Ovaccinerade får obefogad skuld för epidemier – ”Ingen misstänkte ju kikhosta eftersom vi är fullt vaccinerade”

I början av året deklarerade de finlandssvenska dagstidningarna Vasabladet och Österbottens Tidning att kikhostan ökar i nejden på grund av att vaccinskepticismen ökar. Vaccin.me har tidigare återpublicerat Linda Karlströms motreplik. Nedan följer ytterligare ett inlägg i debatten. Artikeln publicerades i Österbottens Tidning den 19 januari 2012, och återges nedan med tillstånd av författaren.

Text: Anna-Lena Strand  /  Bild: FreeDigitalPhotos, David Castillo Dominici

Fredagen den 6 januari 2012 kunde vi läsa i Vasabladet att ovanligt många barn har fått kikhosta i Jakobstad och att inget av de insjuknade barnen har vaccinerats mot kikhosta. Chefsläkare Pia-Maria Sjöström ser det som en första indikation på vad som väntar när fler föräldrar låter bli att vaccinera sina barn. Detta är inte riktigt hela sanningen. Själv känner jag till flera personer i Jakobstad med omnejd vilka haft kikhosta denna vinter och varit vaccinerade mot kikhosta. Vart tog de vägen i statistiken? Och hur många fler finns det som inte har räknats med?

I vår familj hade vi också kikhosta i höstas. Två vuxna och tre barn som hostade i nästan tre månader. Innan vi fick reda på vad det var vi led av hann vi säkert smitta ner halva byn, för ingen misstänkte ju kikhosta eftersom vi är fullt vaccinerade. Är man vaccinerad lider man oftast av sjukdomen ”någonting annat”, vilket givetvis leder till en grav underrapportering bland vaccinerade. ”Det går mycket hosta nu, både mykoplasmarelaterat och annat långvarigt tyvärr” fick vi höra. Det är först nu när några ovaccinerade barn har blivit smittade, som det blir stora rubriker. Naturligtvis. Annat kan man ju inte vänta sig. Ingen vill ju prata om alla de vaccinerade som blir sjuka, för då skulle man behöva fundera på om vaccinet ger något skydd överhuvudtaget och om det lönar sig att vaccinera med tanke på biverkningarna man riskerar att få. Ofta får man även höra att om vaccinerade mot förmodan blir sjuka, så får de bara en lindrig variant av sjukdomen. Det här stämmer verkligen inte in på oss och ingen annan jag hört talas om heller. Vi hostade tills vi kiknade eller kräktes nattetid. Vi fick även bihåleinflammation och flera öroninflammationer samtidigt. Tack och lov fick vi till slut hjälp av en duktig homeopat som var van vid att behandla kikhosta, och tillfrisknade snabbt utan antibiotika eller andra läkemedel.

Detta kan man läsa om kikhosta på Wikipedia: ”Efter genomgången kikhosta har man långvarig men inte fullständig immunitet. Sjukdomen förekommer därför även hos äldre barn och hos vuxna. Sjukdomsbilden i dessa åldersgrupper är vanligen lindrigare, vilket bidrar till en betydande underdiagnostik. Kikhosta hos en vuxen kan yttra sig som en envis och långvarig hosta, som i första hand leder tankarna till andra diagnoser, exempelvis mykoplasmainfektion. Forskning har visat att inte mindre än 12–32 procent av långvarig hosta hos vuxna beror på kikhosta.

Barn som får kikhosta trots vaccination har sällan den typiska sjukdomsbilden. Det innebär att numera har de flesta som får kikhosta inte de typiska symtomen för sjukdomen. Kikhosta kan idag vara lika svår att diagnostisera hos småbarn som hos äldre barn och vuxna.

Kikhosta kan vara livshotande för spädbarn. Risken för spädbarn kan vara större i länder med allmän vaccination mot kikhosta, eftersom sjukdomen då sällan är typisk. Det gör det svårare att upptäcka alla kikhostfall och att undvika smitta.”

Det är så tråkigt att folk inte känner till det här, utan bara tror att kikhostan inte finns längre tack vare vaccinationerna. Ännu mer anmärkningsvärt är det givetvis att inte ens läkarna och sjukvårdspersonalen verkar känna till det.

Till och med THL skriver på sin hemsida att ”Det är typiskt med kikhosteepidemier med 3–4 års mellanrum.” Detta TROTS att så gott som alla är vaccinerade. Själv är jag övertygad om att vi har en kikhosteepidemi i Österbotten just nu och att den inte har ett dugg att göra med några få ovaccinerade barn. För att vi ska kunna skydda de allra minsta spädbarnen från smittan vore det därför väldigt viktigt att sjukdomen diagnostiseras så snabbt som möjligt, i stället för att bara skylla all envis hosta på mykoplasma.

I mitt sökande efter information om kikhosta började jag fundera på hur det står till i resten av världen.  Jo, kan ni tänka er att det blir kikhosteepidemier med jämna mellanrum överallt för att vaccinet inte fungerar som det är tänkt! Googla ”Whooping Cough Outbreaks & Vaccine Failures” så kommer ni till en mycket intressant sida från National Vaccine Information Center. Där beskrivs hur kikhosteepidemier fortsätter att komma med 4-5 års mellanrum oavsett hur hög vaccinationstäckningen är, precis som THL skriver här i landet. Enligt CDC (Centers for Disease Control and Prevention) var bara 0,06 % av amerikanska barn ovaccinerade år 2009. Ändå var det de ovaccinerade som fick skulden då kikhosteepidemier drog fram bland den vaccinerade befolkningen. Hur logiskt är det? Jag kan absolut inte förstå hur förnekelsen och tron på vacciner kan vara så här stor!

Denna intressanta information om kikhostevaccinet är hämtad ur boken ”Vaccinationer – fördelar och nackdelar” som är skriven av den svenske läkaren Jackie Swartz , i samarbete med några andra barnläkare, Läkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, läkemedelstillverkare m.fl.:

”Kikhostevaccinet togs bort (i Sverige) 1979 p.g.a. dålig skyddseffekt och risk för oacceptabla biverkningar. Ingen vet idag om de nya vaccinen är bättre i något avseende. Oavsett kikhostevaccin rapporterar man bl.a. följande biverkningar; feber 38-40´C, irritabilitet, mat- och sömnproblem, rodnad och svullnad på injektionsstället, feberkramper, ihållande gråt, diarré, kräkningar, rastlöshet, kollaps och/eller medvetandeförlust/kontaktlöshet, kramper inom 2-3 dagar efter vaccinationen, allergiska reaktioner med anafylaktiska episoder. Dessutom hosta, snuva, luftrörskatarr, eksem och öroninflammation.”

”Siffrorna för dödsfall i kikhosta i Sverige under vaccinationsperioden 1951-1978 visar sammanlagt 90 fall, vilket betyder i genomsnitt 3,3 barn/år, medan antalet dödsfall 1979-1995, då inget kikhostevaccin fanns, endast var 0,35 barn/år! Kikhosta är troligtvis en av de sjukdomar som stärker barnets allmänna hälsa varför en vaccination för friska barn inte omedelbart kan anses nödvändig.”

I vår familj har vi definitivt tänkt om och läst på, och tackar därför nej till alla vacciner i framtiden. Inte förrän det tillverkas ett vaccin som har ett 100-procentigt skydd och inte ger några biverkningar alls kan jag hålla med om att fördelarna med att vaccinera verkligen överväger nackdelarna. Sjukdomarna kommer alltid att finnas oavsett hur mycket vacciner och gifter vi sprutar i oss. Vill man ha ett långt och friskt liv är nog lösningen en helt annan.

Text: Anna-Lena Strand


ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Hej Anna-Lena! Tack för det du delar!! Jag undrar om du har kontakten till den duktiga homeopaten. Vi har kikhosta i familjen och skulle behöva hjälp att lindra denna obehagliga hosta snarast. Tack åter igen! Mvh vilma

 2. Tack för en bra artikel, rekommenderar också denna artikel för dem som är intresserade av att veta mer om kikhosta: http://www.vaccinationcouncil.org/2012/09/07/vitamin-c-for-whooping-cough-updated-edition-suzanne-humphries-md/

  Artikeln är rätt lång, men förutom råden om hur man behandlar kikhosta tyckte jag speciellt den här delen av texten var av intresse med tanke på er artikel, den ger fullt stöd för er ståndpunkt att kikhostepidemin INTE är de ovaccinerades fel:

  In 2012, a new peer reviewed document1 from professor of infectious diseases, Dr Maxwell Witt[1] of Keyser Permanente in California showed that pertussis runs rampant in fully vaccinated child populations.

  “Our data suggests that the current schedule of acellular pertussis vaccine doses is insufficient to prevent outbreaks of pertussis. We noted a markedly increased rate of disease from age 8 through 12. . . . Acellular vaccines have not been studied for clinical efficacy in north America and no studies exist on long term immunogenicity. . . .We sought to examine the factors that resulted in this peak.”

  Quite impressive, right? Table 1 at the end of Dr Witt’s document shows the percent of cases in the vaccinated, and it as follows: 86% age 2-7, 86% age 8-12, 62% age 13-18, 81% age 2-18. So now you know who gets more pertussis. It is not the unvaccinated. He even says, in the introduction:

  “Our unvaccinated and under-vaccinated population did not appear to contribute significantly to the increased rate of clinical pertussis. Surprisingly, the highest incidence of disease was among previously vaccinated children in the eight to twelve year age group.”

  There is another noteworthy study besides Dr Witt’s. In a controlled study over 86% of whooping cough in school age children occurs in the fully vaccinated1! [2]

  Här är referenserna för dem som inte orkar klicka vidare till artikeln:
  [1] Witt et.al, 2012. “Unexpectedly Limited Durability of Immunity Following Acellular Pertussis Vaccination in Pre-Adolescents in a North American Outbreak.” Clin Infect Dis. 2012 Jun;54(12):1730-5. Epub 2012 Mar 15.
  [2] Harnden, Anthony.2006. “Whooping cough in school age children with persistent cough: prospective cohort study in primary care.”BMJ; 333, PMID 16829538.

  • Tack för det!

   Det finns förvånansvärt mycket i litteraturen som bevisar att vacciner inte fungerar så som det hävdas. Både påssjuka och kikhosta bryter ut i områden där man har bra vaccinationstäckning.

   Mumps outbreaks have recently occurred in populations with >95% 2-dose vaccine coverage strongly suggests that long-term prevention of mumps outbreaks with use of current vaccines and vaccination schedules may not be feasible http://cid.oxfordjournals.org/content/47/11/1458.full.

   Despite documentation of a high level of 2-dose mumps vaccine coverage among students, transmission had continued for >2 months. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5905a1.htm.

   Mumps vaccination coverage and vaccine effectiveness in a large outbreak among college students–Iowa, 2006 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18539365

   Anywhere between 45% and 82% of the children who were reported to have had a pertussis infection were also fully vaccinated. Not exactly a good success rate for the pertussis vaccine to protect against a pertussis infection http://drpalevsky.com/dr_palevsky_letter_pertussis.asp

   Mässlingsutbrott kan uppstå trots att 99% är vaccinerade och immunitet via vaccin uppmäts till 95% N Engl J Med 1987; 316:771–4.

   Utbrott av polio typ 1 trots full vaccinering med tre doser OPV The Lancet 1991 Vol 338, Issue 8769. Utbrott av polio typ 3 i Finland trots full vaccinering med IPV The Lancet 1986 Vol 327, Issue 8495. The CDC har till och med rapporterat om ett mässlingsutbrott i en population med 100% dokumenterad vaccinationstäckning MMWR. 33(24),6/22/84. Utbrott av vattenkoppor trots 97% vaccinationstäckning Pediatric Infectious Disease Journal 2009 Vol 28, Issue 8.

   There are studies that report a higher incidence of measles in populations with higher vaccination coverages, for example: Pattern of susceptibility to measles in Italy. Serological Study Group http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2560816/pdf/10994277.pdf
   Page 952:”…The average annual incidence of measles in 1990–96for the population aged 0–40 years was higher in regions with high coverage (112 cases per 100 000 inhabitants) than in those with low coverage (77 cases per 100 000), and age-specific rates diverged after 4 years of age, higher incidences occurring in regions with higher coverage”.

   During the 1991 US outbreak, over 1/2 of the deaths had been vaccinated and in immunocompromised people. Since the MMR is a LIVE vaccine, newly vaccinated children can shed the virus.
   MEASLES VACCINE VIRUS:
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/q…_uids=11858860 the vaccine virus was isolated in the throat, showing that subcutaneous injection of an attenuated measles strain can result in respiratory excretion of this virus.
   MUMPS VACCINE VIRUS:
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/q…_uids=11163655 viral RNA was detected in four samples from three vaccine recipients, 18, 18 and 26, and 7 days after vaccination, respectively. Detected viral RNA was identified as the vaccine strain. Our data suggests that vaccine virus inoculated replicates in the parotid glands but the incidence of virus transmission from recipients to other susceptible subjects should be low. “should be low” …but what do they really know?? Measles is a virulant illness. It will come and go in cycles as history has shown, vaccinated or not.

   Men men…det kanske funkar nästa gång…

 3. Bra och sakligt skriven!! Men när ska vi som inte vill och tror på vaccinering bli tagna på allvar av de som har makten att förändra?? Min mamma kämpade för rätten att INTE vaccinera sina barn redan på 50-talet..!!
  På 80- & 90-talet när jag fick mina 5 barn så behövde jag kanske inte kämpa så mycket, men blev förlöjligad och misstänkliggjord av BVCs sköterskor och läkare…! Tack och lov kunde jag stå emot!!

  • Tur för Dig ochDina barn ej minst

   • Eller hur!?! 😀

    • LarsJohanJerker says

     Det handlar om att ha skinn på näsan och stå på sig – inte om tur!!

     Eller hur?

     • Ja, det gör det, men inte bara skinn på näsan… Jag hade TUR som hade en mamma som var påläst. När jag fick mina 3 första barn var jag själv inte så särskilt insatt egentligen utan litade mest på vad min mamma sagt. Och Ja visst, då krävdes det skinn på näsan för att stå emot! Men med de 2 sista kidsen var jag mer påläst och kunde argumentera bättre, jag var lugn och saklig och då gav sköterskorna och läkarna upp nästan på en gång…!
      Så; skinn på näsan: toppenbra! Kunskap och argumentation: ännu bättre! Och båda två: Oslagbart! 😛

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: