Jag betedde mig inte som andra barn

Medvetenheten om varför jag började arbeta med barn med speciella behov kom till mig då jag arbetade på barn- och ungdomshabiliteringen; jag hade varit ett sådant barn själv, som liten och ända upp till 45 års ålder! Ett barn med överkänslighet för stimuli via berörings- och balanssinnet samt via … [Read more...]

Myten om polio

Janine Roberts är en undersökande journalist som under många år sökt svaret på den sanna orsaken till polio. Vad hon funnit är att: Utbrotten av polio, under första hälften av 1900-talet, i första hand orsakats av mänsklig miljöförstöring genom till exempel pesticider, kvicksilver, bly och … [Read more...]

Vaccinationstäckning framför allt

De första fallen av autism i USA inträffade strax efter att kikhostevaccinet blev tillgängligt och då i rika och välutbildade familjer. I slutet av 1930-talet var det nämligen endast dessa som hade råd med en privatläkare och möjlighet att efterfråga de nyaste medicinska framstegen. År 1996 … [Read more...]

Läkare förnekar gifters roll i sjukdom

Autism is upon us because it’s the outcome of the 50-year experiment of dousing every living being with an of toxic substances, including vaccines. -Dr. Gregory Ellis Theoharides Ph.D., M.D., är chef för det Molekylära immunofarmakologiska och läkemedelsutvecklande laboratoriet samt professor i … [Read more...]

Underkastelsen – en avslöjande dokumentär om okunskapen kring giftiga kemikaliers inverkan på människokroppen

Se Stefan Jarls omtalade dokumentärfilm "Underkastelsen", som handlar om vår mer eller mindre ofrivilliga exponering för kemikalier samt vår skrämmande okunskap om dessa. Filmen ligger kvar på SVT Play till den 5 februari, så passa på nu! Sammanställning: Linda Karlström Informationen i denna … [Read more...]