Mats Reimer kämpar för medicinsk diktatur

Mats Reimer

Mats Reimer har med sina utspel gentemot de som väljer att tacka nej till vaccinering tydligt visat att han inte förstått de etiska reglerna som en läkare jobbar under. I följande replik bemöts Mats Reimer (VoF) och hans  debattartikel ”Stoppa propagandan mot BVC:s barnvaccin” i Expressen från 4 mars 2012.

Text: Marina Ahlm

Läkaren ska behandla patienten med empati, omsorg och respekt och får inte genom sin yrkesauktoritet inkräkta på vederbörandes rätt att bestämma över sig själv.

Läkaren ska aldrig frångå principen om människors lika värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande behandling eller bemötande.

Läkaren ska bemöta sina kollegor som han/hon vill bli bemött av dem. Utan att träda patientens intressen förnär ska läkaren respektera sina kollegors arbete och så långt det är möjligt undvika att undergräva kollegors relationer till patienten.

Läkaren ska respektera patientens rätt till information om sitt hälsotillstånd och möjliga behandlingsalternativ och om möjligt i behandlingen utgå från informerat samtycke samt avstå från att lämna upplysningar som patienten inte önskar.

Läkaren ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, ständigt söka vidga de egna kunskaperna samt efter bästa förmåga och med omdöme bidra såväl till den vetenskapliga utvecklingen som allmänhetens kännedom om denna. Efter förmåga ska läkaren alltid ställa sin kunskap till förfogande.

 • Var är de vetenskapliga bevisen för att de som tackar nej till vaccin utsätter sina barn för fara?
 • Var är de vetenskapliga bevisen för att vaccin inte leder till onödiga iatrogena sjukdomar?
 • Var är de långsiktiga studierna som bevisar vacciners säkerhet?
 • Var är de vetenskapliga bevisen för att vaccinerade är friskare och har bättre hälsa än ovaccinerade?
 • Var är de vetenskapliga bevisen för att ovaccinerade utsätter vaccinerade för fara? Och skulle där finnas sådana bevis faller ju hela syftet med att vaccinera överhuvudtaget!

Det är uppenbart att Mats Reimer motarbetar allmänhetens rättighet att få inblick i alla sidor av ämnet vaccination. Det är orimligt att en läkare tillåts sprida skuldbeläggande propaganda för att tvinga föräldrar till en förebyggande hälsovård många inte önskar.

Mats Reimer borde förbjudas att sprida ovetenskapliga påståenden om att vaccin är det samma som solidaritet.

Vi vill ha kvar vår demokrati och rätten att själva få bestämma över våra liv!

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Torbjörn Sassersson says

  En annan artikel om Mats Reimer:
  Mats Reimer – en konspirationsteoretiker som söker tröst
  http://newsvoice.se/2012/04/06/mats-reimer-en-konspirationsteoretiker-som-soker-trost/

 2. Fredrik says

  Den sista halvan av artikeln (inte minst bilden) säger en del om motståndarna till en öppen diskussion om vaccin.
  http://www.bolenreport.com/Andrew%20Wakefield/briandeer2.htm

  http://www.ageofautism.com/dr-andrew-wakefield/

 3. Solveig Siverin says

  Mats Reimer tillhör Vetenskap och Folkbildning VoF, en tvivelaktig förening som förespråkar att yttrandefriheten reduceras. De anser inte att kvinnor skall skyddas mot mäns våld. Medlemmar i föreningen/styrelsen förföljer funktionshindrade med hatpropaganda och försöker skapa lynchstämning mot en funktionshindrad, vilket även Mats Reimer bidragit med å de grövsta. Reimer bryter både mot läkarnas etiska regler, hälso- och sjukvårdslagen ja precis det ni räknat upp här mot honom. VoF är lobbyister för vaccinindustrin, mobilindustrin och läkemedelsindustrin. Mer om VoF http://solveig21.mpbloggar.se/vetenskap-och-folkbildning-en-lobbyistverksamhet-for-industrin/ Tycker det är bra att ni uppmärksammat vad denna ”läkare” står för.

 4. Vad som är jätteviktigt i denna debatt gällande vaccin och dess potentiella faror är att vaccin numera framställs enligt nya metoder. Våra kroppar skall normalt klara av att bilda antikroppar emot sjukdomar orsakade av virus etc., detta är den princip som vårt immunsystem försöker arbeta efter.
  Vad som på senare år sprutats in i patienter är modifierade virus, de är inte längre levande utan döda och som grädde på moset är de små virusarna klippta i små, små delar. För att dessa virus i nanostorlek skall kunna passera blod/hjärn-barriärer så tillsätts adjuvans. Min personliga fråga är: vad har vaccinet i hjärnan att göra? Avser man att där starta en autoimmun reaktion? Ju mer man läser om vaccin och dess potentiella skador världen över ju klarare blir det att man alltid måste ha ett kritiskt tänkande vid en granskning. Det handlar om multinationella bolag och bolag drivs i vinstsyfte, ingenting annat.
  Ett läkemedel skall linda, förebygga eller bota. Det skall inte skapa nya sjukdomar.
  Vi skall vara fullständigt medvetna om att vi patienter förses med den bild som tillverkaren vill att vi skall ha för att skapa en positiv attityd hos oss. Detta kallas för ”publikationsbias” dvs en avsiktlig snedvridning där de positiva effekterna publicerade och de negativa eller mindre bra göms undan i arkiven.
  Vaccin produceras enligt Volvos löpande bandprincip och utvecklingen går med stormsteg. Dagens läkare kan inte hålla på som de gjort tidigare utan de måste avsätta tid till studier så att de kan följa utvecklingen. Idag är nog det stora flertalet helt i händerna på den försäljare som läkemedelsföretaget eller vaccintillverkaren sänt ut och eftersom tiden inte räcker till så väljer läkaren att blint lita på den s.k. framforskade information som överlämnas vid marknadsföring av varan. Det finns så många läkare där ute som vill sitt och sina patienters bästa. Att ens tänka tanken att deras samarbetspartner för läkning har börjat vandra på en annan stig har nog inte ens infunnit sig.
  Kanske borde obligatorisk forskning införas i arbetsbeskrivningen eller varför inte föreslå att en läkare personligen kan bli ansvarig om en patient utsatts för skada av en produkt som läkaren borde anat eller känt till att den inte är fullt säker.
  En annan tanke som slagit mig är: läkemedel är komna ur oljan. En produkt som väldigt många anser snart kommer att sina. Vad blir valet? Odla medicinalplantor igen eller satsa på vaccintillverkning. Någon mer som tänker i den riktningen?
  Smaken är som baken, den är delad. Detta är de slutsatser jag dragit och på vilka jag baserar mina val i livet.

  • Exilapotekare says

   Pia Lindquist Hopkins – var har du fått dessa ”fakta” ifrån?
   1) Huruvida ett virus kan betraktas som levande eller inte är en helt filosofisk fråga. Det som står klart är att virus aldrig kan föröka sig eller utöva några ämnesomsättningsprocesser utan att först ta sig in i en cell. Det kallar vi för virusinfektion. Vad som populärt kallas för ”avdödade” vaccin handlar om vaccin där viruspartiklarna har förlorat sin förmåga att framkalla sjukdomen men fortfarande aktiverar immunförsvaret.
   2) Sedan många år har vi lämnat den antika föreställningen att alla ting består av en stor mängd sammansatta miniatyrer av det observerade tinget. Om du är allergisk mot äpplen reagerar inte ditt immunförsvar på mini-äpplen i ditt blodomlopp utan på proteiner och proteinfragment som kommer från äpplet du åt. På samma sätt kan vi använda de proteiner som immunförsvaret reagerar på för vissa virus och på så sätt eliminera det infekterande viruset helt i dessa vaccin. Dessa proteiner eller proteinfragment har samma storlekar som övriga proteiner.
   3) Ett adjuvans har ingenting med att vaccinet ska kunna passera blod/hjärnbarriären att göra. Ett adjuvans är ett ämne (i Pandemrix var det skvalen, vanligast i svenska vaccin är olika former av aluminiumsalter) som kan sägas öka presentationen av vaccinet för immunförsvaret., det ökar immunförsvarets aktivitet att producera antikroppar. Det finns de som beskriver adjuvans som pidestaler som används för att framhäva marmorbyster eller guldramar runt tavlor – de bidrar inte till den aktiva upplevelsen av konstverket men ökar dess exponering. Det finns i allmänhet inte någon anledning för ett vaccin att passera blod/hjärnbarriären (kan tänka mig vissa experimentella tekniker för Alzheimer-vaccin och hjärncancer-vaccin där detta är nödvändigt, men inte för infektionssjukdomar).

   Smaken är som baken och man får dra slutsatser som man vill – det underliga är att du verkar sakna all form av självinsikt om på vilka grunder du dragit slutsatserna. Du lyfter fram publiceringsbias och brister på kunskap som stora problem med vaccinering – men argumentationen visar inte att du har gjort någon egen fundering över de eventuella källor du använt i din egen faktakoll.
   Och den dag vi ställer läkare till svars för att de inte uppmärksammat eventuella biverkningar eller risker kräver jag att vi också nekar läkarvård till ovaccinerade med mässling, rökare med lungcancer, hjärtpatienter som inte har motionerat och alla typ-2 diabetiker!

   • Från exilapoteksteknikern till exilapotekaren:
    Jag grundar mina slutsatser på de forskningsrapporter, artiklar och skrivelser som läkare samt forskare skrivit under årens lopp. Forskning stärker eller falsifierar en hypotes och är inget mått på vad som verkligen är sant, vilka många tycks tro idag.
    Till och med forskare är oense när det gäller fördelar och nackdelar gällande vaccin. Många väljer faktiskt att avstå just av denna anledning.
    Intressant avslut du gör. Ja vi kanske skulle neka läkarvård till de som röker, äter färdigproducerad mat och intar livsmedel/drycker innehållande sötningsmedel och överlåta vård samt dito kostnader på dem som producerar dessa produkter. Likaså skulle alla merkostnader för läkemedelsbiverkningar bekostas av tillverkarna för fakta är att vi har ett antal sådana i Sverige varje år.
    Vi har alla ett val, även du, och det kanske vore bra om vi tillåter våra medmänniskor att tycka vad de vill utan att kasta skit. Att ha olika åsikter är bra för då kan det bli en nyanserad och innehållsrik diskussion.

    Avslutningsvis, det handlar om att ta konsekvensen av sina egna beslut och handlande. Ett väl övervägt beslut är lite lättare att leva med.

    • Solveig Siverin says

     Gardasil innehåller även natriumborat som enligt Labservice AB är ett ämne som kan ge nedsatt fortplantningsförmåga eller risk för fosterskador. Av vilken anledning har man detta ämne i vaccin?

  • Solveig Silverin, miljöingenjör says

   Pia säger ”Vad som på senare år sprutats in i patienter är modifierade virus, de är inte längre levande utan döda och som grädde på moset är de små virusarna klippta i små, små delar. För att dessa virus i nanostorlek skall kunna passera blod/hjärn-barriärer så tillsätts adjuvans. Min personliga fråga är: vad har vaccinet i hjärnan att göra? Avser man att där starta en autoimmun reaktion? ”

   Detta du tar upp Pia här gör mig mycket konfunderad. Man har skapat ett vaccin där sönderklippt virus kan ta sig in i hjärnan. Det är märkligt. Har ni kontaktat läkemedelsverket och frågat varför viruset skall in i hjärnan? Hur är det tänkt att det skall fungera som skydd genom detta förfarande? Vilka är riskerna och vad är nyttan?

   • Pia Lindquist Hopkins says

    Mycket bra idé du kom upp med Solveig – att kontakta Läkemedelsverket gällande dina funderingar. Vore bra om du ville delge det svar du får till alla läsare av vaccin.me.
    Förmodligen hänvisar de dig vidare till något läkemedelsföretag. Om du söker på nanovaccin så finner du många intressanta länkar till forskningsrapporter och forum där forskarna diskuterar just denna frågeställning. De är av olika uppfattningar eftersom det inte gjorts tillräckligt med studier i ämnet. Forskning är ju ingenting annat än hypoteser och teorier med avsikt att bevisa om det finns någon sannolikhet eller ej – de är alltså förändringsbara och inte skrivna i sten.
    Själv funderar jag över hur de kan tillåta skvalen och polysorbat 80 då dessa har ingått i tester med avsikt att finna medel som skapar infertilitet. Att läsa om Josef Mengele och hans experiment är givande.
    Vissa tycker att det är okey att vara försökskaniner, jag tillhör inte den kategorin så därför försöker jag inhämta så mycket information som möjligt för att undvika att hamna i ett paralyserat tillstånd utifall jag skulle hamna i den situationen att jag måste välja mellan pest och kolera.
    Mina funderingar runt att man använder klippta virus kan vara att om man använder hela oklippta så räcker det med en vaccindos men om man klipper isönder så blir det fler doser för att uppnå samma resultat. Framtiden lär ger oss svaret på den funderingen.

