Vaccinationsskandal i Norge från 90-talet kom upp i ljuset långt senare

Omfattande testvaccinationer av 167,000 testpersoner i Norge åren 1987-1994 fick förödande konsekvenser. Tiotusentals värnpliktiga fick vaccinet utan att få veta dess experimentella innehåll. Minst 229 personer fick mycket allvarliga symptom som klassificerats som myalgisk encefalomyelit ME/CFS, det … [Read more...]

People increasingly turn to media for vaccine and health questions

The digital age continues to change news media and the way the public receives information. As a leading example, Americans are increasingly turning to news organizations for information related to the healthcare industry. In fact, they are turning to mass media for medical and health news as often … [Read more...]