Läkare vidhåller krampaktigt argument att ovaccinerat folk insjuknar i livsfarliga sjukdomar

Vaccin.me har tidigare publicerat en debattartikel om det vaccinkritiska seminariet som stoppades av finska myndigheter. Österbottens Tidning (ÖT) publicerade en motreplik den 26 september 2009, undertecknad med ”Samtliga läkare vid Malmska hälso- och sjukvårdsområdet (MHSO)”.

Text: Linda Karlström

Läkarna påstår bland annat att de välkomnar kritisk debatt om vaccinationer, bara den baserar sig på vetenskap. De hävdar också att vacciner tas i bruk efter långa och grundliga vetenskapliga undersökningar, och att allergiska reaktioner är sällsynta – för att inte tala om allvarligare reaktioner.

De avslutar med att skriva:

”Då tillfället enligt media kommer att ordnas i privat regi, hoppas vi att även det officiella vaccinationsprogrammets stora och framgångsrika betydelse för folkhälsan kunde presenteras där av nationella experter på området.”

Nedan följer Karlströms svar till läkarna, publicerat i ÖT 29 september 2009.

Samtliga läkare vid MHSO har en insändare med rubriken ”Rätt stoppa ensidig information” i ÖT lördagen den 26 september 2009. Om läkarna tycker det är rätt att stoppa ensidig information så antar jag att ni framledes plockar ner all vaccinreklam som finns i mängd och massor vid sjukhusen och rådgivningarna? Alternativt ställer fram mera allsidig information, förslagsvis ”Vaccinationer – fördelar och nackdelar” av den svenske läkaren Jackie Swartz. En sak är vi nämligen rörande eniga om; att ensidig information inte är bra i längden. Jag undrar vidare hur ni kan hävda att Alan Rees’ seminarium ger ensidig information? Har ni deltagit i hans seminarier tidigare? Känner ni till innehållet? För inte är det väl så illa att ni har förutfattade meningar? Det är betryggande att veta att det finns läkare som Leena Furubacka (insändare 26.9.2009) som inser vikten av kritiskt och självständigt tänkande och inte låter sig luras av läkemedelsbolagen.

Läkarna vidhåller krampaktigt argumentet att folket utan vacciner skulle insjukna i livsfarliga sjukdomar. Jag förstår precis vad ni menar, för så trodde jag också först. Sedan skaffade jag kunskap i frågan, och lärde mig snart att de sjukdomar som vi idag vaccinerar barnen mot försvann många år innan vaccinernas intrång på marknaden. Detta påtalade Jakobsson i sin insändare 19.9.2009 men det tål att upprepas; vaccinernas andel i utrotandet av sjukdomar är mycket tveksam. Sjukdomarna har försvunnit i takt med att den hygieniska standarden har stigit. Det mest talande exemplet är mässling, vars dödsfall minskade med hela 98 % innan vaccinet ens fanns tillgängligt.

Jag bestrider inte det faktum att mässlingen skördar många liv i u-länderna, vilket beror på barnens dåliga allmänkondition till följd av näringsbrist och trångboddhet. Att börja vaccinera dem skulle få katastrofala följder, eftersom deras redan svaga immunförsvar mer eller mindre skulle kollapsa av alla gifter. Ett fruktansvärt exempel på detta är vaccinationskampanjen i Australiens nordterritorium, vilken dödade hälften av aboriginernas barn. Man fann att det berodde på C-vitaminbrist. Forskaren och medicine doktor Kalokerinos skrev sedermera en bok om tragedin, ”Every second child” (Vartannat barn).

Vaccinförespråkare lyfter ofta fram poliovaccinationerna som en av de största framgångarna. Sanningen är den, att vaccineringen orsakat betydande ökningar i förekomsten av polio efter åratal av stadiga nedgångar innan vaccinet fanns. I Saudiarabiens grannland Oman utbröt en polioepidemi år 1989, sex månader efter att hela befolkningen vaccinerats. Sex delstater i USA anmälde ökad förekomst av polio ett år efter att vaccinet infördes – i Massachusetts ökade förekomsten med anmärkningsvärda 642 procent. Poliovaccinets upphovsman Jonas Salk har inför amerikanska senaten vittnat om att nästan alla polioepidemier som utbrutit efter 1961 orsakats av vaccin. Så erkände han också själv att ”när man vaccinerat barn med poliovaccin så sover man dåligt i tre-fyra veckor efteråt…”

Intressant är att läkarna åberopar den minskade smittorisken som orsak till att man tagit bort tuberkulosvaccinet ur det nationella programmet. Samtidigt hävdar de att vårt nationella vaccinationsprogram baserar sig på noggrant undersökta vacciner, och att vacciner tas i bruk efter långa och grundliga vetenskapliga undersökningar. Alldeles klart är att så inte var fallet med det vaccin som började importeras från Danmark år 2002, trots att tuberkulosfallen minskat kraftigt i Finland de senaste årtiondena. Rapporterade svåra biverkningar, såsom inflammation i benvävnaden, ledinflammation, BCG-infektion och hudinfektion steg med nästan tusen procent (Finska Läkaresällskapets Handlingar nr 2, 2006)! När dessutom flera spädbarn dog blev situationen ohållbar och år 2006 ansåg experterna att det var bäst att sluta med tuberkulosvaccinering. Ett talande exempel på hur man slätar över misslyckade vaccinationskampanjer.

Om så kallade nationella experter vill presentera det officiella vaccinationsprogrammets stora och framgångsrika betydelse för folkhälsan kan de ju ordna ett eget seminarium på detta tema. Lokaliteter finansierade med våra skattepengar står sannolikt till buds, likaså sponsorpengar från vaccintillverkare.

