Mats Reimer kämpar för medicinsk diktatur

Mats Reimer

Mats Reimer har med sina utspel gentemot de som väljer att tacka nej till vaccinering tydligt visat att han inte förstått de etiska reglerna som en läkare jobbar under. I följande replik bemöts Mats Reimer (VoF) och hans  debattartikel ”Stoppa propagandan mot BVC:s barnvaccin” i Expressen från 4 mars 2012.

Text: Marina Ahlm

Läkaren ska behandla patienten med empati, omsorg och respekt och får inte genom sin yrkesauktoritet inkräkta på vederbörandes rätt att bestämma över sig själv.

Läkaren ska aldrig frångå principen om människors lika värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande behandling eller bemötande.

Läkaren ska bemöta sina kollegor som han/hon vill bli bemött av dem. Utan att träda patientens intressen förnär ska läkaren respektera sina kollegors arbete och så långt det är möjligt undvika att undergräva kollegors relationer till patienten.

Läkaren ska respektera patientens rätt till information om sitt hälsotillstånd och möjliga behandlingsalternativ och om möjligt i behandlingen utgå från informerat samtycke samt avstå från att lämna upplysningar som patienten inte önskar.

Läkaren ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, ständigt söka vidga de egna kunskaperna samt efter bästa förmåga och med omdöme bidra såväl till den vetenskapliga utvecklingen som allmänhetens kännedom om denna. Efter förmåga ska läkaren alltid ställa sin kunskap till förfogande.

  • Var är de vetenskapliga bevisen för att de som tackar nej till vaccin utsätter sina barn för fara?
  • Var är de vetenskapliga bevisen för att vaccin inte leder till onödiga iatrogena sjukdomar?
  • Var är de långsiktiga studierna som bevisar vacciners säkerhet?
  • Var är de vetenskapliga bevisen för att vaccinerade är friskare och har bättre hälsa än ovaccinerade?
  • Var är de vetenskapliga bevisen för att ovaccinerade utsätter vaccinerade för fara? Och skulle där finnas sådana bevis faller ju hela syftet med att vaccinera överhuvudtaget!

Det är uppenbart att Mats Reimer motarbetar allmänhetens rättighet att få inblick i alla sidor av ämnet vaccination. Det är orimligt att en läkare tillåts sprida skuldbeläggande propaganda för att tvinga föräldrar till en förebyggande hälsovård många inte önskar.

Mats Reimer borde förbjudas att sprida ovetenskapliga påståenden om att vaccin är det samma som solidaritet.

Vi vill ha kvar vår demokrati och rätten att själva få bestämma över våra liv!

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Trackbacks

  1. […] Är någon av VoF eller (anti)Humanisterna remissinstans för myndigheter på riksnivå? Har någon av dem politisk inflytande? Ja det senare på ett odemokratiskt sätt beskrivet av många forskare, journalister och drabbade. Såsom Professor Germund Heslow som lämnade VoF med detta öppna brev. Några andra länkar: Länk1, Länk2, Länk3 Länk4, Länk5, Länk6, […]

  2. […] Är någon av VoF eller Humanisterna remissinstans för myndigheter på riksnivå? Har någon av dem politisk inflytande? Ja det senare på ett odemokratiskt sätt beskrivet av många forskare, journalister och drabbade. Såsom Professor Germund Hesslow som lämnade VoF med detta öppna brev. Några andra länkar: Länk1, Länk2, Länk3 Länk4, Länk5, Länk6, […]

  3. […] Har någon av dem politisk inflytande? Ja det senare på ett odemokratiskt sätt beskrivet av många forskare, journalister och drabbade. Såsom Professor Germund Heslow som lämnade VoF med detta öppna brev. (Några andra länkar: Länk 1, Länk 2, Länk 3 Länk 4, Länk 5, Länk 6) […]

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: