Kan vacciner bidra till utvecklandet av autism?

Nej, säger en dansk studie. Ja, säger tusentals drabbade barns föräldrar samt alltfler människor inom olika kunskapsområden världen över. Ulf Brånell, alias ”Kloka gubben”, en välkänd profil inom svensk alternativmedicin som innehar en grundlig vetenskaplig utbildning, har gjort en granskning av … [Read more...]

Robert F. Kennedy Jr. avslöjar mörkningen om hur vaccin ger autism

Bild: Wikipedia/Bild: Freedigitalphoto/renjith krishnan Robert Kennedy talks about the cover up regarding vaccines and Autism. In June 2000, a group of top government scientists and health officials gathered for a meeting at the isolated Simpsonwood conference center in Norcross, Georgia. … [Read more...]

Apor utvecklar autism efter standarddoser av MPR och andra vaccin

Dr Andrew Wakefields upptäckter bekräftas i verkliga livet som tragedier i otaliga familjer jorden över, såväl som i studier – vaccinationer av olika slag kan utlösa de symtom som tillsammans diagnosticeras som autism, asperger, autismliknande tillstånd etc. Läs mer … [Read more...]

Italiensk domstol fastslår att MPR-vaccin orsakat autism

Domstolen i Rimini, Italien, bifaller föräldrarna till ett autistiskt barn och kräver att hälsoministeriet betalar ersättning. Översättning och sammanfattning: Linda Karlström De första autistiska symptomen uppkom samma dag som barnet vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (mpr). … [Read more...]

MPR-vaccin kan orsaka kramper, koma, beteendeförändringar och död

Allvarliga biverkningar kan uppkomma efter MPR-vaccination (mässling, påssjuka, röda hund). Detta är ett orsakssamband som fastslagits av ”The vaccine Court”. I ett utdrag ur VAERS databas 1998 noterades det att 34 barn drabbats av kramper, koma och/eller förändringar i beteende som inte kunnat … [Read more...]

Svenska spädbarn får sex läkemedel vid ett tillfälle

Att rekommendera läkemedel i god tro och mot bättre vetande är en sak, men nu när så mycket information kring vaccinernas baksida är tillgänglig är det oförsvarbart och ansvarslöst att fortsätta upprepa samma gamla mantra, som man hört i åratal vid detta laget. Text: Marina Ahlm/Bild: … [Read more...]

Irländsk utredning stärkter samband mellan narkolepsi och Pandemrix

En rapport från de irländska hälsovårdsmyndigheterna visar på en 13-faldig ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar som vaccinerats med Pandemrix. Det motsvarar c:a 5 fall narkolepsi per 100 000 vaccinerade. Den irländska rapporten stödjer däremd de tidigare undersökningarna från Sverige och … [Read more...]

Parents urged to ignore the symptoms caused by vaccines

Mike Adams: A recent study published in the journal Pediatrics suggests that administering one or more of the five "Ss" -- swaddling, side/stomach position, shushing, swinging, and sucking -- to babies in conjunction with their childhood vaccine regimens can help alleviate the physical and emotional … [Read more...]

Förnekelse av biverkningar i vaccinets spår

Fallen av autism och andra immunologiska sjukdomar bland vissa särskilt sårbara människor bara ökar. Allt fler erkända specialister ifrågasätter säkerheten av massvaccination. Trots dessa allvarliga biverkningar fortsätter läkemedelsföretag, läkare och myndigheter att sticka huvudet i sanden och … [Read more...]

Sju döda av influensa på äldreboende

Sju personer på ett äldreboende i Trollhättan har avlidit efter ett svårt influensautbrott. 23 av de 112 boende har insjuknat i smittan. Sju har avlidit. Detta trots att flera av dem varit vaccinerade. – Av de som har dött har de flesta faktiskt varit vaccinerade. Det betyder att vaccinet inte … [Read more...]