Text: Linda Karlström


Fotnot: En intressant aspekt så här i sommartider då det så kallade fästingvaccinet diskuteras ofta, är att läkarna skrev följande i sin artikel: ”Utanför det officiella vaccinationsprogrammet finns även vacciner, vars efterfrågan ofta är förvånansvärt stor, men där nyttan för befolkningen i stort kan ifrågasättas. De ger dock en trygghetskänsla för individer under vissa omständigheter. Ett exempel är fästingvaccinet, som en stor del av nejdens befolkning har hunnit skaffa sig trots att risken för fästingenkefalit är relativt liten.”

ANNONS

Hälsofrihet NHFsweden

Comments

 1. meeeeh…länge sedan ngn skrev ngn men vaccination verkar ju heller inte funka speciellt bra:
  Vaccination av mot TBE ökar…det gör även TBE…http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/viral-meningoencefalit/#statistics-nav

  Vaccin mot kikhosta drogs in i Sverige….de som vaccinerats fick kikhosta iaf

  Andelen fall av mässling ökar

  Det är intressant att folkhälsomyndigheten inte visar statistik som går till tid innan vaccinationer utfördes. De visar inte heller statistik på om de som drabbats av sjukdomen var vaccinerade eller inte.

 2. Men, du varken bemöter mina påståenden eller svarar på frågorna!

  • Det finns inga exakta siffror på det du frågar. Det är spekulationer. Om en människa blir vaccinerad och ej får sjukdomen har den då blivit räddad från att dö i den sjukdomen? För att veta svaret på det måste man för det första veta om just den personen utsatts för smitta eller inte. Om vaccinet verkligen gav ett skydd eller inte. Sedan måste man veta hur den personen hade reagerat om den fått sjukdomen. Hade den blivit jättesjuk eller inte, hade den dött av den eller inte? Om personen blev jättesjuk finns det andra aspekter att tänka på som; vad hade den personen för näringsstatus, röker den eller utsätts för andra gifter, intar läkemedel som sätter ner immunförsvaret, var den utsatt för stor stress osv osv.

   För övrigt har du fått ett bemötande på dina påstående men har du inte förstått det du läst får du läsa det ingen. Läs även:
   http://vaccin.me/2012/04/12/ny-bok-pa-svenska-om-vaccinationernas-risker-och-skador-finns-nu-i-handeln/
   http://vaccin.me/2011/12/29/vaccination-en-foralders-dilemma/
   http://www.klokast.se/siem/Phillips.pdf

   Och kolla:
   http://vaccin.me/2012/01/03/nancy-banks-speaks-out-on-the-problems-with-vaccination/
   http://vaccin.me/2012/01/09/vacciner-har-aldrig-varit-sakra-barn-utsatts-for-allvarliga-risker/

   Vad gäller VAERS används detta system vid vissa utvalda tillfällen för att lugna allmänheten och bevisa säkerheten hos nya vaccin, vilket var fallet med t ex vaccin mot vattkoppor och hepatit A. I dessa sammanhang ser man positivt på systemet men när man sedan genomsöker VAERS och finner biverkningar som autism, mental retardation och permanenta hjärnskador till följd av MPR vaccin, så avfärdas uppgifterna.

   Om du inte känner en enda människa med astma, allergi, autoimmuna sjukdomar, neurologiska skador eller neuropsykiatriska funktionshinder så är det jättebra. Om du gör det så är frågan; hur kan du vara så säker på att inte en enda av dem fått sina besvär pga vaccinering?

   • Sorry, men var har du de vetenskapliga studierna?

    • Jag märker att du inte läst det jag föreslagit för då hade du sett en massa vetenskapliga studier. Men jag kan leverera lite fler till dig här, då du tydligen är alltför lat för att själv kolla upp något:

     Autoimmunity to the central nervous system (CNS), especially to myelin basic protein (MBP), may play a causal role in autism, a neurodevelopmental disorder. Because many autistic children harbor elevated levels of measles antibodies, we conducted a serological study of measles-mumps-rubella (MMR) and MBP autoantibodies. Using serum samples of 125 autistic children and 92 control children, antibodies were assayed by ELISA or immunoblotting methods. ELISA analysis showed a significant increase in the level of MMR antibodies in autistic children. Immunoblotting analysis revealed the presence of an unusual MMR antibody in 75 of 125 (60%) autistic sera but not in control sera. This antibody specifically detected a protein of 73-75 kD of MMR. This protein band, as analyzed with monoclonal antibodies, was immunopositive for measles hemagglutinin (HA) protein but not for measles nucleoprotein and rubella or mumps viral proteins. Thus the MMR antibody in autistic sera detected measles HA protein, which is unique to the measles subunit of the vaccine. Furthermore, over 90% of MMR antibody-positive autistic sera were also positive for MBP autoantibodies, suggesting a strong association between MMR and CNS autoimmunity in autism. Stemming from this evidence, we suggest that an inappropriate antibody response to MMR, specifically the measles component thereof, might be related to pathogenesis of autism. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12145534

     Enligt SMI är i komplikationer från influensa en av våra vanligaste dödsorsaker men inte om man är ung, frisk och har ett starkt immunförsvar. De rekommenderar att personer som har ökad risk att få svår sjukdom eller avlida om de får influensa bör vaccineras. Sjukhuspersonal vaccineras för att man ska undvika att de smittar personer i riskgrupperna. Det finns studier som visar att det kan vara effektivare att vaccinera personal än intagna inom äldrevården. Hittills har det varit så små undersökningar att man inte kan dra några säkra slutsatser om att det verkligen är effektivt. Dock visade en genomgång av 64 studier över en period från 98 influensasäsonger att influensavaccinet inte gav ett märkbart skydd bland äldre boende på vårdhem. I en genomgång av 48 rapporter inkluderat 66 000 vuxna visades endast ett skydd på 6%, missade arbetsdagar var mindre än en och ingen förändring sågs bland de som behövde uppsöka sjukvård. Vid en annan genomgång av 51 studier gjorda på fler än 294 000 barn visades inget bättre skydd än placebo på de i åldern 6-24 månader och endast i 33% av fallen på de över 2 år.
     http://drtenpenny.com/the-truth-about-the-flu-shot/

     ”En kollektion av mer än 1000 studier på vaccinmisslyckanden och biverkningar”. Där blir en del att plöja igenom. http://www.scribd.com/doc/90833914/Vaccination-Studies

     A new Canadian study of the mechanisms of aluminum adjuvant toxicity in pediatric patients confirms that immune challenges during early development, including those vaccine-induced, can lead to permanent detrimental alterations of the brain and immune system function. http://www.prweb.com/releases/2012/1/prweb9146755.htm

     Experimental evidence also shows that simultaneous administration of as little as two to three immune adjuvants can overcome genetic resistance to autoimmunity. In some developed countries, by the time children are 4 to 6 years old, they will have received a total of 126 antigenic compounds along with high amounts of aluminum (Al) adjuvants through routine vaccinations. According to the US Food and Drug Administration, safety assessments for vaccines have often not included appropriate toxicity studies because vaccines have not been viewed as inherently toxic. Taken together, these observations raise plausible concerns about the overall safety of current childhood vaccination programs. http://lup.sagepub.com/content/21/2/223.short

     Aluminium (Al) är den mest använda vaccinadjuvansen. Ämnet är ett nervgift och en stark immunstimulator. Detta gör också att Al har potential för att framkalla neurologiska störningar. Barn är mer känsliga än vuxna för gifter och eftersom Al kan leda till nedsatt kognitiv förmåga och autoimmunitet hos vuxna, är det orimligt att tro att barn inte tar skada efter upprepade vaccineringar med Al. Ett samband har visats i en jämförelse mellan förekomsten av autismspektrumstörningar och användandet av Al i vaccin. http://omsj.org/reports/tomljenovic%202011.pdf

     Kalawati Saran Children’s Hospital, New Delhi, is the Sentinel Centre for poliomyelitis in the Northern region and 52-76% of cases of acute poliomyelitis from the Union Territory of Delhi are registered here. In this paper, data from this hospital for the last 13 years is presented. A detailed analysis of 1874 cases seen during the year 1987 is also presented. Inspite of large scale vaccination being carried out, the total number of cases have not shown a corresponding decline. The incidence of acute polio in Delhi has not declined over the years: it was 14.7/100,000 population in 1976 and 15.25 100,000 in 1988. There has been no change in the epidemiology of the disease over the years, except that the disease among the fully vaccinated children has increased from 1.3% in 1979 to 13.9% in 1988. Inspite of a decade of use of the oral polio vaccine there has been no significant reduction in the incidence of the disease, and urgent alternative strategies are needed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2361758

     Skeletal muscle injury is known to predispose its sufferers to neurological complications of concurrent poliovirus infections. This phenomenon, labeled “provocation poliomyelitis,” continues to cause numerous cases of childhood paralysis due to the administration of unnecessary injections to children in areas where poliovirus is endemic. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC110068/

     Vill du ha mer vetenskap är det bara att börja plöja igenom pubmed. Där finns gott om vetenskap.

     • Om du vill att jag ska läsa dina länkar så får du se till att inte börja med länkar om studier som flera gånger om har visat sig inte vara vetenskapligt genomförda.

      • Linda Karlström says

       Robert, du har fått massvis med information serverad på silverbricka. Vad är problemet? Kan du inte läsa? Och om studierna du fått serverade inte duger så får du söka fram egna som du tror på. Vi har viktigare saker att göra än att mata dig. Vadå ”om du vill att jag ska läsa dina länkar”? Det är ju du som frågar! Att Marina orkat ge dig så många långa svar är beundransvärt. Du tycks inte vara genuint intresserad, du är bara ute efter att irritera och sådant tolereras inte på vår sajt. Läs, lär och återkom när du ändrat attityd. Trevlig helg.

       • Min kunskap inom läsning och min slutledningsförmåga har gjort att jag kritiskt kan granska olika fenomen. Jag började granska vaccinationer när massvaccinationen mot fågelinfluensa genomförts. Jag var, tro det eller ej, rätt skeptisk mot vaccinationer då. Sedan, när jag upptäckte vilka som var mot vaccinationer, så blev jag misstänksam och började läsa på. En av de första studierna jag läste, på var den om autism. Det visade sig då, och det visar sig nu, att det finns ingen studie om sambandet mellan autism och vaccin som har utförts vetenskapligt. Det du kallar information och serverade studier kallas i allmänna ordalag för propaganda. Däremot finns det vetenskapliga studier där man inte ser ett samband. Och framför allt finns det vetenskapliga studier som påvisar positiva effekter av vaccin. När Marina, det första hon gör, är att hänvisa till en sida om sambandet mellan autism och vaccinering fann jag ingen anledning att läsa de övriga, jo förresten, jag klippte ut en del av texten hon skrev och lade in den på google och kom till smittskyddsinstitutet. Där fanns en text om influensa och vaccinering. Och att man endast bör ge säsongsinfluensavaccin till utsatta grupper. Vilket jag helt håller med om. Inget om att det skulle vara farligt för de som tar det ”i onödan”.
        vaccin.me uppmanar, utan VETENSKAPLIG grund, att man inte ska vaccinera sig eller sina barn. Det anser jag vara djupt omoraliskt.

        • ”vaccin.me uppmanar, utan VETENSKAPLIG grund, att man inte ska vaccinera sig eller sina barn. Det anser jag vara djupt omoraliskt”
         Här är ingen som uppmanar till varken det ena eller det andra utan det står var människa fritt att välja på samma sätt som det är fritt att tolka informationen man får till sig. Däremot anser jag att det är djupt omoraliskt att inte belysa eventuella biverkningar till de som ges dessa läkemedel.

         ”Min kunskap inom läsning och min slutledningsförmåga har gjort att jag kritiskt kan granska olika fenomen.”
         Den slutledningsförmågan verkar inte sträcka sig så långt då just en studie du ogillade kom först vilket gjorde att du förkastade allt. Om du nu är så påläst om autism borde du veta att det är en komplex problematik som inte lätt går att förklara med en studie. Om du sedan tycker pubmed har med olämpliga studier i sin databas får du skriva och klaga.

         Att det aldrig gjorts några kliniska studier på just autism är helt rätt. Däremot har det gjorts en hel del epidemiologiska undersökningar. Men forskningen borde inte begränsas till att mäta epidemiologisk data på en skärm. Är det tillräckligt för dig så är det men bevis för mig är något helt annat. Resultatet var föga oväntat då man inte kan förvänta sig annat av publikationer som inte tittat på just detta problem. Hade man gått igenom publikationer som alla visade på att jorden var platt skulle de såklart avvisa teorin om att jorden var rund.

         Vill du vänta på just de vetenskapliga bevis du behöver för att förstå vacciners risker så är det upp till dig. Vi välkomna gärna mer studier från oberoende källor.

         • 1. Det är inte fråga om att ogilla, det är att bedöma om de är vetenskapliga.
          2. Om du får blåmärken av bilbältet antar jag att du inte använder det.

          • 1. Tråkigt att pubmed gör dåliga vetenskapliga bedömningar
           2. Antar att du fortsatt använda bilbälte om det funnits risk för uppkomst av hjärnskador

          • 1. Den enda vetenskapliga undersökning som gjorts om autism-vaccin blev tolv år senare bortplockad som vetenskaplig, eftersom den var fabricerad.
           2. Kanske, kanske inte.

          • 1. Det finns mycket mer om autism än så:

           Theoretical aspects of autism: Causes—A review http://www.cogforlife.org/ratajczakstudy.pdf
           http://www.drjeffhealthcenter.com/ihpages/pages/autism.html#anchor2
           http://www.drjeffhealthcenter.com/ihpages/pages/autism2.html#anchor1

           Autism Spectrum Disorders (ASD/NPF) diagnostiseras i tidig barndom och inkluderar autism, aspergers syndrom och genomgripande neurologisk sjukdom t ex atypisk autism. ASD är förknippat med varierande grader av dysfunktion i kommunikation och sociala färdigheter, repetitiva och stereotypa beteenden, samt svårigheter med koncentration och inlärning. De flesta med ASD har även matintolerans och andra allergiska symtom vilket tyder på en ökad aktivering av mastceller. Olika faktorer som t ex allergier, infektioner och miljömässiga triggers kan aktivera mastceller till att släppa ifrån sig inflammatoriska och neurotoxiska molekyler. Dessa kan störa tarm-blod-hjärnbarriären och/eller aktivera riskgener, vilket bidrar till hjärninflammation och ASD. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20074449

           Theoharides Ph.D., M.D., är chef för det Molekylära immunofarmakologiska och läkemedelsutvecklande laboratoriet samt professor i farmakologi, biokemi och invärtesmedicin vid Tufts University. Han fick sina examina från Yale universitetet och har publicerat över 300 forskningsrapporter och tre läroböcker. Även då de epidemiologiska studierna visar att ett samband mellan kvicksilver och autism inte finns menar T.C. att det är ett starkt statistiskt samband till att det är just så. Epidemiologiska studier visar inte hur vi fungerar på individnivå. http://vactruth.com/2010/04/15/mast-cells-disrupt-the-gut-blood-brain-barriers-and-contribute-to-autism/

          • Dr Jeff har tydligen inte rätt siffror:
           http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1124634/
           Och länken
           http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20074449
           som du rekommenderar, talar inte något om vaccin-autism.
           Och
           http://vactruth.com/2010/04/15/mast-cells-disrupt-the-gut-blood-brain-barriers-and-contribute-to-autism/
           Där stod inget alls.

          • Det finns flera granskningar som avfärdar den danska studien med att ha flera felkällor:

           An Investigation of the Association Between MMR Vaccination and Autism in Denmark
           http://www.jpands.org/vol9no3/goldman.pdf
           http://www.klokast.se/siem/MMRE2.html

           Hade du läst lite noggrannare på länken så hade du sett att författaren var Theoharides Ph.D., M.D som gjort en massa publikationer kring inflammation i hjärnan där vaccination är en av orsakerna. Länken nedan där det inte stod något var till en föreläsning med honom.

           Nu kommer jag inte lägga mer tid på dig utan du får söka din egna information.

          • Kära moderator. Om du har någon heder i kroppen så skulle du åtminstone tala om på den här sidan att du stoppat mina kommentarer. Just nu låter du en massa påståenden stå oemotsagda. Gör mig åtminstone den tjänsten att skriva vid varje obesvarad kommentar att jag blivit stoppad att skriva här.

          • Hederligt eller inte att vi inte släpper igenom kommentarer kan diskuteras.

           Både du och jag vet att du inte är intresserad av en dialog utan du vill bara smutskasta och lägga in kommentarer om saker du inte läst. Du har fått rekommenderat tre böcker, en massa länkar samt hela sajtens alla artiklar med många sk vetenskapliga källor. Det är upp till dig att läsa eller inte. Vill du inte behöver du inte fortsätta komma med en massa argument som tar onödig tid för oss.

           Vi skriver för de som är intresserade av vacciners baksida. Är du inte intresserad av det, hänvisar vi till Socialstyrelsen eller Vaccininfo. Och vi har inte alls stängt av din möjlighet att kommentera, men dina kommentarer granskas och placeras i moderatorkö.

         • Moderatorkö… den verkar lång och slumpmässig.

          • Exakt vilken av dina nedvärderande kommentarer är det så gärna du önskar att vi publicerar? Med vilken anledning ska vi publicera dem? Tycker du själv att de ger ett bra inslag till diskussionen? Det kanske finns andra forum där dina kommentarer passar bättre? Bemöda dig inte med att svara mig. Har sagt det innan och säger det igen. Flera av dina kommentarer är alltför ointressanta för att lägga ner mer tid på dem.

  • ”Men, du varken bemöter mina påståenden eller svarar på frågorna!”
   Alla dina påståenden är bemötta liksom dina frågor. Om du inte förstår det ännu är det sorgligt. I det demokratiska land Sverige har som ambition att vara, är det avgörande att det beslutsunderlag som innevånarna har för att medverka i den demokratiska processen, görs så allsidigt som möjligt. Informationen från skeptiskt granskande forum som detta är inte bara en rättighet utan en fundamental förutsättning för vår demokratis hälsa.

 3. Robert, du försöker vända på bevisbördan. Det åligger rimligen den som tar fram och förespråkar en behandling att påvisa att den är ofarlig och fungerar. Hittills har ingen tillverkare av vaccin lyckats med detta. Så enkelt är det. Allt som denna sajt gör är att informera om detta. Kan kanske vara bra som motvikt till alla halvsanningar som annars förekommer så fort detta ämnet ska diskuteras?

  Svaret på dina frågor är ju att det inte forskas på detta, vilket är hyfsat skrämmande i sig. När jag meddelade sjukvården att mina döttrar inte skulle vaccineras (i slutet på 90-talet) borde de ha sagt: ”Så bra, då kanske ni vill medverka till forskning så vi kan jämföra hälsostatus mellan vaccinerade och ovaccinerade”. Istället fick jag mig en utskällning och osakliga påhopp blandat med rena idiotier samt frågan ”Är ni med i någon sekt?”. Och nog var en av oss med i en sekt alltid, men det var inte jag.

  Så visst är det beklagligt att sådan forskning inte bedrivs, men det är knappast vaccin.me:s fel.

  • Nej, jag försöker inte vända bevisbördan. Bevisbördan åligger den som påstår något. vaccin.me påstår att vaccin gör mer skada än nytta. Jag ställer frågor som jag vill ha svar på angående deras påstående.

 4. Jag skulle gärna se ett objektivt svar på frågorna:
  Hur många liv räddas genom att man inte vaccinerar?
  Hur många liv räddas genom att man vaccinerar?

  • Linda Karlström says

   Ja du, den frågan låter sig inte besvaras i en handvändning. Jag tror knappast jag far fram med osanning när jag säger att ingen kan svara på den frågan. Jag vet inte om du med liv menar just att man inte är död? Väldigt många skadas ju allvarligt av vacciner – jag har sett uträkningar på att varannan vaccinerad person på sätt eller annat skadas. Dessa förstörda liv skulle ju kunna räddas om man inte vaccinerar. Om du däremot syftar till just Döden, så kan du ju göra efterforskningar på VAERS för att se hur många som dött efter vaccination. Kom dock ihåg att endast 2-10 % av biverkningarna rapporteras.

   På frågan om hur många liv som räddas genom att man vaccinerar har jag personligen inte hittat ett enda bevis för att ett enda liv skulle ha räddats. Du får gärna återkomma med fakta som inte är sponsorerad av vaccintillverkare ifall du önskar visa på motsatsen!

   Ha en skön helg!

   • Sorry, men det är inte jag som skall svara på frågorna, det är ni.
    Ni har ju etablerat en hel sajt som påstår att vaccinera är sämre än att inte vaccinera. Så jag vill ha svar på de frågorna.

    • Objektiva svar ges utifrån synsättet att de inte är förvanskade av ens personliga känslor. Det du söker är faktiska svar. Faktiska svar kan bara ges på något som har skett annars handlar det om spekulationer om vad man tror kommer ske i framtiden. Denna sajt tar upp vacciners baksida och ej spekulationer/statistiska uträkningar om hur livet kan bli med eller utan vaccin. Huruvida du personligen eller någon annan människa är i riskzonen för att drabbas av en sjukdom eller en biverkning är inget som vi kan göra en bedömning av.

     • Trots att ni etablerat en hel sajt åt att man inte ska vaccinera sig så har du inte ens ett svar på de två frågorna:
      Hur många liv räddas genom att man inte vaccinerar?
      Hur många liv räddas genom att man vaccinerar?
      Du hänvisar till en sajt, VAERS, som skriver exakt detta:
      When evaluating data from VAERS, it is important to note that for any reported event, no cause-and-effect relationship has been established.
      Ditt snack om faktiska svar. Här är ett:
      Under 1700-talet dog 60 miljoner av smittkoppor. Smittspårning och vaccinering har utrotat smittkoppor.
      De där uträkningarna om att varannan skadas, jag har inte sett sådana, så det får du gärna utveckla.
      Jag kan å andra sidan ta min bekantskapskrets, uppskattningsvis är 80-90 procent vaccinerade, de flesta flera i flera omgångar. Ingen av dessa har fått vaccinationsskador, ej heller känner de någon som drabbats. Några av dessa är dessutom emot vaccinationer. Jag vet att det är ett litet urval i ett I-land, men nog borde ett antal av dessa ha drabbats på ett eller annat sätt? Eller?

      • Dödsfallen efter smittkoppsvaccinet i början av 1900-talet är mycket högre än dödsfallen efter insjuknandet i sjukdomen. Vaccinet var då ett så stort hot mot den allmänna hälsan och livet i sig att de vaccinerande doktorerna måste ställas till svars. Denna fakta undanhölls allmänheten. Chas. M. Higgins kommer i denna bok, som var en petition till dåtidens president för att de genast skulle upphöra med den obligatoriska vaccineringen på människor i armen, att lägga fram bevis för att det var precis så. Varje år i femton års tid i staten N.Y. översteg dödsfallen efter vaccination de som uppkom efter själva smittkoppsinfektionen. http://vaccin.me/2012/02/26/horrors-of-vaccination-exposed-and-illustrated/

       I en rapport publicerad 1928 i The British Medical Journal analyserade Dr. L. Parry vaccinationsstatistik från 1800-talet och ställde följande frågor: ”Hur kommer det sig att smittkopporna har fem gånger så stor risk att bli ödesdigra bland vaccinerade än ovaccinerade? Hur kommer det sig att smittkopporna är utbredda i några av våra mest vaccinerade städer, som till exempel Bombay och Calcutta, medan smittkopporna nästan är okända i några av våra sämst vaccinerade städer, såsom Leicester? Hur kommer det sig att 80 procent av fallen inlagda på Metropolitan Asylums Board smallpox hospital blivit vaccinerade, medan endast 20 procent inte vaccinerats?”

       De stora infektionssjukdomarna hade praktiskt taget utrotats långt innan vaccinationerna infördes. Vaccinindustrin försöker i dag föra oss alla bakom ljuset och roffa åt sig äran av något de inte har del i. Många vacciners effektivitet är synnerligen tveksam. http://vaccin.me/2012/05/25/hur-kan-det-pastas-att-det-var-tack-vare-vacciner-som-sjukdomar-och-dodlighet-minskade-en-undersokande-rapport/

       I USA har reduceringen av mässlingen visat sig ha en signifikant konsekvens i form av en ny neurodegenerativ sjukdom, MINE syndrom (Measles-Induced Neuroautistic Encephalopathy). MINE har samma konstellation av symtom liknande autism. Det är en variant av SSPE (Subacute Sclerosing Panencephalitis) som är en allvarlig men ytterst sällsynt komplikation efter en mässlingsinfektion (har även uppkommit i vaccinerade). Orsaken till uppkomsten är inte helt klarlagd men av någon anledning klarar inte kroppen av att ta hand om viruset som då ligger kvar i kroppen och senare kan orsaka skada.

       Innan införandet av mässlingsvaccinet rapporterades det över 500 000 fall av mässlingen varje år i USA. Under samma tidpunkt uppkom det årligen 60 fall av SSPE och de senaste åren har det endast rapporterats runt 5 fall per år. I relation till detta har det sedan slutet av 1990-talet varit över 2 000 barn som diagnosticerats med MINE och tusentals fler med autism. Gemensamt för dessa barn är att de alla fått MPR-vaccin, inget barn uppvisade några symtom innan vaccinering. Vid blodprov uppvisade alla vaccinstammar från mässling. Alla autistiska symtom uppstod flera månader efter vaccinering (vilket är vanligt för ”långsamma virus” som mässlingsviruset) och alla har haft symtom som tytt på immunologiska problem t ex allergier, eksem och upprepade infektioner. http://www.bioline.org.br/request?pn04025

       Hur stor del vaccinet har i att reducera just fall av förlamningar på grund av polio lär vi aldrig få veta då diagnoskriterierna för sjukdomen ändrats efter vaccinets införande. Den nya definitionen kräver kvarstående paralytiska symtom i minst 60 dagar, till skillnad från dåtidens 24 timmar, samt även laboratoriebekräftelse av viruset i faeces. Efter detta har istället fallen av aseptisk meningit (hjärnhinneinflammation) och coxsackievirusinfektioner ökat. Dessa fall hade tidigare räknats som polio. I Indien där man använder det orala vaccinet noterades under 2011 runt 14 700 fall av vaccininducerade muskelförlamningar (NPAFP) som kliniskt går att särskilja från polio men är mer än två gånger så dödligt. Risken att drabbas är högre ju fler vaccindoser som givits. http://www.omsj.org/reports/Puliyel%202012.pdf

       För en del handlar det om att så länge fler dör av sjukdommen än av vaccinet så ska vi fortsätta vaccinera. För andra handlar det om att det är oetiskt att använda en förebyggande hälsoåtgärd på så många människor som möjligt som faktiskt kan leda till allvarliga biverkningar.

       Detta var några exempel. Fler finns i resterande artiklar.

       • Camilla Höglund says

        1. ”De stora infektionssjukdomarna hade praktiskt taget utrotats långt innan vaccinationerna infördes.”
        Hur kommer det sig då att de i-länder (Frankriket, Belgien, Tyskland, England) där exempelvis mässligsvaccinet inte gavs lika utbrett som i Finland/Sverige, nu har tusentals insjuknade per år (finns många källor, bara att googla). De har tillgång till lika näringsrik mat som oss, hygienen i skick, men sjukdomsfallen i en helt annan skala än i Finland/Sverige, där sjukdomen varit i princip icke-existerade i många år. Några rapporterade fall har funnits de senaste åren, men i en helt annat storleksklass..
        2. Överlag säger min sunda förnuft att om 20000 människor får ett vaccin, och 1 människa dör ”pga vaccinet” så är det nåt som in stämmer. Om vaccinet är så farligt, så borde väl alla dö, eller åtminstone en högre procent? Om det är vaccinet i sig som orsakar det?
        3. ”I relation till detta har det sedan slutet av 1990-talet varit över 2 000 barn som diagnosticerats med MINE och tusentals fler med autism.” Det blir ju lite snedvridet att dra en korrelation mellan två saker här som ju inte har ett orsakssamband. Det är ju inte så att det plötsligt har börjat uppstå autism hos barn på 90-talet. Autismen har funnits hos befolkningen länge, det är ju först på 90-talet man har börjat och kunnat diagnostisera den..

        • 1. Meningen blir snedvriden om man drar den ur sitt sammanhang: ”Den genomgripande attityden att farsoter kommer att återvända och börja härja i västerlandet om inte alla och envar ger sina barn en full uppsättning vaccineringar är en mäktig kraft i det moderna samhället. En av huvudprinciperna som vaccinationsförespråkare talar om för oss, och som vi vanligtvis tror på i det moderna samhället, är att användningen av vacciner är ansvarig för det egentliga eliminerandet av många barndomsplågor som brukade härja förr i världen. Det berättas för oss, och vi tar det för givet, att på 1800-talet och i början av 1900-talet så dödade många sjukdomar ett stort antal människor, och att vaccinerna uppfanns och hejdade dessa sjukdomar från att vara ett hot.” http://vaccin.me/2012/05/25/ar-det-tack-vare-vacciner-som-sjukdomar-minskat/

         För övrigt har mässlingsepidemier kommit och gått både med och utan god vaccinationstäckning. I USA t ex hade Amishfolket som aldrig vaccinerat speciellt mycket, inte ett enda fall av mässling under 18 års tid medan det i resterande USA utbröt epidemier trots god täckning med mässlingsvaccin. I England såg man något annat intressant. Redan innan Wakefields studie var vaccinationstäckningen med MPR på väg ner och fortsatte så under en period efter. Som vaccinationsförespråkare kan man ju tro att det skulle få en konsekvens i form av fler mässlingsfall men det visade sig bli färre fall än tioårsperioden innan studien då vaccinationstäckningen var högre.

         2. Överlag säger min sunda förnuft att om 20 000 människor får samma sjukdom, och 1 människa dör ”pga sjukdomen” så är det nåt som inte stämmer. Om sjukdomen är så farligt, så borde väl alla dö, eller åtminstone en högre procent? Om det är sjukdomen i sig som orsakar det?

         3. Att förekomsten av autism ökat stadigt under de senaste decennierna är tydligt. Före 1930-talet och införandet av vaccinationer var autism ett okänt fenomen. År 1968 i Storbritannien, då polio och DPT-vacciner gavs vid 6 och 7 månader var autism mycket sällsynt. År 1988, när polio och DPT gavs vid 3 månader, DPT vid 5 månader och MPR vid 13 månader var antalet autistiska fortfarande lågt. År 1996, när polio och DPT/Hib-injektioner började ges vid 2, 3 och 4 månader, följt av MPR vid 13 månader, började förekomsten av autism stiga snabbt. Väl framme vid år 2006 hade förekomsten av autism nått pandemiska proportioner. Detta är en oundviklig konsekvens i genetiskt svaga barn skriver Graham E. Ewing i en artikel, publicerad i The North American Journal of Medical Sciences (NAJMS).

         Angående MINE så är det ett tillstånd som existerar. Det liknar SSPE som är en mycket ovanlig komplikation efter en mässlingsinfektion. Inte vidare bra reklam för vaccinet att antalen MINE-fall ökar. Men det verkar vanligt förekommande att tillstånden man försöker vaccinera bort inte alls försvinner utan bara ändrar namn och detta ska räknas som framgång…?

         These are the constellation of features which make up the MINE syndrome

         1. All the patients have had a live-attenuated measles vaccination between 12 and 21 months of age; at this time none of the children showed any neuroautistic features or preliminary signs of enterocolitis;
         2. All of the patients developed neurological-behavioral symptoms many months after the initial measles immunization (i.e. an interval period is characteristic of all slow viral diseases) which for the most part were autistic in nature;
         3. Prior to vaccination there was a history of severe, recurrent infection or frank allergy, suggesting that each patient had some sort of pre-existing immunological problem, prior to the immunization and the neurological symptoms;
         4. There was a history in all patients of some sort of familial suspected dysgenetic or inherited problem such as schizophrenia, 21 trisomy or birth defects; one patient, a girl, had the clinical characteristics of Rett syndrome (6) and gene analysis showed a defect in the location of the MECP2 gene (7) which has been associated with this syndrome; this was the only female in the series and the only one who had micrencephaly, all others had larger than the mean “for-age-and-gender” head sizes on routine measurement of the occipito-frontal circumference; the gene analysis features in the female suggested a defective gene mechanism which might predispose a susceptible patient to the effects of the live-attenuated measles virus in spite of the fact that the clinical effects of both Rett and MINE are quite similar; none of the males showed any evidence for a known gene-related disorder;
         5. Only 67% (n=8) of the population studied had a history of chronic, recurrent enterocolitis in addition to their neuroautistic symptoms;
         6. 92% (n=11) of the 12 patients were male, an interesting fact since male predominance also features the cousin disease, SSPE; all of the males showed normal male chromosome karyotypes and all had head measurements which were larger but less than 2 standard deviation above the mean for occipito-frontal circumferences for their age and gender;
         7. Recurrent, severe epileptic seizures and a developmental dysphasia occurred in one of the patients and he was considered to have the Landau-6. Kleffner syndrome (7), and in others both epileptic seizures and language and speech problems were frequently present;
         8.Although all the patients had at least two of the four characteristics of the autistic spectral syndrome, some had only mild forms such as in two brothers who were considered to have Asperger’s syndrome (9); some had the full extent of the autistic syndromes including progressive loss of cognitive skills emblematic of Heller infantile dementia (10); most had all the characteristics of the children Kanner (11) described in 1943;
         9. All of the patients studied had measles genes identified by molecular genetic studies from the enterocolon, blood, and spinal fluid, although none of them had had clinical symptoms suggesting that they ever had contact with the measles virus except through the live-attenuated measles immunization which each of them received; furthermore in situations where there was enough measles antigen present more sophisticated molecular genetics were performed which identified the vaccine-related form of the measles virus gene distinguished from the more virulent wild measles virus gene;
         10. None of the children had brain postmortem studies or had received brain biopsies.

         http://www.bioline.org.br/request?pn04025

      • ”Trots att ni etablerat en hel sajt åt att man inte ska vaccinera sig”

       Stämmer inte. Denna sajt för fram information om biverkningar och vaccin-relaterade skador. Detta för att balansera den mycket ensidiga bild om vaccin som ges av Smittskydsinstitutet, Socialstyrelsen, läkemedelsbolag och den skolmedicinska sjukvården. Jag anser personligen att det är väldigt bra att det kommer fram information om biverkningar och vaccin-relaterade skador så att varje människa kan göra ett mer informativt val om den ska vaccinera sig eller inte. Jag tror inte på ett samhälle där information om biverkningar och skador döljs bara för att det är bekvämast så för läkemedelsbolag och Smittskydsinstitutet.

       Vi bör även komma ihåg att många vaccin-relaterade skador förnekas, det är vanligt förekommande inom sjukvården. Detta gör att sjukdomar och skador som beror på vaccin, förnekas att bero på vaccin. Delvis beror detta på att sjukvårdspersonalen helt enkelt inte är utbildad på vacciners biverkningar och de skador som de kan leda till, de får helt enkelt inte utförlig information om detta och därmed kan de heller inte avgöra huruvida en patients sjukdom eller skador beror på vaccination. Det är ju så att sjukpersonalen får samma ensidiga information som allmänheten, de vet själva inte om mängden av de biverkningar och skador som vaccin orsakar. Detta är den stora tragedin, att Smittskydsinstitutet, Socialstyrelsen och läkemedelsbolagen inte bara döljer farorna för allmänheten, utan även för de egna anställda i de egna leden inom den traditionella sjukvården! Detta gör även att det är mycket svårt för en patient med vaccin-relaterad sjukdom och skador att få hjälp. Det är bara när det är övertydligt och uppmärksammas stort i massmedia på grund av extrem sjukdom som det rörs om i grytan, som fallet med sömnsjukan på grund av Pandemrix-vaccinet. Sömnsjuka är en extremt allvarlig sjukdom och som framförallt drabbade barn och ungdomar, vilket innebar att deras föräldrar förde kraftiga kampanjer och detta nådde massmedia och till slut reagerade Socialstyrelsen för de förstod de inte kunde dölja sanningen som de hade gjort med andra fall. Men observera, de som har fått andra besvär och sjukdomar och skador av Pandemrix än sömnsjuka, de har inte fått någon ersättning, ingen hjälp och har heller inte uppmärksammats av massmedia. Vi talar om olika skador på nervsystemet med skakningar av muskler, trötthet etc som följd, där många vuxna har drabbats. Jag antar att det inte säljer lika många tidningar som arga föräldrar som slåss för sina barn. Och eftersom massmedia inte har hakat på så har Socialstyrelsen inte brytt sig om dessa personer. Så tragiskt går det till i Sverige idag.

       Syftet med denna sajt är att uppmärksamma dessa biverkningar och skador, att vara en röst i etern för dessa människor som Socialstyrelsen låtsas inte finnas. Och att leverera vetenskapligt underbyggda rapporter om biverkningar och vaccin-relaterade skador. Att du inte accepterar det vetenskapliga underlag som redovisas här, ja det visar bara att du har en tro på vaccination som fakta om skador och biverkningar inte kan rubba. Du tycks ha för mycket investerat för att tro på sanningen, dessutom beter du dig ohövligt i dina kommentarer. En trevligare ton och visad respekt för andras fakta skulle vara välkommet, även om du personligen väljer en annan tro.

       Jag är mycket glad över att denna sajt finns för att balansera upp reklamen och propagandan från Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen och läkemedelsbolag.

       • ”Vi bör även komma ihåg att många vaccin-relaterade skador förnekas” Källa?
        ”Smittskydsinstitutet, Socialstyrelsen och läkemedelsbolagen inte bara döljer farorna för allmänheten, utan även för de egna anställda i de egna leden inom den traditionella sjukvården! ” Källa?
        Pandremix, jag håller med om att det är tragiskt att sömnsjuka blev en biverkning, men om du inte läst media på sistone, så kan jag berätta att det tydligen var enstaka batcher som orsakat det. Utredning om varför pågår.
        För övrigt skulle det vara intressant att höra om din åsikt om att läkemedelsbolagen endast gör mycket små vinster på vaccinframställning.
        Ännu mer intressant blir att se om detta svar kommer att raderas av moderatorn.

        • Du kan prata med vilken läkare du vill och höra vad de vet om vaccinskador. Kan sätta ganska mycket på att de enda skador de känner till (förutom narkolepsi) är typ feber, svullnad i armen och andra små obehag. Många som jag känner har fått höra när de upplevt negativa saker efter vaccinering att ”det har inget med vaccinet att göra det bara RÅKADE sammanträffa efter vaccineringen”. Med den attityden är det inte konstigt att det blir en enorm underraportering.

         ”Läkemedelsindustrin tillverkar och säljer vaccin. Den tillhandahåller också information till sjukvårdspersonal, riksdag och allmänhet, utbildar läkare och har ett nära samarbete med Socialdepartementet. Vaccinförsäljningen i USA ligger långt över en miljard dollar per år, och i Australien avsätter regeringen över 17 miljoner australiensiska dollar per år för att köpa vacciner.”
         Från en mycket bra bok som denna sidan rekommenderar: http://vaccin.me/2011/12/30/vacciner-ar-sa-valetablerade-i-vart-sjukvardssystem-att-de-inte-kritiseras-eller-ifragasatts/

         Om du inte tycker vacciner inbringar så mycket pengar så är det upp till dig:
         The worldwide market for vaccines has more than doubled in three years, from US$11.6 billion (€9.4 billion) in 2005 to US$25.2 billion (€16.5 billion) in 2008, having grown at a compound annual rate of 31.8% (27.6% for Euros). The market has primarily been driven by the billion-dollar products Prevnar;
         Gardasil; Merck’s ProQuad/M-M-R II/Varivax line; Infanrx and Pediarix; GlaxoSmithKline’s hepatitis line; Sanofi Pasteur’s line of polio/whooping cough/Hib vaccines; and Sanofi Pasteur’s line of influenza
         vaccines.For the forecast period, SV projects that sales will more than double again to US$50.7 billion (€34.7 billion) in 2013, reflecting compound annual growth of 21.7% (19.2% for Euros).
         Mer lär det säkert bli då hela jordens befolkning är målgruppen och 300 nya vaccin är på intågande… http://www.scientiaveritas.com/SVFileDownloads/SV103VaccinesSummaryTOC.pdf

         ”enstaka batcher som orsakat det” Hur naiv är du? Vet du inte hur mycket kunskap det finns kring Hg och skvalen redan sedan innan? Om vi som läser på om vaccin visste borde då inte Sveriges ”experter” vara pålästa?

    • ”Ni har ju etablerat en hel sajt som påstår att vaccinera är sämre än att inte vaccinera.”

     Det är din egen tolkning. Det som denna sajt gör är att lägga fram information om biverkningar och vaccin-relaterade skador. Sedan är det upp till läsaren att bedöma om denna information innebär att det är bra eller dåligt att vaccinera sig.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: