Konfidentiellt dokument från GSK avslöjar att det vanliga vaccinet Infanrix orsakar plötslig spädbarnsdöd och autism

Ett konfidentiellt dokument har läckt ut från ett av världens största läkemedelsbolag till allmänhetens beskådan. Dokumentet är en genomlysning av biverkningarna från vaccinet Infanrix hexa, som påstås skydda mot difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och Haemophilus influenzae typ b (Hib). Vaccinet, som Socialstyrelsen vill vaccinera alla svenska barn med, ges vanligtvis till spädbarn i tre doser innan barnet nått 12 månaders ålder. Tillverkare är GlaxoSmithKline (GSK), bland annat känt som tillverkare och leverantör av Pandemrix (vaccin mot svininfluensan).

Text: Joel Eriksson, gästskribent

Dokumentet redogör för en lång rad biverkningar till följd av vaccinering med Infanrix hexa. Under en tvåårsperiod har GSK samlat in rapporter från ett antal länder där vaccinet distribuerats. Den aktuella perioden är 23 oktober 2009 – 22 oktober 2011.

Dokumentet täcker ett brett spektrum av komplikationer. Rapporterna summerar till 1 742 stycken och belyser över 800 olika biverkningar, som i stort sett berör varje system och organ i kroppen: blod, hjärta, nervsystem, immunsystem, lungor, hud, sensoriska organ som syn och hörsel, det muskuloskeletala systemet, leder, urinvägar, matsmältning samt det endokrina systemet.

De biverkningar som beskrivs i dokumentet skiljer sig gravt från de biverkningar GSK listar i sina egna bipacksedlar. Listan rymmer inte mindre än 503 allvarliga biverkningar vilka inte finns med i deras officiella biverkningslista.

Anmärkningsvärt är att det finns 36 registrerade dödsfall, av vilka de flesta skedde inom loppet av tre dygn efter att spädbarnet vaccinerats. Dokumentet nämner ytterligare 37 dödsfall som har registrerats sedan vaccinet lanserades år 2000. Totalt finns det alltså ett minimum av 73 spädbarn vars död läkemedelsbolaget GSK inte kan motbevisa är en följd av vaccinationen. Majoriteten av dessa barn var helt friska innan vaccinationen.

Bland de allvarliga biverkningarna återfinns bland annat plötslig spädbarnsdöd (psd) (1) och autism (2). Läser man psd-rapporterna noggrant finner man att flertalet av dessa rapporterats in av nationella medicinska myndigheter. Det är nära till hands att dra slutsatsen att myndigheter och läkare ser att det är möjligt, även troligt, att dessa dödsfall är orsakade av vaccineringen – annars skulle inte ambitionen att rapportera finnas. (3)

Enligt läkemedelsbolaget GSK var anmälningsfrekvensen av biverkningar 14 per 100 000 distribuerade doser. Detta vaccin ges i minst tre doser per barn inom loppet av tolv månader. Förutsatt att alla distribuerade doser används, innebär detta att siffran egentligen gäller 33 000 barn. Av de rapporterade biverkningarna är 556 allvarliga! Betänk då att denna siffra är toppen på ett isberg eftersom underrapporteringen är ett stort och känt problem. (4)

Ett symtom efter vaccinationen är något som kallas gaze palsy. Det som händer är att ögonen på barnet börjar titta åt olika håll. Hjärnan kan alltså inte synkronisera ögonen och ofta uppstår ett dubbelseende. I de rapporterade fallen har barnets ögon återgått till det normala inom tio dagar men den uppenbara frågan blir; vilken effekt har detta haft på barnets hjärna? När ett barn får symtom som gaze palsy finns det en rad allvarliga tillstånd som kan orsaka detta, bland annat hjärntumör, stroke, allvarlig hjärnskada och Guillain-Barrés syndrom. Det kan omöjligt vara bra att utsätta ett barns hjärna för sådan påfrestning att detta symtom uppstår, om så bara för några dagar. (5)

Slutligen är det rätt sorgligt att se att bedömningen av vad som är allvarliga fall eller inte är en relativ bedömning av läkemedelsbolaget. Till exempel klassar GSK händelser som resulterar i  neurokirurgi, återupplivning eller borttagning av delar av en tarm som ”minor”, alltså icke allvarligt. Något som mycket troligt inte skulle uppfattas som en ”obetydlig händelse” för något spädbarn eller dess föräldrar.

Extramaterial

I dokumentet återfinns 24 patientjournaler där man exakt kan följa händelseförloppet efter vaccinationen till dess att barnet har dött. Nedan finns en sammanfattning av en av journalerna. (6)

Pojke 5 månader

Pojken vaccineras klockan 09:00 på morgonen och är då klarvaken. Allmäntillståndet är bra. Tre timmar efter vaccinationen ringer modern en läkare och får tid för läkarbesök. Pojken kan då inte andas normalt (takypné) men är annars vaken och ser pigg ut. Pojken får stanna för observation. Cirka 40 minuter senare försämras pojkens tillstånd drastiskt, hans hjärta kollapsar och han avlider. Enligt rapporterande läkares bedömning finns ett troligt samband mellan vaccinationen och patientens allvarliga tillstånd och död.

Resultatet av den histologiska och toxikologiska undersökningen visade på mycket tydliga skador: döda och skadade celler i hans hjärta (cellnekros), hjärtmuskelinflammation (lymfatisk myokardit), hemorragisk lungödem samt akut blodstopp i mjälte, lever, binjurar och njurar. Dödsorsaken var hjärtsvikt och lungödem. (7)

Exempel på hur en biverkningsrapport kan se ut

2 månaders baby

Vaccinerades 20 maj 2010

Rapport om biverkning 20 maj 2010

Symtom: Anesti (kronisk trötthetssymtom, sömnproblem och kroniska störningar av hjärta, lungor och njurar), presynkope (yrsel med svimningskänsla), nedsatt medvetandegrad, sänkt kroppstemperatur, svullnad av läppar, hudmissfärgning, makulära utslag, nedsatt allmäntillstånd, blekhet, viktminskning, svullet ansikte, lokal svullnad, läppödem, erytem, hyperemi, smärta i extremiteter, frossa, ökad puls, somnolens (extremt trött men kontaktbar), minskad aptit, kräkningar, urtikaria (nässelutslag eller nässelfeber), irratibilitet, gråt. (8)


Källa: Pressmeddelande från Initiative Citoyenne
Sidhänvisningar från det konfidentiella dokumentet:

(1) bl. a. s. 1252-1271

(2) s. 756 se D0068399A

(3) s. 657, 659, 681, 1225, 1234, 1263, 1268

(4) s. 62

(5) s. 102-106, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0001999/  http://www.youtube.com/watch?v=3M1GhgV8px0

(6) Apendix A

(7) s. 1267-1269

(8) s. 864

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. Min son född 2008. Han var absolut frisk t.o.m 1,5 år. Vaccinerad…diagnos autism och utveckling stöd.

 2. Är allergi en utav biverkningarna?

  • Linda Karlström says

   Hej Madde!

   Ja, allergi är en vanlig biverkning som kan uppkomma av alla vacciner. Det finns listat på så gott som alla bipacksedlar och det finns otaliga studier som bekräftar sambandet mellan allergi och vaccin.

 3. Jag har ett barn född 2010 och vaccinerad…diagnos autistiska drag o hyperaktiv besteendestörning. Vart ska jag ”anmäla det”?

 4. Anna-Liisa Punto says

  ”Påstås skydda mot” är ett uttryck, som nog starkt minskar trovärdigheten i denna artikel. Det är självklart vaccinet skyddar mot de sjukdomar (till en viss prosent) som den lär kroppen att kämpa mot. Alla mediciner, också vacciner, kan ha biverkningar, så man måste alltid överväga risker och fördelar. Om det är frågan om stelkramp, vars bakterier finns överallt i marken (50 årliga sjukdomsfall i Finland före vaccinationerna, och bakterien har inte försvunnit från omgivningen), eller kikhosta, som dödar barn, eller Hib, som också kväver barn till döds, för att andningsvägarna sväller ihjäl, ska man fundera noggrant, kan det finnas något skäl att våga sluta skydda barnen mot dessa.

  Jag är själv läkare, har inga finansiella intressen gällande läkemedelsbolag, men har ansvar för mitt områdes smittsamma sjukdomar, och därför ser jag dessa frågor med största allvar. Det förekommer rena lögn i internet.

  Ett missförstånd i denna artikel är att ”läkarna tror nog det måste bero på vaccin”, om man rapporterat om biverkningar. Så är nämligen inte nödvändigtvis fallet, eftersom det räcker med ett tidsmässigt samband (sjukdom har inte kommit före vaccinationen), så att man måste utreda, OM det kan finnas ett samband. Och för att veta, om något, som hänt efter vaccination, beror på vaccination, måste man veta, hur mycket t.ex. spädbarnsdöd förekommit utan vaccination. Alltså om t.ex. i lika stora grupper av barn 7 barn dör hos både vaccinerade och ovaccinerade, då finns det inget skäl att tro på ett samband.

 5. Hej! Min flicka fick sitt vaccin när hon var 3 månader fredag 3 oktober 2014. Sköterskan på BVC frågade mig (21år)och min kille (23år) hur flickan mådde medan hon mätte,vägde osv. Flickan var en 10poängare enligt hennes barnläkare och mådde toppen!
  Hon va det finaste som hänt mig, jag kunde inte vänta på att visa henne för hela världen. Sköterskan talar om för oss att hon skall vaccineras och ger henne ett vaccin i vardera lår. I samma stund kändes det för mig som att jag borde hindrat sköterskan från att göra det. Jag försökte intala mig själv att det bara va ”mamma problem” jag handskades med. Det är bara jag som är Knäpp, min känslor för min dotter spelar spratt för min hjärna. BVC Sköterskan talar om för oss att min dotter är fullt frisk, bra reaktionsförmåga, stadig i sin utveckling och har de finaste ögonen hon sätt på många år. Hon säger även att det ja. Vara så att hon kan bli trött, lite febrig och gnällig men att jag skall ge henne en baby alvedon och hålla henne hårt hos mig, att det kommer lugna ner sig efter ett -två dygn. redan här får jag ångest. Mindre än 36 timmar att har erhållit sitt första vaccin, vaccinet som va livsnödvändigt för att hon inte skall drabbas av stelkramp, vaknar jag och min kille upp med vår dotter död i famnen på honom. Vi ringer ambulans och återupplivning håller på i 45 min innan de dödförklarar henne på sjukhuset i Kristianstad. Barnläkaren som bedömt min dotter som 10 poängare står nu och talar om för mig att han inte kan utesluta att vaccinet tagit död på henne men att vi får vänta på obduktionsrapporten som kan dröja månader innan jag kan få översatt. Jag väntar fortfarande på rapporten. Jag önskar bara att jag hade lyssnat på mig själ. Jag har aldrig fått någon spruta för stelkramp då jag är född i Tyskland, inte heller senare i livet har jag brytt mig om vaccinet trots påtryckningar från skolsköterska och läkare. Varför lät jag dem vaccinera min dotter? Jag hade ingen aning om vad hon vaccinerades för innan sköterskan redan satt sprutan. Hatar jag mig själv och hela värden för det. JA!! vi erhöll ett ursäktsbrev från BVC sköterskan samma vecka som min dotter dog. Hon beklagar vår sorg. Vetandes att kvinnan bara gjorde sitt jobb gör inte saken bättre när jag nu i efterhand förstår att de allihopa inte bara denna sköterska är medvetna om dödligheten och inte sa ett ord.

  • Herregud!!!!!!!! Tycker fruktansvärt synd om er!! Vilket svek detta är!
   Jag har låtit mina tre barn vaccineras och det har varit ångestladdat eftersom jag redan tidigare läst på och förstått att allvarliga biverkningar mörkas. Vi har dock inte drabbats av ngt. Men, än en gång, lider verkligen med er.
   En massa kärlek till er, vad det nu hjälper /Julia

  • Verkligen beklagar, det är hemskt!!! Må Gud trösta och välsigna Er. Har pratat med BVC om vaccination idag
   Min dotter vaccinerades vid 3 mån och redan då gillade jag inte hennes reaktion med mycket skrik. Sen blev hon överkänslig mot allt och alla och gråtigt. Andra gång hon fick vaccin vid 5 mån. Men sköterska har glömt en komponent och hon skulle få det senare. Jag började gräva djupt kring allt som gäller vaccinationer, komplikationer och biverkningar. Läser dokument, studerar immunologi, mm och hittar mer nackdelar än fördelar. Har läst och sett massa sörjliga fall. Även om det är 1barn från tusentals, det räcker. Ingen säger dessutom hur påverkar vacciner hälsa på lång sikt. De försvsgar immunsystemet och öppnar dörrar till massa andra sjukdomar. Min sköterska har skjutit upp det till senare tid fast sagt att det är Viktigt att mitt barn får dessa vaccin!!! (Hepatit B och Polio). Men om jag vill inte?!

   • Jag hade inte vaccinerat för hepatit B i ung ålder. Min son och andra har fått många problem med mage och ledvärk. Det finns bara risk att få hepatits B via blood och sexuellt så det är väldigt liten risk för barn att få.

  • usch..den värsta mardrömmen har ni råkat ut för. jag beklagar sorgen enormt…det låter som om du borde lexmaria anmäla bvc sköterskan..för vaccinering är förälderns val. man ska bli informerad om detta först och du ska bestämma om sprutan får ges…så är ju tjänstefel. det är ju ingen tröst för er i det hemska ni råkade ut för..men kanske hindrar att någon annan råkar ut för samma sak. jag vaccinerade inte min äldsta dotter..blev lurad på min yngsta då jag mådde väldigt dåligt den tiden av olika anledningar..men gav inte mer än första dosen…aldrig mer vaccin..inte något vaccin över huvud taget. gift är det man sprutar in i sina barn… kärlek till dig och din man..

   • Tror du man själv kan Lex Maria-anmäla? Tjänstefel? Snälla läs på innan du kommenterar.

    • Linda Karlström says

     Din sista mening gäller dig själv i allra högsta grad. Att vaccinera ett barn utan att ha inhämtat båda föräldrarnas informerade samtycke är ett tjänstefel. Jag kommer inte att godkänna fler kommentarer av dig om du inte ändrar tonläge.

  • Roko Stanicic says

   Hej Jasmina, fick du obduktionsrapporten?
   Mvh, Roko

 6. Emma Holmberg says

  Hej!

  Efter mycket efterforskning beslutade jag mig för att inte vaccinera mina barn mer! För första gången känner jag att jag gör ett aktivt val för mina barns hälsa. Jag har fyra barn och har vaccinerat mina tre första men har aldrig känts riktigt bra. Första två barnen slog aldrig ens tanken mig att jag hade möjlighet att välja bort det men vid tredje började jag känna mig riktigt tveksam. Ångrar att jag inte kände mig säkrare på mig själv som mamma tidigare, men så nu bara för någon dag sen hände det!! Som ett slag i nacken vaknade jag upp! Kan inte förklara det riktigt men tårarna bara rullade och det var en underbar känsla! Min fjärde flicka är nu 4 månader och tyvärr fick hon första vaccinen vid 3 månader. Önskar så jag vaknat tidigare men nu idag var jag på bvc och sköterskan sa; Ja så var det andra vaccinet nästa gång då. Och rak i ryggen kunde jag nu säga att jag beslutat att inte vaccinera mer. Oj så chockad hon såg ut!! Sen sa hon;Du vet att det finns risker med att inte vaccinera va? Och jag svarade, Jo men som jag ser det så finns det minst lika många risker med att vaccinera. Hon höll inte med… Jag kommer fortsätta uppdatera mig själv om nackdelar och fördelar (om det finns några) med vaccin, men mitt beslut känns som det bästa jag någonsin gjort! Stort tack till Linda Karlström för att du gav mig verktyg till mitt uppvaknande!!

  Mvh Emma

 7. Hej!
  Jag måste erkänna att jag är väldigt rädd för mässlingsvaccinationen och har skjutit på den och all vaccinering efter 12 månaders ålder för vår lilla två-åring. Jag är helt övertygad om att vacciner är farliga men jag har svårt att köpa argumentet att vaccin inte ger immunitet (till stor del). Jag tycker det verkar funka som många läkemedel med mycket starka biverkningar; det hjälper för det mesta omm man är beredd att ta risken med biverkningar…Det har precis uppmarksammat 16 fall av mässlingen här i Texas där vi bor. De är alla medlemmar av en kyrka där många inte vaccinerar sig. 11 av 16 är helt ovaccinerade, de övriga 5 har inte kunnat bevisa full vaccinering, har ev delvist skydd med det finns inte statlig dokumneterat (frivilligt i Texas). En ovaccinerad person spred detta från Indonesien. Detta går inte ihop med att vaccin inte skyddar. Jag kommer nog inte vaccinera mitt barn trots detta, men det får mig att ifråga sätta informationen från anti-vaccin grupper. I dessa fall kan jag inte riktigt köpa argumentet att det är mässlingsfall som inte rapporteras, det är faktiskt lite halvhysteri här…

  • Det finns inga vetenskapliga bevis på att vaccinering leder till immunitet. Det som är sant är att vaccin kan bidra till bildandet av antikroppar som i sin tur kan skydda mot sjukdom. Men antikroppar är absolut inget bevis eller någon garanti på att så sker.

   Mässlingsvaccination i USA och många andra länder startade i början av 1960-talet, samma tidpunkt som incidensen av mässling naturligt började avta. Precis som med många andra exempel på vaccinationer mot barnsjukdomar har det därefter gjorts många rapporter om utbrott och epidemier i välvaccinerade populationer. Att det till och med skett utbrott av mässling i populationer med 100 procents vaccinationstäckning kan man läsa om i medicinska journaler. http://vaccin.me/2013/02/21/masslingsvaccinets-oavsiktliga-konsekvenser-masslingen-okar-i-valvaccinerade-befolkningar/

   • Yvonne Löfquist says

    Min dotter fick det vanliga trippelvaccinet, hon överlevde men har haft mycket konstiga infektioner och polyper i halsen som kan ha ursprung i vacciner. Det fick mäsling på dagis så jag blev tillsagd att ge henne extra vaccin för det, (hon var då bara 1 år), konstigt nog så fick hon mässlingen iaf, ca 1 år senare och hon blev så sjuk att vi hade sköterska hemma ett helt dygn.

  • Linda Karlström says

   Man måste också komma ihåg det bevisade faktum, att när någon INTE är vaccinerad så tenderar läkarna att diagnostisera sjukdomen ifråga mycket snabbt och lättvindigt. Det betyder alltså att om det finns en frikyrklig grupp som inte är vaccinerad så har de alla ögon på sig, och så fort de får någon sjukdom med prickar så är det tvärsäkert mässling. Men om samma sak skulle hända i en grupp där alla är vaccinerade är det tvärsäkert ”något annat”.

   Läs om mässlingshysterin i Wales i våras, där det visade sig att nästan alla fall inte alls var mässling:
   http://vaccin.me/2013/05/13/storbritanniens-fejkade-masslingsepidemi-i-wales/

 8. Hej,

  Tack Linda för att du tar dig tid med att leta information (vilket är tidskrävande) samt delar med dig:) Kommentar till Sofies inlägg- innan ni bestämde er för att vaccinera er dotter, tog ni reda på vad de innehöll? Eco mat, skulle det rensa ut alla gifter som en kropp mottagit!? Er fråga om ni skall vaccinera eller inte nu när hon är 5, förstår inte riktigt vad ni vill med den frågan, skulle det ansvaret ligga på Linda att ta ställning till det. Ni får som alla andra ta reda på, för/ nackdelar och därefter överväga vad ni själva tycker och ta ansvar för det.

  Ta vara på detta livet;)

 9. Jag har alltid varit misstänksam mot vaccin och tog inte svininfluence när många av mina vänner, speciellt dom med barn, gjorde det. Flera av dessa har blivit dåliga i samband med vaccinet. Trötthet och insomnia t.ex. Jag hörde sedan på nyhterna, ca 1 år sedan, att man skulle göra en studie av biverkningarna av svininfluenca vaccinet eftersom miljontals människor blivit sjuka. Sedan hördes inget mer om detta. Jag undrar vad som tystade ner detta?Kan det vara att vaccinet såldes till alla länder och all skulle ta det och detta tjänade någon mångbiljonbelopp på?

 10. Vad ska man vaccinera barnen med då? Man vill ju gärna att de har skydd mot dessa sjukdomar..

  • Linda Karlström says

   Man ska inte vaccinera barn alls om man vill ge dem skydd. Vacciner har aldrig någonsin bevisats ge skydd mot en enda sjukdom. Det bästa skyddet är ett immunförsvar i topptrim. Vacciner bryter ned immunförsvaret. Låt alltså immunförsvaret utvecklas så som naturen tänkt, och hjälp till med ekologisk mat, så lite socker som möjligt, så lite kemikalier (både invärtes och utvärtes) som möjligt och så rent vatten som möjligt.

   • Min femåriga dotter ska få sin 5 års vaccination & har fått dom ”obligatoriska” vaccinationerna hittills … Är det för sent för henne att bygga upp ett sånt där bra immunförsvar ? Vi äter nästan allt eko , så lite socker som möjligt , undviker kemikalier i det vi kan …Min moster sa till mej att vi inte skulle vaccinera våra barn alls förens dom var minst 3 år & utvecklat mkt bättre immunförvar själva men vågade inte annat än att följa stömmen & så har man ju bvc sköterskornas påtryck…

    • Glömde skriva att jag undrar också om vi ska hoppa denna vaccinationen ( 5 års ) ? Mvh

     • Linda Karlström says

      Det kan bara du och din man bestämma. Jag råder er att lyssna på det sunda förnuftet, den moderliga instinkten eller magkänslan som en del vill kalla det. Och kombinera det med information från oberoende forskare. Vår sajt presenterar forskning utförd av människor som inte avlönas av läkemedelsindustrin.

     • Hej Sofie.
      Jag skulle råda dig att prata med medicinsk expertis som du litar på för att avgöra om vaccin är lämpligt eller inte.
      Min uppfattning är att vaccin är den allt överskuggande orsaken till att de infektionssjukdomar som vi vaccinerar mot minskar i omfattning. Jag är inte läkare och har inga kontakter med medicinsk industri etc. Jag tycker att statistiken är tillräckligt tydlig. Mina två döttrar är vaccinerade i det svenska vaccineringsprogrammet och det har varit problemfritt.

      För den som är intresserad så rekommenderar jag att ni googlar lite på polio. Polio är i det närmsta utrotat idag; det finns bara kvar i tre länder (Nigeria, Afghanistan och Pakistan) och såvitt jag förstått så beror det på att det finns motkrafter där som motsätter sig poliovaccinering (muslimska extremister). Tillbakaträngningen av polio är väldigt tydligt kopplad till

      Jag har sett inlägg på den här sidan förut som handlade om dödlighet i t.ex. mässling och hur den föll långt innan vaccin kom in i bilden. Det stämmer nog. Dödligheten i infektionssjukdomar bör ha fallit i och med att modern sjukvård och modern välfärd spreds. Men dödlighet och spridning är inte samma sak; antalet fall av mässling mm började falla drastiskt när vaccinering blev vanligt.

      Så för att summera: prata med medicinska experter som du litar på. Vem som helst kan ju som bekant skriva vad som helst på Internet.

      • Incidensen i en sjukdom är totalt ointressant. Om människor inte dör och blir allvarligt skadade av en sjukdom är vaccin helt överflödigt. Om man ska använda en hälsoförebyggande åtgärd med potentiella risker så vill man också se en hälsovinst? Var är den? Kan du svara på det? Jag vill gärna se statistiken i Sverige på:

       -Att barn har bättre hälsa i dag än för 30-40 år sedan
       -Färre hörselproblem
       -Färre synskador
       -Färre hjärnskador
       -Färre barn med utvecklingsstörningar
       -Färre barn med kognitiva problem
       -Färre hjärtproblem
       -Färre lungproblem
       -Färre öroninflammationer
       -Färre luftvägsinfektioner
       -Mindre sterilitet
       -Färre barn med ledbesvär
       -Färre barn med cancer
       -Färre fall av autoimmuna sjukdomar

       Vad gäller statistiken i Sverige och förlamning så vill jag se hur man gjorde undersökningar angående vaccinets effekt i förhållande till de förändrade diagnoskriterierna? Hur många av de drabbade som undersöktes för bly-, arsenik- och DDT-förgiftning? Hur många av de drabbade som fått injektioner av olika slag i form av andra vaccin, antiobiotika eller annat? Hur många av de drabbade som blivit opererade t ex tonsillektomi?

       I Indien vill jag gärna se statistiken på samma som ovan samt det totala antalet förlamningar och om detta minskat efter vaccinets införande?

       Världen över är jag intresserad av att se statistiken som visar om antalet döda barn minskat i samma takt som man infört alla dessa vaccin som ska rädda liv? Jag vill gärna också se samma statistik där som jag efterfrågar här i Sverige samt hur man utvärderat och gjort sina bedömningar.

       Tack på förhand!

       För att förstå lite mer om polio kan man titta på denna mycket berikande föreläsning av Dr Humphries: https://www.youtube.com/watch?v=Twch-T-n8Ns

       Sedan föreslår jag att istället för att googla runt på polio och finna missledande information så kan du läsa dessa studier som visar en mer rättvis bild av poliohistorien:

       ”It has been reported in the Lancet that the incidence of AFP, especially non-polio AFP has increased exponentially in India after a high potency polio vaccine was introduced… Sathyamala examined data from the following year and showed that children who were identified with non-polio AFP were at more than twice the risk of dying than those with wild polio infection… non-polio AFP rate increases in proportion to the number of polio vaccine doses received in each area… Nationally, the non-polio AFP rate is now 12 times higher than expected. In the states of Uttar Pradesh (UP) and Bihar, which have pulse polio rounds nearly every month, the non-polio AFP rate is 25- and 35-fold higher than the international norms… The non-polio AFP rate during the year best correlates to the cumulative doses received in the previous three years…. Association of the non-polio AFP rate with OPV doses received in 2009 was 41.9%. Adding up doses received from 2007 increased the association (R2 = 55.6% p < 0.001).” Vashisht, N and Puliyel, J.,2012. “Polio programme: let us declare victory and move on.” Indian Journal of Medical Ethics Vol IX No 2 April-June pp. 114-117 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22591873

       What is clear from the above graph is that massive “pulse” vaccination campaigns have done nothing to eliminate paralysis, and in fact there is evidence pointing to the likelihood that vaccination is related to the rise in AFP. Isn’t the vaccination really about eliminating paralysis…or is it simply to replace wild virus with a vaccine virus no matter the outcome?

       Så för att summera det hela, så har poliovaccinet inte gjort världen någon tjänst. Däremot en hel del enskilda företagare.

       • Om jag förstår ditt inlägg rätt, Marina, så verkar du anse att hälsotillståndet i världen blir sämre med tiden och inte bättre. Det håller jag inte med om.

        Mitt svar rörde egentligen bara frågan om man som förälder bör låta vaccinera sina barn eller inte. Jag lät vaccinera mina barn och jag tycker att man ska vaccinera sina barn. Jag anser att vinsterna med vaccination är störst om den sjukdom som man vaccinerar mot är allvarlig – till exempel smittkoppor och polio. Men jag vaccinerar gärna mina barn mot gulsot, mässling och andra infektionssjukdomar också – eller mot HPV för den delen.

        Hela tanken med vaccin är ju att minska förekomsterna av den sjukdom som vaccinet är riktat mot. Det verkar du inte heller ifrågasätta. Jag tycker snarare att du verkar tycka att biverkningarna är allvarligare än sjukdomarna i sig. Nå, det kan vi ha olika uppfattning om. Jag har inte den expertis som krävs för att kunna bedöma det på egen hand så jag är utlämnad till att lita – eller att inte lita – på det jag ser och hör, i media och på internet.

        Däremot så kan jag inte hålla med dig när du skriver
        ”Så för att summera det hela, så har poliovaccinet inte gjort världen någon tjänst. Däremot en hel del enskilda företagare.”

        Här har jag en personlig anekdot. Min mormors syster dog nämligen i polio vid sjutton års ålder. Så om vi lyckas utrota polio så är MYCKET vunnet. Detsamma gäller givetvis smittkopporna, som vi inte haft i Sverige sedan 1963 (men jag rekommenderar Wikipedias svenska sida om smittkoppor… 4 personer dog av smittkoppsangreppet 1963. Ingen trevlig död).

        Till sist: du ställer ett antal intressanta frågor i ditt inlägg. Jag har inte svaren på de frågorna. Det är förmodligen ett omfattande arbete att ta fram den statistiken, om den finns. Jag hoppas att du inte ser mig som ovillig eller motsträvig för att jag inte svarar – jag har helt enkelt varken tid eller förmåga att svara på de frågorna. Men om vi nu INTE har de svaren: vad ska vi utgå från? Att folkhälsan försämras? Och att det beror på vaccination? Jag tycker inte det.

        • Om du ska förstå mitt inlägg rätt så handlar det om att när man använder en hälsoförebyggande åtgärd i form av ett läkemedel så ska det vara vetenskapligt beprövat (vad nu definitionen av detta egentligen är men det minsta man kan begära är iaf ordentliga icke industrifinansierade studier på säkerhet och effekt) och/eller uppvisa tydliga hälsofördelar. Detta gäller inte för vaccin och bara för att vi inte ser polio eller mässling idag så betyder inte det att hjärnhinneinflammation eller förlamningar är försvunna.

         Och vad gäller Indien så kanske du tycker det är okej att byta ut ca 1000 förlamning 1996, till närmre 47.500 förlamade 2011 och med en dödlighet som är dubbelt så stor på grund av vaccin. Men det anser inte jag är en hälsovinst.

         Tråkigt med din moster och tyvärr finns det dödsfall kopplat till en massa virus och bakterier. Vi kanske ska sterilisera hela vår jord? Här är en annan anekdot kring polio:

         http://www.youtube.com/watch?v=pQK_qhOdUcI

         Ja, 1963 hade Sverige sitt sista smittkoppsutbrott. Enligt Smittskyddsinstitutet kom det via en sjöman.

         Men det lustiga var att han var rejält vaccinerad, hade fått 4 smittkoppsprutor, 1955. 1956, 1959 och 1961. Det blev klarlagt att det var han som tog smittan till Sverige, men man kunde aldrig klarlägga var han fick smittan från. Ja undrar hur det gick till, med så många sprutor borde han ju ha varit jätteskyddad. Hm…. http://www.smittskyddsinstitutet.se/100ar/viktiga-artal/1963/

         Smittkoppsvaccinet i sig utgör dessutom en fara för de runtomkring: http://www.reuters.com/article/2007/05/18/us-smallpox-boy-idUSN1744524120070518

         Vacciner har biverkningar och det finns så mycket annat man kan göra för folkhälsan och detta helt utan att någon tar skada.

         http://vaccin.me/2013/06/12/forskning-visar-att-det-finns-en-befogad-oro-kring-vacciners-sakerhet/

         • OK, men vad är det då som gör att antalet polio-infektioner i världen minskar? Eller stämmer inte det heller?
          Tack för länken till artikeln om smittkoppor, mycket intressant. Jag är som sagt inte läkare och har ingen speciell medicinsk expertis. Men när jag söker information på internet om vaccin så verkar det som att inget vaccin är hundraprocentigt; det gäller väl förresten alla medicinska behandlingar. Så en tänkbar förklaring är att sjömannen byggde inte upp resistens som förväntat.
          Men även om en behandling inte alltid fungerar så ser inte jag det som ett underkännande av behandlingen. Huvudsaken är att den gör större nytta än skada (och den principen tycks vi vara överens om, även om vi har olika uppfattning om vilken nytta och skada vaccinering ger).

          Och jag tror också att vi är överens om att smittkopporna nu är utrotade (i naturen; det verkar ju finnas virus kvar i några labb runtom i världen). Det verkar inte ha varit några utbrott sedan 1980. Vad beror det på? Om det inte är vaccin som ligger bakom det, vad är det då?

          När det gäller siffrorna om förlamning i Indien så har jag inga svar på det. Om det är förlamning pga polio eller polioliknande sjukdomar så är det helt klart intressant och något som man bör titta närmare på… vet dock inte riktigt hur? Det är svårt nog att hitta bra data på SCB:s hemsida; jag skulle tro att det är ännu svårare att hitta tillförlitliga siffror om Indien.
          Men om förlamningarna gäller ALLA orsaker så måste det vara nåt fel på siffrorna. Jag skulle vänta mig att minst en miljon personer blir förlamade per år i Indien – de är ju mer än en miljard människor.

          Om du har länkar till Indien-siffrorna så tar jag mig gärna en titt.
          Mvh

    • Linda Karlström says

     Hej Sofie!

     Vad bra att du börjat fundera över vaccinationerna. Kom ihåg att det inte finns några obligatoriska vacciner – det finns inte ens några gratis vacciner. Du betalar allt själv via skatten.
     Det är aldrig för sent att bygga upp ett immunförsvar – men det är ju onödigt att riva ner det;) Jättebra att ni äter ekomat och undviker socker och kemikalier, fortsätt med det. Kom ihåg att vacciner är en kemikaliecocktail utan dess like, och denna cocktail injicerar vi rakt in i kroppen förbi alla naturliga skyddsbarriärer. Din moster verkar vara en mycket klok kvinna. Du måste fråga dig själv: Vems barn är det? För vems skull är det ni låter vaccinera/inte låter vaccinera dem? Är det för bvc-sköterskornas skull? Nej, jag tänkte väl det. Det är ju för barnens egen skull eller hur? Det spelar absolut ingen roll hur mycket utpressning bvc utsätter er för – vacciner är och förblir frivilliga och den bvc-sköterska som inte kan acceptera och respektera ert beslut begår tjänstefel. Varför överhuvudtaget gå till bvc? Är dina barn sjuka på något sätt? Tycker du att ni inte klarar er utan att vitrockade främlingar ska besiktiga era barn?

     Det viktigaste är att bilda sig en egen uppfattning och det farligaste är att följa strömmen. Jag kan varmt rekommendera boken Vaccinationer: risker och skador!

   • Är så tacksam att jag (53 år) inte är vaccinerad mot något och min son (30 år) är i huvudsak helt ovaccinerad, förutom att han fick smittkoppsvaccin på BB, då vi hade mycket kontakt med utlandet! Har ALLTID ansett att detta med massvaccinering av barn leder endast till mindre motståndskraft, allvarliga biverkningar och neurologiska skador! :/ Kan sägas att både min son och jag har ett mycket starkt immunförsvar idag.

   • Kristoffer says

    Vad är det du påstår här? Skulle vaccin inte ge skydd och detta aldrig heller bevisats? Är du på riktigt?

    • Om det är bevisat, var är studierna som uppvisar detta (och kom inte med några antikroppsmätningsstudier!)? Om vacciner ger ett skydd, på vilket sätt kan då ovaccinerade utgöra ett ”hot” för de vaccinerade?

   • Hej Linda, Mycket bra information du för fram gällande vacciner. Dock undrar jag vart du fått informationen om att vaccin inte hjälper alls? Någonting måste de ju göra. Av vilken anledning är till exempel mässlingen så ovanlig i Sverige? Tacksam för svar, man försöker ju bilda sig en uppfattning om hur det ligger till med vacciner.

    • Linda Karlström says

     Hej Jocke!

     Tack för att du läser och tar problemet på allvar! Du verkar ha helt rätt inställning – man måste själv läsa på och bilda sig en uppfattning.

     Att vaccin inte alls hjälper (det vill säga inte skyddar mot sjukdomar) är en slutsats som jag och många andra kommit fram till genom gedigen research och vetenskapliga studier. Du måste tänka så här: den som hävdar något nytt har bevisbördan. Den som för 200 år sedan började hävda att vacciner skulle skydda mot sjukdomar hade en börda på sig – det måste bevisas att vacciner skyddar. Det har nu gått 200 år sedan Jenner började med smittkoppsvaccinet och fortfarande har ingen någonsin bevisat att vacciner skyddar mot sjukdom. Inget vaccin har genomgått någon placebokontrollerad dubbelblindstudie. Vi lever i en TRO att vacciner skyddar, men det finns inga bevis. Tvärtom finns det oerhört många bevis för att vacciner ökar risken för sjukdom – också den sjukdom man är vaccinerad mot. Jag kan till exempel rekommendera Viera Scheibners bok Vaccination – the medical assault on the immune system. Den refererar hundratals vetenskapliga studier. Vill du hellre läsa svenska så finns Vaccination – en förälders dilemma helt gratis på nätet.

     Att mässlingen är ovanlig i Sverige beror på bättre levnadsförhållanden. Det beror också på att läkare inte känner igen mässlingen längre, så många feldiagnostiseras. Om man är vaccinerad mot mässling heter det i läkarens riktlinjer att patienten inte kan ha mässling och då får patienten diagnosen ”något annat” istället. Och då är det ganska klart att mässlingen minskar drastiskt. På pappret.

     Att sedan vacciner kan manipulera sjukdomen är fullt möjligt. Till exempel har väldigt många autistiska personer mässlingsvirus i tarmarna. Deras tarmar förstörs totalt vilket gör att ospjälkta proteiner läcker ut i kroppen och når hjärnan där de ställer till oreda. Det finns många som menar att vi bytt mässling mot autism på grund av vaccination.

     • Hej Linda,
      Tusen tack för ditt svar. Som du säger så måste man bilda sig en egen uppfattning, men det hjälper att lyssa på andra och ta in information från alla håll som man sedan tar ställning till.
      Det låter onekligen intressant det du säger, och jag tror på att du studerat dig fram till den slutsatsen. Det finns ju flera sjukdomar som är väldigt lika mässlingen och i samband med att vaccinationer startade så har de andra varianterna fått ett uppsving. Vilket säkerligen beror på att läkare inte tar med mässlingen som en kandidat eftersom patienten är vaccinerad. Och det finns ju onekligen data som pekar på att man bytt ut mässlingen och kanske några andra sjukdomar mot autism, på det stora hela. Antagligen inte i lika stor utsträckning, men det kommer ju väldigt mycket olika åkommor av vaccin.

      En annan fråga är om kikhosta. Det är en ovanlig sjukdom i Sverige, även om fallen har gått upp lite på sista tiden så är det inte så många fall. Det är svårt för mig att tro att det beror på bättre levnadsförhållanden. Har du några tankar om kikhosta eller någon av de andra sjukdomarna som är ovanliga i Sverige idag?

      • Linda Karlström says

       Hej igen!

       Vad härligt att höra hur klarsynt och sunt kritisk du är. Kikhostan är egentligen inte så ovanlig som vi tror. Många långdragna hostor som plågar oss under hösten/vintern är i själva verket kikhosta. Vi har ett par mycket bra artiklar om detta, vilka skrevs i samband med att kikhostan färdades här i min hemtrakter för ett tag sedan:
       http://vaccin.me/2012/04/10/ovaccinerade-far-obefogad-skuld-for-epidemier-ingen-misstankte-ju-kikhosta-eftersom-vi-ar-fullt-vaccinerade/
       http://vaccin.me/2012/01/26/barn-vaccinerade-mot-kikhosta-fick-kikhosta-sjukvardens-respons-ojda-krya-pa-er/

       • Tack Linda, mycket lärorikt och intressant.
        En grundregel jag har när jag försöker bedöma sanningshalten hos olika källor för information är att följa pengarna. Att läkemedelsföretagen tjänar enorma summor på sina vaccin är ingen hemlighet. Incitamentet för dem att skönmåla statistik eller effekterna av vaccin är därför väldigt starkt och gör att sanningshalten i deras information bör ifrågasättas.
        Det krävs dock mer än bara det för att dra några slutsatser om vaccin, och jag tror att det är viktigt att man får ordentligt belägg för sitt beslut om att vaccinera eller inte.
        Jag är väldigt försiktig för jag har även sett överdriven information från anti-vaccin hållet för att stärka den åsikten, vilket gjort mig lite försiktig även där. Självklart är det viktigt att ens underlag är sakligt och inte uppblåst eller förminskat för att få fram sin poäng.
        Så tack för ditt arbete och dina efterforskningar och att du tar dig tid att besvara samma frågor om och om igen (kan jag tänka mig).

        • Linda Karlström says

         Åh kära du, om alla som frågar hade samma gentlemannakaraktär som dig så svarar jag gärna om och om igen;) Man kan aldrig svara för många gånger när det gäller så här viktiga frågor. Det är alltid lika tacksamt och givande att svara någon som har ett genuint intresse i Sanning, och någon som dessutom läser rekommenderade länkar.

         Din grundregel är antagligen den bästa tänkbara. Till detta bör man dessutom foga den idag så väl undertryckta magkänslan (det sunda förnuftet) och man kommer mycket långt. Jag brukar säga att lika lite som man ska vaccinera sina barn för att tant bvc-sköterskan säger så, lika lite ska man inte vaccinera för att jag (eller någon annan) säger det. Man ska inte göra något alls bara för att någon annan säger si eller så. Man ska följa sitt eget hjärta! För att man ska hitta fram till hjärtats röst måste insikten komma inifrån. Det kräver tid och efterforskning. Men låt det ta den tid det tar! Kram!

       • Jag tycker det är mycket märkligt att läkemedelsverket får hållas trots att det är väldigt uppenbart att det som kommer därifrån inte har det svenska folkets hälsa som högsta mål. Här måste man ju kunna göra något om man är tillräckligt många?

        • Linda Karlström says

         Bingo. Vi har faktiskt funderat lite på detta. Det borde gå att göra någon slags anmälan. Jag noterar din e-mejladress och återkommer!

         • Tack för dina vänliga ord här ovan. Barnen är det käraste man har. Självklart vill man göra det som är bäst för dem. Först för sina egna och sedan även för alla andra runt om i världen. Det var magkänslan som gjorde att jag började undersöka det hela. Den har varit rätt hittils i mitt liv många gånger när man ställs inför saker som inte stämmer med det man lärt sig under tidigare år.
          Länken om hur dödligheten för dessa olika sjukdomar sett ut över åren var en stor ögonöppnare och satte allt på plats. Fick inte riktigt ihop det innan jag läste den. 🙂
          Jag har en tanke om hur man skulle kunna gå tillväga med läkemedelsverket, så maila gärna så skickar jag den så kan du undersöka lite om du vill.

          • Gud så bra om det finns något att göra för att öka kontroll och nyttan med läkemedelsverket. Finns mycket att göra när det gäller vårt mänskliga välmående och vår hälsa. Jag retar mig på att vi är fast i sjukvårdens och läkemedelsindustrins klor! Det finns så mycket bra alternativa vårdformer och sätt att hålla sig frisk men ofta blir det tyvärr väldigt dyrt för individen. Vart finns vår fria vilja i detta?? ÅÅ vad jag vill se en förändring!!! Ju fler som inser det ju fortare kommer det gå! Så glad när jag läste ditt inlägg om att följa sitt hjärta Linda, för det är just det jag lärt mig göra och wow vilka insikter som kommit i och med det. Har även hittat ”ENHET – politik på människans och naturens villkor” som kämpar för ett mer medmänskligt och hållbart samhälle. Deras visioner om världen stämmer så väl överens med de som jag funnit inom mig. <3

      • Jag såg i en annan kommentartråd att någon hade länkat till 1177.se och en sida om kikhosta där det stod att vaccinet mot kikhosta bara är effektivt i 5-10 år. I så fall är det svårt att tänka sig att vaccinet har haft en stor inverkan på antalet fall av kikhosta. Det kan inte vara särskilt vanligt att vuxna går och vaccinerar om sig på eget intiativ, jag känner i alla fall ingen som gör det.

     • Till Linda eller annan som kan svara.
      LInda du skrev:

      //Att sedan vacciner kan manipulera sjukdomen är fullt möjligt. Till exempel har väldigt många autistiska personer mässlingsvirus i tarmarna. Deras tarmar förstörs totalt vilket gör att ospjälkta proteiner läcker ut i kroppen och når hjärnan där de ställer till oreda. Det finns många som menar att vi bytt mässling mot autism på grund av vaccination. //

      Finns någon länk där man kan läsa mer om detta? Finns tex godkända studier gjorda på detta? Autismen/de nevrologiska skadorna skrämmer mig mycket. Har arbetat med detta och vill inte att mitt barn skall få det pga vaccinet.

      Undrar även över plötslig spädbarnsdöd, att viccinet skall påverka liv och död. Skrämmande!!! Finns studier gjorda på detta? Finns bevis för att så är fallet? Har du tex tagit del av obduktioner där detta kunnat styrkts?
      MVH Sussi

 11. Hej, undrar bara om det finns ngra liknande dokument för infanrix (difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae) ? Detta gav man år 2002, iaf fick min dotter det då ? Sedan har jag läst att om man delar upp vaccinationerna så att man tar tex infanrix för sig, hepatit b för sig och pneumukockor för sig så skulle eventuellt biverkningarna vara mindre/färre… är det ngn som har läst sig fram till samma ?

  • Linda Karlström says

   Hej!

   Alla Infanrix-vacciner bygger på samma ”bas”, det är samma tillverkare och samma ingredienser. Du kan söka på FASS.se med sökord Infanrix, så ser du att det finns många olika varianter. En del har bara tre sjukdomar, andra fyra, fem eller sex. Din dotter har alltså fått Infanrix-Polio+Hib, vilket är det vaccin som de allra flesta får i tre doser under det första levnadsåret. Jag vet inte på rak arm om det finns något liknande dokument på just detta vaccin, men sannolikheten är stor att det finns. Tyvärr är det så att bara för att vaccinet inte motsvaras exakt av det vaccin som studerats i artikeln ovan, så skiljer sig inte biverkningarna markant. Det är i princip samma giftcocktail, dock med en ingrediens mindre (inget hep B). Vilket ju är en viss tröst. Om än klen.

   En del tror att biverkningarna blir färre om man delar upp sjukdomarna var för sig, men det finns inga studier som visar att det är så. Man bör komma ihåg att en uppdelning ofta innebär mycket mer av alla tillsatser i form av aluminium, formaldehyd och annat inte så trevligt. Många vacciner i samma spruta betyder totalt sett färre tillsatser, men i stället en fruktansvärd och mycket onaturlig chock för kroppen att tvingas hantera många olika sjukdomar samtidigt – dessutom kommer sjukdomarna in i kroppen på ett naturvidrigt sätt. Orsaken till att en del föräldrar spekulerar i att det vore bättre att dela upp vaccinerna i separata doser är att Andrew Wakefield i slutet på 90-talet rekommenderade enskilt vaccin mot mässling istället för mpr. Detta gjorde han därför att mpr-vaccinet aldrig testats kliniskt. Man bara slog ihop tre stycken vacciner som testats var för sig, man hade aldrig testat själva blandningen. Hans rekommendation gällde dock bara mpr kontra mässling, och var inte ett ställningstagande för vaccination överlag.

   • Kan man polisanmäla GSK i efterhand? Möjligheter? Skadeståndskrav?

    • Adam NätvÄrkselev says

     Ann, tack för dina tre frågor, 23 augusti, 2013 at 09:54, som mitt mentala Jag i nutid och rum vill, kan och vågar besvara utan strikt produktansvar för säkerhetsbrist i svar till Dig, eller annat enskild människa som rättssubjekt.

     Din fråga 1: Kan man polisanmäla GSK i efterhand?
     Mitt svar på Din fråga 1: Nej ”man” är som ord/begrepp ett laglöst kollektivt pronomen u.p.a. (utan personligt ansvar) och risk, att polisanmäla GSK eller annan näringsvÄrksamhet, för säkerhetsbrist i produkten Pandemrix, även om svensk lagstiftare, domstol eller exekutivt organ (polismyndighet eller åklagarmyndighet, som rättssubjekt) i tid och rum har humana resurser som älskar att hjälpa svensk tillsynsmyndighet att transformera säkerhetsbrist till fördragsbrott, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

     Din fråga 2: Möjligheter?
     Mitt svar på Din fråga 2: Ja, om Du mentalt vill, kan och vågar FÖRSTÅ nytta, ansvar och risk i EU-rättens företräde, framför svensk grundlag, svensk lag och Jante, Luther och Ågrens mentala vanor och ovanor att LURA enskild vårdtagare att mentalt och fysisk i tid och rum LYDA Jante, Luther och Ågrens ofta livslånga mentala motstånd av förnekelse och förvirring i fyrarummaren.

     Din fråga 3: Skadeståndskrav?
     Mitt svar på Din fråga 3: Ja, om Du i livet har utvecklat mental KUNSKAP att i tanke, beslut och handling i nutid och rum FÖRSTÅ när, var och VARFÖR det allmänna har skadeståndsansvar mot EN drabbad enskild VÅRDTAGARE som upptäckt säkerhetsbrist som är FÖRDRAGSBROTT, lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller Europeiska unionen.

     Värdesäkrat resultat ovan och med vänlig hälsning
     Lärstad den 9 september 2013
     Namn på rättssubjekt utan STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i text ovan

Trackbacks

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: