Intervju med dr Palevsky, del 2: Vetenskapliga studier visar att vacciner bryter ned immunförsvaret

Följande är en översättning av ett samtal mellan dr Mercola och dr Palevsky från "Expert pediatrician exposes vaccine myths". Dr Larry Palevsky är legitimerad barnläkare, utbildad vid New York School of Medicine, och en av USA:s ledande läkare, som enligt min uppfattning faktiskt på fängslande och … [Read more...]

Främmande DNA-fragment i vacciner

Kan främmande DNA som finns i vaccin vara en orsak till vaccinskador? Detta diskuteras i ett dokument skrivet av Leslie Carol Botha. Främmande DNA-fragment har påträffats i sjuka, funktionshindrade och döende barn efter att de fått olika barnvaccin.  Sammanställning: Marina Ahlm Under de … [Read more...]

Kopplingen mellan autism och MPR – den felande länken?

The Center for the Biology of Chronic Disease (CBCD) anser att man med de nuvarande reningsprocesserna inte helt kan filtrera bort alla främmande DNA-plasmider som används i tillverkning av vaccin. Dessa främmande DNA-fragment som sedan injiceras kan orsaka många allvarliga … [Read more...]