 5. Läkare är bara läkemedelsföretagens försäljare och ska behandlas och kritiseras därefter, precis som vi gör med bankerna! För oss skattebetalare går en stor del av skatten till att finansiera mediciner, varav många skrivs ut slentrianmässigt och lättvindigt. Att vi skattebetalare göder dessa utsugare förstår jag ej. Folk får köpa hur mycket mediciner de vill dock ej med hjälp av högkostnadskortet och mina skattepengar. Vi skattebetalare borde sända en bestämd signal till läkare och läkemedelsindusrin att de kan laborera hur mycket det vill med sin forskningsstatistik, blir jag som patient inte frisk så spelar den forskningen de håller på med igen som helst roll. Läkare och läkemedelsindustrin hånar människor som blir friska på alternativ väg och kallar dem ”anekdoter”. Istället för att vara intressanta så blir vi som lyckats bli friska på egenhand betraktade som luft!
  MVH
  En glad ”anekdot” som kan visa med ett flertalprovsvar före och efter att jag faktiskt var sjuk, annars brukar det ju heta att man bara är feldiagnostiserad från början om man av ”misstag” råkar bli frisk!

 6. Myntet vaccinationer har en baksida – som jag ser det.

 7. Anonym says

  Tack för att ni orkar göra detta jobb!!! Så viktigt. Skulle själv vilja engagera mig men kommer att vänta tills mina egna barn är 18. Tyvärr har jag befog för att detta i vårt fall är ett smart val.

 8. Det här är ju så jäkla dumt att man baxnar. Ni har uppenbarligen ingen som helst koll på virusologi och epidemologi. Ni bara gissar och tycker hej vilt.
  Skrattretande och skrämmande på samma gång.

 9. Anna Jönsson says

  Hade i dag en person på besök som sa att hon haft diabetes i 60 år. Hon fick diabetes som 19 åring efter mässlingen. Vi vet ju att diabetes skjutit i höjden. En stilla undran; kan det vara så att mässlingsvaccin är medskyldig till denna utveckling? Man kanske har mer mässling i Järna, men de har kanske mindre diabetes? Till saken hör att damen har inget problem med blodtryck/hjärta o kärl/ eller problem med fötter eller njurar eller ens ögonbottnar. Var det för att hon fick mässlingen på riktigt och inte vaccinet? Det ”konstgjorda” vaccinet kanske är farligare än en naurlig smitta? Även vad det gäller biverkningar? Vem har forskat på det?

 10. Intressant är även att denna man kritiserar den antroposofiska läkekonsten, utan att veta vad den står för.
  Han beskriver den som en religion, när den i själva verket inte har någonting med religion att göra.
  Det är en livsfilosofi som värnar om människan som helhet, ingen sekt. Att den värnar om människans andliga utveckling är något helt annat, vilket Mats Reimer verkar ha förväxlat.

  Att inte ha kunskap om källan till den fakta man argumenterar emot ger ett oseriöst intryck.

  • Lite som när lekmän försöker övertala immunologer att allt är en stor konspiration och de inte vet någonting om det de jobbar med?

 11. Självklart är en analytisk inställning till medikamenter av alla de slag något fler borde ha. Männikan har dock en benägenhet att stoppa i sig allt möjligt skräp. Allt från cancerframkallande korv, till kärlförstörande fetter. Det handlar alltså om att väga nyttan mot de ev. biverkningar man kan komma att drabbas av.
  Två tusen personer dör årligen av säsongsinfluensa, så det är inget att skratta åt. Vaccineringen skyddar dessa riskgrupper mer än det skadar.
  Anser ni att vaccinering mot TBC också är dåligt? Två miljoner människor dör i TBC VARJE ÅR! Ingen, INGEN av dessa har varit vaccinerade. I Sverige har vi, tills aldeles nyligen, varit helt förskonade från detta pga vaccineringen. Hur får ni ihop detta?
  Jag kan tala om att också jag är mycket kritiskt inställd till massvaccineringen mot A(H1N1) men det betyder inte att jag slutar tänka och drar alla vacciner över en kam.

  • Vem drar alla vacciner över en kam? Det jag vill ha är valfrihet. Jag varken tvingar eller rekommenderar någon att avstå vaccin om det är det den personen önskar.

  • Varför skulle man inte dra dem över en kam? Finns det egentligen någon större skillnad?
   Dr James R Shannon, tidigare direktör för nationella hälsoinstitutet, deklarerade att ”det enda säkra vaccinet är det vaccin som aldrig använts”

   http://www.naturligagrejor.se/PDFer/varforduskallundvikaatttavacciner.pdf
   http://www.newswithviews.com/Howenstine/james.htm

   • Håller med dig Tobbe, alla vacciner innehåller ju en massa farliga kemikalier så vad är skillnaden mellan olika vacciner egentligen? De sägs skydda oss, men vad de gör är att de skadar hela vårt känsliga biologiska system. Bakterier och virus fyller en mycket viktigt funktion, vårt immunförsvar tränas ständigt upp när det möter dessa. Fyller vi istället kroppen med en massa kemikalier så skadar vi vår egen förmåga att kunna stå emot dessa, är det något att sträva mot? Ska vi spruta in kemikalier mot alla sjukdomar, bakterier och virus som finns? Är det lösningen?
    Det är så dumt att det inte finns ord för det!! Många läkare är bara språkrör och försäljare åt läkemedelsindustrin, de är inte intresserade av att vi människor blir friska, vi ska bara hålla oss flytande, lagom sjuka så vi inte kollapsar med farmakologi, vacciner m.m. Varför är inte alla läkare intresserade av att lyssna på alla som blir friska på naturligt vis? Borde inte deras uppgift vara att hjälpa och se till att folk blir friska (oavsett på vilket vis de blir det)? Nej allt handlar bara om makt och pengar och allt kommer fortgå så tills vi människor börjar säga ifrån och vägra dem. Det finns bara ett sätt att bli genuint frisk – det är att hjälpa kroppen att bota sig själv, vilket endast går att göra på naturligt vis! (att vara genuint frisk betyder att grundorsaken är löst och problemet återkommer ej).

   • Till Tobbe: Det finns ingen James R Shannon som varit direktör för NIH. Det är påhittat liksom citatet är påhittat.

  • Anna Jönsson says

   Gick in på smittskyddsinstitutets hemsida och tittade. Kan inte låta bli att reflektera över en sak; nämligen att en tredjedel av jordens befolkning är bärare av tuberkulosbakterien. Varje år insjuknar minst nio miljoner människor i aktiv tuberkulos och precis som du sa så dör cirka två miljoner. Jag vet inte varför du tycker att man blir skyddad när man genom vaccin sprutar in tuberkelbacillen, jag tycker snarare att man blir ytterligare en utav bärarna. Eller rent utav infekterad/smittad.
   Varför så många bärare och så få relativt insjuknade och ännu färre – bara bråkdelar döda? kan det ha med kroppens motståndskraft att göra? Isåfall gör vi ju bara kroppen en otjänst att BELASTA med baciller från vaccin och tungmetallerna etc som där är i som hämmar immunförsvaret.
   Läser man vidare på smittskyddsinstitutets sida så står det; Vaccinet ger också ett visst skydd mot lungtuberkulos, men man kan inte ange skyddet i procent eller förutsäga hur länge skyddet varar. Låter inte direkt förtoendeingivande och jag undrar därmed om det undersökts tillräckligt noga för att uppfylla kraven på evidensbaserad vård. Måste man inte veta vilken effekt ett läkemedel eller vaccin har för att få ut det på marknaden. Uppenbarligen inte. Och det är tillräckligt för att skrämma mig, men du får gärna ta TBC-vaccin. Håller med Marina att alla vacciner ska vara valfritt och inte prackas på oss utav en lobbande läkemedelsindustri genom våra politikers försorg. Förstår tex inte varför Gardasil nu förs in i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

   Du skriver: ”Två tusen personer dör årligen av säsongsinfluensa, så det är inget att skratta åt. Vaccineringen skyddar dessa riskgrupper mer än det skadar”. Jag har sett siffror att 5000 dör i den årliga säsongsinfluensan. Det är nog ingen som skrattar åt det. Men jag har hört många, många som definitivt hållit sig för skratt när de talar om att de har tagit säsongsinfluensavaccinet. Antingen har de blivit sämre i sina symtom, aldrig varit så sjuka, trötta och elendiga. Många har dött. De har slutat skratta för gott.

   Tänk om de byggt upp sitt immunförsvar istället för att bryta ner det. De människor som angrips av infektioner är de vars immunförsvar är svagt/överbelastat/defekt. Immunförsvaret byggs upp utav de ämnen som det består utav, dvs vitaminer och mineral. När ska läkemedelsindustrin gå ut och lära människor det? -Aldrig, för däri finns ingen förtjänst!

   • Det är just alla dessa hypoteser och spekulationer kring hur vacciner påstås fungera som gör mig så skeptisk http://vaccin.me/2012/01/27/flockimmunitet-kan-inte-uppsta-genom-vaccination-ocksa-vaccinerade-bar-pa-virus-och-bakterier/
    Som tex BCG, Bacillus Calmette-Guérin, består av levande mykobakterier och har funnits på marknaden sedan 1920-talet. Det påstås bita på endast två olika varianter av tuberkulos: disseminerad tuberkulos, då flera olika organ infekteras samtidigt, samt den variant som orsakar hjärnhinneinflammation. Men 70-80 % av de drabbade får lungtuberkulos. Då är BCG-vaccinet föga verksamt… Skyddseffekten mot tbc av BCG-vaccination varierar mycket mellan olika studier, från noll till drygt 80 procent

  • Jonas:
   ” Allt från cancerframkallande korv, till kärlförstörande fetter.”
   Buzzzzz.. Fel, och fel.. Korven, vilka är de cancerframkallande ämnen i den? Sen är det klargjort och bevisat att fetter (de mättade, ifall du menar dem, och inte transfetter e.d.) inte alls är kärlförstörande. Rekommenderar dig att läsa Matrevolutionen, och däri även få hänvisningar till mängder av forskningsresultat..

   ”Det handlar alltså om att väga nyttan mot de ev. biverkningar man kan komma att drabbas av.
   Två tusen personer dör årligen av säsongsinfluensa, så det är inget att skratta åt. Vaccineringen skyddar dessa riskgrupper mer än det skadar.”
   Beviset på detta är….?
   Du är medveten om att man har fullständigt olika ”måttstockar” när det gäller att ”veta” död av t.ex. influensa och död av vaccin? Samma med biverkningar av dessa.. Misstänks dödsfall av vaccinet så är man alltid ute och tittar på en massa olika andra orsaker, och ofta hänvisar man till den berömda slumpen (bara tiden som är gemensam). Avlider någon som är sjuk i influensan, ja då är det klappat och klart på en gång, och flunsan ”får skulden” utan att man bryr sig nämnvärt om att undersöka underliggande andra orsaker..

   ”Anser ni att vaccinering mot TBC också är dåligt? Två miljoner människor dör i TBC VARJE ÅR! Ingen, INGEN av dessa har varit vaccinerade. I Sverige har vi, tills aldeles nyligen, varit helt förskonade från detta pga vaccineringen. Hur får ni ihop detta?”
   VART är dessa dödsfall?? Jo, främst i de länder som har det tämligen illa ställt med mat, vatten mm..
   http://sv.wikipedia.org/wiki/Tuberkulos#Sjukdomsutveckling
   Via denna länken kan du även finna dessa rader:
   ”I Sydafrika, det land i världen som har den högsta förekomsten av tuberkulos, ges BCG-vaccin till alla barn före tre års ålder. BCG är dock inte lika effektivt i områden där mykobakterier inte är så vanliga, och därför vaccineras inte alltid hela befolkningen i sådana länder. Den allmänna vaccination av alla barn i Sverige upphörde 1975, och nu erbjuds vaccination bara till den som tillhör särskilda riskgrupper.”
   Såååå… Du har fel, eller Wikipedia (och dess källor) har fel. Antar vi att WP har rätt, så kan du inte på allvar komma å säga att det beror på vaccineringen att Sverige är förskonat, eller hur?

   ”Jag kan tala om att också jag är mycket kritiskt inställd till massvaccineringen mot A(H1N1) men det betyder inte att jag slutar tänka och drar alla vacciner över en kam.”
   Bra, men ändå så verkar du vara okritisk mot andra och för fram galna uppgifter. Varför?

   • Korvpaketen avslöjar inte allt innehåll och du kanske skulle kontakta en korvtillverkare för ett studiebesök. Visserligen står E-numren på etiketten men är det hela sanningen?
    När det gäller influensa så finns det faktiskt ett antal människor som dör av influensa trots att de tagit årets influensavaccin.
    Håller med dig om att man inte skall dra alla vacciner över en kam men man skall definitivt lära sig hur de nya vaccinerna framställs och huruvida de är säkra eller ej.
    Wikipedia är ett forum där vem som helst kan lägga in sin sanning. Vi måste bli bättre på att söka information och söka svar utanför de satta ramarna.
    Det finns ingen annan än du själv som besluta vad du skall stoppa i din mun eller spruta in i din kropp.

 12. Den så kallade ”skeptiker”rörelsen arbetar som en oseriös reklambyrå för läkemedelsindustrin. Delar av ”skeptiker”rörelsen finansieras av läkemedelsbolag,
  och ”skeptikerna” kan säga saker som en seriös reklam byrå aldrig skulle kunna säga.
  Skeptikerna överdriver effekterna av mediciner på ett orimligt sätt ,och tonar ned riskerna för biverkningar på ett osakligt sätt. ( Alla mins väl vof-ordföranden(ingenjör),som avfärdade riskerna med Pandemrix i TV-debatt med läkaren Annika Dahqvist(”Hårtorken”))

  ”Skeptikerna” går också till personangrepp och påstår att de som verkar för
  minskad medicinförsäljning för ”Förvillare”. Dr Dahlqvist förespråkar en kost som minskar försäljningen av statiner, insulin, blodtrycksmediciner och därför påstod de att hon var ”Årets Förvillare”. De sprider lögner av alla slag om de, som de påstår är
  förvillare.
  Många läkare och forskare reagerar mot deras lögner och överdrifter( Se t ex :
  http://nymnchen.blogspot.com/2011/09/om-hur-skeptikerna-forstor-och.html ).

 13. ”Det är klart att de allra flesta med mässling tillfrisknade, men under 1930-talet dog ändå över 600 svenska barn av mässling, och betydligt fler fick allvarliga komplikationer.”

  Ursäkta, men var är logiken i detta? Så bara för att barn dog av en sjukdom för 80 år sedan ska jag av moraliska skäl spruta mitt barn full med kemikalier och muterade virus odlade på kycklingfoster? Tack, men nej tack.

 14. Efter ha läst artikeln som Herr Reimer skrivit kan man bara återigen konstatera att han fortsätter precis som han gjort tidigare i sina gamla fotspår och sprider ut sin desinformation om vacciner vitt och brett.
  Det var dock mycket bra att han länkade till vaccin.me i artikeln så folk kan gå in och läsa och själva bilda sig en uppfattning! Om nu vacciner vore så effektiva, varför blir då folk sjuka av dem? Det är något som han inte vågar nämna ett endaste knyst om… Att få skriva något dylikt i en stor svensk dagstidning är en ren skandal! Att undanhålla sanningen är inte ett dyft bättre än att ljuga och han har gjort sig skyldig till bägge två, det säger ett och annat om hans trovärdighet…!

Trackbacks

 1. […] Mats Reimer kämpar för medicinsk diktatur. Läs mer… […]

 2. […] I följande replik bemöts Mats Reimer (VoF) och hans debattartikel ”Stoppa propagandan mot BVC:s barnvaccin” i Expressen från 4 mars 2012. Läs mer: Vaccin.me […]

 3. […] Läs mer på Vaccin.me Dela det här (share): Om du kommenterar eller uttrycker en åsikt i ämnet är du personligen ansvarig för att det du skriver eller länkar till inte strider mot svensk lag. Anmäl upphovsrättsintrång via kontaktformuläret. Filed Under: Tips och notiser, VACCINATION & BIVERKNINGAR Tagged With: Mats Reimer, vof […]

Lämna ett svar till Vaccin.me: Mats Reimer (VoF) kämpar för medicinsk diktatur Avbryt svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: