så är det inte bara antroposofer som får mässling. Men de får den ”rena”, det vill säga omanipulerade formen av mässling. Läkarna i Järna kan diagnostisera den rätt. Tittar man på vaccinerade barn får de ofta en oigenkännlig form av mässling, den så kallade atypiska mässlingen som har en mycket hög dödlighet. Det är också vanligt att autistiska barn lider av mässling i tarmarna, vaccinviruset förskansar sig alltså där och ställer till en mängd inre skador hos autister vilket påverkar deras hjärna. Detta har många oberoende forskare kontaterat, inklusive Andrew Wakefield.

       Detta betyder alltså att det inte bara är Järnabarnen som får mässling, men det är lättare att diagnostisera mässling hos dem. Sedan får vi inte heller glömma att läkare i allmänhet har en tendens att överrapportera en sjukdom hos ovaccinerade barn och underrapportera den hos vaccinerade, eftersom tron på vacciner är så stark.

       För övrigt är inte mässling en ”misärsjukdom”, det är en fullständigt naturlig barnsjukdom som stärker ett barns immunförsvar och gör dem mer motståndskraftiga mot olika former av cancer och allergier.

Trackbacks

 1. […] Genomgångna barnsjukdomar ger ett starkare skydd mot allergier och cancer – vaccin ökar risken f… […]

 2. […] Det har aldrig rapporterats några allvarliga komplikationer med restsymtom hos de 10 000-tals barn med mässling som behandlats enligt den antroposofiska medicinen. Läkare har i samband med mässling framför allt noterat framsteg i barnens utveckling. Vaccin.me publicerar här den andra delen av debattartikeln skriven av Jackie Swartz, barnpsykiater och allmänläkare verksam i Järna. Läs mer: Vaccin.me […]

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: