”Efter vaccinationen slutade Magnus att prata och titta oss i ögonen”

Alla vet att vacciner är underbara. Alla bara ”vet” att vacciner är ofarliga och skyddar mot sjukdomar. Det är ju den informationen man får. Men hur vet man att det verkligen är sant? Det bara måste vara sant…eller?

Text: Alan Rees   /  Foto: Lasse Svensson

Artikeln har tidigare publicerats i Näringsmedicinsk Tidskrift nr 4, 2008. Återpublicering med författarens tillstånd.

Även jag var vaccintroende en gång i tiden – tills min son Magnus blev svårt skadad av vacciner. Födseln var normal och han utvecklades normalt. Vi har honom inspelad på videoband och filmerna visar att han var en social liten kille. Han kunde prata, men efter vaccinationen slutade han. Han slutade titta oss i ögonen och han skrek hela tiden. Något allvarligt hade hänt.

När han var två och ett halvt år började han avvika från barns normala utveckling. Han blev autistisk, inkontinent och  berövades sin talförmåga. Som så många andra föräldrar såg jag hur ett friskt barn, som pratade och skrattade, vaccinerades bort. Nu behöver han konstant vård som kommer att kosta skattebetalarna miljoner.

För sent började jag forska i ämnet vacciner och upptäckte till min häpnad att vacciner inte skyddar mot sjukdomar! Ovaccinerade grupper löper mindre risk att insjukna än vaccinerade. (1) (2) Sedan upptäckte jag att vacciner används rutinmässigt i laboratorier for att framkalla hjärnskador hos råttor (3) och att forskare som Mady Hornig framkallar autismliknande beteendestörningar hos råttor med hjälp av just vacciner. (4)

Hur är det möjligt? Vad innehåller vacciner som är så farligt? Svaret är:  0,01-0,25 % vardera av formaldehyd, kvicksilver (eller ersättningen 6-feno-oxyetanol, ett protoplasmiskt gift), aluminium, färgförtunning, kylarvätska, färgämnen, rengöringsfenoler, lösningsmedel, borax, desinfektionsmedel, natriumglutamat, glycerol, sulfit- och fosfatsammansättningar, polysorbat 80/20, sorbitol, polyribosylribitol, betapropiolakton, amfotericin B – samt andra kemikalier, plus hydrolyserat gelatin, kasein, blod och vävnad från döda djur (till exempel ko, kycklingembryo, apa, får, gris, hund etc.), celler från aborterade människofoster, muterade människovirus, förorenande djurvirus (till exempel sv40, vilket orsakar cancer hos människor), bakterier, bakteriella endotoxiner, antibiotika, jäst samt DNA från djur, bakterier och virus (som när det injiceras kan införliva sig med mottagarens DNA).

Inte att undra på att vi har en epidemi av autism, beteendestörningar och läs- och skrivsvårigheter. Andra sjukdomar som drabbar vaccinerade och har ökat lavinartat  i takt med ökad vaccinering inkluderar cancer, astma, allergi, plötslig spädbarnsdöd och multipel skleros. Vaccintillverkare erkänner helt öppet i sin produktinformation att sådana sjukdomar uppstår efter vaccinering (men förnekar allt samband naturligtvis – precis som tobaksindustrin gjorde på sin tid med sina produkter). Och nu ska tredje världens barn bli vaccinerade och få samma sjukdomar. Redan nu ökar de katastrofalt. Sedan USA lyckades sälja sina vacciner till kineserna, till exempel, har antalet autistiska barn i Kina ökat från noll till 1,8 miljoner. Men nu har USA medgett att vacciner kan orsaka autism och Hannah Poling (och många andra barn) kommer att få ersättning för sina skador. (5) Snart kommer även föräldrar till vaccinskadade barn i många andra länder (inklusive Sverige) att kräva ersättning för skadorna. Det blir en mycket dyr nota…

När min son skadades var det mycket svårare att få information om hur värdelösa och farliga vaccinerna är, men nu har nästan alla tillgång till Internet. Det finns ingen ursäkt längre. Det är oerhört viktigt att utbilda sig innan vaccineringsfrågan blir aktuell för dig och ditt barn. Se efter före. Det är inte roligt att ha ett vaccinskadat barn, tro mig. För mer information om min egen kamp se Fallet Magnus.

Men vad säger man till BVC-personalen? Tja … när det gäller BVC är mitt råd helt enkelt att inte gå dit. BVC-personalen är mycket ivrig att vaccinera. Det ingår i indoktrineringen … ursäkta – utbildningen. Men personerna som håller sprutorna i högsta hugg kommer aldrig att erkänna att de har skadat (eller dödat) ditt barn. Själv tvivlar jag på att de verkligen tror på vacciner och sin egen propaganda: för några år sedan i British Medical Journal utmanade jag läkare och vaccinförespråkare att låta sig vaccineras av undertecknad med barnvaccinerna – med dosen justerad efter kroppsvikten. Hittills har ingen i hela världen – inte ens Sveriges BVC-personal – vågat ta sin egen medicin, märkligt nog. Är de kloka nog att inte riskera sina egna liv, är du klok nog att inte riskera ditt barns.

Åderlåtning är numera ett minne blott. Med din hjälp kan även vaccinationerna förpassas till historiens soptunna. Vaccinering är inget annat än bluff, båg och kvacksalveri – och en mångmiljardindustri … än så länge.

Text: Alan Rees


(1) Trial of BCG vaccines in south India for tuberculosis prevention: first report

(2) Fifteen year follow up of trial of BCG vaccines in south India for tuberculosis prevention. Tuberculosis Research Centre (ICMR), Chennai

(3) Treatment of lethal pertussis vaccine reaction with histamine H1 antagonists

(4) Dr. Mady Hornig discusses her study of Thimerosal on Mice

(5) Gov’t: Girl’s Autism-Like Symptoms Linked to Vaccines

Se intervju med Alan Rees

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Marlene S says

  Har en lillebror som föddes normalstörd men som sen fyra månaders ålder är förståndshandikappad. Han fick kikhosta och som bieffekt andningsuppehåll och därmed syrebrist i hjärnan. Han föddes under en tid då det tillfälligt provades utan kikhostevaccin.
  Också en sann berättelse ur verkligheten.

  • Det är alltid tragiskt när människor drabbas av olyckor och/eller sjukdomar oavsett ursprung! Men får jag fråga hur ni visste att barnet föddes normalbegåvat? Du skriver nämligen normalstörd. Utvecklingsstörning märks inte alltid direkt vid födseln eftersom barn utvecklas i olika hastigheter.

 2. Petra stahl says

  Min sons autism kom precis då med. Och han blev aldrig vaccinerad.

  • Aldrig vaccinerad eller endast inte vaccinerad med just MPR?

   Ingen har påstått att det bara är MPR-vaccinet som kan vara en orsak och ej heller att det bara är vacciner som är en riskfaktor för autism. Som jämförelse kan nämnas att rökning är en orsak till lungcancer men detta betyder inte att det bara är rökare som kan drabbas.

   Läsvärt om kemikalier och andra faktorer i samband med autism:

   År 2009 skrev Vijendra K. Singh en undersökande artikel där han beskriver autoimmunitet som den största faktorn för utvecklandet av autism. En stor sannolik faktor för utvecklandet av autoimmunitet är mässling, antingen från en latent infektion eller från mpr-vaccinet. På något sätt tar sig viruset förbi blod-hjärnbarriären och skadar hjärnans myelin genom att starta en autoimmun reaktion. Myelinet har en isolerande förmåga på nervcellerna vilket gör att en nervimpuls kan fortplanta sig snabbare. Efter att denna artikel publicerats skrev 152 familjer och berättade om sin upplevelse av autism. Cirka 52 procent menade att de autistiska symtomen började efter mpr-vaccinet, 33 procent efter dtp-vaccinet, 8 procent berättade att det fanns en koppling till vaccinering men de kunde inte säga vilken, och 7 procent sade att de inte märkt något samband med vaccinering. http://www.aacp.com/pdf%2F2103%2F2103ACP_Research1.pdf

   Study finds toxic chemicals linked to autism, ADHD http://www.smh.com.au/national/health/study-finds-toxic-chemicals-linked-to-autism-adhd-20140215-32snz.html#ixzz2wUy5iZYw

   New Study: Autism Linked to Environment http://www.scientificamerican.com/article/autism-rise-driven-by-environment/

   A new Canadian study of the mechanisms of aluminum adjuvant toxicity in pediatric patients confirms that immune challenges during early development, including those vaccine-induced, can lead to permanent detrimental alterations of the brain and immune system function. http://vaccin.me/2012/05/28/aluminum-adjuvant-in-vaccines-causes-risk-to-children/

   Att förekomsten av autism ökat stadigt under de senaste decennierna är tydligt. Före 1930-talet och införandet av vaccinationer var autism ett okänt fenomen. År 1968 i Storbritannien, då polio och DPT-vacciner gavs vid 6 och 7 månader var autism mycket sällsynt. År 1988, när polio och DPT gavs vid 3 månader, DPT vid 5 månader och MPR vid 13 månader var antalet autistiska fortfarande lågt. År 1996, när polio och DPT/Hib-injektioner började ges vid 2, 3 och 4 månader, följt av MPR vid 13 månader, började förekomsten av autism stiga snabbt. Väl framme vid år 2006 hade förekomsten av autism nått pandemiska proportioner. Detta är en oundviklig konsekvens i genetiskt svaga barn skriver Graham E. Ewing i en artikel, publicerad i The North American Journal of Medical Sciences (NAJMS). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3364648/

   Aluminium (Al) är den mest använda vaccinadjuvansen. Ämnet är ett nervgift och en stark immunstimulator. Detta gör också att Al har potential för att framkalla neurologiska störningar. Barn är mer känsliga än vuxna för gifter och eftersom Al kan leda till nedsatt kognitiv förmåga och autoimmunitet hos vuxna, är det orimligt att tro att barn inte tar skada efter upprepade vaccineringar med Al. Ett samband har visats i en jämförelse mellan förekomsten av autismspektrumstörningar och användandet av Al i vaccin. http://omsj.org/reports/tomljenovic%202011.pdf

 3. Trist historia men ibland är det bara så att man kanske har otur att insjuknandet skedde i samband med vaccinet! Eller har du bevis att det var boven i dramat? Med tanke på hur många i världen som har grundvattnet menar jag! Svininfluensan valde vi bort att vaccinera mot för blev skeptisk efter att ha googlat lite!! Kram o sköt om er!! En del barn med just autism blir bättre med näringstillskottet jag själv använder!!

 4. Ellinor says

  1. BCG-vaccination har upp till 80% skyddande effekt, gör således helt klart nytta i länder som är hårt drabbade av TBC (vilket både Sverige och Finland var innan allmän vaccination infördes på 40-talet), v.g. se punkt 1 i mitt förra inlägg för referenser. Tack vare den låga förekomsten av TBC i Sverige idag, behöver inte BCG-vaccin längre ingå i barnvaccinationsprogrammet. Barn som bor i Sverige men som är födda av utländska föräldrar löper 8 gånger större risk att drabbas av TBC jämfört med ovaccinerade barn i Sverige, varför de rekommenderas BCG-vaccination (Romanus et al. Childhood tuberculosis in Sweden. An epidemiological study made six years after the cessation of general BCG vaccination of the newborn).

  3. Man kan exempelvis jämföra dödligheten i en infektionssjukdom i en (förslagsvis stor) grupp med ovaccinerade individer och jämföra detta med dödligheten (i samma sjukdom) i den vaccinerade gruppen.

  4. Etylkvicksilver (etHg) som ingår i tiomersal och metylkvicksilver (meHg) som vi framförallt får i oss via födan (främst från fisk) har liknande egenskaper, men etylkvicksilver elimineras snabbare och gör därmed mindre skada. Dosen etHg har halverats efter 2.1-8.6 dagar, medan dosen meHg halveras efter 21.5 dagar (José G. Dórea et al. Toxicity of ethylmercury (and Thimerosal): a comparison with methylmercury. 2012). Absorptionen av meHg via magtarmkanal och lungor är nära 100%, så tyvärr fungerar inte vår naturliga barriär särskilt bra när det gäller kvicksilver i mat (Gochfeld M. Cases of mercury exposure, bioavailability, and absorption). Etylkvicksilver ingår numer endast i ett fåtal vacciner.

  5. Jag menar inte att det var barnets fel att hon hade en medfödd eller förvärvad känslighet för att utveckla autismliknande symtom. Mitokondriella skador kan manifesteras i form av neurologiska symtom vid många olika omständigheter, exempelvis vid insjuknande i influensa (Stephen M. Maricich et al. Neurologic Complications Associated With Influenza A in Children During the 2003–2004 Influenza Season in Houston, Texas). För att förhindra att detta sker kan man vaccinera sina barn mot influensa!

  Slutligen: 7,2% av alla autismformer är kopplade till mitokondriell skada (G Oliveira Mitochondrial dysfunction in autism spectrum disorders: a population-based study) och förekomsten av autism är 11,3/1000 invånare (Wingate M et al. Prevalence of autism spectrum disorders–Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 14 sites, United States, 2008), vilket skulle innebära att drygt 0,8/1000 invånare föds med en autism kopplad till mitokondriell skada. Av dessa utvecklar de flesta autism innan tre års ålder och endast ett fåtal får autismliknande symtom p.g.a. yttre omständigheter, såsom influensa, se ovan.

  • Linda Karlström says

   Angående alla de studier du hänvisar till, har du granskat vem som finansierat dem? Jag brukar inte ge mycket för studier som industrin har beställt och betalat.

   3. Ja det vore ju toppen. Problemet är bara att det inte finns en enda sådan studie.

   4. Resonemanget om etyl- och metylkvicksilver håller inte. Jag hänvisar till denna artikel för mera kunskap:

   ”Man jämför tiomersal (etylkvicksilver) med metylkvicksilver trots att de är skilda föreningar med olika metabolism och toxicitet [1], och man gör ingen skillnad på exponering per os och parenteralt.

   Vad man inte säger är

   • att etylkvicksilver i toxiska doser är neurotoxiskt för den utvecklande hjärnan och framkallar migrationsstörningar och hämning av nätverksutvecklingen med beteendestörningar och reducerad kognitiv och sensormotorisk funktion som följd

   • att den förväntade effekten av låga toxiska doser är suboptimal hjärnutveckling med reducerade funktioner inom den normala variationen i populationen, att sådana effekter är svåra att upptäcka och att känsligheten för kvicksilver varierar starkt i befolkningen på grund av genetisk polymorfi med en dos–responskurva täckande flera tiopotenser av dos.”

   Läs hela: http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=13461

   5. Förekomsten av autism idag i USA är 1 på 50, och 1 på 31 för pojkar. Inte 11,3 på 1000. Det var år 2008 som siffrorna såg ut så. Det verkar som om den påstådda genetiska medfödda skadan ökar i rask takt … Problemet är bara att genetiska sjukdomar endast kan öka i samma takt som befolkningen. Tror du verkligen själv på allvar att autism är en genetisk sjukdom som man föds med? Var är då alla autistiska föräldrar?
   Källa på siffrorna: http://www.cdc.gov/nchs/data/nhsr/nhsr065.pdf

   Du menar alltså att man kan förhindra autism genom att vaccinera sitt barn mot influensa?

   • Ellinor says

    Det är bra Linda att du har ett kritiskt förhållningssätt till vad olika studier har kommit fram till. Bara för att det är vetenskapliga studier behöver inte resultaten vara tillförlitliga. Referenserna som jag har angett i mina inlägg står inte bara där som utfyllnad i texten, utan har angetts så att du och andra kan bedöma studiernas trovärdighet.

    Därför blir jag mycket förvånad att du väljer att återpublicerar en artikel som refererar till studier av så låg kvalitet (bristerna har jag redan beskrivit i mitt första inlägg). Att referera till studier från 1979 eller djurstudier (när ett stort antal människor fått preparatet och därför vore en lämpligare grupp att studera), tycker jag visar på att man har väldigt dåliga belägg för sina påståenden och att artikeln har mycket låg trovärdighet.

    Av samma anledning blir jag förvånad då du refererar till en artikel i Läkartidningen som bygger sina påståenden på bl.a. studier bedrivna av Mark Geier som förlorat sin läkarlicens i samtliga USA:s delstater där han tidigare varit licensierad läkare. Han har också blivit varnad av CDC på grund av oegentligheter i tidigare forskning (http://www.casewatch.org/fdawarning/rsch/geierk.shtml). Detta borde rimligtvis få dig och andra att dra slutsatsen att artikelförfattaren har dåligt omdöme.

    Sedan är det inte konstigt att toxiska doser påverkar hjärnutvecklingen, toxiska doser är ju per definition toxiska. Det framgår inte vad anser vara toxiska doser för människan och i vilken utsträckning en vaccination skulle motsvara denna toxiska mängd.

    Därför rekommenderar jag återigen dig (och andra) att inhämta mer kunskap i frågan genom att exempelvis läsa publikationen: Toxicity of ethylmercury (and Thimerosal): a comparison with methylmercury., vilket är en review (alltså en granskning och samlat resultat av ett flertal studier) från 2012 och som bättre beskriver kunskapsläget inom den biomedicinska forskningen angående metyl- och etylkvicksilver. Resultaten pekar på att toxiciteten mellan de olika föreningarna med kvicksilver jämförbara, Pandemrix (som en av de få vacciner som innehåller Thiomersal idag) har 2,5 mikrogram etHg/dos, medan en burk barnmat (200 g) får innehålla upp till 10 mikrogram meHg och anses fortfarande som säker. Var och en får dra sin egen slutsats av detta.

    Du kan själv läsa mina tidigare inlägg beträffande huruvida influensavaccin kan skydda mot autism och i vilken utsträckning autism är kopplat till mitokondriella skador som både kan vara genetiska och förvärvade, och borde därmed få svar på dina övriga frågor.

    Hur anser/tror du att man studerar ett vaccins effekt, om inte genom att jämföra dödligheten/sjukligheten i en exponerad och i en icke exponerad grupp?

    • Linda Karlström says

     Än en gång, det är inte jag som skrivit artikeln ovan och det är inte jag som valt referenserna. Jag ändrar inte i referenslistan när jag publicerar en artikel.

     Att du förkastar studier bara för att de är från 1979 eller för att de är utförda på djur tycker jag är väldigt synd. Åldern på studien är ingen måttstock på hur tillförlitlig den är. Tvärtom har lite äldre studier mindre benägenhet att vara förvanskade, eftersom läkemedelsindustrins makt och inflytande expanderat enormt på senare tid.

     Att en läkare blivit fråntagen sin läkarlicens tyder på att han kommit något oerhört viktigt på spåren. De flesta läkare som inser att myndigheterna har något att dölja blir fråntagna sina licenser. En artikel skriven av någon som blivit fråntagen sin licens intresserar mig stort eftersom en sådan läkare brukar ha gott omdöme. Exempel på sådana läkare är Andrew Wakefield och Tullio Simoncini. Att man förkastar information därför att den kommer från någon som mist sin licens visar på trångsynthet.

     Naturligtvis får var och en dra sina egna slutsatser om kvicksilvrets farlighet. Och den som vill får låta injicera det i sina barn. Här finns för övrigt en video: This video from the Calgary University’s Medical Faculty shows how mercury destroys brain neurons. Keep in mind that even now, in 2013, mercury-containing vaccines are still injected into infants and adults, including pregnant women and that in most countries dentists still use mercury amalgams.

     https://www.youtube.com/watch?v=loj5CaueA_E

     Ett vaccins effekt studeras genom att man låter en grupp människor få det aktuella vaccinet, och sedan jämför man med en annan grupp SOM FÅTT ETT ANNAT VACCIN. Och tro inte att man systematiskt exponerar någondera gruppen för smitta.

 5. http://youtu.be/6qeM-vKR75w
  Jag rekommenderar er alla att se denna!!

 6. Ellinor says

  Kommentarer till refenserna som är angivna i artikeln:

  1. I den första studien som artikeln refererar till (från 1979) hade man funnit bristfälliga resultat av BCG-vaccin (tuberkulosvaccin) i Indien. I en metaanalys (metaanalyser anses i regel ha högre trovärdighet) från 1994 slår man fast att vaccinet har 80% skyddande effekt, men verkar i vissa områden i världen (oturligt nog i många hårt TBC-drabbade områden) ha en närmast obetydlig effekt (Colditz GA. et al. Efficacy of BCG vaccine in the prevention of tuberculosis). I genomsnitt har vaccinet 50% skyddande effekt, och minskar dödligheten i TBC till 71%. BCG-vaccin ingår för övrigt inte i barnvaccinationsprogrammet i Sverige.
  2. I den andra studien (uppföljande studie till referens 1) som artikeln refererar till, konstaterar man en bristfällig effekt av BCG-vaccin hos vuxna, men en skyddande effekt hos barn i 27% av fallen (i Indien).
  3. Den tredje referensen är en djurstudie på möss från 1987, var man studerat om man kan åstadkomma en skyddande effekt vid vaccinering (återigen av möss) genom att blockera en histaminreceptor. Denna studie visar således endast på att kikhostevaccin har biverkningar som man (hos möss) kan reducera. Alla mediciner och vaccinationer har biverkningar, men kikhosta orsakar 300 000 dödsfall globalt sett per år, som man hade kunnat undvika m.hj.a. vaccination (Libster R et al: Re-emergence of pertussis: what are the solutions?)
  4. Fjärde referensen är en studie av psykiatrikern Mary Hornig, som funnit ett samband mellan tiomersal (en kvicksilverförening som förhindrar att vacciner förorenas av mikroorganismer) och autism. Ett stort antal studier har visat på att det inte finns något samband mellan tiomersal och autism, varför jag menar att det finns fog för att vara kritisk mot dr Mary Hornigs resultat. WHO publicerade 2006 en bedömning av de risker som användningen av tiomersal i vacciner skulle kunna medföra och har inte funnit några bevis för ogynnsam inverkan på spädbarn, barn eller vuxna (WHO-rapport: Statement on thiomersal från 2006). Mängden kvicksilver i en dos vaccin ligger betydligt under vad man normalt får i sig via födan under en vecka (Läkemedelsverket).
  5. I den sista referensen kan man läsa om en flicka i Georgia som fått skadestånd av staten för att hon fått autismliknande symtom efter barnvaccinationen. Man kan vidare läsa att flickan hade en preexisterande mitokondriell mutation som man tror blev manifest i och med vaccinationen och var orsaken till att flickan fått autismliknande symtom.

  • Linda Karlström says

   Hej Ellinor,
   1. Nej det ingår inte längre. I Finland slutade vi vaccinera med TBC år 2006, men i Sverige slutade ni visst redan på 70-talet. Orsaken till att man slutade med TBC i Finland var, enligt våra myndigheter, att nackdelarna överväger fördelarna med vaccinet. Man bör känna till att man fortsättningsvis använder detta vaccin i både Sverige och Finland för de barn som anses vara i riskgruppen, till exempel sådana som har utländska föräldrar. Man ger alltså ett vaccin som erkänt orsakar mer skada än nytta. Min egen dotter fick tuberkulos av detta vaccin, men hon dog i alla fall inte som mina bekantas barn gjorde:http://media.vaccin.me/2013/11/Joakim-dog-av-Calmettevaccin-Ingen-har-beh%C3%B6vt-ta-ansvar.pdf

   3. Jag är intresserad av att veta hur man kan påstå att man kan undvika si och så många dödsfall genom att vaccinera?

   4. Att jämföra mängden kvicksilver som man får i sig via födan med den man får i sig per injektion är fullständigt meningslöst, eftersom hela vår matsmältningskanal är konstruerad för att skydda kroppen mot skadliga ämnen. När vi penetrerar den skyddande huden förbigår vi alla naturliga barriärer och för in giftet direkt i kroppen. Det är en väsentlig skillnad. Här finns för övrigt en lista på 84 studier som visar ett samband mellan autism och vaccination:
   http://adventuresinautism.blogspot.se/2007/06/no-evidence-of-any-link.html?m=1
   5. Du menar alltså att det var barnets fel att hon fick autism av vaccinerna? Vet du hur vanligt det är med denna ”preexisterande mitokondriella mutation”?

 7. Tror det är lite 50/50 känns lite fel att skylla alla sjukdomar på vaccin men som allt annat har världen förändrats och man blir sjuk av allt som finns tycker jag. Solljus, tv, mobil, gaser mm fast jag tror att vaccinet i stort är mer positivt än negativt.

 8. Tråkiga historier. Men, hur många människor har totalt vaccinerats, och hur många har drabbats av olika sjukdomstillstånd? Kan de drabbade ha haft ngn genetisk variant som tillsammans med ett visst vaccin orsakat sjukdomen? Ingen av alla jag känner har fått några biverkningar av vaccinationer.

  • Det är tråkigt att höra när någon drabbats illa av en genomgången sjukdom också. Men ingen av alla de gamla människor jag tagit hand om sedan -97 via mitt jobb har drabbats av någon komplikation efter de barnsjukdomar de genomgått under sin barndom. Ej heller känner någon i min släkt personer som drabbats av de sk vaccinförebyggande sjukdomarna. Kan det kanske vara så att de som skadats av barnsjukdomarna har något genetiskt fel på sitt immunförsvar?

 9. Jag skulle vilja se en källa på påståendet att Kina inte hade noll personer med autism innan vaccinen kom. Det måste alltså ha gjorts en studie?

  • Linda Karlström says

   Hej Tim! Har du sett ett påstående här någonstans om att Kinas antal av autistiska personer inte var noll innan vaccinerna introducerades? Jag kan tänka mig att myndigheterna hävdar det. Och de brukar inte behöva uppge källor. Och det är klart, jag kan också tänka mig att det säkerligen fanns åtminstone EN autistisk person i Kina innan man började med massvaccinering av barn med kvicksilverhaltiga vacciner. Det finns fall av autism där barnen inte fått några vacciner men i stället exponerats för höga halter av miljögifter. Så med tanke på detta kan säkert myndigheterna tryggt påstå att antalet inte var noll.

   • Hej Linda,
    Jag måste bara få kommentera till ditt inlägg om Kina. Ungefär i mitten av texten står det: ”Sedan USA lyckades sälja sina vacciner till kineserna, till exempel, har antalet autistiska barn i Kina ökat från noll till 1,8 miljoner.”

    • Linda Karlström says

     Jo, exakt. Var det något särskilt med det?

     • Jag tror det är lite väl magstarkt att hävda att det fanns 0 autistiska barn i Kina innan man startade vaccinera dem. Missförstå mig inte. Mina barn fick inte ta influnsa vaccinet då jag läste på ordentligt och vi ångrade oss aldrig. Men att hävda ur sig saker utan att påvisa källor är lika fel det.

      • Linda Karlström says

       Det är ju inte jag som skrivit artikeln. Men om du är kritisk till påståendet rekommenderar jag att du själv söker fram fakta som du anser vara pålitliga!

     • Hakan Hansson says

      Hej Linda,
      Jag tycker verkligen att det ä något särskilt med vad du skriver om noll autistiska barn i Kina. Om man skriver en artikel och, direkt eller indirekt, hänvisar till någon form av statistik så måste man också kunna hänvisa till var statistiken kommer ifrån. Jag vet inte var du har fått ifrån att inte myndigheter inte behöver uppge sina käller när de uttalar sig om olika ämnen. Under alla år jag har läst olika seriösa forsknings rapporter eller debatt artiklar utan att författaren har bakgrundsfakta för sina åsikter och uppgifter som man relaterar till i texten.

      • Linda Karlström says

       Hej Håkan,
       1. Det är inte jag som skrivit artikeln.
       2. Källa till att myndigheter inte behöver uppge källor: egen erfarenhet av att läsa myndigheters uttalanden.
       3. Jag är inte helt säker på vad du menar med din sista mening men det kanske inte var så viktigt?

   • Jag menade såklart påståendet att Kina ”HADE” noll personer med autism innan vaccinen, det följde dock med ett ”INTE” i meningen bara.

    Linda du bjuder på en dubbelmoral. Du har förmedlat en artikel någon annan skrivit och bifogat 5 källor. Samtidigt gör du märkliga påståenden och tolkningar. Du säger ”de brukar inte behöva uppge källor”. Vadå brukar? Jobbar du som granskare av alla publika dokument som läggs ut? Läser du alla artiklar från myndigheter? Vilka myndigheter avses? Man kan inte dra alla nationers olika instanser av myndigheter över en kant. Och det skulle vara fallet att alla gör detta, då är det ju att kritisera och inte att ta efter själv.

    Jag kan ju göra ett vilt påstående att alla som heter ”Linda” utvecklar lägre intelligens än andra människor. Backa upp detta med att det BRUKAR vara så av egen erfarenhet alla jag mött som hetat Linda. Det skapar ju inga belägg för något annat än att jag spekulerar och källorna är bristfälliga för ett sådant påstående.

    Som läsare efterfrågade vi mer information kring artikelns underlag, och blir kritiserat bemötta. Varför inte guida oss istället var du hittade artikeln. Vad hade du för källa? Är den raköversatt eller har du skrivit om den. Innehåller den dina egna tolkningar? Du har angivit ”Text: Alan Rees” men en enkel sökning med Google med ”Alan Rees” och China ger ingen träff att Alan Rees gjort sådana påståenden. Det är väl inte frågan om förtal? Var är originalartikeln?

    Jag fann en annan engelsk artikel av en annan textförfattare. [http://vaccinetruth.org/excellent_vaccine_articles.htm] Här står det ”China has reported an autistic population of 18 lakhs after vaccines were allowed into the country in 1990”. Längre ner citeras en person 2005 säga ”In China, autism was unknown five years ago”.
    Låt oss inte dra förhastade slutsatser, Australien var inte en obefintlig kontinent bara för att människan inte hade upptäckt/observerat den. Vidare tycker jag att påståendet behöver ta hänsyn till studier om miljögifter och den enorma industri i Kina som parallellt vuxit under samma tidsperiod. Du skrev ”Kina, som exempel”. Finns det studier på andra länder, eftersom detta bara var ETT exempel?

    Vad gör du själv för bedömning av artikelns faktamässiga äkthet? Anser du att något som uppges bara är ren spekulation?

    • Linda Karlström says

     Tim, jag upplever dig inte som ärligt intresserad. Du har snarare en provokativ ton och jag vet inte riktigt varför jag bryr mig om att svara dig. Men jag ska göra det ändå.

     Jag har inte bifogat fem källor till artikeln. Det är författaren som har gjort det.

     Jag har heller inte gjort några påståenden och tolkningar av artikeln, utan jag har svarat på några kommentarer till den. En av de kommentarerna handlade om att jag tycks inbilla mig att myndigheter inte behöver uppge källor. Och jag svarade att min egen erfarenhet har lärt mig detta. Det jag menar är, att när en myndighet eller ”expert”, ofta läkare, säger något om vaccinationer efterfrågar ingen källorna de stöder sig på. En läkare kan utan problem säga offentligt att ”tack vare vaccination har vi inga fall av difteri i dag i Sverige”. Alla håller med – med undantag av några få, eftersom vi inte ska dra alla över en kam. Så kommer en vaccinskeptiker, låt säga att hon heter Linda eftersom du gillade att exemplifiera med det namnet, och säger att alla fall av difteri hade försvunnit från Sverige redan innan vaccinerna kom, och att det inte alls är tack vare vaccination som Sverige är fritt från difteri. Nu plötsligt börjar alla ropa efter bevis. ”Var är bevisen, visa källorna!” Denna artikel beskriver problematiken på ett utmärkt sätt: http://vaccin.me/2012/02/14/vaccinationshysterin-myndigheter-anvander-kanslomassiga-argument-for-att-skapa-overtro-pa-vaccin/

     Du själv utgör ett talande exempel på detta. Låt oss ha en liten tankesmedja. Låt säga att påståendet ovan om att fallen av autism ökade från noll till 1,8 miljoner skulle ha gjorts av en myndighet. Skulle du då framföra samma fördomsfulla kritik mot påståendet? Eller skulle du acceptera det?

     Du skriver att jag borde guida dig och andra till den plats där jag hittade artikeln. Om man läser artikeln ordentligt finner man denna mening ovanför bilden: ”Artikeln har tidigare publicerats i Näringsmedicinsk Tidskrift nr 4, 2008. Återpublicering med författarens tillstånd.” Räcker det med den guidningen? För övrigt kan du även se att artikeln är kategoriserad under ”Berättelser”, och i menyraden uppe på sidan ser du att man kan klicka på Berättelser och sedan Skicka in din berättelse. Den vägen skulle också denna berättelse ha kunnat komma. Att fråga om en artikel som någon annan skrivit innehåller mina egna tolkningar är verkligen att sätta ribban lågt, Tim.

     Ja det finns studier på andra länder. USA är ett talande land. För att undvika risken att bli långrandig i kommentarsfältet hänvisar jag dig till boken Vaccinationer: risker och skador av Eisenstein och Miller. Där finns ett eget kapitel om autism. Så länge du väntar på att få hem boken kan du läsa denna artikel: http://www.commondreams.org/views05/0616-31.htm

     Sist frågar du efter min egen bedömning av artikeln. Jag anser den vara trovärdig och faktamässigt korrekt.

 10. Margareta Göransson Grägg says

  Jag vill tipsa om en man som heter Bert Breucker, Vindeln, Umeå! Han kommer ursprungligen från Holland ( är svensktalande ) men har även arbetat i London tillsammans med läkaren Thomas Smith under många år. T. Smith forskade mycket över vaccinationsskador. Bert Breucker har bl. a behandlat en flicka med svår autism med bl. a homeopatiska medel och med stor framgång vilket vi i en studiegrupp fick med föräldrarnas tillstånd följa under en tid av 6 månader. Det var helt fantastiskt att få se hur flickan hade förändrats under denna korta tid. På Arcanumskolan i Lysekil filmade de flickan under behandlingstiden. Föräldrarna hade även filmat henne så vi i studiegruppen kunde följa flickans framsteg. Jag rekommenderar verkligen Bert Breucker och hans otroliga kunskaper!!!

 11. Läste nånstans att barnet kan få adhd om man äter alvedon när man är gravid..

 12. Min son insjuknade efter 1, 5 årssprutan (MPR, sptuta nr. 1) han var trött och hängig direkt efter och det höll i dig i 6 veckor! Efter 10 dagar fick han utslag. Rinde BVC som bortförklarade det med att det gått för lång tid.. Han blev helt apatisk och blicken var helt tom. Såg man honom trodde man att han hade dunder hög feber och var riktigt sjuk men det fanns inget att hitta och läkaren på BVC sa att det var virus. Han började yra men det var fortfarande inget enl. BVC. Massa olika symtom kom och gick.. Efter det var han sig inte lik. Sedan satt BVC-skötersksn och grät när jag vägrade ge honom pandimix (heter det då?) och när andra MPR skulle ges kallade hon på läkaren och båda två satt och förklarade hur fel det var av mig att inte vaccinera min son. Jag hade precis sett på nyheterna att Finland kommit fram till och erkänt att narkolepsi orsakats av vaccinet. Läkaren sa då att det inte gällde Sverige och hur jag kunde utsätta min son för att vara ovaccinerad. Lika så hur elak jag var mot alla oskyldiga som utsattes för oss ovaccinerade smittbärare..

 13. Finns en bok som alla här borde köpa. Den förklarar varför vissa barn blir sjuka och får tex autism, epilepsi, dyslexsi av vaccinen. Hur man blir frisk etc. Jobbig behandling men sätter ett nytt ljus på hälsa. Gut and psykology syndrom av Natascha Cambell -McBride

 14. Min son är idag 14 år. Jag var ung då jag fick honom, eller då räknades det nog som ung.. Jag var 22 år.
  Min son utvecklades normalt, han hade vissa ljud och ord vid 1.5 år såsom ter sig normalt för ett barn i den åldern.
  Men något hände.. Han fick vaccinet alla fasade för vid 1.5 år… Och plötsligt försvann hans ljud och hans ljud. han trivdes mer ensam och han kunde pilla med en sytråd i evigheter kändes det som..
  Nu vet inte jag med säkerhet att han påverkades av vaccinet eller inte.. Men tanken kom ganska tätt efteråt då diskussionerna kring detta blommade upp.. det var runt 2001..Säkte stöd på BVC som såklart menade att det är en sån liten risk att man ska drabbas..
  Har efter honom fått fyra barn till; en flicka och tre pojkar och de alla har fått vaccinet, dock i senare ålder..

  Min son har nu flerdiagnostiserats med autism, utvecklingsstörning, adhd samt språkstörning.
  Jag vet fortfarande inte vad jag ska tro och egentligen spelar det ingen roll.. Han är den han är och han är min stolthet. Han har lärt mig och satt mig på prov så många gånger och jag kan inte tänka mig honom som något annat..
  samtidigt då det kommer artiklar som denna kan man inte låta bli att tänka.. Tänk om.. Tänk om den där nålen inte hade satts i hans lår, i det lilla barnalåret. Tänk om han inte hade fått i sig den dosen vaccin som han fick då.. Men tänk också OM han inte blivit den han är med eller utan vaccin; vad fattig jag hade varit då….

 15. Torbjörn K says

  Min nu 11-åriga dotter började stamma plötsligt vid 5-år, samtidigt som hon både kissade o bajsade på sig trots att hon varit torr i flera år. När hon började i skolan misstänkte en psykiatriker att hon blivit sexuellt utnyttjad och en stor undersökning med polisförhör etc gjordes. Ingenting framkom dock och ända tills idag finns ingenting som tyder på att något sådant eller annat traumatiskt hänt min dotter. I skolan var min dotter mycket svag i att läsa och skriva och hon diagnosticerades av en lärare med dyslexi.
  Inte förrän nu har jag förstått att det var 5-årsvaccineringen som skadade hennes hjärna. Jag har läst mycket på nätet och sett att vacciner ofta ger skador som språksvårigheter. Det finns mängder med information på nätet hur farliga vacciner är och att de ingår i ett ”depopulationsprogram” T.o.m. Bill Gates har sagt detta: http://www.youtube.com/watch?v=6WQtRI7A064

  • Linda Karlström says

   Så otroligt sorgligt att höra om hur din dotter skadats! Tack för att du berättar.

   Och ja – stamning är en känd vaccinationsskada. Här finns lite läsbart:

   http://www.mamapedia.com/article/flu-shot-side-effects

   http://www.empowher.com/community/ask/can-stuttering-be-adverse-effect-flu-vaccine

   På denna länk hittar du följande:
   http://www.healing-arts.org/children/vaccines/

   Early Studies on Vaccine Risks and Complications

   The history of studies on the risks of vaccines began in 1922 when a smallpox vaccination program caused an outbreak of encephalitis, with a secondary result of Guillain-Barre Syndrome, an ascending paralysis ending in death. The polio virus produces a breakdown of the myelin sheath, called poliomyelitis, which results in paralysis. Encephalitis, whether caused through disease or as a result of vaccination, can cause demyelination of the nerves. For more information, see The Mechanism of Encephalitic Damage from Vaccines. General paralysis is rare in regions where no organized vaccination of the population exists. It is impossible to deny a connection between vaccination and the encephalitis which sometimes follows it. [Reference: Wise RP, Kiminyo KP, Salive ME. Hair Loss After Routine Immunizations. J Am Med Assoc 1997; 278: 1176-8.] In 1935, Thomas Rivers discovered ”experimental allergic encephalomyelitis,” or (EAE). Until then, it was assumed that encephalitis was caused by a viral or bacterial infection of the nervous system. Rivers was able to produce brain inflammation in laboratory monkeys by injecting them repeatedly with extracts of sterile normal rabbit brain and spinal cord material which made it apparent that encephalitis was an allergic reaction. EAE can explain the association of allergies and autoimmune states with encephalitis.

   In 1947, Isaac Karlin suggested that stuttering was caused by ”delay in the myelinization of the cortical areas in the brain concerned with speech.” In 1988, Dietrich and others, using MRI imaging of the brains of infants and children from four days old to 36 months of age, found that those who were developmentally delayed had immature patterns of myelination.

   In 1953 it was realized that some children’s diseases – measles in particular – showed an increased propensity to attack the central nervous system. This indicated a growing allergic reaction in the population to both the diseases and the vaccinations for the diseases.

   In 1978, British researcher, Roger Bannister, observed that the demyelinating diseases were getting more serious ”because of some abnormal process of sensitization of the nervous system.”

   Some investigators believe that this increased sensitization of the population is being enhanced by vaccination programs.

 16. Här kommer mitt inlägg på psykkollen ang A.E vaccineringsiver och min uppmaning
  http://kgholmstens.blogg.se/2012/january/motstandet-mot-vacciner-okar.html
  Min uppmaning att ta MPR vaccin omräknad till doktorns egen kroppsvikt börjar vid komentar 222.
  http://www.kostdoktorn.se/att-vaccinera-klara/comment-page-5/#comments
  Jag har träffat flera föräldrar som är lika frustrade som A. Rees och jag förstår hans frustration!

 17. Min goda vän lät sig vaccineras mot TBE hösten 2011. Direkt därpå insjuknade hon. Ansiktet blev rödprickigt, munnen sårig och krafterna rasade till bottenläge. Under vintern ägnades nästan hela dygnen åt att sova. När våren nalkades återkom krafterna långsamt.

 18. Jag har uppmanat Dr. Andreas Eenfeldt här är länken http://www.kostdoktorn.se/att-vaccinera-klara/#comment-227873
  Att vaccinera sig med samma vaccin som han gladeligen skickade sin dotter att göra.
  Han skriver i sin blogg kostdoktorn att han minsann vaccinerat sin 4 månaders dotter med 7 vacciner i en spruta. Detta fick mig att se rött och uppmanade honom att ta samma vaccin i förhållande till sin kroppsvikt, men han gjorde allt för att komma undan. Det går att läsa hans komentarer till mitt envisa försök att få honom att vaccinera sig med samma vaccin som han gladeligen och med stenålders argumententet minsann tycker att dottern skall vara tacksam för sitt vaccin.

 19. Peter Widen says

  Food for thought:

  China has been increasing the number of vacciness given to kids.
  At the same time, (coincidence), Autism is on the rise …

  Number of Autism Cases Rising Sharply

  http://www.china.org.cn/english/2004/Aug/103792.htm

  The number of children suffering from autism has been rising rapidly in China and now there are altogether 1.8 million children with autism across the country.

  Bai Xueguang, a professor of neurology at the Hubei Province People’s Hospital in Wuhan, said that he sees an average of five to six autistic children each month.

  Bai, who is also vice chairman of Wuhan’s Association of Rehabilitation for Children with Autism, estimates the number of children with autism is growing at an annual rate of 20 percent nationwide, topping the world average of 14 percent.

  Autism is a complex developmental disorder best known for impairing a child’s ability to communicate and interact with others. Sufferers, mostly boys, develop obvious symptoms of the disease between one and three years old.

  Professor Bai believes that children with autism should receive medical treatment between the ages of 2 and 12. With proper care at the right time, 20 to 30 percent of sufferers with the incurable disease will be able to live independently when they grow up.

  (Xinhua News Agency August 12, 2004)

 20. Lars K says

  Åter en sann berättelse om verkligheten. Om bara ALLA FÖRÄLDRAR finge läsa den här rapporten! Då skulle äntligen de aningslösa och okunniga vakna upp ur sin dvala, och vaccinationsmyten avslöjas en gång för alla. Som bluff och båg från början till slut !!!!

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: