Vaccines and Brain Inflammation

Inflammation is a biochemical process resulting from pathogens, irritants, or damaged cells. It should not be compared to infection, although inflammation can result from infection. A cascade of biochemical events propagates and matures the inflammatory response, involving the local vascular system, … [Read more...]

Vaccinering är inte immunisering

"En av de mest tillförlitliga böckerna för föräldrar som vill avsluta förvirringen en gång för alla om huruvida de bör vaccinera eller inte". Innehåll från 2:a upplagan 2012 av Dr Tim O'Shea Pourcyrous studie: En peer reviewed medicinsk studie visar exakt hur vacciner orsakar skador och … [Read more...]