Läkare motsätter sig fem-i-ett-vaccin: ”Priset i form av dödsfall är svårt att motivera”

En kraftig ökning av plötslig spädbarnsdöd efter vaccinering i Indien har fått ledande barnläkare att efterfråga mer kraftfulla regelverk för utvärdering av säkerheten och effektiviteten hos nya vacciner innan de accepteras för det nationella vaccinationsprogrammet. Detta enligt en artikel … [Read more...]

Ian dog 40 dagar efter vaccinering mot hepatit B

"Det är svårt att beskriva sitt barn med bara några ord, men de som jag och Scott kommer att tänka på är en tålmodig kämpe. Ian fick utstå mer i sina 47 levnadsdagar än de flesta gör under en hel livstid." Så börjar en historia om ett barn som miste sitt liv efter vaccinering mot hepatit … [Read more...]

Vaccin mot gulsot – solidaritet mot missbrukarna

Ja, denna solidaritet. Den verkar sprida sig som en epidemi i det här landet. Eget tänkande och kunskap för att bilda sig egna uppfattningar om vad som blir bäst för sina egna individuella förutsättningar, ska tydligen bli ett minne blott. Socialstyrelsen vill att vaccination mot gulsot, hepatit B, … [Read more...]

Hepatit B – Allt är inte guld som glimmar

Det råder en uppenbar förvirring över risken att smittas av hepatit B och "prognosen" för enskilda personer som drabbas. Därför svävar också varje påstående om vaccinets eventuella skyddseffekt helt i luften. Ett par WEB-besökare har ställt inträngande frågor om hepatit B - sk inokulationshepatit. … [Read more...]

Vaccinationstäckning framför allt

De första fallen av autism i USA inträffade strax efter att kikhostevaccinet blev tillgängligt och då i rika och välutbildade familjer. I slutet av 1930-talet var det nämligen endast dessa som hade råd med en privatläkare och möjlighet att efterfråga de nyaste medicinska framstegen. År 1996 … [Read more...]