Främmande DNA-fragment i vacciner

DNA - Freedigitalphotos.net

Bild: Freedigitalphotos.net

Kan främmande DNA som finns i vaccin vara en orsak till vaccinskador? Detta diskuteras i ett dokument skrivet av Leslie Carol Botha. Främmande DNA-fragment har påträffats i sjuka, funktionshindrade och döende barn efter att de fått olika barnvaccin. 

Sammanställning: Marina Ahlm

Under de senaste sex åren har Botha varit starkt engagerad och hängiven till att informera allmänheten om de potentiella farorna med HPV-vacciner. Hon är medlem i TruthAboutGardasil och är en av sex kvinnor som i mars 2010 presenterade forskning och data till FDA om den alarmerande statistiken för skador och dödsfall i samband med Gardasil och Cervarix i jämförelse med andra vacciner. Hon var också en av grundarna och tidigare vice ordförande för  SANEVAX Inc. som är en organisation med syfte att utbilda allmänheten om säkerhet och effektivitet av vaccinationer. I mars 2010 var Botha en inbjuden talare vid British Society for Ecological Medicine conferense i London där hon presenterade vetenskapligt baserad information och forskning om riskerna med HPV-vacciner. Botha är för närvarande samordnare för organisationen Natural Solutions Foundation.

Botha hävdar att främmande DNA är en term som de flesta medicinska konsumenter är omedvetna om och anser att det är sunt förnuft för yrkesverksamma att ifrågasätta säkerheten av främmande DNA – annars känt som rekombinant DNA:

”The Amerikanska Biologic Safety Association (ABSA) har klassificerat rekombinant DNA som en biologisk fara och har beskrivit särskilda direktiv för hantering av sådana föroreningar”.

Botha säger att det finns dokument som visar att kunskap kring dessa föroreningar varit känt i över 20 års tid. Dessa har identifierats i levande virala vacciner som odlats i humana celler. Hon säger att det finns dokumentet som rapporterar att rotavirusvaccin visat sig innehålla en patogen från grisar som är associerad med ”wasting” och immunbrist. Vaccinet ges till små barn för att skydda dem mot rotavirus som kan ge gastroenterit (magsjuka). När bevis av denna upptäckt presenterades för FDA meddelade de att det var inga problem!

Enligt Botha förklarar boken ”Microcompetition with Foreign DNA and the Origin of Chronic Disease”, skriven av Dr Hanan Polansky, hur främmande DNA-fragment och latenta virus kan orsaka många allvarliga sjukdomar. Ett fall som kan backa upp denna teori är historien om Jasmine. Den 8 augusti 2012 rapporterade NZ (Nya Zeeland) Herald att en mor i Nya Zeeland trodde att Gardasil vaccinet var ansvarigt för döden av hennes tonåriga dotter. Renata berättade att hon hade hittat sin dotter Jasmine död i sängen sex månader efter att hon fått sin tredje dos av vaccinet. Hon sade också att samma år hennes dotter fick Gardasil, klagade hon mer än någonsin på sitt mentala och fysiska tillstånd. Under en rättsläkarens undersökning vittnade dr Sin Hang Lee, en patolog, om upptäckten av DNA-fragment från HPV i prover från Jasmines blod och mjälte hela sex månader efter vaccinering med Gardasil.

I Bothas dokument diskuteras också närvaron av främmande rDNA i MPR och vattkoppsvaccinet. Enligt Botha har en studie upptäckt främmande mänskligt DNA hos barn med autism. Botha säger att i april 2012 publicerade CBCD (the Centre for the Biology of Chronic Disease) ett pressmeddelande för att uppmuntra CDC att studera Polansky s microcompetitionteori eftersom främmande DNA också hittats i Merck & Co:s MPR-vaccin. Vaccinets bipacksedeln (finns att ladda ner på FDA:s hemsida) visar att cellinje Wistar RA 27/3 och cellinje WI-38 från foster samt genetiskt humanalbumin alla används i vaccinet.

Botha skriver sedan att deras pressmeddelanden blev följande:

”MPR-vaccinet är förorenat med mänskligt DNA från en cellinje där rubellavirus odlas. Detta mänskliga DNA kan vara orsaken till toppar i förekomst. Ytterligare en ökad stegring i förekomsten av autism inträffade 1995 då vattkoppsvaccinet odlades i human fostervävnad”, skrev Dr Helen Ratajczak, Ph.D. Hon publicerade två artiklar om detta ämne i Journal of immuntoxikologi. (Merck and Co Inc. 2001, Breuer, 2003)”

Dock är humant DNA inte den enda substansen i barnvacciner som upptäckts i organ på vaccinerade barn. Här är ytterligare bevis på andra ämnen från vaccinationer som upptäckts i barn. I Japan fann H Kawashima bevis för mässlings virus i de perifera mononukleära cellerna i tre av nio autistiska patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (liksom en av åtta patienter med Crohns sjukdom och en av tre patienter med ulcerös kolit). Alla barnen hade vaccinerats med MPR.

En studie av Paola Roxana Barrero, Jorge Grippo, Mariana Viegas, och Alicia Susana Mistchenko med titeln ”Wild-type Measles Virus in Brain Tissue of Children with Subacute Sclerosing Panencephalitis, Argentina” visade att när hjärnvävnaden av åtta barn som vaccinerats med mässlingvaccin undersöktes fann forskarna vilt mässlingvirus. Sammandraget till denna studie lyder:

”We studied eight children who had measles at 6 to 10 months of age during the 1998 Argentine measles outbreak and in whom subacute sclerosing panencephalitis developed 4 years later. We report the genetic characterization of brain tissue –associated measles virus samples from three patients. Phylogenetic relationships clustered these viruses with the wild-type D6 genotype isolated during the 1998 outbreak. The children received measles vaccine; however, vaccinal strains were not found.”

Även om författarna uppger att de inte funnit några bevis för vaccinstammar från mässling i vävnaden, är det oklart när barnen faktiskt vaccinerades. Om barnen vaccinerades efter att de haft mässling kan detta innebära att vaccinet var orsaken till SSPE (Subacute Sclerosing Panencephalitis) som är en allvarlig men ytterst sällsynt komplikation efter en mässlingsinfektion (har även uppkommit i vaccinerade). Men om barnen blivit vaccinerade innan de insjuknade i mässling då kanske det var mässlingvaccinet som fick dem att genom nedsatt immunförsvar göra dem mottagliga för infektion.

Dessa argentinskabevis är i linje med den bevisning som diskuterats vid JCVI’s (kommittén för vaccination och immunisering) olika möten som ägde rum i Storbritannien under 1970-talet, 1980-talet och 1990-talet. Läs artikeln ”Government Documents Locked Up for 30 Years Proving This Vaccine Unsafe Finally Revealed”.

”Bothas dokument är en skarp påminnelse om exakt vilka ämnen läkemedelsindustrin och regeringar kräver att våra barn behöver för att de ska hållas friska. Men är det egentligen rätt att våra barns kroppar riskerar bli förorenade med främmande DNA och och andra ämnen som kan leda till handikapp eller risken att hamna på bårhus? Enligt min mening är dessa så kallade livräddande vaccin orsaken till mer skada än nytta. Men i stället för att undersöka dessa frågor närmre inför regeringarna medvetet fler och fler dödliga injektioner på den öppna marknaden.” -Christina England

För att läsa mer om ämnet, se dr Rebecca Carley dokument INOCULATIONS: THE TRUE WEAPONS OF MASS DESTRUCTION CAUSING VIDS (VACCINE INDUCED DISEASES) (AN EPIDEMIC OF GENOCIDE) by Rebecca Carley, M.D. Court Qualified Expert in VIDS and Legal Abuse Syndrome.

Läs hela artikeln

Sammanställning: Marina Ahlm / Bild: Freedigitalphoto

 

Läs mer:

CNN Health – Rotarix rotavirus vaccine contaminated, officials say

News Medical – Recombinant DNA – What is recombinant DNA?

Newsvoice – Andrew Wakefield: Gardasil kontaminerat med rDNA från virus

Solunetti – Cellinjer

Skador efter vaccinering har medvetet dolts i över 30 år

Mässlingvaccin innehåller leukemi-virus från kyckling

MPR-vaccin kan orsaka kramper, koma, beteendeförändringar och död

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solunetti.fi/se/solubiologia/solulinjat_/2/

 

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: