Flockimmunitet kan inte uppstå genom vaccination – också vaccinerade bär på virus och bakterier

När och om man väljer att vaccinera sig, är det då inte meningen att man ska vara skyddad och känna sig skyddad? Trots alla vaccin-misslyckanden som varit och fortfarande förekommer är det konstigt nog aldrig vaccinet det är fel på.

Text: Marina Ahlm | Bild: Freedigitalphotos

År 2003 kom en artikel ut som handlar om den nästan 40 år långa debatten om relevansen av en andra vaccinationsdos mot mässling. Det har inte gått att få ett slutgiltigt resultat. Detta eftersom en genomförbar och tillförlitlig metod för bedömning av verklig immunitet saknas. Enligt WHO är dock vaccinmisslyckanden irrelevanta och beror på ”yttre omständigheter som råkat infalla vid fel tidpunkt”. (1)

En artikel från 2010 tar upp att det trots stora vaccinationsinsatser mot kikhosta ändå förekommer utbrott. Men nu är det äldre istället för barn som drabbas. Artikeln avslutas med konstaterandet att; hade man haft ett vaccin som gav livslång immunitet så hade man kunnat utrota sjukdomen men med det nuvarande kikhostevaccinet kommer det inte att gå! (2)

År 1953 började man vaccinera mot kikhosta i Sverige. År 1979 drogs vaccinet in på grund av allvarliga neurologiska skador och dålig skyddseffekt. Det tog alltså 26 år innan man kom fram till de slutsatserna! (3)

BCG, Bacillus Calmette-Guérin, består av levande mykobakterier och har funnits på marknaden sedan 1920-talet. Det påstås bita på endast två olika varianter av tuberkulos: disseminerad tuberkulos, då flera olika organ infekteras samtidigt, samt den variant som orsakar hjärnhinneinflammation. Men 70-80 % av de drabbade får lungtuberkulos (4). Då är BCG-vaccinet föga verksamt… Allvarliga biverkningar med dödlig utgång (disseminerad fatal BCG- infektion) efter BCG-vaccination förekommer, även om det anses sällsynt. Man beräknar att en tredjedel av världens befolkning är infekterad, men endast en mindre del utvecklar sjukdom och blir därigenom smittsamma (5). Skyddseffekten mot tbc av BCG-vaccination varierar mycket mellan olika studier, från noll till drygt 80 procent (6).

Sedan 1995 har man gjort stora ansträngningar i Indien för att utrota polio. En del sjukdomsfall har inträffat hos dem som fått 10 eller fler doser OPV (oralt poliovaccin). Speciellt två stora provinser har fortsatt stora problem med polioutbrott som dessutom ökat. År 2006 ökade antalet fall tiofalt. År 2007 åkte man ut för att vaccinera varje månad vilket resulterade i ytterligare ökningar av poliofall (7). Och ändå fortsätter vaccineringen… Nu år 2012 sprids det i media att Indien är nära målet att ha utrotat polio. Låter bra! Problemet är att nu får människorna istället vaccinrelaterad polio (VAPP) som varje år drabbar mellan 100-180 barn (Alex Jones). På vilket sätt är det bättre?

SBU  (Statens Byrå för Medicinsk Utvärdering) skriver såhär:

”En positiv extern effekt uppkommer när anslutningen till ett vaccinationsprogram är högt. När en tillräckligt stor andel av befolkningen (omkring 90 procent) blivit immun genom ett vaccinationsprogram kommer smittan att upphöra att cirkulera även hos de icke-vaccinerade.”

 Dock bör man observera!

 1. Det finns inga garantier för immunitet via vaccin
 2. Sjukdomsepidemier har uppstått trots högre vaccinationstäckning än 90%
 3. Smitta kan cirkulera trots hög vaccinationstäckning

Dr. Palevsky förklarar problematiken kring den så kallade flockimmuniteten via vaccinering:

”Ett av de främsta argumenten som används för att rättfärdiga detta vansinniga beteende är ’flockimmunitet’. Faktum är att vaccination inte stoppar dig från att ha bakterier eller virus i näsan, i halsen, i dina tarmar, i dina luftvägar, på huden eller i kroppen.

Men många förstår inte betydelsen av detta faktum och tror därför att om du är vaccinerad kommer du inte att bära virus, vilket i sin tur leder till att du skyddar andra. Denna tro är inte baserad på vetenskapliga fakta.

Hela konceptet med flockimmunitet är mycket intressant, eftersom vi har fått lära oss att flockimmunitet beror på att en viss andel av en befolkning får en aktiv sjukdom. Därför måste en viss procent av befolkningen få den aktiva sjukdomen för att därmed ge ett skydd till den återstående delen av befolkningen som ännu inte fått sjukdomen. De som genomgått sjukdomen blir alltså de som skyddar andra mot den också.

I vetenskapen inom vaccination drar vi slutsatsen att om vi vaccinerar en viss procentandel av människor förmedlar vi ett skydd åt dem som inte har vaccinerats. Detta har inte visat sig vara sant! För den sanna flockimmunitetsteorin bygger på en aktiv sjukdom och vi vet, trots vad vi lärt, att vaccinationer inte efterliknar den naturliga sjukdomen.

Så vi kan inte skapa samma modell för flockimmunitet via vaccinering och tro att det ska fungera på samma sätt som vid naturlig sjukdom. Men tyvärr använder vi det så, trots att det inte är möjligt och dessutom saknar vetenskapligt stöd.

Vad som är mest intressant för mig är att hela begreppet flockimmunitet förnekar att det finns en självbestämmande livscykel hos virus och bakterier. Och att det som får dem att aktiveras eller inte kanske är oberoende av andelen människor som har smittats.

Allt du behöver göra är att titta på SARS-utbrottet. Det virus som vi skulle frukta infekterade inte 70 eller 80 procent av befolkningen, vilket skulle gett flockimmunitet åt de 20 eller 30 procenten som inte fick sjukdomen. Detta beror på att viruset hade sin egen livscykel. Så sjukdomen kom och gick utan att en viss andel av befolkningen var skyddad. Det fanns inte flockimmunitet och ändå dog viruset ut på egen hand.

Vi misslyckas med att inkludera att virus har en livscykel och att de är i samklang med andra organismer och även oss. Något aktiverar dem och något stoppar dem och det har inte nödvändigtvis något att göra med andelen personer som haft sjukdomen eller som har vaccinerats.

Det är befängt att tro att ett barn som vaccinerats inte längre bär bakterier eller virus som de har vaccinerats mot. Om nu barnet är vaccinerat, varför är föräldrar och myndigheter rädda att ovaccinerade barn på något sätt bär omkring på något som deras barn inte gör, när de i själva verket ska känna sig bekväma i att deras barn är vaccinerade?

Du kan inte ha både och.

Du kan inte vaccinera och tro att dina barn är skyddade och sedan känna att dina barn inte är skyddade på grund av att det på något sätt finns vissa icke-vaccinerade barn som bär en hemlig organism som ingen annan bär.

Det går helt enkelt inte ihop.”

Text: Marina Ahlm | Bild: Freedigitalphotos

Källor:

(1) Pubmed/12877632

(2) Pubmed/20585374

(3) Vaccinationer – fördelar och nackdelar, Jackie Swartz

(4) Artikel Dagens medicin

(5) SBU

(6) Artikel Läkartidningen

(7) Artikel ScienceDirect

Fördjupad läsning:

Tuberkulos, BCG-vaccin,  Vaccination Liberation Information

Myten om ”flockimmunitet”,  Russel Blaylock MD

”Försvinnandet” av polio,  Suzanne Humphries MD

Kikhostevaccinet fungerar inte, Dr Sherri Tenpenny

Flera tveksamheter kring MPR-vaccin, Dr Sherri Tenpenny

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Margareta says

  Tack för en bra sida!
  En fråga om flockimmunitet bara:
  Man kan ju bära på virus och smitta andra även om man är vaccinerad, det är därför som flockimmunitetsteorin inte fungerar, det förstår jag. Men hur är det med ovaccinerade, som har immunitet efter genomgången sjukdom, kan dessa människor inte bära på virus utan att bli sjuka och på detta sätt smitta andra? Förstår ni hur jag menar? Är det detta som är flockimmunitetens kärna, att man inte ens kan bära virus på kroppen om man är immun?

  Detta är sista pusselbiten som jag behöver för att känna mig säker när jag blir påhoppad om att vi inte vaccinerar. Hoppas ni kan svara!

  Tack och hälsningar från Margareta

  • Virus kan infektera alla levande organismer: bakterier, växter, djur och människor. Det finns minst 600 virus som kan infektera människor. Kroppen bekämpar virusinfektioner genom att känna igen och döda virusinfekterade celler. Då virus inte är levande partiklar så är många mycket motståndskraftiga mot tuffa miljöer både utanför och innanför kroppen. Vi har många virus som ligger latenta i våra kroppar ( t ex Epstein Barr/Herpesvirus), och hålls i schack av immunförsvaret. När immunförsvaret antingen är upptaget med annat eller nedsatt, som vid andra sjukdomar eller vid behandling med immunhämmande mediciner, kan sådana virus orsaka symptom. Virus har lätt för att mutera och kan därför hitta sätt att undgå mediciners verkningar. Hur länge virus överlever utan värdceller är olika för olika virus. De kan vara på mat i veckor, och i ett kylskåp eller en frys nästan hur länge som helst. Eftersom virus behöver värdceller för att föröka sig så är sjuka människor smittspridare. Många smittoämnen kan spridas direkt via handskakning, t.ex. streptokocker, stafylokocker och rotavirus. Exempelvis om en hand med kommer i kontakt med virus eller bakterier så kan den när den kommer i kontakt med en annan person föra smittan vidare. Detta är inget som påverkas om man är vaccinerad eller inte.

   Bakterier är robusta och finns nästan överallt. Men för att bli smittad med en sjukdomsframkallande bakterie måste den komma in i kroppen, via sår eller slemhinnor. För både bakterier och virus gäller oftast att det krävs en rejäl dos av dem för att den som utsätts ska bli smittad. Storleken på den dosen är individuell och beror på hur kraftfullt en persons immunförsvar är i förhållande till en viss bakterie eller virus. Det kan vara förstärkt hos den som träffat på smittan förut och är immun, eller försvagat om immunförsvaret är nedsatt på grund av sjukdom eller medicinsk behandling: http://fof.se/tidning/2005/2/hur-lange-smittar-ett-dorrhandtag

   Massvaccineringars syfte är att virus inte ska få fäste och därmed ”dö” ut. Frågan är om detta verkligen går och är vaccinering bästa sättet att skydda sig mot sjukdom? http://www.vaccinationcouncil.org/2012/04/02/smallpox-declared-eradicated-while-still-alive-and-well-by-viera-scheibner-phd/

   Mikroorgansimer har funnits i alla tider och är upphovet till allt liv. Är det ett krig vi kan vinna och vad är det vi ställer till med i det långa loppet?

   Nämnas kan också att hade flockimmunitet fungerat med vaccin som i verkliga livet hade det räckt med att 68 % av alla barn under 15 år i befolkningen var vaccinerade för att förhindra utbrott. I själva verket ser vi utbrott i väl vaccinerade populationer med mycket högre vaccinationstäckning än så.

   The term ‘herd immunity’ was coined by Hedrich in 1933 (“Estimates of the child population susceptible to measles, 1900-1931” Am J Hyg,17:613- 630); he studied the dynamics of measles outbreaks in the Boston area between 1900 and 1930 and established that when 68% of susceptible children get measles, the outbreaks stop until there are again 68% of susceptibles.

  • ”Om det är första gången kroppen träffar på ett antigen tar det ett tag innan det hunnit bildas tillräckligt med antikroppar för att bekämpa inkräktaren. Om samma inkräktare försöker sig på en ny attack finns det kvar B-lymfocyter i kroppen som kommer ihåg den tidigare händelsen och som snabbt kan aktiveras. Dessa celler kallas minnesceller. Vid vissa sjukdomar, till exempel mässling, blir man immun resten av livet och kan alltså inte få sjukdomen igen.”
   http://www.1177.se/Halland/Tema/Kroppen/Immunforsvaret/Blodet-och-immunforsvaret/
   Immun betyder att kroppen snabbt känner igen inkräktarna och kan oskadliggöra dem men du kan ju ändå bära runt på dem tills kroppen gjort sitt arbete, som jag tolkar det…

   Hittade en intressant text här:

   Man is adapted to his environment; is coordinated with and adjusted to the universe and the cosmic rhythms. Only when his organism is impaired, from wrong living, do the natural elements of his environment– heat, cold, dampness, dryness, pollen, germs, parasites, etc.–become foes of life.
   http://chestofbooks.com/health/natural-cure/The-Hygienic-System-Orthopathy/Resistance-And-Immunity.html

   ”The whole immunizing theory is a vicious circle, and is annulled by the facts that when people do not live in a manner to enervate and check elimination, they do not become infected; and when infected, if they overcome enervation they rid themselves of infection, and stay rid of it. And a stronger attack on the citadel of germ delusion is the fact that when children are given proper care, and a normal health standard is maintained, they are not susceptible to infection. The truth in a nutshell is that the so-called infections are autogenerated, and are avoidable by rational living.”
   http://chestofbooks.com/health/natural-cure/The-Hygienic-System-Orthopathy/Resistance-And-Immunity-Continued.html

   ”Immunitet är en medicinsk term som beskriver den situation som råder när en organism har tillräckligt med biologiska skyddsmekanismer för att undvika infektioner, sjukdomar eller annan oönskad biologisk invasion. Immunitet består både av specifika och icke-specifika komponenter. De icke-specifika är antingen barriärer eller förgörare av patogener för att stoppa mikroorganismer innan de orsakar sjukdom. Andra delar av immunsystemet anpassar sig för varje ny sjukdom som organismen drabbas av.

   Specifik, även kallad adaptiv immunitet delas ofta i sin tur upp i två delar beroende på hur immuniteten alstrades. Naturlig immunitet uppstår genom oavsiktlig kontakt med en patogen, medan konstgjord immunitet uppträder vid exempelvis vaccination. Både naturlig och konstgjord immunitet kan i sin tur delas upp i ytterligare undergrupper, beroende på hur lång tid skyddet räcker. Passiv immunitet är kortlivad och varar ett par månader, medan aktiv immunitet kan vara livslång.”

   Som jag ser det så är det onödigt att utsätta kroppen för vaccinering som genom alla sina kroppsfrämmande ämnen och onaturliga ”smittväg” riskerar att belasta kroppen istället för att bygga upp och ge långvarigt skydd. Vaccinering ger oftast bara ett kortvarigt ”skydd” på några år samtidigt som man riskerar biverkningar. Immunitet betyder inte att bakterier och virus inte kan finnas på dig utan att de ej kan få fäste i din kropp och göra dig sjuk.

  • Läs även denna intressanta artikel: http://www.vaccinationcouncil.org/2012/07/05/herd-immunity-the-flawed-science-and-failures-of-mass-vaccination-suzanne-humphries-md-3/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+vaccinationcouncil+%28International+Medical+Council+on+Vaccination%29

   “The formal demonstration that both maternal antibodies and early exposure to infection are required for long-term protection illustrated that constant re-infection cycles have an essential role in building a stable herd immunity.”

   ”In a population that is not constantly exposed to the infection during early infancy under the immunologic umbrella of maternal antibodies or vaccinated thoroughly a serious risk of re-emerging infections may arise. “

   Vaccination creates a “quasi-sterile” environment that opens up the possibility of disease outbreaks.

   “Attempts to eradicate measles virus or poliovirus eliminates antigen exposure of infants to these pathogens. Such quasi-sterile epidemiological situations may actually increase the risk of outbreaks.”

   We know this is possible because there have been eruptions of measles in the USA in populations that were 100 percent vaccinated.

   “The affected high school had 276 students and was in the same building as a junior high school with 135 students. A review of health records in the high school showed that all 411 students had documentation of measles vaccination on or after the first birthday, in accordance with Illinois law.”

   Within the scope of vaccination, when a quasi-sterile situation is created, and measles breaks out in the midst, the only solution within that paradigm is to vaccinate more people, more often. This is a backwards solution to the problem when considering who remains susceptible even in the face of full compliance: infants and non-immune adults. Susceptible age groups have essentially traded places since vaccinating. What used to happen with measles is that infants were protected by maternal antibodies, adults were protected by continued exposure, and infected children handled the disease normally and became immune for long periods of time. So, while measles vaccines have decreased the expression of measles infections, it has not necessarily improved the bigger picture. And certainly there are numerous troubles with the side effects of the vaccine.

 2. Henrik R. says

  Tack för förtydligandet, Marina, hoppas du ursäktar några vidare frågor;

  Vad är signifikansen av HUR sjukdomen smittar? Givet att man tror att vaccination är bra (vilket de som vaccinerar uppenbarligen gör) och att polio smittar med förorenat vatten så är det väl inget konstigt med att vaccinera på platser med förorenat vatten?

  Jag har sannerligen inget emot att ni kritiserar vaccin, jag har själv barn och vill gärna lära mig mer. Jag tycker dock att denna sida inte lyckas presentera riskavvägningen. Ta t.ex. detta med polio i Inden. Du säger att 180 barn får vaccinrelaterade polio, vilket naturligtvis är mycket tråkigt för dessa barn (och verkar bero på att de använder s.k. ”försvagat vaccin” som ges oralt istället för injiceras med s.k. ”avdödat vaccin” som verkar säkrare). Men varför är det inte relevant att jämföra detta med de uppskattningsvis 150000 poliofall Indien hade 1985, vilket torde resulterat i sisådär 1500 förlamningsfall? Detta historiska scenario verkar för mig mycket mer hemskt än det du beskriver sker i dagsläget.

  Jag vore ytterst tacksam för ett svar på denna sista fråga – för kanske är det så att vi tänker helt olika här? Jag tänker på avvägningen mellan två olika risker, där lägre risk är bättre. Har du någon annan filosofi? (Kanske att dessa 180 barn, så att säga, offras för de osmittades skull, eller dylikt.)

  • Ja, vi tänker olika på vad som är bra förebyggande åtgärder. Om vattnet förorenas av avföring kan det ju kanske vara en god ide att se till att tillverka ett bra avloppssytem.

   År 1988 rapporterades det 35 251 poliofall världen runt varav ca 50 % var i Indien. Så om där var 150 000 poliofall 3 år innan så var där ju en bra nedgång trots dålig immunisering. Man började nämligen med OPV i Indien redan 1978.

   http://www.who.int/bulletin/archives/78(3)321.pdf

   Vad som är bevis för en person är inte bevis för en annan och därför måste man ofta göra sina egna efterforskningar.

   Jag förstår att du är ute efter mer konkreta bevis av eventuella skador som kan uppkomma efter vaccinering och för tillfället kan jag rekommendera vidare läsning här:
   http://vaccin.me/2012/01/19/vaccines-and-brain-inflammation/
   http://vaccin.me/2012/01/05/vaccinbiverkningar/

   På denna sidan kan du hitta människor som arbetar med att få ut baksidan av vacciner. Finns en massa länkar:
   http://vaccin.me/category/experter/
   B la http://drtenpenny.com/Health_Needle.aspx och http://drtenpenny.com/when_parents_question.aspx

   Anledningar till varför vi ska vaccinera hör man titt som tätt så det är inget vi känner att vi behöver bidra med. Dessutom är vi starkt skeptiska till hela förfarandet. Här har du iaf Socialstyrelsens ”bevis”:
   http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8825/2008-126-9_20081269.pdf

  • Fram till 1996 var alla fall av förlamning och nedsatt muskelstyrka utan uppenbar orsak (t ex trauma ) diagnosticerade med polio. Så endast därefter kan man vara säker på hur många poliofall Indien egentligen hade. Så det är svårt att avgöra hela sanningen om vaccinets roll i det hela.

   http://www.know-vaccines.org/PDF/PolioEradication.pdf

   The National Polio Surveillance Project (NPSP) became fully operational by end of 1997.
   The number of polio cases in India was 13000-38000 per annum during the 1980s presently, polio cases have dramatically declined. This reduction is incorrectly being attributed to polio vaccine only; however additional reasons for the reduction in the incidence of polio include the following:

   1. Change in the diagnostic criteria:

   A. Up to 1996: All reported cases of flaccid paralysis were labeled as polio cases,

   B. 1997 onwards: An AFP Case is labeled as polio in presence of one or more of the following: (i) wild poliovirus detected in stool sample, (ii) residual paralysis observed after a period of 60 days of onset of paralysis, (iii) patient died, or (iv) pa- tient lost to follow-up. For example there were 10408 and 9587 reported AFP cases during 1990 and 1999, respectively. In 1990 all 10408 cases (100%) were labeled as polio cases, but in 1999 only 2817 cases (29%) were labeled as polio cases.

   2. Immunity induced by polio vaccine.

   3. Immunity induced by wild polioviruses after natural infection.

   4. VAPP cases are not mentioned in the available figures.

   5. Under reporting due to cases of polio being wrongly discarded because if wild polioviruses are not detected in stool samples of AFP cases, such cases are discarded as non-polio even without 60-day follow up.

   6. Lack of exposure to wild polioviruses because of improvement in hygiene and sanitation. It may be pertinent to state that the incidence of polio declined appreciably from the third decade of the twentieth century in England, America and industrialized countries of Europe, i.e., long before polio vaccines became available during the late 1950s. As no studies have been conducted in the recent past regarding antibody generation by OPV, it is difficult to assess how many cases of polio have actually been prevented by vaccine.

   Y. Paul/Medical Veritas 3 (2006) 781–785

 3. Henrik R. says

  Hej Marina.

  Kan du inte utveckla detta lite:

  ”Problemet är att nu får människorna istället vaccinrelaterad polio (VAPP) som varje år drabbar mellan 100-180 barn. På vilket sätt är det bättre?”

  Siffrorna i den artikel du citerar anger att antalet poliofall år 1998 var 1934 st. Detta var tre år efter vaccinering infördes vilket resulterade i ”Remarkable decline in polio incidence”, vilket torde antyda att antalet poliofall innan 1995 var betydligt fler.

  I mina öron låter det som man väljer mellan
  1. inte vaccinera, vilket leder till många tusen poliofall
  2. vaccinera, vilket leder till ca 150 vaccinrelaterade poliofall.

  Frågan du ställer ”På vilket sätt är det bättre?” verkar då konstig, eller missförstår jag något?

  • Hur smittar polio? Jo, t ex via förorenat vatten. Vad är då meningen med att åka till länder med förorenat vatten och åka land och rike runt i åratal för att få i miljontals människor vaccin? Var är det långsiktiga tänket? 90-95% av alla som blir smittade får praktiskt taget inga symtom alls. 5% får förkylningssymtom och resterande 0.1-1% får olika poliosymtom med förlamningar på olika delar av kroppen. Oavsett symtom får man ett livslångt försvar. Vaccinerna får du ta regelbundet hela livet och i många fungerar inte vaccinet trots upprepade doser och man riskerar utveckla vaccinrelaterad förlamning. Dessutom kan personer efter intag av OPV smitta andra. Sista stora polioepidemin i Sverige var 1953 med över 5000 poliofall som sjönk till 200 fall innan vaccinationen hade börjat. Man vet också att toxiner som t ex DDT försvagar immunförsvaret och gör att man blir mer mottaglig för att få allvarliga konsekvenser av olika virus. Så svaret på din fråga är att jag väljer ett mer långsiktigt och hållbart arbete för att förebygga sjukdom och smittspridning. Minska föroreningar i vår omgivning, kunskap om hur man förhindrar smittspridning, rent vatten o sv… Virus kommer vi få leva med vare sig vi gillar det eller inte.

   Mer om polio här:
   http://www.vierascheibner.org/index.php?view=article&catid=41%3Apolio&id=60%3Atetanus-and-polio-vaccines-some-facts-for-parents-&option=com_content&Itemid=58

   http://www.whale.to/vaccines/polio_nonoutbreak.html

 4. Tack Marina för denna utmärkta upplysande redogörelse!

  Det var de argumenten jag behövde.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: