Spår efter HPV-vaccin i hjärnan hos två döda flickor

För första gången i historien finns det en biologisk mekanism som kan koppla ett vaccin till en allvarlig biverkning. Två tonårsflickor, båda döda innan deras tid var kommen, från motsatta ändar av världen, hade båda ytterligare två saker gemensamt. Båda tog Gardasil för att försöka förebygga livmoderhalscancer.

Sammanställning: Marina Ahlm

Fragment av HPV-16-L1-antigen har även påvisats i deras hjärnors blodkärl. Detta antigen används i både Gardasil och Cervarix och är ett främmande ämne tänkt att starta en immunreaktion i kroppen. Rent teoretiskt ska dessa antigener inte korsa hjärn-blodbarriären. Men enligt en nyligen avslutad fallstudie är detta inte fallet.

Författarna Lucija Tomljenovic och dr Chris Shaw ställer frågan om det kan vara så att HPV-16-L1-partiklarna inuti dessa flickors cerebrala kärl är bevis på en mekanism lik en ”trojansk häst”, där de med hjälp av aluminiumadjuvansen kommer förbi den annars skyddande barriären. Detta kan i så fall leda till en onormal aktivering av immunsvaret där blodkärlen i hjärnan attackeras, vilket i sin tur kan ge upphov till en autoimmun reaktion i form av cerebral vaskulit (cerebral kommer från cerebrum som betyder hjärna och vaskulit kännetecknas av en inflammatorisk förstörelse av blodkärl).

Cerebral vaskulit är en allvarlig sjukdom som vanligtvis resulterar i döden för dem som inte får behandling eller dem som förblir odiagnostiserade. Faktum är att många av de symptom som rapporterats som biverkning efter HPV-vaccination blir ett allvarligt problem i ljuset av Tomljenovics och Shaws slutsatser. Huvudvärk, domningar, svaghet, skakningar, stickningar, koordinationsrubbningar och myalgi kan i själva verket vara symtom på cerebral vaskulit.

Slutligen fanns det i båda fallen tydliga bevis på blödningar hjärnan. För den genomsnittliga medicinska konsumenten tyder dessa bevis på att de antikroppar som produceras som svar på vaccination med HPV-16-L1 kan orsaka ett immunförsvar som attackerar sina egna blodkärl. HPV-vacciner som innehåller HPV-16-L1-antigener kan därför utgöra en risk för att utlösa potentiellt dödliga autoimmuna vaskulopatier (kärlsjukdomar).

Det råder föga tvivel om att HPV-vacciner är farliga för vissa individer. Vilka dessa individer är och varför de är mer mottagliga för allvarliga biverkningar än andra förblir okänt. Fler studier måste genomföras för att besvara dessa frågor. Artikeln av dr Chris Shaw och Lucija Tomljenovic ger belägg för en eventuell koppling mellan ett vaccin och allvarliga komplikationer. Även om denna studie inte slutgiltigt ”bevisar” kausalitet, visar det på ett allvarligt behov av ytterligare utredning.

Medicinska konsumenter behöver veta:

  • Vaskulit har länge setts som en möjlig allvarlig biverkning av vaccination.
  • Den medicinska yrkeskåren, liksom forskare har allmänt accepterat att molekylär imitation (när en vaccinantigen liknar en värdantigen, ) är mekanismen bakom varför vaccinationer kan utlösa autoimmuna sjukdomar.
  • Tomljenovics och Shaws sökning i VAERS-databasen avslöjade många rapporter efter HPV-vaccination associerade med vaskulit.
  • En analys av dessa rapporter visar att vaskulitrelaterade symtom efter HPV-vaccination mest typiskt uppenbarades inom de första 3-4 månaderna efter vaccination, vilket också rapporterades i de två fallen som analyseras av Shaw och Tomljenovic.

Varje vaccin medför en viss risk för biverkningar. Till skillnad från de flesta mediciner administreras vacciner till friska individer. Därför är det av största vikt att identifiera de individer som löper risk att drabbas av allvarliga biverkningar efter vaccin.

Vi anser oss själva leva i ett civiliserat samhälle. Det är dags att sluta offra liv och någons framtid med motivering att det är för det större goda. Det är dags att erkänna att skador efter vaccination uppstår, ta reda på varför och bota dem som redan drabbats. Något mindre är varken acceptabelt eller etiskt.

Läs hela artikeln

Sammanställning: Marina Ahlm

Vad är antigen?
En substans eller molekyl som känns igen av immunsystemet. Molekylen kan vara av ett främmande material som en bakterie eller ett virus, eller molekylen kan vara från samma organism (den egna kroppen) och kallas självantigen.

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

  1. Det skulle också kunna vara den elektromagnetiska strålningen, som man vet öppnar upp blod-hjärnbarriären, som är orsaken till att HPV-16-L1-partiklarna har hittats i hjärnan.

  2. S Mogensen says

Trackbacks

  1. […] Tonårsflickor döda efter vaccinering med Gardasil (vaccine) […]

Lämna ett svar till Henrik Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: