Minst 40 barn förlamade på grund av nytt vaccin

Ytterligare en stor vaccinations-tragedi fick sin start den 20 december 2012 då femhundra barn i den lilla afrikanska byn Gouro i Chad vaccinerades med det nya vaccinet MenAfriVac mot meningit (hjärnhinneinflammation).  Åtminstone fyrtio av dessa barn i åldrarna 7-18 år har blivit förlamade och lider av hallucinationer och kramper.

Text: Christina England | Översättning och sammanfattning: Linda Karlström

Reaktionerna kom inom ett dygn. Barnen började kasta upp och klaga på huvudvärk innan de ramlade ihop i okontrollerbara kramper samtidigt som saliv rann ur munnen.

Det tog en hel vecka innan de skadade barnen fick vård, trots att föräldrarna desperat bad om hjälp. Regeringen svarade på tragedin genom att med pengar muta föräldrarna till tystnad. Vidare slog regeringen fast att föräldrarna är traumatiserade och förvirrade.

En kusin till två av de vaccinskadade barnen berättar:

”Dessutom har regeringen och media valt att tiga om tragedin. … Vi fruktar det värsta inför framtiden, vi vet inte vad som pågår bakom kulisserna hos hälsoministeriet, WHO och UNICEF. … Vi ber vår regering att agera så snabbt som möjligt för att rädda våra barn men det går för långsamt och ingen motivation tycks finnas. Därför ber vi om assistans från hela världen och ber alla att beblanda sig med detta.”

Presidenten förklarade innan vaccinationskampanjen att vaccinet var säkert och skulle skydda invånarna från meningit under tio år. Gavi Alliance, en stor finansiär av kampanjen som kostade 571 miljoner dollar, hävdade att:

”Om allt fungerar så som vi tror att det kommer att fungera, så eliminerar vi dessa epidemier. Punkt slut.”

Dessa inblandade parter har varit tysta sedan tragedin.

Tragedin väcker många frågor. Varför forceras vaccination så hårt i ett land som saknar rent dricksvatten och grundläggande sanitär service? UNICEF skyller de pågående sjukdomsepidemierna, inklusive meningit, på bristerna i dessa vitala behov. Varför har stora organisationer spenderat 571 miljoner dollar på en vaccinationskampanj, medan Röda Korset anlagt vattenbrunnar för mindre än 3 000 dollar?

Hur kan åtminstone 40 barn förlamas efter en vaccination utan att några nyhetsorganisationer rapporterar om det? Media tiger som muren. Det tycks inte finnas någon information om händelsen på några officiella myndighetssajter.

Var är alla uttalanden från de involverade organisationerna WHO, GAVI, PATH, UNICEF och Bill and Melinda Gates Foundation? Varför har vaccinationsprogrammet inte upphört? Vad kommer dessa organisationer att göra åt den grymma verkligheten i Gouro?

Text: Christina England     Översättning och sammanfattning: Linda Karlström


Originalartikel med källhänvisningar: Minimum of 40 Children Paralyzed After New Meningitis Vaccine

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Tummen NER för alla vacciner som förstör liv. De får kanske inte hjärnhinneinflammation nu men ett förstört liv har de fått trots vaccinet som skulle hindra dem att bli sjuka.

  Hur VI människor blir behandlade. (eller ska vi kanske skriva ”heniskor” för de finns ju vissa i omgivningen som vägrar att vi är män och kvinnor, pojkar och flickor i världen).

  Vi ska ju så stort vara precis lika varandra som man o kvinna för ett jämställt samhälle trots att det finns fysiska delar på vår kropp som aldrig blir detsamma. Inte heller hormonerna.
  Om vi inte alla ska operera om oss till en ”hen”.

 2. Pierre Börtin says

  Hej Linda äntligen en person som har förstått vad som pågår!!
  Hur kan man nå dig?

  • Linda Karlström says

   Hej på dig:)

   Gå in på Kontakt högst upp på sajten och skicka ett mejl så kommer det till mig!

 3. Pierre Börtin says

  Helle, ta och gör en analys av vad som fanns i pandemi vaccinet om du vill argumentera. Varför tror du att så många har fåt narkolepsi och blivit förstörda för livet?
  Åt de något dåligt till frukost samma dag de fick vaccinet?
  Ta Gardasil vaccinet. Det tog mig 4-5 timmar intensivt sökande innan jag till slut fick fram vad vaccinetr innehåller och då har jg läst medicin och dessutom erhållit fakta
  kunskaper ifrån läkare. Titta på detta. Hur många mammor och pappor ångrar
  inte att deras flickor fick de här kemilkalierna direkt in i sina kroppar:

  Vaför tror du hittar en sådan här krångligt skriven produkt information
  på sidan 57 i Fass???

  Innehållsdeklaration för Gardasil: De aktiva substanserna är: höggradigt renat icke-infektiöst protein för följande typer av humant papillomvirus (6, 11, 16 och 18).
  1 dos (0,5 ml) innehåller cirka:
  Humant papillomvirus1 typ 6 L1 protein2,3 20 mikrogram
  Humant papillomvirus1 typ 11 L1 protein2,3 40 mikrogram
  Humant papillomvirus1 typ 16 L1 protein2,3 40 mikrogram
  Humant papillomvirus1 typ 18 L1 protein2,3 20 mikrogram
  Övriga innehållsämnen i vaccinsuspensionen är:
  Polysorbat 80*, Natriumborat*, L-histidin*, Natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

  1 Humant papillomvirus = HPV.
  Humant papillomvirus1 typ 16, Humant papillomvirus1 typ 18
  Det finns runt 100 olika HPV av de sägs åtminstone 14 högrisk HPV som kan orsaka livmoderhalscancer men Gardasil påstås förebygga endast 2 av dessa: HPV 16 och HPV 18.
  Varför finns HPV 6 och HPV 11 här? Jo för att förebygga genitala vårtor.
  Nu är saken den att redan vid födsel exponeras man för HPV en finsk studie visar att upp till
  97,4% av befolkning har exponerats för HPV och har men redan bildat antikroppar mot viruset är vaccinet meningslöst. Vid en pågående infektion visade studier även att vaccinet var verkningslöst. Andra undersökningar visade dessutom en ökad risk för cancer med hela 44, 6%
  En studie från Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC) som presenterades i maj 2006 visar att när vaccinet ges till en kvinna med en vilande eller ofarlig form av HPV så kan viruset bli aktiverat. Man testar inte vilka flickor som redan har antikroppar mot de HPV-stammar vaccinet innehåller vilket rent hypotetiskt kan ge en ÖKNING av livmoderhalscancer i framtiden.
  Vaccinet är värdelöst om man redan har antikroppar mot de stammar vaccinet innehåller!

  2 L1 protein i form av viruslika partiklar framställda i jästceller (Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 (Stam 1895)) med hjälp av rekombinant-DNA-teknik.
  Detta är genetiskt om kombinerat virus DNA. Konsekvenserna skulle kunna bli att detta laborator framställda virus DNA tar sig in i en mänskligcell med resultat att cellen nu innehåller såväl virus DNA som mänskligt DNA. Men hur reagerar kroppen på detta? Nedan är citat ifrån en oberoende läkare som gjorde stickprov på Gardasil vaccinets innehåll:

  “The rDNA that was found to be contaminating Gardasil is not ´natural´ rDNA from the HPV virus itself. Rather, it is a genetically engineered form of HPV genetic code that is added to the vaccines during their manufacture.
  As Dr Lee, the pathologist who ran the laboratory tests identifying the biohazard contamination of Gardasil said:
  “Natural HPV DNA does not remain in the bloodstream for very long. However, the HPV DNA in Gardasil is not ‘natural’ DNA. It is a recombinant HPV DNA (rDNA) — genetically engineered — to be inserted into yeast cells for VLP (virus-like-particle) protein production. rDNA is known to behave differently from natural DNA. It may enter a human cell, especially in an inflammatory lesion caused by the effects of the aluminum adjuvant, via poorly understood mechanisms. Once a segment of recombinant DNA is inserted into a human cell, the consequences are hard to predict. It may be in the cell temporarily or stay there forever, with or without causing a mutation. Now the host cell contains human DNA as well as genetically engineered viral DNA.”

  Låter detta som något du skulle vilja att dina barn fick i sig?

  3 adsorberat på amorft aluminiumhydroxifosfatsulfat-adjuvans (225 mikrogram Al) eller med ett enklare ord Aluminium.
  Aluminium är en farlig och giftig metall som även i små mängder kan deponeras i hjärnan. Aluminium har tidigare kopplats samman med Alzheimers och Parkinsons sjukdom samt de symtom som hör samman med sjukdomarna, som tex minnesförlust och talproblem. Biverkningar och allvarliga allergiska reaktioner som är relaterade till aluminium är hudutslag, nässelutslag, klåda, andningssvårigheter, tryck över bröstet, svullnad i munnen, svullnad i ansiktet, läppar eller tunga, aptitlöshet, muskelsvaghet, illamående, långsamma reflexer och kräkningar

  Ett vanligt argument ifrån sjukvårds personal är att ”aluminium får man ändå i sig via kastruller och mat”. Detta är en ren lögn och en förvrängning av verkligheten. Metaller man får i sig via födan passera oftast till 98% rakt ut genom tarmen igen. Mag/tarmbarriären skyddar kroppen från absorption av giftiga ämnen. Aluminium är ett allvarligt gift som injicerat i blodbanan har möjlighet att penetrera blod-hjärnbarriären för att gå direkt in i hjärnan vilket kan och aldrig skall jämföras. Aluminium är dessutom känt för att orsaka nervdöd plus att visa forskare hävdar att aluminium kan fördärva blod-hjärnbarriären vilka kan medföra att gifter kan leta sig direkt in i hjärnvävnaden
  Får ett barn vaccinet Gardasil insprutat i sig får hon i sig 675 µg aluminium (3×225 µg) under 6 månader! Mängden aluminium överskrids med 120 ggr när du vaccinerar ditt barn med detta vaccin – enligt internationell standard!!! Låter detta som någonting som kroppen behöver?
  För att belysa aluminiums effekt på biologisk vävnad, titta på följande youtube klipp:
  http://www.youtube.com/watch?v=yCzdliixnmI

  Polysorbat 80* Enligt det varuinformationsblad som deklareras tillsammans med Polysorbat 80 kan det vara cancerframkallande och mutagent. Studier visar att det kan skapa onormal tillväxt av reproduktionsorganen och sterilitet. När det, vid djurförsök, ges intravenöst tillsammans med vitaminer kan det dessutom orsaka anafylaktisk chock.
  150 µg polysorbate 80 injicerat direkt i blodströmmen är inte att rekommendera. Polysorbat 80 har dessutom som aluminium förmåga att penetrera blod-hjärnbarriären.

  Natriumborat* är känt då det används som bekämpningsmedel och Amerikanska National Library of Medicine och National Institutes of Health har deklarerat natriumborat som ett farligt gift. De biverkningar som är noterade är kräkningar, svimningar/kollaps, koma, kramper, lågt blodtryck samt ryckningar i ansiktsmuskler, armar, händer, ben och fötter. Mängden 105 µg natriumborat injicerat direkt i blodströmmen är inte att rekommendera

  L-histidin* anses vara en essentiell aminosyra för barn men
  inte för vuxna. Histidin är en av utgångsämnena vid kroppens tillverkning av histamin. Histamin är det ämne som utsöndras vid en allergireaktion eller om vävnaden skadas. Det bidrar till att öka cirkulationen i inflammerade vävnader, skadade muskler och reaktioner av allergisk karaktär. ”Histidin är ofta kontraindikerad för allergiker samt de som har tolvfingertarmssår.” Näringsmedicinska Uppslagsboken av Peter Wilhelmsson. ”För att histamin ska vara oskadligt är det viktigt att det bryts ner snabbt i tarmen” säger Niclas Samuelsson frilansskribent i Medicin. ”Histamin i stora mängder orsakar matförgiftningssymtom hos alla, inte bara allergiker ” Livsmedelsverket. Uppgifter om mängder saknas.

  Natriumklorid, koksalt eller (vardagligt) enbart salt är ett kemiskt salt med formeln NaCl.
  Det är denna typ av salt som används i fysiologisk saltlösning inom bland annat sjukvården och kallas då infusionssalt.

 4. Lars Eriksson says

  Ett uttalande från organisationen bakom kampanjen MVP http://www.meningvax.org/:
  ”Statement: MenAfriVac vaccination campaign in Gouro, Chad
  Ferney-Voltaire, 10 January 2013—The Meningitis Vaccine Project learned of the story
  published in the Chadian weekly La Voix regarding the MenAfriVac vaccine that was introduced
  in Gouro in December 2012. On behalf of our global partners, we wish to emphasize that we
  take every MenAfriVac-related report very seriously.
  An investigation team is on the ground in Chad to explore what caused these statements. All
  available data point to the high safety and effectiveness of the vaccine. We believe that the
  investigation in Chad will shed light on the exact circumstances that caused the publication of
  the article in La Voix. We will make that information public as the scientific reports become
  available.”

  • Linda Karlström says

   Ja du milde tid. Man blir inte klok. Jag måste nog säga att det var ett väldigt kortfattat uttalande med tanke på vad som hänt. Inte förstår jag heller exakt vad de menar. Ska de undersöka ”statements”, alltså uttalanden? Vore det inte bättre att undersöka de förlamade?

 5. Helt i linje med den nya världsordningen, att decimera jordens befolkning.

  • Jag håller fullständigt med dej.Decimera befolkningen och få tillgång till rikedomarna stämmer särskilt väl in på den Afrikanska befolkningen.Ingen organisation tycks på allvar vilja hjälpa dessa stackars människor som blir bestulna både på land och rikedomar,vilket resulterar i att dom får obrukbara jordplättar,om ens det.Sen svälter dom och vi i väst ska ge bistånd,men där går en stor del av pengarna åt till vacciner istället för att ge dom möjligheter att klara sitt eget uppehälle,för det är det ingen som vill.De fattiga Afrikanska befolkningen är en grupp människor som de stora bolagen vill ha bort,då är b.l.a vacciner ett bra sätt att decimera denna grupp.Sen finns det ju även människor som förnekar att biverkningarna från dessa vacciner inte förekommer,och skyller dödsfall efter vaccination, och förlamningar,och diverse andra plötsligt uppkomna sjukdomar i samband med vaccinationerna,på helt andra saker.Helt sjukt säger jag.Det kommer förhoppningsvis en dag när alla människor förstår att vaccinerna som finns,inte någonsin bör injiceras i den mänskliga kroppen,eller någon kropp överhuvudtaget.
   Tack för ordet.

 6. Fler än 100 miljoner doser av MenAfriVac har getts i fler än 20 länder. Om detta överhuvudtaget är relaterat till vaccineringen ska bli intressant att se. Än så länge finns endast en övertygad brittisk journalist och en anonym rapport i en tchadiansk lokaltidning…

  • Linda Karlström says

   Din kommentar är ett typexempel på att ”när kartan inte överensstämmer med verkligheten är det verkligheten det är fel på”. Vi har absolut ingen aning om vilka biverkningar de 100 miljoner doserna som du påstår har delats ut har haft. Det verkar som du tror att alla de som känner till eventuella biverkningar kommer till tals? Jag kan tala om att så är det inte. Biverkningar tystas ner hela tiden. Att denna skandal med över 40 förlamade barn nått oss är i sig otroligt. Det beror sannolikt på att det ”bara” rör sig om 40 barn. Ju större skandaler desto effektivare mörkläggning.

   Har du själv en bra förklaring på varför 40 av de 500 vaccinerade började krampa inom ett dygn och sedan blev förlamade?

   För övrigt körde man hela tiden med ditt urvattnade argument vad gäller svininfluensavaccin också. ”X antal miljoner doser har delats ut i världen och ingenstans har man märkt några allvarliga biverkningar.” Vi ser ju hur det gick.

   • Ditt svar är ju definitivt inte öppet för tolkning – rapporten är kausal och sann!
    Jag håller inte med, det kan vara något helt annat som har orsakat förlamningen – vi behöver undersöka fenomenet (vilket enligt WHO och Meningitis Vaccine Project är på väg att göras!). En början är ju att se över vad som eventuellt har hänt i de övriga länderna där vaccinet har getts. Om denna avskyvärda effekt är på grund av vaccinet i sig är biverkningsfrekvensen minst 8% vilket vid fantastiska 100%-genomslag ger över 8 miljoner förlamade barn! Om man tror att detta skulle kunna mörkas är man anhängare av konspirationsteorier av Hindenburgklass… Argumentationen om att detta är på grund av vaccinet är prematur!
    Argumentationen med svininfluensavaccineringen blir också underhållande, vi vet ju fortfarande inte vad som har hänt! Flera fall av narkolepsi (och antar jag andra biverkningar) än förväntat har inträffat och många kan inte uteslutas vara orsakade av Pandemrix (gott så! se till att de drabbade får adekvat hjälp och ersättning). Förhoppningsvis kommer detta leda till större försiktighet i vaccinutformning och en mer sansad debatt (uppenbarligen inte här dock!) i framtiden när risk-nytta-överväganden behöver göras.

    …för övrigt är jag inte säker på universum.

    • Linda Karlström says

     Tyck du bara att argumentationen om att vaccinet orsakat förlamning är prematur. Så tycker jag och andra vad vi vill. Lev väl.

 7. De ”vita”människor vill skydda de från sjykdom och
  skickar de/delar ut condom smittad med
  HIV.

 8. Marina Szöges says

  Tragiskt att afrikanska barn serveras giftsprutor, med förevändningen att rädda dem från meningit. Om organisationerna månade om fattiga i Afrika, borde man istället se till att de får tillgång till friskt vatten och andra förnödenheter.

  Att Bill Gates och övriga organisationer spenderar 571 miljoner dollar på vacciner som ger nervskador är tragiskt. Det var inte längesedan nyheten om den s.k. Nicksjukan kom ut, där 3000 barn hade drabbats av en sjukdom som gör dem till Zombies. De står och dreglar, drabbas av frånvaroattacker och blir bara sämre och sämre. Till slut är de så borta i huvudet så om föräldrarna inte binder fast dem eller vaktar på dem, springer de bort.

  Läste någonstans tidigare, i en by någonstans i Afrika när vaccinatörerna kom gömde man sina barn, för man hade lärt sig att barnen blev sjuka efter vaccin.

  • Kan du hitta den artikeln där det står om den afrikanska byn som gömmer sina barn när det kommer folk med vaccin för att de lärt sig att barnen blir sjuka om de vaccinerar? Det vore så bra att få tag på den!

   • Hej Angelica!
    Du kan läsa det underbart beskrivet i boken Jabs, Jenner &Juggernuts av Jennifer Craig. Jag har hittar inte stycket just nu men jag återkommer om det. Till dig och andra andra vill jag verkligen rekommendera boken.
    Jag har översatt en artikel av Jennifer Craig på denna sajt med titeln HISTORIEN UPPREPAR SIG – LÄXAN SOM VACCINFÖRESPRÅKARNA VÄGRAR ATT LÄRA SIG.

   • Under kapitlet MEDICAL EVANGELISM i boken Jabs, Jenner& Juggernauts
    skriver Jennifer Craig om hur man på olika sätt försökte undkomma vaccinatörerna.

    Egentligen citerar hon en afrikansk journalist, en whistleblower, som skrivit en vaccinkritisk artikel. Vilket resulterarde i att han är jagad av polisen.

    Det lilla landet Uganda spenderade 9 miljoner dollar av sina små tillgångar på att marknadsföra en europeisk produkt- vaccin. Pengar som kunde ha används för något som Ugandierna verkligen behövde.

    Denna gång gällde det mässlingsvaccin. Mässling som man inte såg som ett problem och som man visste hur man skulle behandla med olika örter och som man också visste gav livslång immunitet.

    Människorna hade erfarenhet av poliovaccinering och visste av det resulterade i en lång rad av barnbegravningar.

    Vaccineringskampanjen var en alliance mellan Uganda Ministry of Health WHO, UNICEF och USAID.

    Tjänstemännen som skulle vaccinera kom i välskräddade kostymer i sina fyrhjuliga välutrustade dyra Mercedesbilar och med hjälp vapenhot drog man fram de barn som gömt sig under sängar. Andra barn flydde med sina föräldrar in i bushen. Skolorna tömdes och barnen flydde. Man t.o.m. försummade sitt jordbruk för hålla undan sina barn från vaccinatörerna. Så beskrivs det i artikeln av journalisten.

    Det är en parallell med vad som hände i Leicester i England under smittkopps- vaccinationen under på 1800-talet. Men det är en annan historia.

    Läs mera i Jabs, Jenner & Juggernuts Av Jennifer Craig. Här finns fakta, här finns historier här finns humor. Bara titeln med sin alliteration är lockanda.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: