Gardasil – a sad girl? – Vaccinet som ökar risken för cancer

Gardasil biverkningar

Nu är det här. Gardasil, vaccinet mot livmoderhalscancer. Idag, måndagen den 16 januari startar landstinget i Sörmland sin vaccinationskampanj. Frågan är om 18-åringarna, som vaccineras i första hand, fått allsidig information så att de kan fatta ett beslut som de i framtiden kan stå för? Risken finns nämligen att man inte alls kan springa ut glad och lycklig med studentmössan i högsta hugg efter en vaccinationsserie på tre doser.

Text: Linda Karlström | Foto: Wikimedia Commons

Fram till den 14 november 2011 hade databasen för vaccinskador VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) erhållit nästan 23 000 biverkningsrapporter varav 103 dödsfall till följd av Gardasil. Det handlar till stor del om unga tonårstjejer som fått sina liv förstörda. Ifall Sanofi Pasteur MSD haft några som helst ärliga avsikter med sitt vaccin, hade de för länge sedan dragit tillbaka vaccinet från marknaden. Nu går de istället över lik för att tjäna pengar.

Vi hoppas att de som erbjuds vaccination är medvetna om att:

– Gardasil inte är ett vaccin mot cancer. Det är ett vaccin mot två slags humana papillomvirus-stammar (HPV) som i vissa fall kan leda till cancer hos vissa kvinnor. De andra två HPV-stammarna är mot genitala vårtor, som inte orsakar cancer.

– Det finns åtminstone 15 HPV-stammar som kan föranleda cancer. Gardasil-vaccinerade flickor/kvinnor kan alltså fortfarande få livmoderhalscancer på grund av de 13 andra stammarna som inte ingår i vaccinet.

– Vaccinet inte fungerar om personen redan är infekterad med någon av HPV-stammarna i vaccinet. Faktum är att Gardasil visat sig öka risken för cancer med 44,6 % om personen som vaccineras redan bär på HPV!

– Det inte finns några som helst bevis på att vaccinet skyddar mot cancer, eftersom man inte gjort några långtidsstudier.

– Vaccinet kan bana väg för andra HPV-stammar (som inte ingår i Gardasil) så att de blir mer virulenta i framtiden.

– När vaccinet testades användes aluminium som placebo. Aluminium är inflammationsframkallande och förstör blodhjärnbarriären så att gifter kan tränga igenom och skada hjärnan. På detta sätt föreföll vaccinet säkert eftersom vaccingruppen inte uppvisade signifikant mera biverkningar än placebogruppen.

Det är mycket viktigt att lära sig skillnaden mellan HPV och cancer. HPV är inte cancer. Det är en virusinfektion som kan leda till cancer om kroppen inte klarar av att bekämpa infektionen på naturlig väg. Det är dock precis vad kroppen oftast gör – inom loppet av två år! Faktum är att HPV är så vanligt att de flesta sexuellt aktiva kommer att ha det någon gång under livet. Detta talas det dock inte om eftersom vi inte själva vet om att vi har HPV!

Riskfaktorer för att utveckla en kronisk HPV-infektion anses vara rökning, samtidiga herpes-, klamydia-, eller HIV-infektioner, långvarig användning av p-piller samt många förlossningar. Ett allmänt nedsatt immunförsvar ökar naturligt nog risken för att en HPV-infektion ska bli kronisk. Som alltid är ett bra immunförsvar det säkraste sättet att skydda sig mot sjukdomar – och dessutom är det riskfritt vad gäller biverkningar!

Källa med referenser: Don’t Give This to Your Daughter – Despite What Your Doctor Says 

Besök även Mammor mot Gardasil för mera information

Läs även artikeln: Gardasilhetsen startar – Vaccinet som ökar risken för cancer

Varning för HPC vaccinet!

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Hej!

  Fyller på med lite mer utförlig information med avseende på mitt tidigare hastigt postade inlägg. 🙂

  Jättebra att du/ni och allt fler hjälper till att bringa de horribla effekterna utav vaccinationerna i dagen. Ett stort tack till er alla. 🙂
  Det är, som sagt, fruktansvärt och helt vansinnigt att människor skall vilseledas, offras, lemlästas och dö i vår tid utav vacciner! Det som kunniga och vetande människor sedan lång tid försökt att varna för finns nu också sedan en tid, i svart på vitt, enkelt för alla att tillgå. Så, innan någon som helst vaccination, mot något på någon, så rekommenderar jag starkt att man också först läser boken ”Sanningen om vaccinet” av Rikard Svensson. En bok, med många källhänvisningar, som berättar vaccinets historia från början, vilken innefattar konspiration, kvacksalveri och mord etc.

  Den som bäst kan förklara mer om bokens innehåll är egentligen författaren själv, Rikard Svensson, så kontakta honom gärna. Men, jag skall här göra ett försök att kortfattat berätta vad boken handlar om:

  Detta är en bok som berättar om vaccinets historia, och i denna historias väg sprids ond bråd död, spel med försvarslösa, oskyldiga och godtrogna människors liv, girighet, falskhet, pengahunger, makt och kontroll etc. De människor som genom århundraden har försökt att göra sig hörda när det gäller den verkliga sanningen om vaccinets negativa effekter har tystats ner. Faktum är att själva grunden till uppkomsten av vaccinet bygger på en enda stor lögn, och på denna lögn vilar än idag en stor del av hela vaccinationsindustrin.

  Först och främst, för att få ett så bra skydd som möjligt mot sjukdomsalstrare så måste människan bygga upp sin immunitet mot dessa på ett naturligt sätt. Bakterier och virus måste då gå den naturliga vägen in i kroppen, dvs. genom svalget. (Närmare förklaring på detta finns i boken.) Detta är mycket viktigt för att immunitetsprocessen skall kunna fungera och ge god verkan. Men, genom att vaccinera, dvs. tillföra kroppen sjukdomsanlag, om än avdödade, genom injektioner genom huden där det injekterade sedan tar sig direkt ut i blodomloppet är skadligt och kan tom. vara sjukdomsalstrande och dödligt, och allt däremellan, mycket också då beroende på alla kemikalier och gifter som även finns i vaccinerna. Gifter och kemikalier i dessa doser kan kroppen hantera, bryta ner och göra sig av med om man intar dem via svalget, dvs. förtär dem. Men tillförs dessa gifter och kemikalier genom att de injiceras in i kroppen genom huden (t.ex. via vaccinering) så kan inte kroppen hantera detta och oskadliggöra dessa på sedvanligt sätt, vilka således då rubbar hela immunförsvarssystemet, förgiftar kroppen och bringar sjukdomstillstånd, som kan inträffa relativt omgående eller dröja i många månader, där kroniska autoimmuna sjukdomar, såsom t.ex. diabetes, astma, Krons sjukdom, Gullian-Barré syndrom med flera hjärnsjukdomar etc., kan dominera resten av personens liv eller tom. leda till döden.

  Barn är extra känsliga och sårbara för sådana vaccinationer eftersom deras immunförsvarssystem ännu inte är tillräckligt utvecklat under småbarnsåren, så man kan ju bara spekulera i varför Sverige är ett utav de välvaccinerade länder där så många barn drabbas av t.ex. ADHD samt att barndiabetes är så vitt utbredd…

  En dos vaccin innehåller bl.a. följande gifter: Aspartam (av många klassat som ett nervgift och som även är cancerframkallande), kvicksilver (mycket giftigt), natriumglutamat (MSG) (kopplat till huvudvärk, illamående, ADHD och inlärningssvårigheter), skvalen (tros orsaka förlorad muskelkontroll, höftproblem, immunitetsproblem och minnesförlust), polysorbat-80 (giftigt och påverkar immunförsvaret, ger underlivsmissbildningar, hormonförändringar, infertilitet, troligtvis cancerframkallande samt genmuterande, och finns i vaccinet Gardasil som nu ges till intet ont anande tonårsflickor m.fl.), äggprotein (kan ge livshotande allergiska reaktioner), aluminiumhydroxid (ger ökad inflammatorisk risk i hjärnan, kopplas till Parkinsson, Alzheimer och andra hjärnsjukdomar, finns i barnvaccin), glutaralaldehyd (kan irritera ögon, näsa, hals och lungor, ger yrsel, huvudvärk och dåsighet, skadar troligtvis immunförsvaret och förgiftar fortplantningsorganen, ger födslodefekter på avkomma, finns i kombinationsvacciner).

  Naturligt uppbyggd immunitet mot sjukdomar stärker generna och nedärvs till ens avkomma, varefter generationerna allteftersom således blir starkare och starkare. Detta är evolutionens snillrika gång. Denna sanna immunitet kan man däremot aldrig uppnå genom vaccinationer där man penetrerar huden, och således nedärvs då heller ingen immunitet till ens avkomma, varmed de efterföljande generationerna försvagas och utarmas genetiskt.

  Farligheten ang. diverse sjukdomar, dess smittomönster och dess utbredning har också blåsts upp, och man har gjort en höna utav en fjäder för att skrämma upp massorna och för att få vaccinationsindustrin att rulla. En naturlig immunisering, sund livsföring och ett fullgott och balanserat näringsintag hjälper oss på vår väg att bygga starka och friska kroppar samt att stärka vår och efterkommande generationers genetik. Faktum är att själva vaccineringen mot vissa sjukdomar är det som gjort dem farligare och att fler människor därför insjuknar och behöver läkarvård, som, i sin tur, sorgligt men sant, gagnar en annan industri…

  Återigen, en rekommendation till alla er som står inför en vaccination; läs först boken ”Sanningen om vaccinet” av Rikard Svensson.

  Vänliga hälsningar,
  Eliiza

 2. En del bra info, jag tycker dock det är viktigt att man är korrekt när man sprider sånt här, annars kan det lätt bli att man anses som oseriös själv & man vet inte vilka delar man ska tro på eller inte.

  Korrekt vore väl att skriva att risken finns att den ökar canser
  nu skriver man bla. Vaccinet som ökar risken för cancer (att risken finns är inte samma som att det gör det)

  Detta skriver jag bara för att jag vet med mig att många kan backa och tänka.. det här kan lika gärna vara påhittat & liknande.

 3. Ola Björkman says

  En parallell till förnekelse.
  Min son fick cancer vid ögat efter ett trauma. Enligt de svenska läkare jag pratat med, ett tiotal vid det här laget. Flera av dem anses vara experterna i landet på detta område. De anser 1) att det är ett misstag i naturen att barn får cancer 2) det kanske finns en lite ärftlig faktor 3) förövrigt vet vi inte. Det är alltså grunden i bemötande och behandling, ”vi vet inte”.
  När min son drabbats av detta sökte jag naturligtvis vidare efter en naturlig förklaring. Mitt sökande tog mig till en tysk ögonkirurg. Han var väl insatt i den diagnos pojken fått och utifrån den beskrev han i detalj det förlopp som skett för att han skulle få denna tumör. Han har erfarenhet och kunskap.
  Jag vill bara att vi lyfter blicken lite högre. Vi behöver i fler situationer se det mer ur ett biologiskt perspektiv, inte ekonomiskt, statistiskt eller efter åsikt. Våra åsikter är i dessa sammanhang av underordnad betydelse.
  Skapas en provokation kommer en reaktion. Våra kunskaper om biologin är fortfarande begränsade men att reaktioner kommer kan vi enkelt konstatera. Då är det bra om vi inte avfärdar utan vi behöver noggrant ta till oss dessa reaktioner och söka orsaker. Söka vidare till vi hittar orsaker, för det finns alltid en orsak till det som händer. Alltid.

  • Det är mycket vi inte vet men var och en får göra det bästa den kan av de kunskaper och förutsättningar man har. Hoppas det löser sig för din son!

  • Ola, håller med dig fullständigt. Läs mer om orsaken till varför cancer och andra sjukdomar uppstår http://www.metamedicin.se Våra kroppar är så intelligenta så vi inte bara skapar sjukdom själva utan vi kan också bota sjukdom. Evolutionen pågår ständigt i våra kroppar och har en stor betydelse för var i kroppen olika symtom uppstår. Dessutom kan något som liknar sjukdom i själva verket vara en återhämtningsfas från sjukdom. T.ex. klassas celltillväxt i brösten efter en plötsligt negativ händelse som bröstcancer när det i själva verket är en återhämtningsfas som kan yttra sig sedan som tbc-liknande symtom när cellerna ”äts upp”. Kortfattat skrivet här, läs mer på siten och ladda ner början av boken.

  • Jag håller fullständigt med dig!
   vi behöver ta emot all information och sluta vara så dogmatiska, tänk om vi människor kunde lära av varandra istället…

 4. Johanna S says

  Jag tycker det är jättebra att sådana här sidor finns.
  När man pratar med personal på BVC, skolhälsovården och de andra sjukvårdsmottagningarna så får man enbart information om vacciners förträfflighet. Visst vissa biverkningar kommer man in på, men de slätas dessutom väldigt ofta över av förträffligheterna en gång till. Jag valde att inte ge mitt sista barn vaccinationsprogrammet. Från BVC blev jag väldigt ifrågasatt och jag kände det väldigt jobbigt att bara gå dit på kontrollerna varje gång. Jag bytte till en annan personal och det blev mycket lugnare.
  Varje gång det varit vaccination i skolan av mina äldre barn har jag också bara fått info om vaccinets förträfflighet.
  Därför är jag glad att sådana här sidor, böcker, länkar mm finns så att jag kan läsa de negativa effekterna av vaccinationer.
  I boken ”Friskare barn” av Peter Wilhelmsson finns ett kapitel som heter: ”Vaccinationer på gott och ont”. Han beskriver bland annat här fyra val man kan göra och vad man bör tänka på när man gjort de olika valen. Valen: följa rekomenderat vaccinationsschema, senarelägga vaccinationerna tills barnen är äldre, minska antalet vaccinationer(välja de man tycker är viktigast) eller att undvika vaccinationer helt.
  Det jag önskar är att alla kan få information på ett lätt sätt från båda sidor och att man därifrån begrundar och tar ett beslut som känns rätt för en själv utan påhåppande ifrågasättande från ena eller andra sidan.

  Och glöm inte att vara källkritisk, och det gäller från båda sidor!

  Självklart ska man kunna ta frågan om ”varför har du inte valt eller valt vaccination” och föra en diskussion om det. Men lägg det då på en nivå av nyfikenhet om hur den andre tänker. En chans att se saker från ett annat håll. Mer uppgifter att begrunda sitt ställningstagande ifrån.
  Vaccinationsdebatten kan lätt bli en pajkastning om man inte ser upp.

  Jag har inhämtat information från olika håll och gjort mitt val för mina barn.
  Mitt val har varit att senarelägga vissa vaccinationer med mina två äldsta barn(9 och 12 år), och inte ge mer än ren stelkramp(bara två sprutor och senare än normalt) till min 5 åring. Idag får ingen av barnen de vaccinationer som erbjuds vidare och har heller inte fått sedan 5 åringen föddes.
  Det har jag gjort utifrån min övertygelse om att jag gör det jag anser är bäst för mina barn just nu och det jag vet idag. Kanske jag ändrar mina åsikter om 5, 10, 20 år, det vet jag inte nu.

  Fortsätt informera och diskutera, men håll det på en nyfiken och respektfull nivå.
  Jag önskar att alla gör sina val byggda på både förnuft och känsla, med hjärta och hjärna!

  /Johanna

  • Tack Johanna! Och precis som du säger är det absolut viktigaste att man känner sig trygg i det valet man gjort och att man ska vara öppen för en dialog 🙂

 5. Hej!

  Innan någon som helst vaccination, mot något på någon, så rekommenderar jag också starkt att man först läser boken ”Sanningen om vaccinet” av Rikard Svensson. En bok, med många källhänvisningar, som berättar vaccinets historia från början, vilken innefattar konspiration, kvacksalveri och mord.

  /Eliiza

 6. Mats Linmoe says

  Avhållsamhet och gudsfruktan är det enda som skyddar mot livmoderhalscancer.

  • Och inga tungkyssar. Det är inte bevisat med säkerhet att det smittas men man ska ju vara på den säkra sidan!

 7. Ett bekymmer är ju att många saknar förmågan att se ett helhetsperspektiv, och den forskning som har utvecklat Gardasil har definitivt inte ett helhetsperspektiv. Ett exempel på helhetsperspektiv är att förstå att om man svimmar på gatan på grund av Gardasil och blir påkörd av en bil, så är Gardasil en viktig faktor i olyckan – för utan Gardasil hade man inte svimmat och hade man inte svimmat hade man varit mer uppmärksam i trafiken och därmed haft lättare att undvika att bli påkörd. Detta är helhetstänkande.
  Men den som saknar förmåga till att se det stora perspektivet, den ser bara att personen blev påkörd av en bil och vaccinets inblandning i olyckan noteras inte. Tyvärr är det det mindre perspektivets tänkande som dominerar vaccinforskningen idag (eller iaf den vaccinforskning som utförs av tillverkarna av vaccin).

  • Var är bevisen för att man svimmar av Gerdasil och att någon olycka har kunnat härledas till detta?

   • Anna Jönsson says

    Tex i gardasils eget produktblad till FDA. Svimning är en möjlig biverkan vid all vaccination och gardasil är inget undantag. Vad tror du själv händer om man kör bil och man svimmar? 5 individer dog i bilolyckor i de inledande studierna av gardasil.

 8. Aftonbladet skrev redan den 27 Januari 2008 om Gardasil, samt om misstänkta risker/biverkningar man kan drabbas av! http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11339675.ab
  Läser man i FASS under mycket allvarliga biverkningar så ser man att biverkningarna man kan drabbas av liknar dem som många fick av vaccinet Pandemrix!

  • Feuerzeug says

   1. Aftonbladet… Verkligen? Är Aftonbladet din källa? På fullt allvar?
   2. Titta i FASS på biverkningarna för Alvedon. Alla läkemedel har biverkningar. Vilka de är eller vad de liknar är ganska irrelevant. Det man ska titta på är vad man har dem till. Och om man får en biverkning så är det bra med en lista så man ser vad det beror på.

   Eller så låter du bara bli att ta läkemedel. Det är frivilligt i de flesta fall.

   • Linda Karlström says

    Menar du alltså att det finns fall där det är obligatoriskt att ta läkemedel? Vilka?

    På vilket vis tycker du det är irrelevant vilka biverkningar ett läkemedel har? Förklara.

 9. Hej Linda!

  Jättebra att uppmärksamma folk på risker men kan du inte sätta det i ett sammanhang.
  Du pekar bara på det negativa. Finns det INGA dokumemterat postiva effekter?
  103 dödsfall är förstås beklagligt. Jag gick in i databasen du nämner och den säger att 645.000 mäsnniskor rapporterats döda med koppling till ett vaccin. Då KAN 103 var väldigt få fall (men det kan vara väldigt många också). Måste man inte ställa det i relation till nyttan?

  Jag saknar mer infromation för att veta hur jag ska göra med mina tjejer.

  • Huruvida biverkningen är vanligt förekommande eller sällsynt är totalt irrelevant för den som drabbas. http://vaccin.me/2012/01/05/vaccinbiverkningar/

  • Lisa Andersson says

   Thomas, med vad jag vet idag så skulle jag inte vaccinera mig eller mina barn mot något alls. När det gäller just HPV så utvecklas det till cancer väldigt långsamt, går man på de vanliga kontroller som kvinnor erbjuds så upptäcker man detta i god tid och kan behandla med enkla metoder. Så, även om du fortfarande tror på skydd av vaccin, så kan du vara lugn om du avstår. Du vill väl att dina barn ska kontrollera sig mot de övriga cancerformerna man kan få? Jag ser ingen nytta alls med detta vaccin, bara en massa ovisshet om dess konsekvenser i framtiden. Men, som framgår, vi måste alla ta denna ställning själva. Jag offrar inte mina barn i detta experiment som redan nu visar sig vara mycket tveksamt. Jag satsar på annat som håller folk friska.

   • Det är bra att du går på dina kvinnliga kontroller, det borde alla som har den rätten göra och det här vaccinet hindrar dig på inget vis från att göra det. Men tyvärr kan HPV orsaka även andra former av cancer, även hos pojkar. För att citera någon som är smartare än mig:
    ”Forskarna har vetat i flera år att HPV, som kan orsaka cancer i livmoderhalsen, också kan finnas i munhålan och vara en bidragande orsak till cancer i tonsillerna och tungbasen”
    Texten i sin helhet finns på KIs hemsida:
    http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=36310&a=134107&l=sv

    • Linda Karlström says

     Ta gärna fram statistik på hur vanligt det är för pojkar att få HPV-orsakad cancer i tonsillerna och tungbasen. Ta också gärna fram uppgifter på hur mycket skattepengar som går åt till att behandla dessa cancerformer. Sätt det sedan i relation till vaccinets kostnad och dess skaderisker. Och kom sedan ihåg att det inte finns några bevis för att vaccinet skyddar mot cancer.

  • Linda Karlström says

   Hej Thomas B!

   Jag är glad över att du vill ta reda på fakta innan ni bestämmer hur det blir med dina flickors vaccinationer! De har en klok pappa!

   Tyvärr har jag inte hittat några dokumenterat positiva effekter. Självklart påtalas de, men alltid av industrin. Karamellkungen menar också att deras godis är gott. Skärskådar man hela läkemedelsindustrin och deras metoder inser man snabbt att det inte finns några som helst avsikter att göra folk friska. Det skulle ju omintetgöra hela industrin!

   Alla de läkare, forskare och vanliga människor som ägnat sitt liv åt vacciner och deras skadeeffekter sluter unisont upp: det finns inga fördelar med vaccin. Jag har efter många års studier inte heller hittat några. Eller, som läkaren Jackie Swartz säger: det är i så fall den falska tryggheten ett vaccin kan invagga hos vaccintroende föräldrar. Ett barn mår inte bra av ha oroliga föräldrar, och om en vaccinering ger barnet trygga föräldrar kan detta ses som en fördel. Det är bara att hoppas att det inte är Kulan i den ryska rouletten man lägger i sitt barn.

   Eftersom jag inte hittat någon nytta kan jag inte relatera alla dödsfall till nyttan. Det finns en ganska ny bok på svenska om vacciner, den heter Sanningen om vaccinet och kan beställas här: http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9174651544
   För övrigt rekommenderar jag våra boktips ifall du vill få en mer övergripande bild av vacciner. Om du vill lära dig mer om just Gardasil så är Internet till stor hjälp.

   • Linda Karlström says

    Kanske detta kan hjälpa dig lite Thomas gällande HPV-vaccin:

    ”For example, while the world’s leading medical authorities state that HPV vaccines are an important cervical cancer prevention tool, clinical trials show no evidence that HPV vaccination can protect against cervical cancer. Similarly, contrary to claims that cervical cancer is the second most common cancer in women worldwide, existing data show that this only applies to developing countries. In the Western world cervical cancer is a rare disease with mortality rates that are several times lower than the rate of reported serious adverse reactions (including deaths) from HPV vaccination. Future vaccination policies should adhere more rigorously to evidence-based medicine and ethical guidelines for informed consent.”
    Saxat från denna sida: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22188159

  • Anna Jönsson says

   Jag anstrände mig verkligen för att komma på en enda dokumenterad positiv effekt, jag kan inte komma på någon. Det enda man lyckats bevisa är att man får ett immunsvar på 2 genmodiferade partiklar som liknar 2 av de äkta HPV-virusen (av 13-18 möjliga cancerframkallande HPV-arter). Att de har lyckats efterlikna de äkta är i sig en teknisk skicklighet men att få ett immunsvar är inget konstigt, det är vad kroppen gör. Den bildar antikroppar mot främmande partiklar, det är denna förmåga hos immunförsvaret som gör att mänskligheten överhuvudtaget kunnat överleva.

   Så här enkelt är det;
   Enligt SBU vet man ej skyddseffekten av vaccinet efter sexdebut, eftersom man därefter ej kan skilja de vaccinerade från de naturligt smittade.
   Man vet inte ens vid vilken nivå antikroppar som ger en tillfredställande skyddseffekt för vare sig för infektionen eller för cancer.
   Med andra ord. Nej det finns inga dokumenterade positiva effekter. Isället får barnen i sig förutom 120 mikrogram gentekniskt manipulerade viruslika partiklar, 225 mikrogram aluminium (giftig metall) 50 mikrogram polysorbat 80 (glykol) och 35 mikrogram borax mm

 10. Jag är 19 år och gick ut gymnasiet i somras. Under sista delen av min gymnasietid fick jag erbjudande hem om det här jäkla vaccinet – inte bara en utan tre gånger. Min mamma tjatade på mig om att jag borde gå igenom vaccineringen, men jag vägrade.

  När jag läser det här får jag i alla fall bekräftat att jag hade rätt när jag anade ugglor i mossen. När det fortfarande finns 13 virusstammar som orsakar samma sjukdom så känns det bara löjligt att ta risken att få alla dessa biverkningar bara för att i några år bli av med 2 av stammarna. Dessutom finns det ingen som vet vad som kommer att hända med de vaccinerade om 20 år, vilka blir följderna? Och de barn som vaccineras innan de kommer in i puberteten, kommer deras utveckling ske normalt?

  Det som även känns mycket underligt är att hur jag än försökt hitta information genom att fråga sjukvård och skolsköterska, eller söka på nätet, så hittar jag ingenstans hur länge ”skyddet” från vaccinet håller? Varför massvaccinera alla ungar när man inte vet om vaccinets verkan släpper om sex månader, ett år eller 10 år? Är det tänkt att barn/unga vuxna ska få det här vaccinet och sedan tralla vidare ett par år utan att ha en aning om när de måste vaccineras igen.

  Hur som helst. Jag vägrar att vaccinera mig. Jag tänker ta ansvar över mig själv och faktiskt dyka upp på de gynundersökningar jag blir kallad till.

  • Linda Karlström says

   Hej Cecilia!

   Jag önskar att jag hade varit lika klok som du när jag var nitton år!

   Orsaken till att du inte hittat uppgifter om hur länge vaccinets påstådda skyddseffekt håller i sig är att man inte vet. Det finns inga sådana studier. Det är därför som alla de vaccinerade idag är försökskaniner.

   Detta gäller för övrigt alla nya vacciner som tas i bruk.

 11. det räcker med att läsa Fass så ser man hur fals info sprids. det som sägs på denna sida är delvis felaktigt. det är så trist att inte vuxna människor lär sig att kontrollera fakta.

  • Linda Karlström says

   Ja jag håller med dig Maggan, det är mycket trist att vuxna människor inte lär sig att kontrollera fakta. Bevisa gärna vad som är felaktigt med hjälp av forskning som inte är utförd eller betald av industrin.

 12. Var finns källan till att det är 103 som har dött till följd av Gardasil? Det enda som står på VAERS är att 103 personer som tagit Gardasil så har dött. Om man läser om dödsorsakerna så finns det fall av tex. diabetes m.m.

  • Linda Karlström says

   Du måste göra en sökning. Jag försökte länka till sökresultatet men det lyckades inte. Använd denna sökmotor för VAERS: http://www.medalerts.org/vaersdb/index.php
   Gå till punkt 3 och välj HPV4 (det står Gardasil inom parentes)
   Gå sedan till punkt 4 och välj Yes på Died. Tryck på find. Då kommer statistiken upp och du ser vilka åldrar de döda varit i.

   • Det hon gjorde ju. Står inget om att de har dött av vaccinet, bara att de OCKSÅ är vaccinerade.

    Är folk som blivit påkörda, haft diabetes, fått hjärtattack. Men du tror väl att man blir påkörd av vaccinet?

    • Linda Karlström says

     Tack för ett gott skratt Per, du är en riktig lustigkurre. Förklara gärna hur någon kan bli påkörd av vaccin, så kan jag förklara för dig varför flickor dött i bilolyckor efter vaccinering. Det har visat sig att vaccinering leder till kollaps, medvetandeförlust, yrsel och svimningsattacker. Således är det flera ungdomar som i USA dött i bilolyckor direkt efter vaccinering. Naturligtvis kan inget samband påvisas, hur skulle man kunna göra det? Men intressant är det tidsmässiga sambandet. Och om det inte kan bevisas att vaccinet är orsak till olyckan kan man inte heller avfärda det som orsak. Hört talas om försiktighetsprincipen?

     Jag själv fattar inte hur man kan göra sig lustig över tonåringar som dött. Men alla finner vi våra ljuspunkter i vardagen. Lev väl.

     • ”What can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence.”

      • Linda Karlström says

       Det är just därför man kan avfärda hela tanken om att vi kan vaccinera bort en massa sjukdomar.

       • Ja eller hur! För jag ser fall av difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae typ B, mässling, rubella (röda hund), påssjuka, smittkoppor och tuberkulos varje dag. Eller vänta nu…

        • Linda Karlström says

         Gör du? Var då? Jag ser inte. Vi har nämligen en så pass bra levnadsstandard. Eller ja, lite ljög jag. Kikhosta har härjat här i Österbotten under hösten, i fullt vaccinerade individer (artikel kommer snart) och min egen dotter fick tuberkulos på grund av vaccinet mot tuberkulos. En bekants sexåriga dotter sitter i rullstol eftersom hon blev förlamad efter polioboostern vid fyra års ålder, en annan bekant familj miste sin baby som dog vid fyra månaders ålder i tuberkulos orsakad av vaccinet. Så nog ser jag sjukdomarna alltid. Men inte varje dag i alla fall. Måste vara jobbigt för dig.

         • Ren slump enligt dig att antalet insjukade i polio minskat med 99% sedan man började vaccinera antar jag.

          • Linda Karlström says

           Inte alls. Men när vaccinet introducerades ändrades hela definitionen på polio, för att ”undvika kritik mot vaccinet”. På så sätt minskade polion på pappret, medan folk blev förlamade i samma utsträckning eller till och med mer än tidigare. Men nu heter det Guillain Barres syndrom, aseptisk meningit, encefal myelit o.s.v.

           Hur vore det om du läste på lite grann innan du kommer med en massa mer eller mindre intelligensbefriade kommentarer? Vi välkomnar diskussion men inte spydigheter. Jag kommer inte att godkänna fler kommentarer av dig innan du ändrar ton. Om du har svårt att veta vad du ska fördriva tiden med föreslår jag att du läser Vaccination – en förälders dilemma. Hittas här: http://vaccin.me/2011/12/29/vaccination-en-foralders-dilemma/

          • De stora infektionssjukdomarna hade praktiskt taget utrotats långt innan vaccinationerna infördes
           http://www.klokast.se/Nyhet/Vaccin0303.pdf

   • Men det verkar ju inte som om alla dödsorsaker är på grund utav just Gardasil. Listan med 103 personer visar ju bara de som har dött efter att ha tagit Gardasil, inte att Gardasil var orsaken till dödsfallen. Som exempel står det under ett fall ”The cause of death was not reported. Additional information has been requested”. Hur kan du då förutsätta att det är vaccinet som är orsaken?

    • Linda Karlström says

     Låt säga att din 15-åring, som annars är fullt frisk, tar Gardasil. Några timmar efteråt faller hon ihop och dör. Ingen kan någonsin bevisa att det berodde på vaccinet, därför att det idag inte existerar metoder att påvisa sådant. Vad skulle du själv tro? Om du dessutom skulle höra om många andra friska tonåringar som dör en kort tid efter sprutan, skulle du då börja misstänka ett samband? Av sjukvården får du reda på att dödsfallen inte har något samband med vaccinet. Man vet inte varför flickorna dött, men en sak vet man (av någon konstig anledning): det har inget samband med vaccinet. Detta kan man påstå trots att ingen undersökning gjorts. Sedan får du reda på att det finns ett register dit alla vaccinbiverkningar ska rapporteras för att en bättre uppföljning ska bli möjlig. Skulle du rapportera eller inte?

     Men visst, ”tonåringar dör hela tiden” som en läkare uttryckte sig.

     Ingen är så blind som den som inte vill se.

     • Är det så man bedriver seriös vetenskap, men utgångspunkten ”Vad skulle du själv tro?” och när detta inte går att bekräfta så fortsätter man ändå på den linjen?

      Har du själv bedrivet någon forskning och var kan man isf läsa denna?

      • Linda Karlström says

       Det verkar inte som om du är särskilt insatt i vetenskapens grundprinciper. All vetenskaplig forskning utgår från en hypotes, alltså något man tror. Sedan försöker man förkasta eller bekräfta hypotesen genom en rad olika vetenskapliga metoder. Vaccinernas skyddande effekt har fram tills dags dato aldrig bevisats. Således bygger hela vaccintron på just tro. Därför handlar det inte heller om seriös vetenskap när man påstår att vacciner skyddar.

       Vad gäller min egen forskning så beror det på vad du avser med forskning?

     • Henrik R. says

      Men Linda, du måste försöka förstå att dessa siffror på något sätt måste relateras till en jämförbar population. Annars kan vi börja räkna dödsfall efter matintag och se att ”frukost dödar fler människor än trafiken” eller något annat nonsens. Det absolut säkraste sättet är att randomisera ett stort antal människor till antingen vaccin eller inget och därefter se på gruppnivå vad som sker. När randomisering av någon anledning inte fungerar finns det annan epidemiologisk metodik att tillgå; men att uteslutande räkna sjukdomar/dödsfall efter en vaccinspruta är meningslöst (såtillvida man inte med någon annan metod kan avgöra att vaccinet orsakade sjukdomen/dödsfallet); detta är det s.k. post hoc ergo propter hoc felslutet som vi alla tyvärr tenderar att göra i tid och otid.

      • Linda Karlström says

       Men Henrik R, varför har då myndigheter och vaccinindustri aldrig gjort det som du skriver? Alltså jämfört en grupp vaccinerade med icke-vaccinerade?

       Hur många människor tycker du det är okej att dör till följd av vaccin?

 13. Precis som Ingvar Karlberg säger i SVT-inslaget är cellprovsundersökningar den bästa metoden att hitta denna typ av cancer, för vidare behandling. Om alla flickor vaccineras finns risk för en falsk trygghet som gör att ännu färre går på provtagning och därmed kan fler dö för att cancern hittas för sent.

 14. Inte bara flickor erbjuds Gardasil,nu erbjuds pojkar också!
  http://www.gardasil.se/pojkar-9-15

Trackbacks

 1. […] Lämna inte walkover till Media och Myndighet! Svin- och HPV-vaccin handlar inte om hälsa – det är en fråga om pengar och politik ! Sad Girl Vaccine = Gardasil! […]

 2. […] om hon helt enkelt inte vill ta till sig information. Jag hänvisar till en sida på internät http://vaccin.me/2012/01/16/gardasil-a-sad-girl-vaccinet-som-okar-risken-for-cancer/ läs den och du förstår varför man inte skall använda detta vaccin. This entry was posted in […]

 3. […] som fått samma biverkningar. Satt nyss och läste runt lite på internet om Gardasil och hittade denna artikel. Här står det bland annat sådant som jag INTE fick reda på innan jag vaccinerade mig, för då […]

 4. […] som fått samma biverkningar. Satt  nyss och läste runt lite på internet om Gardasil och hittade denna artikeln – Här står det bland annat sådant som jag INTE fick reda på innan jag vaccinerade mig, […]

 5. […] ”Fram till den 14 november 2011 hade databasen för vaccinskador VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) erhållit nästan 23 000 biverkningsrapporter varav 103 dödsfall till följd av Gardasil. Det handlar till stor del om unga tonårstjejer som fått sina liv förstörda. Ifall Sanofi Pasteur MSD haft några som helst ärliga avsikter med sitt vaccin, hade de för länge sedan dragit tillbaka vaccinet från marknaden. Nu går de istället över lik för att tjäna pengar.” Källa […]

Lämna ett svar till Feuerzeug Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: