Österbottens Tidning och Vasabladet refuserade Karlströms faktabaserade artikel om vattkoppsvaccin

De finlandssvenskarna dagstidningarna Österbottens Tidning (ÖT) och Vasabladet (Vbl) har, under hela min tid som vaccinationskritiker, alltid tagit in mina debattartiklar. De har blivit väldigt många genom åren, jag gissar att saldot hamnar på cirka trettio stycken i respektive tidning. Mina … [Read more...]

Ann-Charlotte Stewarts intryck från Dagens Medicins seminarium, ”En ny vaccinationslag – konsekvenser och utmaningar”

Den 22 mars 2012 överlämnade regeringen en proposition vid namn "Ny ordning för nationella vaccinationsprogram" till riksdagen. I propositionen föreslås bland annat att ett nationellt vaccinationsregister ska införas, så att man enklare kan hålla reda på vilka vacciner de svenska medborgarna fått. … [Read more...]

”Några timmar efter vaccinationen började vår son skrika ett skrik som vare sig jag eller min man någonsin upplevt”

Jag är mamma till tre barn och ifrågasätter starkt behovet av vaccinationer samt vem som erhåller den ekonomiska vinningen av att mina/våra barn vaccineras. Vid vår första sons födelse var jag på en privat informationsträff med andra föräldrar som ifrågasatte vaccinationer i stort, i synnerhet … [Read more...]