Stoppa vaccinering med Gardasil!

Socialstyrelsen skriver på sin hemsida: ”HPV står för humant papillomvirus och är ett virus som kan orsaka livmoderhalscancer. Viruset smittar via sexuell kontakt. En liten del av alla som smittas får en långdragen infektion under många år. Då finns en risk att celler i livmoderhalsen förändras och utvecklas till cancer. Vaccinationen är inriktad mot de två celltyper som orsakar flest fall av sjukdomen, vilket i praktiken motsvarar ett skydd mot cirka 70 procent av all livmoderhalscancer. Därför är det viktigt att flickan som vuxen går på regelbundna cellprovskontroller.” (egen kursivering/förf. anm.)

Text: Ninnie Sjösten, gästskribent

Vårdguiden.se berättar att i Sverige får färre än 400 kvinnor per år livmoderhalscancer, medan omkring 30 000 får veta att de har misstänkta förstadier av någon grad, så kallade cellförändringar. De flesta kvinnor som utvecklat livmoderhalscancer har inte lämnat cellprov regelbundet. Regelbunden cellprovskontroll gör att förstadierna, cellförändringarna, kan upptäckas i tid och behandlas genom en enkel operation. Att gå på regelbundna cellprovsundersökningar ger ett gott skydd mot livmoderhalscancer. Sedan vi började med cellprovskontroller i slutet av 60-talet, har antalet livmoderhalscancerfall halverats.

Gardasil sägs kunna skydda mot 70 procent av cancerfallen, ca 280 kvinnor. Enligt Gardasils hemsida dör ca 30 procent av de som får livmoderhalscancer, ca 120 kvinnor. Med hjälp av Gardasil skulle den siffran enligt dem själva kunna vara 84 istället. Men skulle fler göra cellprovskontroller, skulle vi alltså ändå kunna sänka antalet cancerfall kraftigt.

”Tack vare att allt fler kvinnor kommer under behandling på ett tidigt stadium, blir de flesta friska och återvänder till sitt normala liv.”

Cancerfonden.se

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering) menar att vi har orealistiska förväntningar på cancervaccinet. Överdrivna förväntningar på effekten av en allmän vaccination riskerar att leda till att färre kvinnor i framtiden deltar i cellprovskontrollerna och därmed uppstår nya hälsorisker. De befintliga vaccinerna kan inte ersätta cellprovskontrollerna, utan måste i stället värderas som ett möjligt komplement. Det är oklart hur länge vaccinet skyddar. Det finns även risk att kvinnor tror sig vara skyddade mot livmoderhalscancer och då glömmer bort andra könssjukdomar och i värsta fall HIV.

I Fass kan man läsa om innehållet i Gardasil: ”2 L1 protein i form av viruslika partiklar framställda i jästceller (Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 (Stam 1895)) med hjälp av rekombinant DNA-teknik. Adsorberat på amorft aluminiumhydroxifosfatsulfat-adjuvans (225 mikrogram Al).”

Rekombinant DNA-teknik innebär genmodifiering och kan leda till oanade konsekvenser. Enligt vissa oklara källor innebär rekombinant DNA-teknik att substanser i vaccinen kan penetrera blod-hjärnbarriären och orsaka grava skador.

Aluminium antas kunna bidra till Alzheimers, enligt till exempel alzheimers.org.uk.

Biverkningar som rapporterats sedan introduktionen på marknaden inkluderar svimningar, ibland åtföljda av skakningar eller stelhet. Även om svimningsepisoder är mindre vanliga ska patienter observeras under 15 minuter efter att de fått HPV-vaccinet. Allergiska reaktioner som kan inkludera svårighet att andas, väsande ljud (bronkospasm), nässelutslag och utslag har rapporterats. Några av dessa reaktioner har varit allvarliga.

Liksom för andra vacciner innefattar biverkningar som rapporterats under allmän användning följande: svullna körtlar (hals, armhåla eller ljumske), Guillain-Barrés syndrom (muskelsvaghet, onormala känselförnimmelser, krypningar i armarna, benen och överkroppen), yrsel, kräkningar, ledsmärta, värkande muskler, ovanlig trötthet eller svaghet, frossa, allmän sjukdomskänsla, ökad risk för blödningar och blåmärken samt hudinfektioner.

Nättidningen Newsvoice skriver att det finns hundra olika typer av papillomvirus. De flesta läker ut av sig själva. Gardasil påstås skydda mot fyra typer. Två av dessa – typ 16 och 18 som anses vara de mest ansvariga för livmoderhalscancer – har en smittofrekvens på endast 1,5 procent respektive 0,8 procent. Dessutom läks 90 procent av infektionerna ut naturligt (självläkning), enligt en studie publicerad i The Journal of the American Medical Association.

En rapport avslöjar att FDA under flera år känt till att det inte finns ett samband mellan HPV och livmoderhalscancer. Däremot kan vaccinering av kvinnor som redan har en oförarglig infektion av ett av de virus som Gardasil påstås skydda mot, orsaka att infektionen aktiveras och det kan innebära en cancerrisk. Med andra ord kan Gardasil ge cancer, något som läkemedelsbolagen självklart mörkar.

I en rapport från 2007 dras följande slutsats:  ”Inga säkra bevis observerades av vaccinets terapeutiska effekt, alltså inga bevis för att vaccinet har någon som helst effekt. Gardasil är inte bara värdelöst utan till och med farligt. Det har rapporterats 9000 biverkningar inklusive förlamningar, fosterskador, spontana aborter och 27 dödsfall efter vaccinering mellan åren 2006 och 2008 i USA.”

Jaqueline Lindström är en 18-årig tjej som tog vaccinet för några år sedan. Efter varje spruta (totalt tre stycken) fick hon gradvis mer och mer skakningar. Hon sökte vård, skickades bara vidare till olika läkare och fick bland annat göra en MR-undersökning. Till slut var det en läkare som sade att det kunde vara kopplat till vaccinet, då han hade stött på flera unga flickor med samma skakningar som börjat efter att de tagit vaccinet.

Skakningarna är något jag lever med varje dag och skakningarna är inget som underlättar i min vardag. När jag är trött eller utmattad efter ansträngning så skakar både fötterna, knäna och händerna okontrollerat, vilket är ofantligt jobbigt för mig. Efter att jag tog dessa sprutor så svimmar jag även väldigt lätt. Gör det flera gånger i månaden och måste vara jättenoga med att äta och dricka ordentligt. För om jag hoppar över maten eller inte har tid att äta så svimmar jag. Likadant så brukar jag svimma medan jag duschar på grund av att det blir sämre med syre (dock inte så pass lite syre att en frisk människa hade svimmat).

Jaqueline Lindström

Epoch Times berättar om den tidigare fullt friska Lucy Hinks som varken kan gå eller tala efter att ha injicerats med den tredje dosen av vaccinet Cervarix, ett vaccin mot humant papillomvirus (HPV) och livmoderhalscancer. De svåra sviterna gör att hon sover upp till 23 timmar per dag. Nu varnar Lucys föräldrar för biverkningarna av vaccinet:

”Vi känner oss lurade eftersom vi och de flesta föräldrar litar på hälsovårdsmyndigheterna när det gäller våra barns liv.”

Lucys mamma

Reklamutskicket och hemsidan  www.gardasil.se är anmälda till Konsumentverket för missledande information och reklam: Dok.id. 163127 registrerat 2009-06-29 hos Konsumentverket. Jämför med Pandemrix och narkolepsiskandalen. Ingen tog det på allvar i början, men det visade sig vara sant. Med det i färskt minne borde man vara ännu mer vaksam nu.

Man kan söka på Youtube och hitta ett antal kvinnor som berättar om sina biverkningar, eller om döttrar/systrar/vänner som dött efter sprutan. Det rapporteras även om över 100 dödsfall, blodproppar, missfall, missbildningar på nyfödda, kräkningar, svimningar/kollaps, koma, kramper, lågt blodtryck samt ryckningar i ansiktsmuskler, armar, händer, ben och fötter.

Var och en måste bilda sin egen uppfattning om man bör ta vaccinet eller ej. Men jag anser att det hör till alla föräldrars ansvar att läsa på innan de ger sina döttrar detta vaccin. Går man på kontroller regelbundet och använder kondom, om man inte har ett fast förhållande, är det ett mycket gott skydd mot livmoderhalscancer. Min dotter kommer INTE att få ta Gardasil!

Text: Ninnie Sjösten, gästskribent

Källor:

Gardasils hemsida

Socialstyrelsen – Allmän del av vaccinationsprogrammet

Vårdguiden – Cellförändringar i livmoderhalsen

Vårdguiden – Livmoderhalscancer

Cancerfonden – Livmoderhalscancer

SBU – Orealistiska förväntningar på cancervaccin

Fass.se – Produktfakta

Alzheimers och aluminium

Newsvoice – Vaccination med Gardasil kan ge cancer och andra biverkningar

”A sad girl – Vaccinet som ökar risken för cancer”

Jaquelines blogg

Epochtimes – 13-årig flicka kan varken gå eller tala efter HPV-vaccination:

FDA – Amerikanska livs- och läkemedelsverket

CDC – Rapporter om biverkningar


ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Förälder says

  Min dotter har börjat skaka ca 3 veckor efter vaccination. Om vaccinationen är anledningen till dessa vet vi inte men jag skulle behöva komma i kontakt med någon som har mer insikt i biverkningarna, tex läkaren som nämns i artikeln.
  Hur går jag tillväga?

 2. Kirsi Salomaki says

  Min dotter har svåra biverkningar och hennes skolgång är obefintlig sedan ett år tillbaka. Hon kan inte gå ut grundskolan m sina kompisar och vår glada livliga sporttjej är bunden till hemmet. Hjälp!!

 3. Det kommer oavsett argument att vara absurt att pojkar ska ta ett vaccin utvecklat mot livmoderhalscancer.

 4. För min del kan man komma med vilka förklaringar man vill, men att pojkar ska ta ett vaccin utvecklat mot limoderhalscancer, kommer alltid att vara absurt.

 5. Vaccinationshysterin och läkemedelsbolagens pengahunger får mej att må illa…MIN dotter kommer självklart INTE att vaccineras!

 6. Ni har glömt lägga in att CDC säger att vaccinet kan orsaka dödsfall, det skriver dock inte fass ut (sist jag kollade iafl).
  Men är det inte lite konstigt att killar också ska vaccineras. Vad jag kan förstå av manlig anatomi så har inte killar en livmoder.

  • ”Gardasil was tested in over 11,000 women in the United States and around the world, and found to be safe and effective in preventing serious HPV-related diseases. These studies showed that in women who have never been infected by HPV types 6, 11, 16, or 18, the vaccine is highly effective” Detta enligt CDC. Det jag reflekterar över är om hur annorlunda det blivit om man följt 11.000 friska kvinnor utan vaccin som heller inte hade smittats med HPV viruset…

   ”If young girls were dying or becoming permanently disabled after receiving a vaccine approved by the FDA, wouldn’t you want the agency to pull the vaccine off the shelves and conduct more research? That’s exactly the situation we’re in today. But unfortunately calls to the FDA to do something about it have fallen on deaf ears — even as the situation appears to worsen.” http://www.factoverfiction.com/article/3078

   VAERS Line List Report http://www.judicialwatch.org/files/documents/2010/VAERS-052009-to-092010.pdf

   ”The Gardasil shot is simply not worth the risk of paralysis, death, or countless other side effects” http://www.infowars.com/uncovered-fda-documents-reveal-26-more-gardasil-deaths/

   ”A government report released Tuesday raises new questions about the safety of the cervical cancer vaccine Gardasil. The vaccine has been linked to 32 unconfirmed deaths and shows higher incidences of fainting and blood clots than other vaccines.” http://abcnews.go.com/Health/CancerPreventionAndTreatment/gardasil-hpv-vaccine-faces-safety-questions/story?id=8356717#.T5-JtO3quXU

   ”The parents of a 14-year-old girl who died following Gardasil vaccinations provided by the Quebec government are suing the manufacture of the HPV vaccine, pharmaceutical giant Merck Frosst, as well as three doctors and a clinic, for $197,000.” http://www.lifesitenews.com/news/parents-sue-after-quebec-teen-dies-following-gardasil-vaccination

   ”Pojkar har inte lika stor nytta av vaccination som flickor. Pojkar kan vaccinera sig mot HPV för att få skydd mot kondylom och visst skydd mot ovanliga former av cancer i till exempel ändtarmsöppningen och på penis. För att vaccinet ska ge ett skydd, ska man inte vara smittad med HPV. Därför är det bäst att vaccinera sig innan man har haft sex första gången. Man kan vaccinera sig även om man har haft sex, men ju fler sexuella kontakter man haft desto mindre nytta har man av vaccinationen. HPV-vaccination av pojkar ingår inte i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, och om man vill vaccinera sig betalar man vaccinationen själv.” Enligt 1177.Halland

  • Bill Gates sa i ett föredrag från 2010 att för klimatets skull så måste CO2 halten ner till noll. Jag slog upp CO2 i en medicinsk uppslagsbok och det är en gas som följer med ut med den luft människan andas ut. Jag läste också mycket om ”gardasil flickornas” biverkningar. Man får inte glömma bort en viktig biverkning, de tycks komma in i klimatkteriet i förtid, mensen upphör och de kan inte få barn längre fram. Jag tror att det är en viktig aspekt för tillverkarna. Det är en grym sanning tror jag.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: