Medicinhistoriker: Sverige är på väg att kopiera USA:s massvaccineringspolicy

Stelkramp vaccin

Christer Nilsson - Foto: Johan ArvidssonDEBATT. Något nytt håller på att hända i Sverige. I ökande takt är vi på väg att kopiera USA:s massvaccinering av sitt folk. 2015 års influensavaccin var uppseendeväckande verkningslöst, 3,4 procent. Det är sensationellt att Socialstyrelsen inte bett alla pensionärer om ursäkt och beordrat tillverkarna att återbetala kostnaderna, skattepengar rakt i sjön.

Text: Christer Nilsson, medicinhistoriker, författare | Foto: Johan Arvidsson

På eget bevåg utökar just nu också många landsting vaccinationsprogrammet, barn kan vaccineras mot rotavirus och hepatit B. Nytt är att alla vårdinrättningar har affischen som uppmanar 10-12-åriga flickor att ta Gardasilsprutorna, alltmedan varningsklockorna ringer ihållande om vaccinets svåra biverkningar och ökande antal dödsfall. Det är ett oroande scenario som just nu håller på att växa fram.

Svenska pojkar vaccineras nio gånger från 3 månader och upp till 14-16 år. Flickor tio gånger. Vacciner som kan innehålla både kvicksilver och aluminium och även vara förorenade med andra virus. En blandning som kan vara cancerframkallande, neurotoxisk och orsaka autoimmuna reaktioner. Många föräldrar är inte medvetna om vilka risker deras barn utsätts för.

Vaccinering är fortfarande helt frivillig

I Sverige finns inga krav på obligatorisk vaccination. Det är oroväckande få föräldrar som vet att de kan tacka nej. Knappast några är upplysta om att de har ett val. Sålunda fattas ofta passiva beslut – man väljer att vaccinera sitt barn därför att man aldrig har funderat på att låta bli. Socialstyrelsen betonar ständigt samhällsnyttan medan den enskildes lidande i form av biverkningar mer eller mindre förringas eller, värst av allt, hemlighålls av läkemedelsindustrin. Mörkertalen är stora.

Metastudier visar att max 10 procent av biverkningarna rapporteras till databaserna. Detta är problematiskt. Än värre är att vaccinerna inte genomgått regelrätta placebokontrollerade studier och inte heller är evidensbaserade och därför saknar vetenskapligt stöd vad gäller verkningsgrad och ofarlighet, vilket betyder att vacciner kan vara verkningslösa – eller direkt farliga.

Forskarvärlden vet att många biverkningar inte uppstår akut och därmed inte sammankopplas med vaccinationen. Svenskar vaccineras nu mer än någonsin. Hur kan vi ha låtit oss invaggas i föreställningen – med av myndigheter ständigt upprepat mantra – att man som frisk måste vaccinera sig i denna kolossala omfattning för att få behålla hälsan, trots att vi har fötts med ett robust immunförsvar som sedan stenåldern skyddat oss från sjukdomar? Har vi blivit manipulerade och hjärntvättade?

Flickorna övervakas i 15 minuter i rum med hjärtstartare

På 1900-talet formligen exploderade vaccintillverkningen. Immunologexperter varnade ihållande för att ju fler vacciner vi tog desto mer försvagades immunförsvaret. Tre vacciner granskas här : mot lunginflammation, mot influensa samt Gardasil mot HPV.

Gardasil sägs skydda mot humant papillomvirus som i sin tur antas framkalla livmoderhalscancer. Flickor erbjuds Gardasil gratis. Statens propaganda är intensiv – men bakom vaccinet finns obehagliga sanningar: en riskfylld cocktail av genetiskt modifierat DNA, farliga halter av aluminium samt det cancerframkallande polysorbat 80 och giftigt natriumborat ( förbjudet i flera länder.)

Flickorna övervakas i 15 minuter i rum med hjärtstartare, syrgas och akutväska med adrenalin m.m. eftersom akuta biverkningar kan uppstå: yrsel, kräkning, svimning. Långsiktiga biverkningar är: epileptiska anfall, svullna lymfkörtlar, ledvärk, svaghet, stor trötthet, frossa, feber, kroniskt nedsatt immunförsvar, förlamning och – död. 196 flickor har dött av Gardasil och nästan 34 500 fall av biverkningar har rapporterats fram till december 2014 enligt CDC:s egen statistik, USA:s motsvarighet till Socialstyrelsen.

Hur kan Läkemedelsverket se svenska flickor i ögonen och påstå att deras information är allsidig och ärlig? Borde man inte i stället överväga att sluta med Gardasil efter alla dessa dödsfall och biverkningar?

Vacciner som ger svåra biverkningar och är verkningslösa

Pneumovax mot lunginflammation erbjuds gratis till personer 65+ och till barn över 2 år. Ett vaccin med så låg verkningsgrad att placebo kunde haft samma effekt. Innehåller aluminium och formaldehyd vilket aldrig borde ges en levande varelse. Svåra biverkningar med hög feber och kraftig inflammation rapporteras hos fler än 10 procent av konsumenterna.

Influensavaccinet 2015 var verkningslöst (skyddet endast 3,4 procent enligt brittiska The Pharmaceutical Journal) och frågan är om det någonsin varit värdefullt. Tvärtom, influensavaccin har visat sig öka dödligheten eftersom det skadar immunförsvaret.

Pandemrixskandalen 2009 mot influensaviruset H1N1 vållade 355 fall av narkolepsi bara i Sverige (anmälda fall fram till november 2014) vilket förstörde dessa ungdomars liv för all framtid. Den klassas nu som jämförbar med Neurosedynkatastrofen på 1950-talet. Vem ska ställas till ansvar för detta?

Text: Christer Nilsson, medicinhistoriker, författare

Fotnot: För första gången på svenska har utkommit en utmärkt översikt över alla vaccinerna:
Mayer Eisenstein och Neil Z. Miller
Vaccinationer: risker och skador, 346 s. Anarchos 2015

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Gis Gustensen says

  Jag är en oldie men tackar mej själv att jag avstod vaccinen mot grispesten.
  Man får ta lite chanser i livet och nu kommer ingen vaccin över min tröskel
  efter den här fruktansvärda olyckan som hänt mest med ungdomar.
  Till regeringen -kom inte dragande med någon likaprincip utan nu ger ni alla
  oförtjänt drabbade en ersättning för att dom knappast kommer att kunna få
  ett värdigt liv!! 10 miljoner räcker inte långt som delkompensation en gång.

 2. Aven morden efter operationer, som jag ar ett offer for. De satter i gifter i kroppen nar vi opereras och inget vet for att doda oss sakta men sakert, lite i taget, samtidigt som de isolerar offren.

 3. Margareta Lundström says

  Vaccinindustrin litar fullständigt på vår naivitet och blinda tro på experter.
  Det kan de tryggt göra för vi erbjuder oss själva och våra barn utan betänkligheter till vaccinatörerna. I Sverige behöver vi inte göra vaccination obligatoriskt som man gör i USA
  Tillit kan vara trevligt men farligt i sammanhang, där tilliten är förutsättningen för vaccinindustrins lönsamhet.
  Det är som om vi inte kan föreställa oss att man kan bli skadad av vaccin. Men att vaccinering innebär en risk, det är både myndigheter, läkarvetenskapen och läkemedelsindustrin medvetna om. Men det är det inget som talar om.
  Tvärt om så tystas all kritik ner.
  ”När alla skyddsbarriärer mellan läkemedelindustrin och barnen är raserade – det gäller även staten, övervakande myndigheter, hälsovårdande myndigheter, juridiken och media. Då finns det bara en skyddsbarriär kvar och det är föräldrarna.”
  Robert F.Kennedy Jr

 4. tyst folkmord tänker jag. men tack o lov finns det förnuftiga röster kvar.

 5. KAJ Marc-Wogau says

  Vi har tillåtit att situationen uppstått att ingen numera har personligt ansvar för resultat av vad de gjort eller inte gjort. Ingen politiker, kommunalanställd, endast privatmarknaden har en del anställda med eget ekonomiskt resultatansvar. Då blir det som det är.

Trackbacks

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: